Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014

KESKO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2014 KLO 09.00 1(30)

Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2014

Taloudellinen kehitys lyhyesti:
*Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 6 804 milj. euroa, kehitys -2,2 %.
*Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 170,8 milj. euroa (172,0 milj. euroa).
*Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä 1,23 euroa (1,09 euroa).
*Omavaraisuusaste 54,2 % (52,9 %).
*Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana pysyvän edeltävän 12 kuukauden tasolla.

Keskeiset tunnusluvut

  1-9/2014 1-9/2013 7-9/2014 7-9/2013
Liikevaihto, milj. e 6 804 6 953 2 304 2 374
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e
170,8 172,0 84,0 83,6
Liikevoitto, milj. e 119,7 180,4 63,4 84,1
Tulos ennen veroja, milj. e 118,7 174,4 61,7 81,5
Investoinnit, milj. e 150,8 124,9 51,7 35,4
Tulos/osake, e, laimennettu 0,80 1,15 0,41 0,53
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton
1,23 1,09 0,59 0,53
         
  30.9.2014 30.9.2013    
Omavaraisuusaste, % 54,2 52,9    
Oma pääoma/osake, e 22,25 22,39    

TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2014
Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2014 oli 6 804 milj. euroa, mikä on 2,2 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (6 953 milj. euroa). Yleinen taloustilanne ja kulutuskysyntä pysyivät katsauskaudella heikkoina erityisesti Suomessa. Liikevaihto laski ruokakaupassa 1,3 %, käyttötavarakaupassa 9,3 % ja konekaupassa 12,2 %. Rautakaupassa euromääräinen liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla, liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 3,7 %. Autokaupassa liikevaihto kasvoi 2,5 %. Konsernin liikevaihto Suomessa laski 2,9 % ja muissa maissa liikevaihto kasvoi 1,3 % ja paikallisissa valuutoissa 8,2 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 18,8 % (18,2 %).

1-9/2014 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Ruokakauppa 3 197 -1,3 155,7 +0,7
Käyttötavarakauppa 923 -9,3 -48,3 -18,4
Rautakauppa 2 013 +0,1 45,8 +19,0
Auto- ja konekauppa 796 -1,9 27,8 -2,8
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit  

-126
 

-0,4
 

-10,2
 

+0,2
Yhteensä 6 804 -2,2 170,8 -1,2

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 170,8 milj. euroa (172,0 milj. euroa). Liikevaihdon laskusta huolimatta kannattavuus pysyi hyvällä tasolla merkittävien kustannussäästöjen ansiosta. Kannattavuus parantui selvästi rautakaupassa ja säilyi hyvällä tasolla ruokakaupassa sekä auto- ja konekaupassa. Tulosta heikensivät käyttötavarakaupan myynnin lasku sekä erityisesti Anttilan liiketoiminnan tappiollisuus. Liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia eriä laskivat 16,8 milj. euroa (1,3 %).

Liikevoitto oli 119,7 milj. euroa (180,4 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -51,1 milj. euroa (8,4 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy Anttilan tavarataloverkoston supistamisesta kirjattu uudelleenjärjestelyvaraus sekä K-citymarket käyttötavaran ja Anttilan yhdistämiseen liittyneistä käyttöomaisuuseristä kirjattu arvonalentuminen, yhteensä 43,4 milj. euroa. Lisäksi kertaluonteisiin eriin sisältyy Norjan Byggmakkerin vähittäiskauppaliiketoiminnan muutoksiin liittyvä uudelleenjärjestelyvaraus 5,3 milj. euroa. Vertailukauden kertaluonteisiin eriin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 9,4 milj. euroa.

Konsernin tulos ennen veroja tammi-syyskuussa oli 118,7 milj. euroa (174,4 milj. euroa).

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,80 euroa (1,15 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 22,25 euroa (22,39 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-syyskuussa oli 8 472 milj. euroa ja se laski 1,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-syyskuussa 48 052 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli syyskuun lopussa 2 271 367 ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli 3,6 miljoonaa.

Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2014
Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa 2014 oli 2 304 milj. euroa, mikä on 2,9 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 374 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui pääosin käyttötavarakaupan sekä konekaupan liikevaihdon laskusta. Suomessa liikevaihto laski 3,2 % ja muissa maissa 2,0 %. Ruokakaupan liikevaihto laski 1,0 %. Rautakaupan euromääräiseen liikevaihdon kehitykseen (-1,9 %) vaikutti Venäjän ruplan kurssin heikentyminen, paikallisissa valuutoissa rautakaupan liikevaihto kasvoi 0,1 %. Kansainvälisen toiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 20,4 % (20,2 %).

7-9/2014 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Ruokakauppa 1 085 -1,0 56,3 +0,3
Käyttötavarakauppa 323 -8,1 -7,4 -5,2
Rautakauppa 696 -1,9 29,6 +5,7
Auto- ja konekauppa 240 -7,7 8,7 -1,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -40 -6,6 -3,2 +0,8
Yhteensä 2 304 -2,9 84,0 +0,4

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa 84,0 milj. euroa (83,6 milj. euroa). Se oli 3,6 % liikevaihdosta (3,5 %). Kannattavuutta paransi rautakaupan ulkomaan toimintojen hyvä tuloskehitys. Myynnin laskun seurauksena kannattavuus heikentyi käyttötavarakaupassa, erityisesti Anttilassa. Tehostamistoimenpiteiden ansioista liiketoiminnan kulut ilman kertaluonteisia eriä laskivat 1,6 %.

Liikevoitto oli 63,4 milj. euroa (84,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä -20,7 milj. euroa (0,5 milj. euroa). Erään sisältyy K-citymarket käyttötavaran ja Anttilan yhdistämiseen liittyneistä käyttöomaisuuseristä kirjattu arvonalentuminen 17,2 milj. euroa sekä Norjan Byggmakkerin vähittäiskauppaliiketoiminnan muutoksiin liittyvä uudelleenjärjestelyvaraus 5,3 milj. euroa. Konsernin tulos ennen veroja heinä-syyskuussa oli 61,7 milj. euroa (81,5 milj. euroa).

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,41 euroa (0,53 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) heinä-syyskuussa oli 2 933 milj. euroa ja se laski 2,6 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 167,4 milj. euroa (299,3 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -143,6 milj. euroa (-113,3 milj. euroa) ja siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 7,9 milj. euroa (16,6 milj. euroa).

Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla tammi-syyskuussa. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 503 milj. euroa (537 milj. euroa). Korolliset velat olivat syyskuun lopussa 500 milj. euroa (568 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -3 milj. euroa (31 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 54,2 % (52,9 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 1,1 milj. euroa (5,4 milj. euroa). Niihin sisältyy 4,9 milj. euroa (4,0 milj. euroa) osuuspääoman korkoa Suomen Luotto-osuuskunnalta.

Liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli 133,5 milj. euroa (113,6 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -51,2 milj. euroa (-33,3 milj. euroa) ja siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 1,6 milj. euroa (2,6 milj. euroa).

Konsernin nettorahoituskulut olivat heinä-syyskuussa 1,8 milj. euroa (2,6 milj. euroa).

Verot
Konsernin verot tammi-syyskuussa olivat 31,2 milj. euroa (52,3 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 26,3 % (30,0 %).

Konsernin verot heinä-syyskuussa olivat 16,2 milj. euroa (24,0 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 26,2 % (29,4 %).

Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 150,8 milj. euroa (124,9 milj. euroa) eli 2,2 % (1,8 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 113,5 milj. euroa (92,5 milj. euroa), it-investoinnit 24,2 milj. euroa (16,1 milj. euroa) ja muut investoinnit 13,1 milj. euroa (16,3 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 42,3 % (42,6 %) kokonaisinvestoinneista.

Konsernin investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 51,7 milj. euroa (35,4 milj. euroa) eli 2,2 % (1,5 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 39,1 milj. euroa (25,7 milj. euroa), it-investoinnit 8,6 milj. euroa (4,0 milj. euroa) ja muut investoinnit 4,0 milj. euroa (5,7 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 41,8 % (43,7 %) kokonaisinvestoinneista.

Keskon strategiset painopisteet
Keskon liiketoiminnan keskeiset painopistealueet ovat myynnin kasvun ja pääoman tuoton vahvistaminen kaikilla toimialoilla, sähköisen asioinnin ja Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen sekä hyvä vakavaraisuus ja osingonmaksukyky.

Kannattavuusohjelma
Edelleen heikentyneestä taloustilanteesta ja kulutuskysynnästä johtuen Kesko jatkaa kannattavuusohjelman läpivientiä, jossa keskeisenä tavoitteena on konsernin kustannustehokkuuden parantaminen. Kustannussäästöjä toteutetaan kaikilla toimialoilla ja kaikissa kuluryhmissä. Merkittävimmät toimenpiteet kohdistetaan heikosti kannattaviin toimintoihin.

Kesko tavoittelee kilpailukykyisempää monikanavaista käyttötavarakauppaa
Käyttötavara- ja rautakaupassa verkkokaupan ja sähköisten palvelujen merkitys on kasvanut voimakkaasti ja kilpailukyvyn parantaminen edellyttää voimakasta uudistumista. Vastatakseen näihin vaatimuksiin Kesko hakee synergiahyötyjä erityisesti sähköisten palvelujen tuottamisessa ja konseptien kehityksessä. Samalla luodaan edellytyksiä kannattavuuden parantamiseksi ja arvioidaan organisaatiorakennetta, suunnitellaan rauta- ja käyttötavaratoimialojen yhdistämistä rauta- ja erikoistavarakaupan toimialaksi sekä nykyisin käyttötavaratoimialaan kuuluvan K-citymarket Oy:n käyttötavarakaupan yhdistämistä Ruokakeskoon päivittäistavarakaupan toimialaksi 1.1.2015 alkaen.

Tavoitteena on tarjota asiakkaille monikanavaiset rakentamisen, sisustamisen ja käyttötavaratuotteiden kaupat ja palvelut. Voimavarojen suunnitellulla yhdistämisellä tavoitellaan parempaa asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamista.

Muutossuunnitelmien tarkemmaksi käsittelemiseksi katsauskauden päättymisen jälkeen käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut Keskon käyttötavara- ja rautakaupan kotimaan yhtiöissä sekä Ruokakesko Oy:ssä, Kesko Oyj:ssä ja K-Plus Oy:ssä. Suunnitellut muutokset aiheuttaisivat merkittäviä muutoksia organisaatiorakenteeseen sekä henkilöstön työnkuviin erityisesti myyntiä ja ostotoimintoja tukevissa toiminnoissa. Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 2 800 henkilöä ja yhtiöiden yhteenlasketun vähennystarpeen arvioidaan olevan enintään 230 henkilötyövuotta.

Kesko-konsernin raportointi on tarkoitus toteuttaa siten, että 1.1.2015 alkaen raportoitavat segmentit olisivat päivittäistavarakauppa, rauta- ja erikoistavarakauppa sekä auto- ja konekauppa. Kesko julkistaa vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana uuden raportointirakenteen mukaiset vertailutiedot.

Anttilan kannattavuuden parantaminen
Anttilan kannattavuuden parantamiseksi tehtiin maaliskuussa päätös sulkea kahdeksan vuokratiloissa toimivaa Anttila-tavarataloa ja neljä Kodin1-tavarataloa sekä päätettiin tehostamistoimenpiteiden toteuttamisesta Anttila Oy:n ja K-citymarket Oy:n keskusyksiköissä. Katsauskauden loppuun mennessä on suljettu kuusi Anttila-tavarataloa.

Henkilöstövähennykset Anttila-tavarataloissa, Kodin1-tavarataloissa, keskusyksikössä ja logistiikkatoiminnoissa olivat yhteensä noin 400 henkilötyövuotta. Anttilan kannattavuuden parantamiseksi tapahtuvan liiketoiminnan uudistamisen ohella selvitetään myös Anttila Oy:n myyntivaihtoehtoa.

Venäjän liikevaihtotavoitteet
Venäjän liiketoimintaympäristön ja ruplan heikentymisen sekä Keskon liiketoiminnalle soveltuvien Venäjän kauppapaikkojen saatavuuden seurauksena Keskon Venäjän liiketoimintojen kasvutavoitteita päivitettiin. Venäjän kokonaisliikevaihdon odotetaan ylittävän 1 mrd. euroa vuonna 2017 ja liiketuloksen olevan positiivinen. Venäjän investointien ennakoidaan olevan vuosittain noin 100-150 milj. euroa. Rautakaupan liikevaihtotavoite vuonna 2017 on 500 milj. euroa (aikaisemmin 800 milj. euroa). Ruokakaupan tavoitteiden osalta ei ole tehty muutoksia, liikevaihtotavoite vuodelle 2017 on 500 milj. euroa ja liiketulos positiivinen.

Kesko selvittää kiinteistörahaston perustamista
Kesko selvittää parhaillaan osan omistamistaan kauppapaikoista myyntiä muodostettavaan rahastoon, jossa Kesko olisi mukana yhtenä merkittävänä sijoittajana. Kesko-konserni jatkaisi toimintaansa kyseisissä kauppapaikoissa niiden rahastoon myynnin yhteydessä solmittavin pitkäaikaisin vuokrasopimuksin.

Keskon tavoitteena on muodostaa käyvältä arvoltaan enintään noin 750-950 milj. euron arvoinen rahastokokonaisuus, joka koostuisi Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevista, pääosin Keskon omistamista kauppapaikoista ja kauppakeskuksista.

Kiinteistösijoitusrahaston toteutuminen riippuu sijoittajien kiinnostuksen lisäksi siitä, että Keskon on mahdollista saavuttaa järjestelyssä ehdot, jotka ovat sen kannalta liiketaloudellisesti perusteltavissa konsernin taloudellisesti vahva asema huomioon ottaen. Lisäksi kiinteistösijoitusrahastotoiminnan aloittaminen edellyttää Finanssivalvonnan lupaa.

Mahdollisen rahaston ennakoidaan toteutuvan vuoden 2014 aikana.

Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 20 024(19 481) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 208 henkilöä ja Suomen ulkopuolella lisäys oli 752 henkilöä.

Syyskuun 2014 lopussa henkilömäärä oli 23 459(23 203), joista Suomessa työskenteli 11 726 (12 159) ja Suomen ulkopuolella 11 733 (11 044) henkilöä. Henkilömäärän vähennys syyskuun 2013 loppuun verrattuna oli Suomessa 433 henkilöä ja lisäys Suomen ulkopuolella 689 henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-syyskuussa 452,6 milj. euroa ja ne kasvoivat 0,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Heinä-syyskuussa henkilöstökulut laskivat 0,6 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 138,1 milj. euroa.

SEGMENTIT

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.

Ruokakauppa

  1-9/2014 1-9/2013 7-9/2014 7-9/2013
Liikevaihto, milj. e 3 197 3 239 1 085 1 095
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 155,7 155,0 56,3 56,0
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,9 4,8 5,2 5,1
Investoinnit, milj. e 72,0 67,9 25,3 24,0
         
Liikevaihto, milj. e 1-9/2014 Kehitys, % 7-9/2014 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 2 391 -2,8 806 -1,8
Kespro 589 -1,8 209 +0,1
K-ruoka, Venäjä 77 +81,6 26 +30,1
Muut 140 +3,2 44 -4,9
Yhteensä 3 197 -1,3 1 085 -1,0

Tammi-syyskuu 2014
Ruokakaupan liikevaihto oli tammi-syyskuussa 3 197 milj. euroa (3 239 milj. euroa) ja se laski 1,3 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti Suomessa laski samalla ajanjaksolla 1,9 % (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin +1 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen tammi-syyskuussa noin 1 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio). Kuluttajahintojen nousu päivittäistavarakaupassa on pysähtynyt katsauskaudella. Venäjän ruokakauppojen myynti ja kannattavuus kehittyivät suunnitellusti Venäjän talouskehityksen hidastumisesta ja ruplan heikkenemisestä huolimatta.

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 155,7 milj. euroa (155,0 milj. euroa) eli 0,7 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Kannattavuutta paransivat toiminnan tehostamisella saavutetut säästöt. Liikevoitto oli 151,8 milj. euroa (159,7 milj. euroa). Kertaluonteiset kulut olivat 3,9 milj. euroa (kertaluonteiset tuotot 4,8 milj. euroa).

Ruokakaupan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 72,0 milj. euroa (67,9 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 66,6 milj. euroa (60,0 milj. euroa).

Heinä-syyskuu 2014
Ruokakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 1 085 milj. euroa (1 095 milj. euroa) ja se laski 1,0 %.

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 56,3 milj. euroa (56,0 milj. euroa), eli 0,3 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Liikevoitto oli 54,4 milj. euroa (56,5 milj. euroa). Kertaluonteiset kulut olivat 1,9 milj. euroa (kertaluonteiset tuotot 0,4 milj. euroa).

Ruokakaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 25,3 milj. euroa (24,0 milj. euroa).

Heinä-syyskuussa 2014 avattiin yksi uusi K-supermarket. Uudistuksia ja tilamuutoksia tehtiin yhteensä kahdeksaan kauppaan. Syyskuussa avattiin viides K-ruoka Pietariin.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat K-citymarket Porin Puuvillaan sekä K-supermarketit Helsingin Lauttasaareen, Hankoon, Hollolaan, Lappeenrantaan ja Uusikaarlepyyhyn. K-market Kreivintori Raahessa laajennetaan K-supermarketiksi ja K-supermarket Laitilaa ja K-supermarket Lautturia Huittisissa laajennetaan.

Kauppojen lukumäärät 30.9. 2014 2013
K-citymarket 80 80
K-supermarket 220 215
K-market (sis. liikenneasemat) 442 445
K-ruoka, Venäjä 5 3
Muut* 166 178

* sisältää verkkokaupat

Käyttötavarakauppa

  1-9/2014 1-9/2013 7-9/2014 7-9/2013
Liikevaihto, milj. e 923 1 018 323 351
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e -48,3 -29,9 -7,4 -2,2
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä -5,2 -2,9 -2,3 -0,6
Investoinnit, milj. e 12,0 16,8 4,6 3,0
         
Liikevaihto, milj. e 1-9/2014 Kehitys, % 7-9/2014 Kehitys, %
K-citymarket, käyttötavara 411 -5,3 143 -3,9
Anttila 215 -17,2 72 -19,3
Intersport, Suomi 125 -8,2 48 -4,1
Intersport, Venäjä 12 -18,0 4 -7,8
Indoor 130 -4,0 45 -5,9
Musta Pörssi 16 -29,1 5 -5,5
Kenkäkesko 17 -6,8 7 -5,7
Yhteensä 923 -9,3 323 -8,1

Tammi-syyskuu 2014
Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 923 milj. euroa (1 018 milj. euroa) ja se laski 9,3 %. Kulutuskysyntä käyttötavarakaupassa heikentyi edelleen katsauskaudella. Myynti laski erityisesti Anttila- ja Kodin1-tavarataloissa. Katsauskaudella suljettiin kuusi Anttila-tavarataloa. Musta Pörssi keskittyy strategiansa mukaisesti verkkokauppaan ja sen myynnin kehitykseen vaikutti kauppapaikkaverkoston lopettaminen. Verkkokauppojen myynti kasvoi edellisestä vuodesta.

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa -48,3 milj. euroa (-29,9 milj. euroa) ja se laski 18,4 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kehitykseen vaikutti erityisesti Anttilan myynnin laskun myötä kasvanut tappio. K-citymarket käyttötavaran, Suomen Intersportin ja Indoorin tulos säilyi hyvällä tasolla myynnin laskusta huolimatta.

Käyttötavarakaupan liikevoitto oli -92,1 milj. euroa (-25,5 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy merkittävimpänä eränä Anttilan tavarataloverkoston supistamisesta kirjattu uudelleenjärjestelyvaraus sekä K-citymarket käyttötavaran ja Anttilan yhdistämiseen liittyneistä käyttöomaisuuseristä kirjattu arvonalentuminen, yhteensä 43,4 milj. euroa.

Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 12,0 milj. euroa (16,8 milj. euroa).

Heinä-syyskuu 2014
Käyttötavarakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 323 milj. euroa (351 milj. euroa) ja se laski 8,1 %. Myynti laski erityisesti Anttila- ja Kodin1-tavarataloissa. Myynnin laskuun vaikutti osaltaan kuuden Anttila-tavaratalon sulkeminen. Mustan Pörssin liikevaihdon laskuun vaikuttivat toteutetut verkostomuutokset. Verkkokauppojen myynti kasvoi.

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa -7,4 milj. euroa (-2,2 milj. euroa) ja se laski 5,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kehitykseen vaikutti erityisesti Anttilan heikentynyt kannattavuus. Käyttötavarakaupan liikevoitto oli -20,0 milj. euroa (-2,1 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy K-citymarket käyttötavaran ja Anttilan yhdistämiseen liittyneistä käyttöomaisuuseristä kirjattu arvonalentuminen 17,2 milj.euroa.

Käyttötavarakaupan investoinnit olivat 4,6 milj. euroa (3,0 milj. euroa).

Heinä-syyskuussa avattiin Intersport.fi-verkkokauppa Suomessa sekä Intersport-myymälä Pietarissa. Heinä-syyskuussa suljettiin viisi Anttila-tavarataloa, viisi Musta Pörssi -myymälää, Intersport Helsingin Itäkeskuksessa (uusi korvaava aukeaa marraskuussa 2014), Andiamo Vantaan Jumbossa sekä Kookenkä Espoon Tapiolassa.

Kauppojen lukumäärät 30.9. 2014 2013
K-citymarket, käyttötavara* 81 81
Anttila-tavaratalot* 25 31
Kodin1-sisustustavaratalot* 13 13
Intersport, Suomi* 62 62
Budget Sport* 11 11
Asko ja Sotka 87 84
Musta Pörssi* 1 6
Kookenkä* 44 46
Anttila, Baltia* 3 3
Intersport, Venäjä 19 20
Asko ja Sotka, Baltia* 10 10

* sisältää verkkokaupat

Rautakauppa

  1-9/2014 1-9/2013 7-9/2014 7-9/2013
Liikevaihto, milj. e 2 013 2 012 696 710
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 45,8 26,8 29,6 23,9
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 2,3 1,3 4,3 3,4
Investoinnit, milj. e 43,7 26,4 16,4 4,8
         
Liikevaihto, milj. e 1-9/2014 Kehitys, % 7-9/2014 Kehitys, %
Rautakesko, Suomi 914 -0,3 288 -4,1
K-rauta, Ruotsi 152 -5,3 52 -9,4
Byggmakker, Norja 338 -8,6 118 -10,6
K-rauta, Viro 59 +14,6 23 +10,8
K-rauta, Latvia 40 +2,9 15 -2,1
Senukai, Liettua 226 +18,3 89 +15,1
K-rauta, Venäjä 190 -7,8 73 -7,2
OMA, Valko-Venäjä 97 +22,2 40 +35,2
Yhteensä 2 013 +0,1 696 -1,9

Tammi-syyskuu 2014
Rautakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 2 013 milj. euroa (2 012 milj. euroa) ja se kasvoi 0,1 %. Rautakaupan liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa oli 3,7 %.

Suomessa liikevaihto oli tammi-syyskuussa 914 milj. euroa (916 milj. euroa) ja se laski 0,3 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden osuus oli 626 milj. euroa ja se kasvoi 0,2 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 287 milj. euroa, jossa oli laskua 1,4 %.

K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti laski Suomessa 0,5 % ja oli 786 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti kasvoi 0,6 %. K-ryhmän rautakauppatarvikkeiden myynti Suomessa laski yhteensä 0,4 % ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan laskeneen noin 3 % (Keskon oma arvio). K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 355 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 1,0 %.

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 100 milj. euroa (1 095 milj. euroa) ja se kasvoi 0,4 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 7,1 %. Ruotsissa ja Norjassa kruunumääräinen liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 6,2 %. Rautakaupan liikevaihdosta 54,6 % (54,5 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 45,8 milj. euroa (26,8 milj. euroa) ja se kasvoi 19,0 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Myynnin kasvun ja tehostamistoimenpiteiden ansiosta tuloskehitys oli selvästi positiivinen. Tulos parani erityisesti ulkomaan toiminnoissa. Rautakaupan liikevoitto oli 42,3 milj. euroa (25,9 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy Norjan Byggmakkerin  vähittäiskauppaliiketoiminnan muutoksiin liittyvä uudelleenjärjestelyvaraus 5,3 milj. euroa.

Rautakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 43,7 milj. euroa (26,4 milj. euroa), joista ulkomaisten investointien osuus oli 73,4 % (45,3 %). Investoinneista 85,6 % kohdistui kauppapaikkoihin.

Heinä-syyskuu 2014
Rautakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 696 milj. euroa (710 milj. euroa) ja se laski 1,9 %. Rautakaupan liikevaihdon kasvu paikallisissa valuutoissa oli 0,1 %.

Suomessa liikevaihto oli 288 milj. euroa (301 milj. euroa) ja se laski 4,1 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden osuus oli 199 milj. euroa ja se laski 4,4 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 90 milj. euroa ja se laski 3,5 %. K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti heinä-syyskuussa laski Suomessa 4,0 % ja oli 296 milj. euroa (alv 0 %). Keskon arvion mukaan rautakaupan markkinaosuus kasvoi heinä-syyskuussa. Yrityspalvelun myynti laski 3,7 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 117 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 1,7 %.

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 408 milj. euroa (409 milj. euroa) ja se laski 0,3 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 3,2 %. Ruotsissa liikevaihto kruunuissa laski 3,8 %. Norjassa liikevaihto laski kruunuissa 6,6 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 3,2 %.  Rautakaupan liikevaihdosta 58,6 % (57,6 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 29,6 milj. euroa (23,9 milj. euroa) ja se kasvoi 5,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna myynnin kasvun ja tehostamistoimenpiteiden ansiosta. Tulos parani rautakaupan ulkomaan toiminnoissa. Liikevoitto oli 23,5 milj. euroa (23,9 milj. euroa).

Rautakaupan investoinnit olivat 16,4 milj. euroa (4,8 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 62,4 % (36,3 %).

Syyskuussa avattiin Venäjällä Pietarissa yksi korvaava rautakauppa. Valko-Venäjällä avattiin syyskuussa Minskin kolmas rautakauppa.

Kauppojen lukumäärät 30.9. 2014 2013
K-rauta* 42 42
Rautia* 97 99
K-maatalous* 81 83
K-rauta, Ruotsi 20 21
Byggmakker, Norja 86 91
K-rauta, Viro 8 8
K-rauta, Latvia 8 8
Senukai, Liettua 19 17
K-rauta, Venäjä 13 14
OMA, Valko-Venäjä 11 9

Lisäksi kaupat tarjoavat asiakkailleen verkkokaupan palveluita.
* vuonna 2014 Rautioista 46 oli samalla K-maatalous-kauppoja
vuonna 2013 K-raudoista 1 ja Rautioista 47 oli samalla K-maatalous-kauppoja

Auto- ja konekauppa

  1-9/2014 1-9/2013 7-9/2014 7-9/2013
Liikevaihto, milj. e 796 811 240 260
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 27,8 30,6 8,7 9,8
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,5 3,8 3,6 3,8
Investoinnit, milj. e 11,6 11,8 2,2 3,0
         
Liikevaihto, milj. e 1-9/2014 Kehitys, % 7-9/2014 Kehitys, %
VV-Auto 583 +2,5 173 +0,4
Konekesko 213 -12,2 68 -23,5
Yhteensä 796 -1,9 240 -7,7

Tammi-syyskuu 2014
Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 796 milj. euroa (811 milj. euroa) ja se laski 1,9 %.

VV-Auton liikevaihto tammi-syyskuussa oli 583 milj. euroa (569 milj. euroa) ja se kasvoi 2,5 %. Henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu ensirekisteröintien markkinakehitys oli tammi-syyskuussa +2,4 %.

VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-syyskuussa 20,7 % (20,5 %). Volkswagen oli markkinajohtaja henkilö- ja pakettiautoissa.

Konekeskon liikevaihto tammi-syyskuussa oli 213 milj. euroa (243 milj. euroa) ja se laski 12,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 131 milj. euroa ja se laski 7,2 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 83 milj. euroa ja se laski 18,9 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti erityisesti maatalouskonekaupan heikko markkinakehitys Suomessa ja Baltian maissa.

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 27,8 milj. euroa (30,6 milj. euroa) ja se laski 2,8 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kustannusten ja varastojen sopeutus on toteutunut suunnitellusti. Autokaupan kannattavuus pysyi hyvällä tasolla heikentyneestä markkinatilanteesta huolimatta.

Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 27,8 milj. euroa (30,6 milj. euroa).

Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 11,6 milj. euroa (11,8 milj. euroa).

Heinä-syyskuu 2014
Auto- ja konekaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 240 milj. euroa (260 milj. euroa) ja se laski 7,7 %.

VV-Auton liikevaihto heinä-syyskuussa oli 173 milj. euroa (172 milj. euroa) ja se kasvoi 0,4 %. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli heinä-syyskuussa 19,9 % (20,2 %).

Konekeskon liikevaihto heinä-syyskuussa oli 68 milj. euroa (88 milj. euroa) ja se laski 23,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 8,7 milj. euroa (9,8 milj. euroa) ja se laski 1,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Myynnin lasku heikensi kannattavuutta. Liikevoitto heinä-syyskuussa oli 8,7 milj. euroa (9,8 milj. euroa).

Auto- ja konekaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 2,2 milj. euroa (3,0 milj. euroa).

Kauppojen lukumäärät 30.9. 2014 2013
VV-Auto, vähittäiskauppa 10 10
Konekesko 1 1

Muutokset konsernin rakenteessa
Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli syyskuun 2014 lopussa yhteensä 100 019 752 osaketta, joista 31 737 007 eli 31,7 % oli A-osakkeita ja 68 282 745 eli 68,3 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.9.2014 oli 1 004 106 omaa B-osaketta. Näiden omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä oli 1,47 %, osakkeiden kokonaislukumäärästä 1,00 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,26 %. Kaikkien osakkeiden äänimäärä oli yhteensä 385 652 815ääntä. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli syyskuun 2014 lopussa 197 282 584 euroa. Katsauskaudella ei tapahtunut muutoksia osakkeiden määrässä.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq Helsingissä oli vuoden 2013 lopussa 26,80 euroa ja syyskuun 2014 lopussa 27,50 euroa, missä oli kasvua 2,6 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2013 lopussa 26,80 euroa ja syyskuun 2014 lopussa 28,35 euroa, missä oli kasvua 5,8 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-syyskuussa 32,31 euroa ja alin 26,15 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 33,33 euroa ja alin 26,15 euroa. Nasdaq Helsingin yleisindeksi (OMX Helsinki) nousi tammi-syyskuun aikana 4,5 % ja painotettu OMX Helsinki Cap -indeksi nousi 4,0 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi laski 1,3 %.

Syyskuun 2014 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 873 milj. euroa ja B-osakkeiden 1 907 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 2 780 milj. euroa ja se nousi vuoden 2013 lopusta 119 milj. euroa. Nasdaq Helsingissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun 2014 aikana 1,5 (0,8) milj. kpl, missä oli kasvua 99,0 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 44 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 34,5 (31,4) milj. kpl, missä oli kasvua 10,1 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 1 032 milj. euroa. Nasdaq Helsingin osuus vaihdetuista Keskon A- ja B- osakkeista tammi-syyskuussa 2014 oli 66 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Merkittävimmät näistä olivat BATS Chi-X, 26 % vaihdosta, ja Turquoise, 7 % vaihdosta (lähde: Fidessa).

Yhtiöllä on ollut johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika oli 1.4.2012-30.4.2014 (merkintäaika on päättynyt). Optio-oikeudet oli listattu Helsingin pörssin pörssilistalle osakkeiden merkintäaikojen alusta alkaen. 2007C optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 94 859 kpl 1 688 524 euron arvosta. Optio-ohjelma ja optio-ohjelmaan perustuneiden 2007A, 2007B ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika ja kaupankäynti pörssilistalla ovat päättyneet.  

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 antama 30.6.2015 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Osakkeet voidaan antaa maksua vastaan osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita, tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi ja mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi. Osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää osakkeiden merkintähinnasta, oikeuden antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan ja oikeuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Hallituksella oli myös varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 antama 30.9.2014 asti voimassaoleva valtuutus päättää enintään 500 000 oman B-osakkeen hankkimisesta. Keskon hallitus päätti helmikuussa 2014 aloittaa omien B-osakkeiden hankinnan. Hankinnan aloittamista koskevasta päätöksestä on tiedotettu pörssitiedotteella 4.2.2014 ja hankinta on aloitettu 18.2.2014. Omien osakkeiden ostovaltuutuksen mukainen enimmäismäärä, 500 000 omaa B-osaketta, hankittiin 31.3.2014 mennessä ja valtuutus on näin ollen täysin käytetty. Omien osakkeiden ostoista on tiedotettu pörssitiedotteella jokaisen päivän päättyessä, jona hankinta on tehty. Keskolla oli 30.9.2014 hallussaan yhteensä 1 004 106 omaa B-osaketta. Lisäksi hallituksella on 30.6.2017 asti voimassa oleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta.

Hallitus päätti 4.2.2014 antaa 8.4.2013 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen voimassa olevan omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2013 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2013 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 50 520 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteilla 24.3.2014 ja 25.3.2014. Ansaintajaksojen 2011-2013 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on tammi-syyskuussa palautunut yhteensä
5 642 osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Katsauskauden aikaisesta palautumisesta on kerrottu pörssi-ilmoituksilla 7.2.2014, 23.5.2014 ja 25.7.2014. Lisätietoja hallituksella olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi. 

Hallituksen vuosille 2014-2016 päättämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella voidaan 3 vuoden aikana antaa yhteensä enintään  600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta  ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Hallitus päättää erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja kohderyhmän. Osakepalkkiojärjestelmästä on kerrottu pörssitiedotteessa 4.2.2014

Osakkeenomistajien määrä oli syyskuun 2014 lopussa 40 549. Se on 2 260 vähemmän kuin vuoden 2013 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli syyskuun lopussa 28 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli syyskuun lopussa 40 %.

Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Käyttötavara- ja rautakaupassa verkkokaupan ja sähköisten palvelujen merkitys on kasvanut voimakkaasti ja kilpailukyvyn parantaminen edellyttää voimakasta uudistumista. Vastatakseen näihin vaatimuksiin Kesko hakee synergiahyötyjä erityisesti sähköisten palvelujen tuottamisessa ja konseptien kehityksessä. Samalla luodaan edellytyksiä kannattavuuden parantamiseksi ja arvioidaan organisaatiorakennetta, suunnitellaan rauta- ja käyttötavaratoimialojen yhdistämistä sekä nykyisin käyttötavaratoimialaan kuuluvan K-citymarket Oy:n käyttötavarakaupan yhdistämistä Ruokakeskoon. (Pörssitiedote 24.9.2014)

Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Kesko-konsernin pääjohtajaksi diplomi-insinööri Mikko Helanderin 1. tammikuuta 2015 alkaen. Mikko Helander (s. 1960) aloitti Keskon palveluksessa 1.10.2014 varatoimitusjohtajana ja konsernijohtoryhmän jäsenenä ja siirtyy pääjohtajaksi 1.1.2015 alkaen. Pääjohtaja Matti Halmesmäki jatkaa 1.1.2015 alkaen hallituksen kanssa sovittavissa neuvonantaja- ja erityistehtävissä 31.5.2015 asti, jolloin hän siirtyy eläkkeelle. (Pörssitiedotteet 28.5.2015 ja 19.9.2014)

Anttilan kannattavuuden parantamiseksi käytyjen YT-neuvottelujen tuloksena on päätetty sulkea kahdeksan vuokratiloissa olevaa Anttila-tavarataloa. Suljettavissa tavarataloissa työskentelee yhteensä noin 210 työntekijää. Tämän lisäksi muissa Anttila-tavarataloissa vähennetään työvoimaa 25 henkilötyövuotta. Lisäksi aloitettiin yhteistoimintaneuvottelut Kodin1-ketjussa ja niiden päätyttyä päätettiin sulkea Kodin1-tavarataloketjusta neljä Kodin1-tavarataloa. Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin myös Anttila Oy:n ja K-citymarket Oy:n keskusyksiköissä. (Pörssitiedote 31.3.2014)

Kestra Kiinteistöpalvelut Oy, joka on Kesko Oyj:n tytäryhtiö, ilmoitti, ettei se osallistu Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimahankkeen jatkorahoitukseen siihen liittyvien taloudellisten, sopimuksellisten ja aikataulullisten epävarmuustekijöiden johdosta. (Pörssitiedote 27.3.2014)

Katsauskauden jälkeisiä tapahtumia
Keskon käyttötavara-, rauta- ja ruokakaupan suunniteltuja muutoksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät. Neuvottelujen piirissä on yhteensä noin 2 800 henkilöä ja yhtiöiden yhteenlasketun vähennystarpeen arvioidaan olevan enintään 230 henkilötyövuotta. Suunniteltujen muutosten henkilöstövaikutukset täsmentyvät yhtiöittäin suunnittelun ja neuvottelujen edetessä. (Pörssitiedote 7.10.2014)

Varsinaisen yhtiökokouksen 2014 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n 7.4.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,40 euroa osakkeelta eli yhteensä 138 484 759,00 euroa. Osingon maksupäivä oli 17.4.2014. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä. Lisäksi yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet ennallaan. Varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 valitsemien hallituksen kunkin seitsemän (7) jäsenen, kauppias Esa Kiiskisen (pj.), vuorineuvos Seppo Paatelaisen (varapj.), vuorineuvos Ilpo Kokkilan, diplomikauppias Tomi Korpisaaren, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, kauppias Toni Pokelan ja professori, kauppatieteiden tohtori Virpi Tuunaisen, Keskon yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2015 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa yhtiön hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 7.4.2014.

Vastuullisuus
Kesko valittiin syyskuussa 12. kerran Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin DJSI World ja DJSI Europe. Parhaat pisteensä Kesko sai riskien- ja kriisinhallinnasta, vastuullisista toimintatavoista ja toimitusketjun hallinnasta.

Nuorisotakuu K-ryhmässä -ohjelman tavoite, 1 000 työllistettyä nuorta vuoden 2014 loppuun mennessä, saavutettiin yli puoli vuotta etuajassa. Elokuun loppuun mennessä nuorisotakuun avulla on työllistetty 1 500 nuorta Keskoon ja K-kauppoihin.

Kuntoutussäätiö ja Kesko toteuttavat yhdessä Tukea työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa -hanketta, jonka tavoitteena on tunnistaa ja lisätä tietoisuutta oppimisvaikeuksista.

K-ruokakaupoissa otettiin käyttöön pullonpalautusarpajaiset, joiden tuotto ohjataan puolen vuoden välein Mannerheimin lastensuojeluliitolle tai Lastenklinikan kummeille. Tavoitteena on ulottaa pullonpalautusarpajaiset noin 260 K-ruokakauppaan tämän vuoden aikana.

Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talous- ja kuluttajaluottamuksen kehitykseen sekä näiden vaikutukseen Keskon myyntiin ja tulokseen. Ukrainan kriisin jatkumisen seurauksena Venäjän maariskit ovat edelleen aiempaa korkeammalla tasolla. Muilta osin Keskon vuoden 2013 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen 2014 aikana olennaista muutosta.

Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2014-9/2015) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (10/2013-9/2014).

Yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän kehitysnäkymiin liittyy edelleen merkittävää epävarmuutta. Heikentyneestä taloustilanteesta ja kuluttajien ostovoiman laskusta johtuen kaupan kysynnän ennakoidaan pysyvän heikkona.

Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden aikana pysyvän edeltävän 12 kuukauden tasolla.

Helsingissä 21.10.2014
Kesko Oyj
Hallitus


Osavuosikatsaustiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcast osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n vuoden 2014 tilinpäätöstiedote julkaistaan 10.2.2015. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

KESKO OYJ

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

LIITTEET: TAULUKKO-OSA
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos
Lähipiiritapahtumat
Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

TAULUKKO-OSA

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2013 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia:

-IFRS 10 Konsernitilinpäätös
-IFRS 11 Yhteisjärjestelyt
-IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä
Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan ja taseeseen. Muutos vaikuttaa tilinpäätöksen liitetiedoissa esitettäviin tietoihin.

Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty              
  1-9/
2014
1-9/
2013
Muutos-% 7-9/
2014
7-9/
2013
Muutos-% 1-12/
2013
Liikevaihto 6 804 6 953 -2,2 2 304 2 374 -2,9 9 315
Myytyjen suoritteiden hankintameno -5 884 -6 020 -2,3 -1 989 -2 055 -3,2 -8 034
Bruttokate 919 933 -1,5 315   318 -1,0 1 281
Liiketoiminnan muut tuotot 531 549 -3,3 180 182 -1,4 734
Henkilöstökulut -453 -449 0,7 -138 -139 -0,6 -611
Poistot ja arvonalentumiset -133 -114 17,0 -56 -37 50,4 -153
Liiketoiminnan muut kulut -745 -738 0,8 -237 -240 -1,3 -1 003
Liikevoitto 120 180 -33,6 63 84 -24,7 248
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 11 15 -21,1 2 4 -40,7 20
Korkokulut ja muut rahoituskulut -12 -15 -21,9 -4 -5 -15,0 -20
Valuuttakurssierot -1 -5 -86,7 0 -2 -84,2 -6
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista 0 -1 (..) 0 0 (..) 0
Tulos ennen veroja 119 174 -32,0 62 81 -24,2 242
Tuloverot -31 -52 -40,4 -16 -24 -32,6 -58
Tilikauden tulos 87 122 -28,4 46 57 -20,8 185
               
Tilikauden tuloksen jakautuminen              
  Emoyhtiön omistajille 79 114 -30,1 40 53 -23,3 173
  Määräysvallattomille 
  omistajille
8 8 -5,0 5 5 6,1 12
               
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
             
               
Laimentamaton 0,80 1,15 -30,5 0,41 0,53 -23,7 1,75
Laimennettu 0,80 1,15 -30,3 0,41 0,53 -23,5 1,75
               
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
             
  1-9/
2014
1-9/
2013
Muutos-% 7-9/
2014
7-9/
2013
Muutos-% 1-12/
2013
Tilikauden tulos 87 122 -28,4 46 57 -20,8 185
Erät, joita ei luokitella myöhemmin tulosvaikutteisiksi              
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot -2 6 (..) 0 6 (..) 12
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi
             
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -8 -8 -5,3 -2 -2 1,4 -14
Hyperinflaatio-oikaisu 4 1 (..) 1 -1 (..) 3
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 1 -1 (..) 1 2 -37,7 -4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -3 -3 -17,3 0 1 (..) -5
Muut erät 0 0 -3,2 - - - 0
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä -8 -6 21,2 0 6 -99,3 -8
Tilikauden laaja tulos 80 116 -31,0 46 63 -27,7 177
               
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
             
  Emoyhtiön omistajille 69 108 -35,4 39 59 -34,5 166
  Määräysvallattomille
  omistajille
11 8 25,8 7 4 78,9 11

(..) Muutos yli 100 %

Konsernitase (milj. e), lyhennetty        
  30.9.2014 30.9.2013 Muutos-% 31.12.2013
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Aineelliset hyödykkeet 1 666 1 661 0,4 1 651
Aineettomat hyödykkeet 180 187 -3,3 189
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdistellyistä sijoituksista ja muut
rahoitusvarat
106 105 0,7 104
Lainasaamiset ja muut saamiset 13 83 -84,3 15
Eläkesaamiset 170 163 4,1 170
Yhteensä 2 135 2 198 -2,9 2 131
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 803 776 3,4 797
Myyntisaamiset 655 700 -6,4 617
Muut saamiset 149 160 -6,9 136
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
203 174 16,7 171
Myytävissä olevat rahoitusvarat 225 260 -13,6 398
Rahavarat 75 103 -27,1 112
Yhteensä 2 110 2 173 -2,9 2 231
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 1 1 - 1
         
Varat yhteensä 4 246 4 372 -2,9 4 362

  30.9.2014 30.9.2013 Muutos-% 31.12.2013
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma 2 203 2 218 -0,7 2 279
Määräysvallattomien omistajien osuus 79 70 11,7 73
Oma pääoma yhteensä 2 282 2 289 -0,3 2 352
         
Pitkäaikaiset velat        
Korolliset velat 345 358 -3,5 355
Korottomat velat 6 9 -30,8 10
Laskennalliset verovelat 67 84 -20,5 68
Eläkevelvoitteet 2 2 12,1 2
Varaukset 27 20 35,0 17
Yhteensä 447 472 -5,4 452
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset velat 155 210 -26,3 199
Ostovelat 891 911 -2,3 825
Muut korottomat velat 423 454 -6,7 494
Varaukset 48 35 35,7 38
Yhteensä 1 517 1 611 -5,8 1 557
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 246 4 372 -2,9 4 362

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

  Osa-
ke-
pää-
oma
Ra-
has-
tot
Muun-
to-
erot
Ar-
von-
muu-
tos-rahas
to
Omat
osak-
keet
Kerty-
neet
voit-
to-
varat
Mää-
räys-
val-
latto-
mien
omis-
tajien
osuu-
det
Yh-
teen-
 
Oma
pääoma
1.1.2013
197 442 -2 10 -19 1 578 67 2 272  
Optioilla
merkityt
osakkeet
  18           18  
Omat osakkeet                  
Osake-
perusteiset maksut
        2   0 2  
Osingon-
jako
          -118 -5 -122  
Muut
muutokset
  0       3   3  
Tilikauden
tulos
          114 8 122  
Muut laajan
tuloksen erät
                 
Erät, joita ei myöhemmin
siirretä tulosvaikut-
teisiksi
                 
Vakuutusma-
temaattiset voitot/tappiot
          7   7  
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikut-
teisiksi
                 
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
  0 -7       -1 -8  
Hyper-
inflaatio-oikaisu
          0 1 1  
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
      -1       -1  
Myytävissä
olevien ra-
hoitusvarojen
arvonmuutos
      -3       -3  
Muut erät           0   0  
Laajan tuloksen eriin liittyvät verot       0   -2   -2  
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
  0 -7 -4   6 0 -6  
Oma
pääoma
30.9.2013
197 460 -10 6 -18 1 583 70 2 289  
                   
Oma
pääoma
1.1.2014
197 461 -13 1 -18 1 651 73 2 352  
Optioilla
merkityt
osakkeet
  2           2  
Omat osakkeet         -16     -16  
Osake-perusteiset maksut         2     2  
Osingon-
jako
          -138 -5 -143  
Muut muutokset   0 0     5   5  
Tilikauden tulos           79 8 87  
Muut laajan
tuloksen erät
                 
Erät, joita ei myöhemmin siirretä
tulosvaikut-
teisiksi
                 
Vakuutus-
matemaat-
tiset voitot ja
tappiot
          -3   -3  
Erät, jotka
saatetaan
myöhemmin
siirtää tulosvaikut-
teisiksi
                 
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
  0 -7     0 -1 -8  
Hyper-inflaatio-
oikaisu
          0 4 4  
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
      2       2  
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos
      -3       -3  
Muut erät           0   0  
Laajan tuloksen eriin liittyvät verot       -1   1   0  
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
  0 -7 -2   -2 2 -8  
Oma
pääoma
30.9.2014
197 463 -20 0 -32 1 595 79 2 282  
                   
                       

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

  1-9/
2014
1-9/
2013
Muutos-% 7-9/
2014
7-9/
2013
Muutos-% 1-12/
2013
Liiketoiminnan rahavirta              
Tulos ennen veroja 119 174 -32,0 62 81 -24,2 242
Suunnitelman mukaiset poistot 113 112 0,2 37 37 -2,4 152
Rahoitustuotot ja -kulut 1 5 -79,0 2 3 -31,5 6
Muut oikaisut 34 -2 (..) 16 2 (..) 8
               
Käyttöpääoman muutos              
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+)
-44 -5 (..) 94 112 -15,6 89
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/
vähennys (+)
-12 29 (..) 23 29 -19,6 3
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
6 47 -86,7 -78 -123 -36,2 -1
               
Rahoituserät ja verot -50 -61 -18,5 -21 -28 -24,1 -85
Liiketoiminnan nettorahavirta 167 299 -44,1 134 114 17,5 414
               
Investointien rahavirta              
Investoinnit -151 -130 16,0 -53 -36 45,9 -174
Käyttöomaisuuden myynnit 8 17 -52,6 2 3 -39,2 22
Pitkäaikaisten saamisten lisäys -1 0 (..) 0 0 -56,7 0
Investointien nettorahavirta -144 -113 26,7 -51 -33 53,6 -152
               
Rahoituksen rahavirta              
Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) -50 -36 38,4 -37 -17 (..) -47
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
-1 0 (..) 1 -2 (..) 78
Maksetut osingot -142 -122 16,2 -4 -5 -16,5 -122
Oman pääoman lisäys 2 18 -88,0 - 2 (..) 20
Omien osakkeiden hankinta -16 - - - - - -
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) -36 -62 -42,6 -49 -62 -20,2 -91
Muut erät 6 3 74,1 1 4 -69,1 5
Rahoituksen nettorahavirta -236 -199 19,1 -89 -78 13,1 -159
               
Rahavarojen muutos -213 -13 (..) -6 2 (..) 103
               
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1.
453 352 28,7 246 337 -27,0 352
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos -1 -1 -4,4 0 0 -34,4 -2
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 30.9.
239 338 -29,3 239 338 -29,3 453

(..) Muutos yli 100 %

  Konsernin tunnusluvut        
    1-9/2014 1-9/2013 Muutos
%-yks.
1-12/2013
  Sidotun pääoman tuotto, % 6,7 9,8 -3,0 10,2
  Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 7,9 9,3 -1,4 10,2
  Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 9,6 9,3 0,3 9,8
  Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 10,0 9,7 0,3 9,8
  Oman pääoman tuotto, % 5,0 7,1 -2,1 8,0
  Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 6,6 6,5 0,1 8,0
  Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 7,5 6,8 0,7 7,7
  Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 8,4 7,1 1,3 7,7
  Omavaraisuusaste, % 54,2 52,9 1,3 54,5
  Nettovelkaantumisaste, % -0,1 1,4 -1,5 -5,4
        Muutos-%  
  Investoinnit, milj. e 150,8 124,9 20,7 171,5
  Investoinnit, % liikevaihdosta 2,2 1,8 23,4 1,8
  Tulos/osake, e, laimentamaton 0,80 1,15 -30,5 1,75
  Tulos/osake, e, laimennettu 0,80 1,15 -30,3 1,75
  Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e,
laimentamaton
1,23 1,09 12,8 1,68
  Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 167 299 -44,1 414
  Investointien rahavirta, milj. e -144 -113 26,7 -152
  Oma pääoma/osake, e 22,25 22,39 -0,6 22,96
  Korolliset nettovelat -3 31 (..) -126
  Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä katsauskaudella keskimäärin 99 264 99 013 0,3 99 136
  Henkilöstö keskimäärin 20 024 19 481 2,8 19 489
           
           
Konsernin tunnusluvut
vuosineljänneksittäin
1-3/
2013
4-6/
2013
7-9/
2013
10-12/
2013
1-3/
2014
4-6/
2014
7-9/
2014
 
Liikevaihto, milj. e 2 159 2 420 2 374 2 362 2 129 2 371 2 304  
Liikevaihdon muutos, % -6,9 -1,6 -3,1 -3,9 -1,4 -2,1 -2,9  
Liikevoitto, milj. e 19,2 77,0 84,1 68,0 -13,0 69,4 63,4  
Liikevoitto, % 0,9 3,2 3,5 2,9 -0,6 2,9 2,7  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 18,6 69,8 83,6 66,8 19,1 67,6 84,0  
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, %
0,9 2,9 3,5 2,8 0,9 2,9 3,6  
Rahoitustuotot/kulut, milj. e -3,3 0,4 -2,6 -0,4 -1,6 2,2 -1,8  
Tulos ennen veroja, milj. e 15,8 77,2 81,5 67,9 -14,4 71,4 61,7  
Tulos ennen veroja, % 0,7 3,2 3,4 2,9 -0,7 3,0 2,7  
Sidotun pääoman tuotto, % 3,1 12,3 14,2 11,5 -2,2 11,5 10,9  
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 3,0 11,1 14,1 11,3 3,2 11,2 14,4  
Oman pääoman tuotto, % 1,9 9,5 10,2 10,8 -2,0 9,4 8,1  
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %
1,8 8,6 10,1 10,6 2,3 9,1 11,3  
Omavaraisuusaste, % 51,7 50,5 52,9 54,5 53,2 52,3 54,2  
Investoinnit, milj. e 41,5 48,1 35,4 46,6 43,4 55,7 51,7  
Tulos/osake, laimennettu, e 0,11 0,50 0,53 0,60 -0,11 0,51 0,41  
Oma pääoma/osake, e 22,62 21,79 22,39 22,96 22,83 21,86 22,25  
                           

Tiedot segmenteittäin

Liikevaihto segmenteittäin
(milj. e)
1-9/
2014
1-9/
2013
Muutos-
%
7-9/
2014
7-9/
2013
Muutos-
%
1-12/
2013
               
Ruokakauppa, Suomi 3 120 3 197 -2,4 1 059 1 076 -1,5 4 316
Ruokakauppa, muut maat* 77 42 81,6 26 20 30,1 71
Ruokakauppa yhteensä 3 197 3 239 -1,3 1 085 1 095 -1,0 4 387
- josta segmenttien välistä 127 127 0,0 41 44 -5,6 172
               
Käyttötavarakauppa, Suomi 901 993 -9,3 316 344 -8,1 1 424
Käyttötavarakauppa, muut
maat*
22 25 -11,0 7 7 -6,1 33
Käyttötavarakauppa
yhteensä
923 1 018 -9,3 323 351 -8,1 1 457
- josta segmenttien välistä 10 12 -11,8 4 4 -2,3 17
               
Rautakauppa, Suomi 914 916 -0,3 288 301 -4,1 1 173
Rautakauppa, muut maat* 1 100 1 095 0,4 408 409 -0,3 1 435
Rautakauppa yhteensä 2 013 2 012 0,1 696 710 -1,9 2 607
- josta segmenttien välistä 0 0 -33,0 0 0 44,1 -1
               
Auto- ja konekauppa, Suomi 713 709 0,6 212 218 -2,8 921
Auto- ja konekauppa, muut
maat*
82 102 -19,2 29 43 -32,8 116
Auto- ja konekauppa
yhteensä
796 811 -1,9 240 260 -7,7 1 037
- josta segmenttien välistä 1 1 -34,3 0 0 -84,5 1
               
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-126 -126 -0,4 -40 -43 -6,6 -173
Suomi yhteensä 5 523 5 689 -2,9 1 835 1 895 -3,2 7 661
Muut maat yhteensä* 1 281 1 264 1,3 469 479 -2,0 1 654
Konserni yhteensä 6 804 6 953 -2,2 2 304 2 374 -2,9 9 315

* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-9/
2014
1-9/
2013
 

Muutos
7-9/
2014
7-9/
2013
 

Muutos
1-12/
2013
               
Ruokakauppa 151,8 159,7 -7,9 54,4 56,5 -2,1 208,0
Käyttötavarakauppa -92,1 -25,5 -66,6 -20,0 -2,1 -17,9 -2,1
Rautakauppa 42,3 25,9 16,5 23,5 23,9 -0,4 24,8
Auto- ja konekauppa 27,8 30,6 -2,8 8,7 9,8 -1,1 33,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -10,2 -10,4 0,2 -3,2 -4,0 0,8 -16,3
Konserni yhteensä 119,7 180,4 -60,7 63,4 84,1 -20,8 248,4

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
 

1-9/
2014
 

1-9/
2013
 

 

Muutos
 

7-9/
2014
 

7-9/
2013
 

 

Muutos
 

1-12/
2013
               
Ruokakauppa 155,7 155,0 0,7 56,3 56,0 0,3 203,3
Käyttötavarakauppa -48,3 -29,9 -18,4 -7,4 -2,2 -5,2 -8,3
Rautakauppa 45,8 26,8 19,0 29,6 23,9 5,7 25,7
Auto- ja konekauppa 27,8 30,6 -2,8 8,7 9,8 -1,1 33,9
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-10,2 -10,4 0,2 -3,2 -4,0 0,8 -15,8
Konserni yhteensä 170,8 172,0 -1,2 84,0 83,6 0,4 238,8

Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin
1-9/
2014
1-9/
2013

Muutos
%-yks.
7-9/
2014
7-9/
2013

Muutos
%-yks.
1-12/
2013
Liukuva 12 kk
9/2014
                 
Ruokakauppa 4,9 4,8 0,1 5,2 5,1 0,1 4,6 4,7
Käyttötavarakauppa -5,2 -2,9 -2,3 -2,3 -0,6 -1,7 -0,6 -2,0
Rautakauppa 2,3 1,3 0,9 4,3 3,4 0,9 1,0 1,7
Auto- ja konekauppa 3,5 3,8 -0,3 3,6 3,8 -0,2 3,3 3,0
Konserni yhteensä 2,5 2,5 0,0 3,6 3,5 0,1 2,6 2,6

Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo (milj. e)
 

1-9/
2014
 

1-9/
2013
 

 

Muutos
 

7-9/
2014
 

7-9/
2013
 

 

Muutos
 

1-12/
2013
Liukuva
12 kk 9/2014
                 
Ruokakauppa 775 833 -57 768 811 -43 821 782
Käyttötavarakauppa 399 459 -60 395 424 -28 445 403
Rautakauppa 721 745 -24 722 712 10 732 714
Auto- ja konekauppa 159 157 2 145 144 1 161 161
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
311 268 44 303 284 19 278 313
Konserni yhteensä 2 366 2 461 -96 2 332 2 374 -41 2 438 2 373

Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin, %
 

1-9/
2014
 

1-9/
2013
 

Muutos
%-yks.
 

7-9/
2014
 

7-9/
2013
 

Muutos
%-yks.
 

1-12/
2013
Liukuva
12 kk 9/2014
                 
Ruokakauppa 26,8 24,8 2,0 29,3 27,7 1,7 24,8 26,1
Käyttötavarakauppa -16,2 -8,7 -7,5 -7,5 -2,0 -5,4 -1,9 -6,6
Rautakauppa 8,5 4,8 3,7 16,4 13,4 3,0 3,5 6,3
Auto- ja konekauppa 23,4 26,0 -2,7 24,0 27,2 -3,3 21,1 19,3
Konserni yhteensä 9,6 9,3 0,3 14,4 14,1 0,3 9,8 10,0

Investoinnit
segmenteittäin (milj. e)
1-9/
2014
1-9/
2013
 

Muutos
7-9/
2014
7-9/
2013
 

Muutos
1-12/
2013
               
Ruokakauppa 72 68 4 25 24 1 92
Käyttötavarakauppa 12 17 -5 5 3 2 23
Rautakauppa 44 26 17 16 5 12 38
Auto- ja konekauppa 12 12 0 2 3 -1 15
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
11 2 9 3 1 3 4
Konserni yhteensä 151 125 26 52 35 16 171

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Liikevaihto segmenteittäin
(
milj. e)
1-3/
2013
4-6/
2013
7-9/
2013
10-12/
2013
1-3/
2014
4-6/
2014
7-9/
2014
Ruokakauppa 1 045 1 099 1 095 1 148 1 007 1 106 1 085
Käyttötavarakauppa 345 322 351 439 312 288 323
Rautakauppa 562 740 710 596 581 736 696
Auto- ja konekauppa 249 301 260 226 272 283 240
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-42 -41 -43 -46 -44 -42 -40
Konserni yhteensä 2 159 2 420 2 374 2 362 2 129 2 371 2 304

Liikevoitto segmenteittäin
(milj. e)
1-3/
2013
4-6/
2013
7-9/
2013
10-12/
2013
1-3/
2014
4-6/
2014
7-9/
2014
Ruokakauppa 48,2 55,1 56,5 48,3 45,4 52,0 54,4
Käyttötavarakauppa -17,7 -5,6 -2,1 23,3 -54,5 -17,6 -20,0
Rautakauppa -16,1 18,0 23,9 -1,0 -9,7 28,6 23,5
Auto- ja konekauppa 7,8 13,0 9,8 3,3 8,2 10,9 8,7
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-3,0 -3,4 -4,0 -5,9 -2,5 -4,5 -3,2
Konserni yhteensä 19,2 77,0 84,1 68,0 -13,0 69,4 63,4

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
1-3/
2013
4-6/
2013
7-9/
2013
10-12/
2013
1-3/
2014
4-6/
2014
7-9/
2014
Ruokakauppa 48,2 50,8 56,0 48,3 46,5 52,9 56,3
Käyttötavarakauppa -17,8 -10,0 -2,2 21,6 -22,7 -18,3 -7,4
Rautakauppa -16,6 19,5 23,9 -1,1 -10,4 26,6 29,6
Auto- ja konekauppa 7,8 13,0 9,8 3,3 8,2 10,9 8,7
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-3,0 -3,4 -4,0 -5,4 -2,5 -4,5 -3,2
Konserni yhteensä 18,6 69,8 83,6 66,8 19,1 67,6 84,0

Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin
1-3/
2013
4-6/
2013
7-9/
2013
10-12/
2013
1-3/
2014
4-6/
2014
7-9/
2014
Ruokakauppa 4,6 4,6 5,1 4,2 4,6 4,8 5,2
Käyttötavarakauppa -5,2 -3,1 -0,6 4,9 -7,3 -6,3 -2,3
Rautakauppa -3,0 2,6 3,4 -0,2 -1,8 3,6 4,3
Auto- ja konekauppa 3,1 4,3 3,8 1,5 3,0 3,8 3,6
Konserni yhteensä 0,9 2,9 3,5 2,8 0,9 2,9 3,6

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutos (milj. e)

  30.9.2014 30.9.2013
Kirjanpitoarvo kauden alussa 1 840 1 870
Poistot ja arvonalentumiset -133 -114
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 160 127
Vähennykset -14 -22
Muuntoerot -6 -13
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 1 847 1 847

Lähipiiritapahtumat (milj. e)

Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, toimitusjohtaja ja konsernijohtoryhmä) ja heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt, konsernin tytäryhtiöt, osakkuusyritykset sekä Keskon Eläkekassa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

  1-9/2014 1-9/2013
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 59 56
Tavaroiden ja palveluiden ostot 17 15
Liiketoiminnan muut tuotot 9 8
Liiketoiminnan muut kulut 23 20
Rahoituskulut 0 0
     
  30.9.2014 30.9.2013
Saamiset 10 10
Velat 20 19

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)

  Taso 1 Taso 2 Taso 3 30.9.2014
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 14,4 188,8   203,2
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset        
Johdannaissaamiset   6,9   6,9
Johdannaisvelat   10,9   10,9
Myytävissä olevat rahoitusvarat 60,6 164,0 13,1 237,7

Käypään arvoon arvostettavat rahoitusvarat ja -velat arvostushierarkian mukaan jaoteltuna (milj. e)

  Taso 1 Taso 2 Taso 3 30.9.2013
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 14,1 160,0   174,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat johdannaiset        
Johdannaissaamiset   3,8   3,8
Johdannaisvelat   16,3   16,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 24,9 235,0 6,4 266,2

Tason 1 instrumentit ovat markkinoilla aktiivisen kaupankäynnin kohteena, jolloin käyvät arvot perustuvat suoraan markkinahintaan. Tason 2 instrumenttien käypä arvo perustuu markkinoilta saataviin tietoihin. Tason 3 instrumenttien käypä arvo ei perustu todettavissa olevaan markkinatietoon.

Henkilökunta keskimäärin ja 30.9.

Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin
 

1-9/2014
 

1-9/2013
 

Muutos
Ruokakauppa 3 453 3 118 335
Käyttötavarakauppa 5 535 5 771 -237
Rautakauppa 9 345 8 896 449
Auto- ja konekauppa 1 253 1 257 -4
Yhteiset toiminnot 438 439 -1
Konserni yhteensä 20 024 19 481 543
     
Henkilökunta 30.9.*
segmenteittäin
 

2014
 

2013
 

Muutos
Ruokakauppa 3 782 3 505 277
Käyttötavarakauppa 7 431 7 812 -381
Rautakauppa 10 522 10 118 404
Auto- ja konekauppa 1 252 1 280 -28
Yhteiset toiminnot 472 488 -16
Konserni yhteensä 23 459 23 203 256

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät 

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)      
  30.9.2014 30.9.2013 Muutos-%
       
Omasta puolesta 203 191 6,3
Osakkuusyritysten puolesta 65 65 -
Muiden puolesta 12 11 4,4
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 25 25 0,9
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 214 2 372 -6,7
       
Johdannaissopimuksista      
johtuvat vastuut      
      Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 30.9. 30.9.2014 30.9.2013 30.9.2014

 
Korkojohdannaiset      
  Koronvaihtosopimukset 101 202 -0,78
Valuuttajohdannaiset      
  Termiini- ja futuurisopimukset 375 245 3,65
  Optiosopimukset 9 3  
  Valuutanvaihtosopimukset 50 100 -2,53
Hyödykejohdannaiset      
  Sähköjohdannaiset 26 41 -4,29

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sidotun pääoman tuotto*, % Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
   
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
   
Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä*, %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
   
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
   
Oman pääoman tuotto*, % (Tulos ennen veroja - Tuloverot) x 100 / Oma pääoma
   
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma
   
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä*, % (Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja -
Tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
   
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - Tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
   
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 / (Taseen loppusumma - Saadut ennakot)
   
Tulos/osake, laimennettu (Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
   
Tulos/osake, laimentamaton (Tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
   
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä,
laimentamaton
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - Määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
   
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa
   
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 / Oma pääoma

 
 

Korolliset nettovelat

 
 

Korolliset velat - Rahamarkkinasijoitukset - Rahoitusvarat

* Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):

  1.1.-30.9.2014 1.7.-30.9.2014
K-ryhmän vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
Milj. euroa Muutos, % Milj. euroa Muutos, %
         
K-ryhmän ruokakauppa        
K-ruokakaupat, Suomi 3 420 -2,2 1 164 -1,3
Kespro 582 -1,9 206 0,1
K-ruoka, Venäjä 77 81,9 26 30,3
Ruokakauppa yhteensä 4 081 -1,2  1 397 -0,7
         
K-ryhmän
käyttötavarakauppa
       
Käyttötavarakaupat, Suomi 986 -9,0 334 -8,8
Käyttötavarakaupat, muut maat 21 -9,4 7 -5,0
Käyttötavarakauppa
yhteensä
1 008 -9,1 341 -8,8
         
K-ryhmän rautakauppa        
K-rauta ja Rautia 786 -0,5 296 -4,0
Rautakesko Yrityspalvelu 141 0,6 50 -3,7
K-maatalous 355 1,0 117 1,7
Suomi yhteensä 1 282 0,0 464 -2,6
Rautakaupat, muut Pohjoismaat 668 -6,4 244 -9,5
Rautakaupat, Baltia 328 16,0 128 12,3
Rautakaupat, muut maat 287 0,6 113 4,5
Rautakauppa yhteensä 2 565 0,1 948 -2,0
         
K-ryhmän auto- ja
konekauppa
       
VV-Autotalot 295 2,3 95 2,8
VV-Auto, maahantuonti 305 3,8 82 -0,8
Konekesko, Suomi 131 -7,0 39 -14,2
Suomi yhteensä 730 1,1 216 -2,1
Konekesko, muut maat 87 -17,3 31 -30,6
Auto- ja konekauppa
yhteensä
817 -1,2 247 -6,8
         
Suomi yhteensä 7 005 -2,4 2 385 -2,6
Muut maat yhteensä 1 467 1,1 547 -2,6
Vähittäis- ja yritysasiakasmyynti yhteensä 8 472 -1,8 2 933 -2,6
Takaisin ylös