Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.04.2014 KLO 15.00 1(2)

Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,40 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen lahjoitusvaltuutukseksi.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.

Yhtiökokouksen päätökset


Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2013 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

Voitonjako
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 98 917 685 osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 1,40 euroa osaketta kohden eli yhteensä 138.484.759 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 10.4.2014 ja osingon maksupäiväksi yhtiökokous päätti 17.4.2014.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2013.

Hallitus
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). Lisäksi yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet ennallaan. Palkkiot ja kulujen korvausperusteet ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 37 000 euroa. Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 valitsemien hallituksen kunkin seitsemän (7) jäsenen, kauppias Esa Kiiskisen (pj.), vuorineuvos Seppo Paatelaisen (varapj.), vuorineuvos Ilpo Kokkilan, diplomikauppias Tomi Korpisaaren, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, kauppias Toni Pokelan ja professori, kauppatieteiden tohtori Virpi Tuunaisen, Keskon yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg.

Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään vuonna 2015 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300.000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.

Osingon vaikutukset Kesko Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelmaan
Yhtiökokouksessa päätetty osinko 1,40 euroa osakkeelta alentaa Kesko Oyj:n vuoden 2007 optio-ohjelman tunnuksella 2007C merkityillä optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja ohjelman eh­to­jen mukaisesti.

Osingonmaksun täsmäytyspäivästä 10.4.2014 lukien mainituilla optio-oikeuksilla merkittävien uusien B-osakkeiden merkintähinnat ovat seuraavat:

Optio-oikeus ISIN-koodi B-osakkeen
merkintähinta
Merkintäaika Kaupankäyntitunnus
2007C FI0009637227 EUR 10,84 1.4.2012-30.4.2014 KESBVEW307

Ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 4.2.2014 pörssitiedotteilla. Yhtiökokouskutsu on julkaistu 24.2.2014 myös pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 010 53 22347.

Kesko Oyj

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös