Keskon tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2013 KLO 09.00 1(30)

Taloudellinen kehitys lyhyesti:
* Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-joulukuussa 2,4 %.
* K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) kasvoi tammi-joulukuussa 2,9 %.
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 234,7 milj. euroa (278,9 milj. euroa).
* Hallituksen ehdotus osingoksi on 1,20 euroa osakkeelta.
* Tulevaisuuden näkymää on muutettu. Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2013 olevan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden ja kustannussäästöjen seurauksena liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan vuonna 2013 ylittävän vuoden 2012 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi. Vuoden 2013 investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen vuoden investointeihin verrattuna.

Keskeiset tunnusluvut

1-12/2012 1-12/2011 10-12/2012 10-12/2011
Liikevaihto, milj. e 9 686 9 460 2 459 2 481
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e
234,7 278,9 71,8 71,5
Liikevoitto, milj. e 216,7 280,6 52,7 72,8
Tulos ennen veroja, milj. e 215,2 282,1 53,0 74,0
Investoinnit, milj. e 378,3 425,4 103,8 104,5
Tulos/osake, e, laimennettu 1,30 1,84 0,24 0,51
Tulos/osake ilman kertaluon-teisia eriä, e, laimentamaton 1,50 1,84 0,45 0,50
31.12.2012 31.12.2011
Omavaraisuusaste, % 52,5 53,9
Oma pääoma/osake, e 22,43 22,20

TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos tammi-joulukuussa 2012
Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa 2012 oli 9 686 milj. euroa, mikä on 2,4 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (9 460 milj. euroa). Suomessa liikevaihto kasvoi 1,0 % ja muissa maissa 9,0 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 18,2 % (17,1 %). Liikevaihto kasvoi ruokakaupassa, käyttötavarakaupassa sekä rautakaupassa.

1-12/2012 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Ruokakauppa 4 311 +3,1 168,4 -3,8
Käyttötavarakauppa 1 603 +2,5 19,8 -16,8
Rautakauppa 2 827 +4,1 13,6 -13,0
Auto- ja konekauppa 1 114 -5,1 42,1 -9,7
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -169 -3,9 -9,3 -0,9
Yhteensä 9 686 +2,4 234,7 -44,2

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-joulukuussa 234,7 milj. euroa (278,9 milj. euroa). Se oli 2,4 % liikevaihdosta (2,9 %). Tuloskehitykseen vaikuttivat useiden uusien kauppojen avaukset, kustannusten nousu sekä Venäjän liiketoiminnan laajentaminen. Lisäksi kannattavuutta rasittivat henkilöstövähennyksiin liittyneet yhteensä noin 6 milj. euron kulukirjaukset. Liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä sisältyy eläkevakuutusten kannansiirron yhteydessä tuloutunut 12 milj. euron erä.

Liikevoitto oli 216,7 milj. euroa (280,6 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä nettomääräisesti -18,0 milj. euroa (1,7 milj. euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy Anttilan liikearvon arvonalennus -23,4 milj. euroa sekä Indoorin tuotemerkkien arvonalennuksen palautus 21,3 milj. euroa. Lisäksi Mustan Pörssin liiketoiminnan uudelleenorganisointiin liittyen kirjattiin kertaluonteisia kuluja yhteensä -16,8 milj. euroa. Konsernin tulos ennen veroja tammi-joulukuussa oli 215,2 milj. euroa (282,1 milj. euroa).

Konsernin tulos osaketta kohden oli 1,30 euroa (1,84 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 22,43 euroa (22,20 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-joulukuussa oli 12 104 milj. euroa ja se kasvoi 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava veroton myynti oli tammi-joulukuussa 5 876 milj. euroa ja se kasvoi 3,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-joulukuussa 93 285 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli joulukuun lopussa 2 219 516  ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli yli 3,8 miljoonaa.

Liikevaihto ja tulos loka-joulukuussa 2012
Konsernin liikevaihto loka-joulukuussa 2 459 milj. euroa, mikä on 0,9 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 481 milj. euroa). Suomessa liikevaihto laski 2,6 % ja muissa maissa se kasvoi 8,4 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 17,1 % (15,6 %). Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvua hidastivat autoveron muutoksen jälkeen laskenut autokaupan liikevaihto, käyttötavarakaupan liikevaihdon lasku ja kasvun hidastuminen rautakaupassa sekä ruokakaupassa.

10-12/2012 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Ruokakauppa 1 132 +2,2 45,0 6,4
Käyttötavarakauppa 487 -2,8 32,4 -0,6
Rautakauppa 657 +0,1 -10,8 -6,3
Auto- ja konekauppa 227 -13,7 4,7 -2,2
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -45 -6,8 0,5 3,1
Yhteensä 2 459 -0,9 71,8 0,3

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli loka-joulukuussa 71,8 milj. euroa (71,5 milj. euroa). Se oli 2,9 % liikevaihdosta (2,9 %). Liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä heikensi myynnin kasvun hidastumisen sekä kauppapaikkaverkoston ja Venäjän liiketoiminnan laajentamisen lisäksi henkilöstövähennyksiin liittyneet 6 milj. euron kulukirjaukset. Liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä sisältyy eläkevakuutuksen kannansiirron yhteydessä tuloutunut 15 milj. euron tuottoerä.

Liikevoitto oli 52,7 milj. euroa (72,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä nettomääräisesti -19,1 milj. euroa. Vertailukaudella liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia eriä 1,3 milj. euroa. Konsernin tulos ennen veroja loka-joulukuussa oli 53,0 milj. euroa (74,0 milj. euroa).

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,24 euroa (0,51 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) loka-joulukuussa oli 3 100 milj. euroa ja se kasvoi 0,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava veroton myynti oli loka-joulukuussa 1 553 milj. euroa ja se kasvoi 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-joulukuussa oli erinomainen 381,7 milj. euroa (215,7 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -390,7 milj. euroa (-441,1 milj. euroa), johon sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 24,5 milj. euroa (8,2 milj. euroa).

Konsernin vakavaraisuus pysyi vahvalla tasolla. Syyskuussa laskettiin liikkeelle 250 milj. euron joukkovelkakirjalaina konsernin investointien rahoittamiseksi ja velkarahoitusrakenteen pidentämiseksi. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 489 milj. euroa (367 milj. euroa). Korolliset velat olivat joulukuun lopussa 624 milj. euroa (400 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 135 milj. euroa (33 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 52,5 % (53,9 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-joulukuussa 0,6 milj. euroa (nettorahoitustuotot 0,8 milj. euroa).

Liiketoiminnan rahavirta loka-joulukuussa oli 174,0 milj. euroa (46,6 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -115,7 milj. euroa (-110,1 milj. euroa), johon sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 1,9 milj. euroa (2,0 milj. euroa).

Konsernin nettorahoitustuotot olivat loka-joulukuussa 1,1 milj. euroa (nettorahoitustuotot 0,8 milj. euroa). Niihin sisältyy 3,8 milj.euroa osuuspääoman korkoa Suomen Luotto-osuuskunnalta.

Verot
Konsernin verot tammi-joulukuussa olivat 75,8 milj. euroa (85,2 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 35,2 % (30,2 %).

Konsernin verot loka-joulukuussa olivat 27,1 milj. euroa (18,7 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 51,2 % (25,3 %).

Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-joulukuussa olivat yhteensä 378,3 milj. euroa (425,4 milj. euroa) eli 3,9 % (4,5 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 310,0 milj. euroa (361,4 milj. euroa), IT-investoinnit 21,7 milj. euroa (20,4 milj. euroa) ja muut investoinnit 46,6 milj. euroa (21,8 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 22,9 % (31,7 %) kokonaisinvestoinneista.

Konsernin investoinnit loka-joulukuussa olivat yhteensä 103,8 milj. euroa (104,5 milj. euroa) eli 4,2 % (4,2 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 71,2 milj. euroa (88,6 milj. euroa) ja muut investoinnit 32,6 milj. euroa (15,2 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 31,7 % (18,5 %) kokonaisinvestoinneista.

Keskon strategiset painopisteet ja kannattavuusohjelma
Keskon liiketoiminnan keskeiset painopistealueet ovat myynnin kasvun ja pääoman tuoton vahvistaminen kaikilla toimialoilla, sähköisen asioinnin ja Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen sekä hyvä vakavaraisuus ja osingonmaksukyky.

Yleisen taloustilanteen heikentymisen, kiristyneen kilpailun ja kustannustason nousun seurauksena Kesko toteuttaa aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti kannattavuusohjelman, jonka tavoitteena on hintakilpailukyvyn varmistaminen ja kannattavuuden parantaminen. Kannattavuusohjelmaan sisältyy merkittäviä toimenpiteitä myynnin kasvattamiseksi, ostotoiminnan tehostamiseksi sekä kustannusten, käyttöpääoman ja investointien sopeuttamiseksi.

Kustannussäästöissä konsernitason tavoitteena on toteuttaa yhteensä noin 100 milj. euron säästöt. Kustannussäästöt toteutetaan kaikilla toimialoilla ja kaikissa toimintamaissa. Pääosan kustannussäästöistä ennakoidaan toteutuvan vuoden 2013 aikana. Henkilöstökuluihin kohdistuvat tehostamistoimenpiteet on toteutettu aiemmin ilmoitetun mukaisina ja työvoiman vähennys on koko konsernissa 885 henkilötyövuotta, josta Suomen osuus on 486 henkilötyövuotta. Vähennykset sisältävät irtisanomisten lisäksi työtuntien vähentämisiä ja eläkejärjestelyitä. Muita merkittäviä säästöjä toteutetaan erityisesti markkinointi- ja kauppapaikkakulujen sopeuttamisella sekä ICT-hankintojen keskittämisellä. Lisäksi erityiset tehostamistoimenpiteet kohdistetaan heikosti kannattaviin toimintoihin. Rautakeskon ulkomaan toimintojen henkilöstömäärää sopeutetaan noin 400 henkilötyövuodella, Anttilan ketjukonsepteja uudistetaan ja kustannuksia sopeutetaan, Mustalle Pörssille toteutetaan verkkokauppapohjainen liiketoimintamalli ja sen kauppapaikkaverkostoa sopeutetaan voimakkaasti. Venäjän Intersport-liiketoiminnan ketjukonsepti uudistetaan ja kannattamattomat kauppapaikat suljetaan.

Investoinnit sopeutetaan lähivuosien aikana tulorahoituksen mukaisesti vuositasolla noin 200 - 300 milj. euroon.

Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-joulukuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 19 741 (18 960) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän lisäys oli 170 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 611 henkilöä.

Joulukuun 2012 lopussa henkilömäärä oli 24 031 (23 375), joista Suomessa työskenteli 13 229 (13 124) ja Suomen ulkopuolella 10 802 (10 251) henkilöä. Henkilömäärän lisäys joulukuun 2011 loppuun verrattuna oli Suomessa 105 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 551 henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-joulukuussa 602,9 milj. euroa ja ne kasvoivat 5,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Loka-joulukuussa henkilöstökulut laskivat 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 155,0 milj. euroa. Viimeisen vuosineljänneksen henkilöstökuluja pienentää eläkevakuutuksen kannansiirron yhteydessä tuloutunut 15 milj. euron tuottoerä.

SEGMENTIT

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.

Ruokakauppa

1-12/2012 1-12/2011 10-12/2012 10-12/2011
Liikevaihto, milj. e 4 311 4 182 1 132 1 108
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 168,4 172,2 45,0 38,6
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,9 4,1 4,0 3,5
Investoinnit, milj. e 200,0 221,5 43,3 62,3
Liikevaihto, milj. e 1-12/2012 Kehitys, % 10-12/2012 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 3 327 +2,4 877 +0,6
Kespro 787 +6,3 203 +7,9
Muut 197 +3,3 53 +7,9
Yhteensä 4 311 +3,1 1 132 +2,2

Tammi-joulukuu 2012
Ruokakaupan liikevaihto tammi-joulukuussa oli 4 311 milj. euroa (4 182 milj. euroa) ja se kasvoi 3,1 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 3,9 % (alv 0 %). Pirkka-tuotteiden myynti kasvoi 11,8 % (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin 5 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin), ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen tammi-joulukuussa noin 5 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio).

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-joulukuussa oli 168,4 milj. euroa (172,2 milj. euroa), eli 3,8 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän. Liikevoiton kehitykseen vaikuttivat kauppapaikkaverkoston laajentaminen sekä Venäjän liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvät kustannukset. Kannattavuus parani vuoden loppua kohden toiminnan tehostamisen ja kustannusten sopeuttamisen myötä. Liikevoitto oli 171,1 milj. euroa (173,7 milj. euroa). Kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 2,7 milj. euroa.

Ruokakaupan investoinnit olivat 200,0 milj. euroa (221,5 milj. euroa).

Loka-joulukuu 2012
Ruokakaupan liikevaihto loka-joulukuussa oli 1 132 milj. euroa (1 108 milj. euroa) ja se kasvoi 2,2 %. Viimeisellä neljänneksellä oli yksi toimituspäivä vähemmän kuin edellisenä vuonna. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 2,6 % (alv 0 %).

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuussa oli 45,0 milj. euroa (38,6 milj. euroa), eli 6,4 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Kannattavuus parani vuoden loppua kohden toiminnan tehostamisen ja kustannusten sopeuttamisen myötä. Tarkastelujakson kuluja nostivat Venäjän liiketoiminnan käynnistäminen ja henkilöstövähennyksiin liittyneet kulut. Liikevoitto oli 45,0 milj. euroa (40,0 milj. euroa).

Ruokakaupan investoinnit loka-joulukuussa olivat 43,3 milj. euroa (62,3 milj. euroa).

Merkittävimmät uusien kauppojen avaukset loka-joulukuussa 2012 olivat Keskon ensimmäisen Venäjän ruokakaupan avaus Pietarissa sekä yhden uuden K-citymarketin ja kolmen K-supermarketin avaukset Suomessa.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat Suomessa uudet K-citymarketit Kokkolaan ja Porin Puuvillaan. Venäjällä on tavoitteena avata vuoden 2013 aikana kolme uutta ruokakauppaa.

Kauppojen lukumäärät 2012 2011
K-citymarket 80 75
K-supermarket 210 205
K-market (sis. liikenneasemat) 452 453
K-ruoka, Venäjä 1 -
Muut 194 231

Käyttötavarakauppa

1-12/2012 1-12/2011 10-12/2012 10-12/2011
Liikevaihto, milj. e 1 603 1 564 487 501
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 19,8 36,6 32,4 32,9
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 1,2 2,3 6,7 6,6
Investoinnit, milj. e 61,1 61,8 13,4 11,3
Liikevaihto, milj. e 1-12/2012 Kehitys, % 10-12/2012 Kehitys, %
K-citymarket käyttötavara 664 +3,4 206 -0,5
Anttila 468 -1,3 152 -6,5
Intersport Suomi 181 +6,9 55 +4,5
Intersport Venäjä 28 - 8 +28,5
Indoor 184 +3,4 46 -1,8
Musta Pörssi 57 -22,3 16 -28,2
Kenkäkesko 23 +3,6 4 -2,1
Yhteensä 1 603 +2,5 487 -2,8

Tammi-joulukuu 2012
Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-joulukuussa oli 1 603 milj. euroa (1 564 milj. euroa) ja se kasvoi 2,5 %. K-citymarketin käyttötavaran, Suomen Intersportin ja Budget Sportin sekä Askon ja Sotkan myynti kasvoi edellisestä vuodesta. Lisäksi kaikkien verkkokauppojen myynti kehittyi positiivisesti. Anttilan ja Mustan Pörssin myynti laski edellisestä vuodesta.

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-joulukuussa 19,8 milj. euroa (36,6 milj. euroa). Tuloskehitys oli positiivinen Suomen Intersportissa ja Budget Sportissa sekä Askossa ja Sotkassa. Tulosta heikensi Anttilan myynnin ja kannattavuuden lasku sekä Venäjän Intersport-liiketoiminnan liiketappiot. Liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä paransi eläkevakuutusten kannansiirron yhteydessä tuloutunut 8,7 milj. euron erä.

Liikevoitto oli 0,3 milj. euroa (37,0 euroa). Kertaluonteisiin eriin sisältyy Anttilan liikearvon arvonalennus -23,4 milj. euroa sekä Indoorin tuotemerkkien arvonalennuksen palautus 21,3 milj. euroa. Lisäksi Mustan Pörssin myymäläverkoston merkittävästä sopeuttamisesta kirjattiin -16,8 milj. euron kertaluonteinen kulu. Mustan Pörssin ensisijaiseksi asiakaskanavaksi on rakennettu verkkokauppa, jota tukee kauppakeskuksissa toimiva suppea myymäläverkosto.  

Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-joulukuussa olivat 61,1 milj. euroa (61,8 milj. euroa).

Loka-joulukuu 2012
Käyttötavarakaupan liikevaihto loka-joulukuussa oli 487 milj. euroa (501 milj. euroa) ja se laski 2,8 %. Suomen Intersport ja Budget Sport sekä Venäjän Intersport kasvattivat myyntiään. Myös verkkokaupan myynti kasvoi. Anttilan ja Mustan Pörssin myynti laski edellisestä vuodesta.

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli loka-joulukuussa 32,4 milj. euroa (32,9 milj. euroa), mikä on 0,6 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä paransi eläkevakuutusten kannansiirron yhteydessä tuloutunut 8,7 milj. euron erä. Tulosta rasittivat Anttilan heikentynyt myynti sekä Venäjän Intersport-liiketoiminnan tappiollisuus, johon osaltaan vaikutti kauppapaikkaverkoston sopeuttamisesta kirjatut uudelleenjärjestelykulut. Liikevoitto oli 12,9 milj. euroa (32,9 milj. euroa).

Käyttötavarakaupan investoinnit olivat 13,4 milj. euroa (11,3 milj. euroa).

Merkittävimmät uusien kauppojen avaukset loka-joulukuussa 2012 olivat  yksi Kodin1-tavaratalo ja yksi K-citymarket sekä verkkokaupat citymarket.fi, mustaporssi.fi ja kookenka.fi.

Kauppojen lukumäärät * 2012 2011
K-citymarket, käyttötavara 81 75
Anttila-tavaratalot 32 31
Kodin1-sisustustavaratalot 13 11
Intersport 62 56
Budget Sport 10 8
Asko ja Sotka 83 81
Musta Pörssi 32 35
Kookenkä  45 37
Anttila, Baltia (NetAnttila) 3 3
Intersport, Venäjä 29 36
Asko ja Sotka, Baltia 10 9

*sisältää verkkokaupat

Rautakauppa

1-12/2012 1-12/2011 10-12/2012 10-12/2011
Liikevaihto, milj. e 2 827 2 716 657 657
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 13,6 26,6 -10,8 -4,4
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 0,5 1,0 -1,6 -0,7
Investoinnit, milj. e 63,1 109,8 20,7 20,6
Liikevaihto, milj. e 1-12/2012 Kehitys, % 10-12/2012 Kehitys, %
Rautakesko, Suomi 1 229 -0,3 273 -8,1
K-rauta, Ruotsi 214 -0,5 46 -5,9
Byggmakker, Norja 636 +7,4 145 +1,3
Rautakesko, Viro 64 +7,0 16 +3,0
Rautakesko, Latvia 51 -2,9 13 -2,5
Senukai, Liettua 266 +6,7 73 +7,3
Stroymaster, Venäjä 284 +19,6 70 +13,2
OMA, Valko-Venäjä 87 +7,7 23 (..)
Yhteensä 2 827 +4,1 657 +0,1

Tammi-joulukuu 2012
Rautakaupan liikevaihto tammi-joulukuussa oli 2 827 milj. euroa (2 716 milj. euroa) ja se kasvoi 4,1 %. Rautakaupan myynti kasvoi erityisesti Venäjällä, jossa markkinakasvun lisäksi myyntiä kasvatti Moskovassa viimeisen vuoden aikana avattu uusi kauppa. Rautakaupan markkinakasvu muissa toimintamaissa, erityisesti Pohjoismaissa, hidastui viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Suomessa liikevaihto oli tammi-joulukuussa 1 229 milj. euroa (1 233 milj. euroa) ja se laski 0,3 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden tuotelinjojen osuus oli 851 milj. euroa ja se laski 4,6 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 378 milj. euroa, jossa oli kasvua 10,8 %.

K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti Suomessa oli edellisen vuoden tasolla ja se oli 1 073 milj. euroa (alv 0 %). Perusrakennustarvikkeisiin painottuvan Yrityspalvelun myynti laski 7,5 %. Kokonaisuutena Rautakeskon ketjujen vähittäis- ja yritysasiakasmyynnin arvioidaan kehittyneen Suomessa markkinoita paremmin. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 463 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 11,1 %.

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-joulukuussa oli 1 598 milj. euroa (1 483 milj. euroa) ja se kasvoi 7,8 %. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto laski 4,1 %. Norjassa liikevaihto kasvoi kruunuissa 3,0 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 16,8 % ja Valko-Venäjällä 67,5 %. Rautakaupan liikevaihdosta 56,5 % (54,6 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-joulukuussa 13,6 milj. euroa (26,6 milj. euroa). Tuloskehitykseen vaikuttivat loppuvuonna supistuneen myynnin lisäksi uusien kauppojen avaukset Ruotsissa ja Venäjällä sekä kulukirjaukset varastoista, myyntisaamisista sekä korotetuista maahantuontitulleista. Liikevoitto oli 11,9 milj. euroa (26,3 milj. euroa).

Rautakaupan investoinnit tammi-joulukuussa olivat yhteensä 63,1 milj. euroa (109,8 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 51,4 % (85,8 %).

Loka-joulukuu 2012
Rautakaupan liikevaihto loka-joulukuussa oli 657 milj. euroa (657 milj. euroa) ja se kasvoi 0,1 %. Rautakaupan markkinoiden kasvu hidastui viimeisellä vuosineljänneksellä erityisesti Pohjoismaissa ja Latviassa. Venäjällä myynnin kasvu jatkui edelleen, Pietarissa kasvuvauhti hidastui.

Suomessa liikevaihto oli 273 milj. euroa (297 milj. euroa) ja se laski 8,1 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden tuotelinjojen osuus oli 172 milj. euroa ja se laski 15,0 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 100 milj. euroa ja se kasvoi 6,7 %.

K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti loka-joulukuussa laski Suomessa 4,0 % ja oli 247 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti laski 23,2 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 133 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 15,0 %.

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 385 milj. euroa (360 milj. euroa) ja se kasvoi 6,8 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 1,8 %. Ruotsissa liikevaihto laski kruunuissa -11,0 %. Norjassa liikevaihto laski kruunuissa 4,0 %. Norjassa päättyi ketjusopimus vuoden 2012 lopussa kahden kauppiaan osalta. Näiden kauppiaiden osuus Byggmakkerin liikevaihdosta oli hieman yli 20 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 9,1 % ja Valko-Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 61,5 % vuoteen 2011 verrattuna voimakkaan hintojen nousun johdosta. Rautakaupan liikevaihdosta 58,5 % (54,9 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuussa oli -10,8 milj. euroa (-4,4 milj. euroa). Tuloskehitykseen vaikuttivat loppuvuonna supistuneen myynnin lisäksi uusien kauppojen avaukset Ruotsissa ja Venäjällä sekä kulukirjaukset varastoista, myyntisaamisista, korotetuista maahantuontitulleista sekä henkilöstövähennyksistä. Liikevoitto oli -10,8 milj. euroa (-4,5 milj. euroa).

Rautakaupan investoinnit olivat 20,7 milj. euroa (20,6 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 50,4 % (85,8 %).

Loka-joulukuussa avattiin kaksi rautakauppaa Valko-Venäjällä. Ruotsissa suljettiin joulukuussa Helsingborgin K-rauta ja Virossa Tallinnassa K-rauta. Rakenteilla on korvaava K-rauta Turussa ja K-rauta Moskovassa.

Kauppojen lukumäärät 2012 2011
K-rauta* 42 41
Rautia* 99 106
K-maatalous* 83 88
K-rauta, Ruotsi 21 21
Byggmakker, Norja 106 110
K-rauta, Viro 8 9
K-rauta, Latvia 8 8
Senukai, Liettua 17 17
K-rauta, Venäjä 14 14
OMA, Valko-Venäjä 9 6

*vuonna 2012 K-raudoista 1 ja Rautioista 48 oli samalla K-maatalous-kauppoja
 vuonna 2011 K-raudoista 1 ja Rautioista 49 oli samalla K-maatalous-kauppoja

Auto- ja konekauppa

1-12/2012 1-12/2011 10-12/2012 10-12/2011
Liikevaihto, milj. e 1 114 1 174 227 263
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 42,1 51,8 4,7 7,0
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,8 4,4 2,1 2,6
Investoinnit, milj. e 26,6 29,9 3,2 9,4
Liikevaihto, milj. e 1-12/2012 Kehitys, % 10-12/2012 Kehitys, %
VV-Auto 790 -6,9 168 -17,3
Konekesko 325 -0,5 59 -2,4
Yhteensä 1 114 -5,1 227 -13,7

Tammi-joulukuu 2012
Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-joulukuussa oli 1 114 milj. euroa (1 174 milj. euroa) ja se laski 5,1 %.

VV-Auton liikevaihto tammi-joulukuussa oli 790 milj. euroa (849 milj. euroa) ja se laski 6,9 % edelliseen vuoteen verrattuna kokonaismarkkinoiden laskun seurauksena. Suomessa henkilöautojen ensirekisteröinnit laskivat 11,8 % ja pakettiautojen 20,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-joulukuussa 20,2 % (20,7 %). Volkswagen oli vuonna 2012 Suomen myydyin henkilö- ja pakettiautomerkki.

Konekeskon liikevaihto tammi-joulukuussa oli 325 milj. euroa (326 milj. euroa) ja se laski 0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 211 milj. euroa ja se laski 3,6 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 116 milj. euroa ja se kasvoi 4,9 %.

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-joulukuussa oli 42,1 milj. euroa (51,8 milj. euroa) ja se laski 9,7 milj. euroa. Myynnin laskusta huolimatta kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Liikevoitto tammi-joulukuussa oli 42,1 milj. euroa (51,9 milj. euroa).

Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-joulukuussa olivat 26,6 milj. euroa (29,9 milj. euroa).

Loka-joulukuu 2012
Auto- ja konekaupan liikevaihto loka-joulukuussa oli 227 milj. euroa (263 milj. euroa) ja se laski 13,7 %.

VV-Auton liikevaihto loka-joulukuussa oli 168 milj. euroa (203 milj. euroa) ja se laski 17,3 %. Autokaupan myynnin lasku johtui henkilö- ja pakettiautojen vaikeutuneesta markkinatilanteesta. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli loka-joulukuussa 19,8 % (21,6 %).

Konekeskon liikevaihto loka-joulukuussa oli 59 milj. euroa (61 milj. euroa) ja se laski 2,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuussa oli 4,7 milj. euroa (7,0 milj. euroa) ja se laski 2,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuutta heikensi autokaupan myynnin lasku. Liikevoitto loka-joulukuussa oli 4,7 milj. euroa (7,0 milj. euroa).

Auto- ja konekaupan investoinnit loka-joulukuussa olivat 3,2 milj. euroa (9,4 milj. euroa).

Kauppojen lukumäärät 2012 2011
VV-Auto, vähittäiskauppa 10 9
Konekesko 1 2

Muutokset konsernin rakenteessa
Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli joulukuun 2012 lopussa yhteensä 98 712 340 osaketta, joista 31 737 007 eli 32,2 % oli A-osakkeita ja 66 975 333 eli 67,8 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 31.12.2012 oli 608 591 omaa B-osaketta, tytäryhtiöillä ei ole hallussaan Kesko Oyj:n osakkeita. Omien osakkeiden osuus B-osakkeiden lukumäärästä on 0,91 % ja osakkeiden kokonaislukumäärästä 0,62 % ja yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä 0,16 %.
Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli joulukuun 2012 lopussa 197 282 584 euroa. Katsauskauden aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty viisi kertaa vuoden 2007 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Lisäykset on tehty 5.6.2012 (4 500 B-osaketta), 31.7.2012 (600 B-osaketta), 30.10.2012 (26 038 B-osaketta), 28.11.2012 (17 550 B-osaketta) ja 27.12.2012 (18 610 B-osaketta) ja näistä on kerrottu saman päivän pörssi-ilmoituksella. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin pörssi) yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 6.6.2012, 1.8.2012, 31.10.2012, 29.11.2012 ja 28.12.2012. Yhtiön osakkeista yhteensä saama merkintähinta 962 365,02 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa 24,82 euroa ja joulukuun 2012 lopussa 24,39 euroa, missä oli laskua 1,7 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2011 lopussa 25,96 euroa ja joulukuun 2012 lopussa 24,77 euroa, missä oli laskua 4,6 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-joulukuussa 27,65 euroa ja alin 19,99 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 27,81 euroa ja alin 18,08 euroa. Helsingin pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi nousi tammi-joulukuun aikana 8,3 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi nousi 9,6 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi laski 0,8 %.

Joulukuun 2012 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 774 milj. euroa ja B-osakkeiden 1 644 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 2 418 milj. euroa ja se laski vuoden 2011 lopusta 89 milj. euroa. Helsingin pörssissä A-osakkeita vaihdettiin vuoden 2012 aikana 2,3 (2,1) milj. kpl, missä oli kasvua 8,3 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 57 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 68,5 (63,3) milj. kpl, missä oli kasvua 8,2 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 1 560 milj. euroa. Helsingin pörssin osuus Keskon osakkeiden kaupankäynnistä vuonna 2012 oli 76 %. Keskon osakkeilla on käyty kauppaa myös monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä. Merkittävimmät näistä olivat BATS Chi-X 20 % ja Turquoise 4 % (lähde: Fidessa).

Yhtiöllä on johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on päättynyt, 2007B optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2011-30.4.2013 ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2012-30.4.2014. Optio-oikeuksista 2007B ja 2007C optio-oikeuksilla käydään kauppaa Helsingin pörssin pörssilistalla. 2007B optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 501 899 kpl 1 198 991 euron arvosta ja 2007C optio-oikeuksia vastaavasti 250 729 kpl 2 435 669 euron arvosta.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 antama, 30.6.2015 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Lisäksi hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2011 antama 30.6.2014 asti voimassaoleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2011 antama valtuutus hankkia enintään 1 000 000 yhtiön omaa B-osaketta päättyi 30.9.2012. Hallitus on jakanut omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2011 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 92 751 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ansaintajakson kohderyhmään kuuluneille. Asiasta on kerrottu pörssitiedotteella 12.4.2012. Ansaintajakson jälkeen yhtiölle on palautunut yhteensä 1 342 jo jaettua osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Palautumisesta on kerrottu pörssi-ilmoituksella 20.7.2012 ja 9.11.2012. Lisätietoja hallituksella olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.

Osakkeenomistajien määrä oli joulukuun 2012 lopussa 44 554. Se on 3 339 enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli joulukuun lopussa 18 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli joulukuun lopussa 27 %.

Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Keskon Eläkekassan ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen välillä sovittu Kesko-konsernin yhtiöiden lakisääteisen eläkevakuutuskannan vastuunsiirron toinen vaihe toteutui 1.1.2012 lukien. (Pörssitiedote 15.2.2012)

Kesko luovutti 12.4.2012 yhteensä 90 889 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2011 kohderyhmän noin 150 Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle avainhenkilölle. Lisäksi Kesko luovutti samalla perusteella toukokuussa yhteensä 1 862 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta. Luovutusten jälkeen yhtiöllä oli hallussaan 607 249 omaa B-osaketta.
(Pörssitiedote 12.4.2012)

Kesko laski 11.9.2012 liikkeeseen 250 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Kuusivuotinen laina erääntyy 11.9.2018 ja lainalle maksetaan kiinteää 2,75 prosentin vuotuista korkoa. NASDAQ OMX Helsinki otti joukkovelkakirjalainan julkisen kaupankäynnin kohteeksi 12.9.2012 alkaen.
(Pörssitiedotteet 4.9. ja 11.9.2012)

Varatuomari Matti Mettälä (49) nimitettiin 1.10.2012 alkaen johtajaksi ja Keskon konsernijohtoryhmän jäseneksi vastuualueinaan henkilöstö ja sidosryhmäsuhteet. Keskon konsernijohtoryhmä on 1.10.2012 alkaen puheenjohtaja Matti Halmesmäki, Terho Kalliokoski vastuualueena ruokakauppa, Minna Kurunsaari käyttötavarakauppa sekä Keskon sähköisen markkinoinnin ja palvelujen hankkeet, Arja Talma rautakauppa, Pekka Lahti auto- ja konekauppa, Jukka Erlund talous, rahoitus ja tietohallinto sekä Matti Mettälä henkilöstö ja sidosryhmäsuhteet. (Pörssitiedote 21.9.2012)

Keskon kannattavuusohjelma etenee. Tavoitteena on toteuttaa 100 milj. euron kustannussäästöt. Säästöjen ennakoidaan toteutuvan pääosin vuoden 2013 aikana. Kannattavuusohjelma koskee Keskon kaikkia toimialoja. Tavoitteena on alentaa erityisesti markkinointi-, henkilöstö-, vuokra- ja tietojärjestelmäkuluja. (Pörssitiedote 24.9.2012)

Finanssivalvonta antoi Keskon Eläkekassalle luvan palauttaa Kesko-konserniin kuuluville yhtiöille eläkekassan lakisääteistä eläketurvaa hoitaneeseen B-osastoon kertyneen ylikatteen. Konserniyhtiöille eläkekassalta palautettavalla ylikatteella oli noin 71 miljoonan euron positiivinen kassavirtavaikutus. (Pörssitiedote 14.12.2012)

Varsinaisen yhtiökokouksen 2012 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
16.4.2012 pidetty Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 98 035 931 osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 1,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 117 643 117,20 euroa. Osingon maksupäivä oli 26.4.2012. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä ja valitsi hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle kauppias Esa Kiiskisen, vuori­neuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkilan, diplomikauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaaren, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, vuorineuvos Seppo Paatelaisen, kauppias Toni Pokelan ja professori, kauppatieteiden tohtori Virpi Tuunaisen ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotukset hallituksen osakeantivaltuutuksesta antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta 30.6.2015 saakka ja sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2013 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Esa Kiiskisen, varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Maarit Näkyvän, varapuheenjohtajaksi Seppo Paatelaisen ja jäseneksi Virpi Tuunaisen sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Esa Kiiskisen, varapuheenjohtajaksi Seppo Paatelaisen ja jäseneksi Ilpo Kokkilan. Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet vuodeksi kerrallaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 16.4.2012.

Vastuullisuus
Kesko valittiin tammikuussa 2012 kahdeksannen kerran maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalle (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World).

Kesko valittiin helmikuussa World Finance -lehden arvioinnissa toista kertaa peräkkäin Suomen parhaaksi hyvien hallinnointikäytäntöjen (Corporate Governance) kehittäjäksi ja raportoijaksi.

Amerikkalainen Ethisphere-instituutti nimesi maaliskuussa Keskon yhdeksi maailman eettisimmistä yrityksistä vuonna 2012 (World's Most Ethical Companies).

Keskon hallitus myönsi toukokuussa lahjakkaille nuorille urheilijoille ja taideaineiden opiskelijoille stipendejä, joiden yhteissumma oli 41 000 euroa.

Kesko valittiin 10:nnen kerran Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin DJSI World ja DJSI Europe. Keskon kokonaisarvio parani edellisvuodesta, ja Kesko sai toimialansa korkeimmat pisteet neljästä osa-alueesta.

Kesko listattiin uudelleen FTSE4Good-indeksiin. Vuoden 2012 arvioinnissa Kesko sai yleisarvosanaksi 96/100, neljä pistettä edellistä vuotta enemmän. Keskon työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sai viisi pistettä asteikolla 0-5.

Kesko valittiin toisen kerran mukaan STOXX Global ESG Leaders -indeksiin. Kesko on myös mukana uudessa SPP Fonderin listauksessa maailman sadan vastuullisimman yrityksen joukossa.

Kesko sai Consumer Staples -toimialan korkeimman pistemäärän Nordic Carbon Disclosure Leadership -indeksin arviossa lokakuussa. Kesko valittiin indeksiin toisena vuonna peräkkäin.

Riskienhallinta
Riskienhallinta on Keskossa ennakoivaa ja olennainen osa johtamista ja päivittäistä toimintaa. Riskienhallinnan päämääränä on varmistaa Kesko-konsernissa asiakaslupausten täyttämistä, tuloskehitystä, osingonmaksukykyä, osakasarvoa, vastuullisten toimintatapojen toteutumista ja liiketoiminnan jatkuvuutta.

Kesko-konsernin riskienhallintaa ohjaa Keskon hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa määritellään Kesko-konsernin riskienhallinnan päämäärät ja periaatteet, organisointi ja vastuut sekä toimintatavat. Rahoitusriskien hallinnassa noudatetaan Keskon hallituksen vahvistamaa konsernin rahoituspolitiikkaa. Vastuu riskienhallinnan käytännön toteuttamisesta on liiketoiminta- ja konsernijohdolla.

Kesko-konsernissa riskejä arvioidaan ja hallitaan liiketoimintalähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että keskeisiä riskejä tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan järjestelmällisesti konserni-, toimiala-, yhtiö- ja yksikkötasolla kaikissa toimintamaissa.

Keskossa käytetään yhtenäistä riskien arviointi- ja raportointimallia. Liiketoimintatavoitteet ja -mahdollisuudet sekä määritelty riskinottohalu ovat lähtökohtia riskien tunnistamisessa. Riskit priorisoidaan riskin merkityksen mukaisesti arvioimalla riskin toteutumisen vaikutuksia, todennäköisyyttä ja riskin hallinnan tasoa. Toteutumisen vaikutusta arvioitaessa otetaan huomioon taloudellisten vaikutusten lisäksi myös mm. vaikutukset maineelle, ihmisten hyvinvoinnille ja ympäristölle.

Strategiaprosessin yhteydessä toimialat arvioivat strategiakauden riskejä ja mahdollisuuksia. Lähiajan riskit tunnistetaan ja arvioidaan rullaavan suunnittelun aikataulun mukaisesti. Riskiarviointi kattaa myös toimialan tytäryhtiöiden sekä merkittävien hankkeiden riskit.

Toimialan riskiarviointi, joka sisältää riskienhallintatoimenpiteet, vastuuhenkilöt ja aikataulut, käsitellään toimialan johtoryhmässä tai toimialayhtiön hallituksessa vuosineljänneksittäin ennen osavuosikatsauksen julkistamista. Myös konsernitoiminnot arvioivat oman vastuualueensa riskit.

Riskeistä ja riskienhallintatoimenpiteistä raportoidaan Keskon raportointivastuiden mukaisesti. Toimialat raportoivat riskit ja niissä tapahtuneet muutokset konsernin riskienhallintaan neljännesvuosittain. Riskit käsitellään riskiraportointiryhmässä, jossa on toimialojen ja konsernitoimintojen edustus. Tämän perusteella konsernin riskienhallinta laatii konsernin riskikartan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä niiden hallinnasta.

Konsernin riskikartta käsitellään Keskon hallituksen tarkastusvaliokunnassa vuosineljänneksittäin osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi riskienhallinnasta hallitukselle osana tarkastusvaliokuntaraporttia. Keskon hallitus käsittelee Kesko-konsernin merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät, toimenpiteet niiden hallitsemiseksi sekä arvioi riskienhallinnan tehokkuutta ja toimivuutta vähintään kerran vuodessa. Merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä hallitus raportoi markkinoille tilinpäätöksessä ja olennaisista muutoksista niihin osavuosikatsauksissa.

Seuraavassa on kuvattu merkittäviksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä.

Merkittäviä riskejä ja epävarmuustekijöitä
Talouskehityksen mahdollinen edelleen heikentyminen, julkisen sektorin velkaantumisesta aiheutuvat verojen ja julkisten maksujen korotukset sekä työttömyyden kasvu heikentävät ostovoimaa ja kuluttajaluottamusta sekä vaikuttavat kielteisesti erityisesti käyttötavara-, rauta- sekä auto- ja konekaupassa. Ruokakaupassa vaikutukset näkyvät kulutuksen siirtymänä edullisimpiin vaihtoehtoihin.

Verkkokauppa ja sähköiset palvelut kasvattavat suosiotaan vähittäiskaupassa. Kansainvälinen verkkokauppa lisää kuluttajien vaihtoehtoja samalla, kun tuotteiden ja palveluiden ostaminen ja markkinointi muuttuvat yksilöllisemmiksi ja siirtyvät entistä enemmän verkkoon. Ostopäätökset syntyvät entistä useammin verkossa olevan tiedon perusteella. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää asiakkaita kiinnostavia sähköisiä palveluita ja verkkokauppoja, monikanavaisuuden hyödyntämistä ja tätä tukevaa sähköistä asiakaskommunikaatiota. Riski on, että verkkokaupan ja sähköisten palveluiden kehityshankkeet etenevät kilpailijoita hitaammin tai kilpailevat verkkokaupat ja -palvelut ovat asiakkaiden mielestä kiinnostavampia.

Osana investointien priorisointia Kesko on tarkentanut laajentumissuunnitelmiaan Venäjällä ruoka-, rauta- ja urheilukaupassa. Laajentumisen kannalta on keskeistä onnistua sijainniltaan hyvien kauppapaikkojen hankinnassa ja rakentamisessa, kauppakonseptien kehittämisessä, ostotoiminnassa ja logistiikassa sekä avainhenkilöstön rekrytoinnissa. Venäjän maariskit kuten korruptio, viranomaistoiminnan ennakoimattomuus ja nopeat muutokset laeissa ja niiden soveltamisessa sekä yllättävät muutokset toimintaympäristössä voivat hidastaa laajentumista ja vaikeuttaa liiketoimintaa.

Liiketoimintamuutosten toteuttaminen edellyttää entistä kehittyneempiä johtamis- ja ohjausjärjestelmiä sekä niitä tukevia tietojärjestelmiä. Mm. Rautakeskon laajentuminen ulkomailla ja siirtyminen yhtenäiseen valikoimanhallintaan sekä K-citymarket käyttötavaran ja Anttilan integraatio sekä siihen liittyvät liiketoimintamuutokset ovat pitkäkestoisia hankkeita. Epäonnistuminen muutoksen johtamisessa, teknologiavalinnoissa sekä uusien toimintamallien ja järjestelmien käyttöönotossa hidastaisi liiketoimintamuutosten toteuttamista.

Ruokakauppaa koskeva sääntely kiristyy. Keskustelu ruuan hinnasta ja toimitusketjun eri osapuolten asemasta on lisääntynyt. Kaupan kilpailuedellytyksiä rajoittava sääntely on lisääntymässä Suomessa ja myös Euroopan unionin tasolla. Toteutuessaan tällainen kehitys voi heikentää kaupan kilpailumahdollisuuksia palvella asiakkaita ja toimia tehokkaasti. 

Keskon ketjutoiminta perustuu merkittävin osin kauppiasliiketoimintamalliin poiketen useimmista kilpailijoista. Kauppiasliiketoimintamallin etuina ovat mm. kauppiaan paikallinen asiakastuntemus ja kyky reagoida nopeasti asiakastarpeiden tai kilpailutilanteen muutoksiin. Ketjujen toiminnan kehittämiseen liittyvä päätöksenteko ja liiketoimintamuutosten toteuttaminen voivat kuitenkin olla kilpailijoita hitaampia.

Kaupan alalle on ominaista toimitusketjun monimutkaistuminen, pidentyminen sekä kasvanut riippuvuus tietojärjestelmistä, tietoliikenteestä ja ulkoisista palveluntoimittajista. Häiriöt tietojärjestelmissä, maksuliikenteessä tai muualla toimitusketjussa voivat aiheuttaa merkittäviä myynnin menetyksiä ja asiakastyytyväisyyden heikkenemistä.

Markkinaosuuden kasvattamisen kannalta hyvät kauppapaikat ovat keskeinen kilpailutekijä. Kauppapaikkojen hankintaa voivat hidastaa kaavoittamis- ja lupamenettelyt sekä tonttien saatavuus ja hinta. Kauppakiinteistöihin sitoutuu huomattavia pääomia tai vuokravastuita vuosiksi. Markkinatilanteen muuttuessa tai verkkokaupan osuuden kasvaessa riskinä on, että kauppapaikka muuttuu kannattamattomaksi ja toiminta päättyy pitkäaikaisten vastuiden säilyessä.

Mikäli tuoteturvallisuuden valvonta epäonnistuu tai toimitusketjun laadun varmistus pettää, voi seurauksena olla taloudellisia tappioita, asiakkaiden luottamuksen menettäminen tai pahimmassa tapauksessa asiakkaiden terveyden vaarantuminen.

Yksittäisistä päämiehistä ja tavarantoimittajista voimakkaasti riippuvaisilla toimialoilla, kuten auto- ja konekaupassa, voivat omistusjärjestelyt sekä päämiehen tai tavarantoimittajan strategiamuutokset tuotevalikoimissa, tuotteiden hinnoittelussa ja jakelukanavaratkaisuissa merkitä kilpailukyvyn heikkenemistä, myynnin vähenemistä tai liiketoiminnan menetystä.

Yhä suurempi osa rikoksista tehdään tietoverkon välityksellä ja rikollisuus on muuttumassa ammattimaisemmaksi. Epäonnistuminen erityisesti maksutapahtumien ja henkilötietojen suojaamisessa voi aiheuttaa menetyksiä, vahingonkorvausvaatimuksia ja maineen vaarantumisen. Riskinä on, että kontrollit eivät ole riittäviä tällaista rikollisuutta vastaan.

Vastuullisuusnäkökulmien, kuten tuotteiden tuotannon ja hankinnan eettisyyden, työntekijöiden oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun sekä ympäristönsuojelun, merkitys asiakkaille ja muille sidosryhmille on entistä korostuneempi. Mahdolliset epäonnistumiset vastuullisuuden toteuttamisessa aiheuttaisivat Keskolle kielteistä julkisuutta. Keskon vastuullisuustyön haasteita ovat mm. vastuullisuusperiaatteiden viestintä tavarantoimittajille, kauppiaille ja asiakkaille sekä tuotteiden hankintaketjun vastuullisuuden varmistaminen.

Lakien ja sopimusten noudattaminen on tärkeä osa Keskon vastuullisuutta. Niiden noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja, vahingonkorvauksia ja muita taloudellisia menetyksiä sekä luottamuksen ja maineen menetystä.

Keskon tavoite on tuottaa ja julkistaa luotettavaa tietoa oikea-aikaisesti. Mikäli Keskon julkistama tieto osoittautuisi virheelliseksi tai tiedottaminen ei muutoin täyttäisi säännöksiä, seurauksena voi olla sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamuksen menettäminen ja mahdolliset sanktiot.

Onnettomuuksista, luonnonilmiöistä ja epidemioista voi aiheutua vahinkoja tai liiketoiminnan keskeytyksiä, joita ei pystytä ennalta ehkäisemään. Riskinä on myös, että vakuutukset eivät kata kaikkia yllättäviä onnettomuuksia ja vahinkoja.

Tuloskehitykseen liittyvät muut riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu konsernin tulevaisuuden näkymissä.

Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (1/2013-12/2013) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (1/2012-12/2012).

Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen ja kulutuskysynnän kehitysnäkymiin liittyy merkittävää epävarmuutta. Lisäksi verotuksen kiristymisen ja julkisen talouden kustannusleikkausten ennakoidaan heikentävän kaupan alan kasvua.

Suomen päivittäistavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana. Heikentyneestä taloustilanteesta johtuen Suomen käyttötavarakaupan, rautakaupan sekä auto- ja konekaupan markkinoiden ennakoidaan laskevan. Venäjällä markkinakehityksen ennakoidaan olevan positiivinen sekä rautakaupassa että päivittäistavarakaupassa.

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan vuonna 2013 olevan samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Liiketoiminnan tehostamistoimenpiteiden ja kustannussäästöjen seurauksena liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan vuonna 2013 ylittävän vuoden 2012 liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä, ellei yleinen kulutuskysyntä heikkene merkittävästi. Vuoden 2013 investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen vuoden investointeihin verrattuna.

Voitonjakoehdotus
Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1 141 220 145,13 euroa, joista tilikauden voitto on 154 424 274,87 euroa.

Hallitus ehdottaa 8.4.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oleville osakkeille 1,20 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Voitonjakoehdotuksen tekopäivänä 4.2.2013 yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa oli 98 103 749 osaketta, jota vastaava osingon kokonaismäärä on 117 724 498,80 euroa.

Varsinainen yhtiökokous
Hallitus päätti kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2013 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskukseen. Kesko Oyj julkistaa yhtiökokouskutsun myöhempänä ajankohtana.

Vuosikertomus 2012 ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
Kesko julkistaa vuoden 2012 vuosikertomuksen, joka sisältää Keskon toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2012 sekä erillisen selvityksen Keskon hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) viikolla 10 internet-sivuillaan osoitteessa www.kesko.fi.

Helsingissä 4.2.2013
Kesko Oyj
Hallitus
Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcasting tilinpäätösinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi tilinpäätöksestä pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n tammi-maaliskuun osavuosikatsaus julkaistaan 25.4.2013. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

KESKO OYJ

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

LIITTEET:
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

LIITTEET:

Laadintaperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia:

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - taseesta pois kirjaaminen (muutos)
IAS 12 Laskennalliset verot (muutos)
Vuosittaiset IFRS-muutokset (Annual Improvements)

Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin.

Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty
1-12/
2012
1-12/
2011
Muutos-% 10-12/
2012
10-12/
2011
Muutos-%
Liikevaihto 9 686 9 460 2,4 2 459 2 481 -0,9
Myytyjen suoritteiden hankintameno -8 367 -8 163 2,5 -2 108 -2 126 -0,8
Bruttokate 1 319 1 297 1,7 351 356 -1,3
Liiketoiminnan muut tuotot 747 705 6,0 197 188 4,5
Henkilöstökulut -603 -571 5,7 -155 -156 -0,8
Poistot ja arvonalentumiset -158 -125 27,1 -45 -35 30,0
Liiketoiminnan muut kulut -1 088 -1 026 6,0 -295 -280 5,3
Liikevoitto 217 281 -22,8 53 73 -27,6
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 21 22 -5,2 8 6 32,5
Korkokulut ja muut rahoituskulut -17 -18 -4,3 -6 -5 24,4
Valuuttakurssierot -5 -3 31,3 -1 -1 81,8
Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1 1 (..) -1 0 (..)
Tulos ennen veroja 215 282 -23,7 53 74 -28,4
Tuloverot -76 -85 -11,1 -27 -19 44,8
Tilikauden tulos 139 197 -29,2 26 55 -53,2
Tilikauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 128 182 -29,5 24 50 -52,8
  Määräysvallattomille  
  omistajille
11 15 -25,9 2 5 -57,0
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
Laimentamaton 1,31 1,85 -29,4 0,24 0,51 -52,7
Laimennettu 1,30 1,84 -29,2 0,24 0,51 -52,6
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
1-12/
2012
1-12/
2011
Muutos-% 10-12/
2012
10-12/
2011
Muutos-%
Tilikauden tulos 139 197 -29,2 26 55 -53,2
Muut laajan tuloksen erät
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0 -17 (..) -3 2 (..)
Hyperinflaatio-oikaisu 4 6 -37,8 1 6 36,2
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -3 -15 -82,8 -1 -3 -56,8
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 9 0 (..) -3 0 (..)
Muut erät 0 0 54,2 0 0 -
Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvät verot
1 4 -81,9 3 1 (..)
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 10 -22 (..) -3 6 (..)
Tilikauden laaja tulos 150 175 -14,3 23 61 -62,3
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 136 170 -20,2 20 52 -60,4
  Määräysvallattomille
  omistajille
14 4 (..) 3 9 -72,7

(..) Muutos yli 100 %

Konsernitase (milj. e), lyhennetty
31.12.2012 31.12.2011 Muutos-%
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 1 678 1 490 12,6
Aineettomat hyödykkeet 192 189 1,4
Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut
rahoitusvarat
105 69 53,4
Lainasaamiset ja muut saamiset 91 80 10,6
Eläkesaamiset 147 200 -26,6
Yhteensä 2 213 2 029 9,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 814 868 -6,2
Myyntisaamiset 703 700 0,4
Muut saamiset 153 218 -29,8
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
137 98 40,4
Myytävissä olevat rahoitusvarat 249 186 34,2
Rahavarat 103 84 22,5
Yhteensä 2 160 2 153 0,3
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 2 8 -71,2
Varat yhteensä 4 375 4 190 4,4

31.12.2012 31.12.2011 Muutos-%
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma 2 200 2 175 1,2
Määräysvallattomien omistajien osuus 67 58 14,4
Oma pääoma yhteensä 2 267 2 233 1,5
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 450 210 (..)
Korottomat velat 10 18 -44,1
Laskennalliset verovelat 79 91 -15,9
Eläkevelvoitteet 2 2 -4,7
Varaukset 21 10 98,0
Yhteensä 562 332 68,5
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 174 190 -8,2
Ostovelat 808 886 -8,7
Muut korottomat velat 524 526 -0,3
Varaukset 40 24 66,1
Yhteensä 1 546 1 625 -4,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 375 4 190 4,4

(..) Muutos yli 100 %

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

Osa-
ke-
pää-
oma
Ra-has-tot Muun-toerot Arvonmuu-
tosra-
hasto
Omat osak-keet Kerty-
neet
voit-
to-
varat
Mää-räys-vallat-tomien omis-tajien osuu-det Yh-
teen-
Oma
pääoma
1.1.2011
197 441 -3 14 0 1 503 59 2 210
Optioilla
merkityt
osakkeet
0 0
Omat osakkeet -23 -23
Osake-perusteiset maksut 1 2 0 3
Osingon-
jako
-128 -4 -133
Muut
muutokset
0  0 0 0 0
Tilikauden tulos 182 15 197
Muut laajan
tuloksen erät
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
0 -1 -17 -17
Hyperinflaatio
-oikaisu 1 6 6
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
-15 -15
Myytävissä
olevien ra-
hoitusvarojen
arvonmuutos
0 0
Muut erät 0 0
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot
4 4
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
-1 -11 0 -11 -22
Oma
pääoma
31.12.2011
197 441 -3 3 -22 1 559 58 2 233
Oma
pääoma
1.1.2012
197 441 -3 3 -22 1 559 58 2 233
Optioilla
merkityt
osakkeet
1 1
Osakepe-rusteiset maksut 3 0 0 3
Osingon-
jako
-118 -5 -123
Muut muutokset 1 0 3 0 3
Tilikauden tulos 128 11 139
Muut laajan
tuloksen erät
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
0 1 -1 0
Hyperinflaatio-oikaisu 0 3 4
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
-3 -3
Arvonmuu-tosrahaston muutos 9 9
Muut erät 0 0
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot
1 1
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
0 1 7 0 2 10
Oma
pääoma
31.12.2012
197 442 -2 10 -19 1 573 67 2 267

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

1-12/
2012
1-12/
2011
Muutos-% 10-12/
2012
10-12/
2011
Muutos-%
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja 215 282 -23,7 53 74 -28,4
Suunnitelman mukaiset poistot   155 125 23,9 43 35 23,9
Rahoitustuotot ja -kulut 1 -1 (..) -2 -1 (..)
Muut oikaisut 98 -6 (..) 91 -28 (..)
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+)
5 -89 (..) 61 -42 (..)
Vaihto-omaisuus lisäys (-)/
vähennys (+)
57 -119 (..) 22 -72 (..)
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
-70 127 (..) -75 109 (..)
Rahoituserät ja verot -79 -103 -23,5 -18 -29 -37,9
Liiketoiminnan nettorahavirta 382 216 77,0 174 47 (..)
Investointien rahavirta
Investoinnit -411 -449 -8,4 -118 -112 4,7
Käyttöomaisuuden myynnit 24 8 (..) 2 2 -5,1
Pitkäaikaisten saamisten lisäys -4 0 (..) 0 0 (..)
Investointien nettorahavirta -391 -441 -11,4 116 -110 5,1
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 230 -58 (..) -8 -20 -59,7
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
37 -37 (..) 86 -39 (..)
Maksetut osingot -123 -133 -7,5 -1 -1 14,2
Oman pääoman lisäys 1 0 (..) 1 0 (..)
Omien osakkeiden hankinta - -23 (..) - 1 (..)
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) -2 199 (..) -39 36 (..)
Muut erät -14 1 (..) -3 0 (..)
Rahoituksen nettorahavirta 130 -51 (..) 36 -22 (..)
Rahavarojen muutos 121 -277 (..) 94 -86 (..)
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1.
231 509 -54,7 258 315 -18,3
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos 0 -2 -93,8 0 1 (..)
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 31.12.
352 231 52,5 352 231 52,5

(..) Muutos yli 100 %

Konsernin tunnusluvut
1-12/2012 1-12/2011 Muutos
%-yks.
Sidotun pääoman tuotto, % 8,5 13,2 -4,6
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 9,3 13,1 -3,9
Oman pääoman tuotto, % 6,2 8,9 -2,7
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 7,1 8,8 -1,8
Omavaraisuusaste, % 52,5 53,9 -1,4
Nettovelkaantumisaste, % 6,0 1,5 4,5
Muutos-%
Investoinnit, milj. e 378,3 425,4 -11,1
Investoinnit, % liikevaihdosta 3,9 4,5 -13,3
Tulos/osake, e, laimentamaton 1,31 1,85 -29,4
Tulos/osake, e, laimennettu 1,30 1,84 -29,2
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton 1,50 1,84 -18,2
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 382 216 77,0
Investointien rahavirta, milj. e -391 -441 -11,4
Oma pääoma/osake, e 22,43 22,20 1,0
Korolliset nettovelat 135 33 (..)
Osakkeiden laimennusvaikutuksella
oikaistu lukumäärä
katsauskaudella keskimäärin 98 472 98 919 -447
Henkilöstö keskimäärin 19 741 18 960 781
(..) Muutos yli 100 %

Konsernin tunnusluvut
vuosineljänneksittäin
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
10-12/
2011
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
10-12/
2012
Liikevaihto, milj. e 2 103 2 472 2 404 2 481 2 318 2 460 2 449 2 459
Liikevaihdon muutos, % 7,4 8,5 7,8 7,4 10,2 -0,5 1,9 -0,9
Liikevoitto, milj. e 35,7 83,9 88,2 72,8 26,3 59,0 78,6 52,7
Liikevoitto, % 1,7 3,4 3,7 2,9 1,1 2,4 3,2 2,1
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 34,9 83,3 89,2 71,5 23,6 60,7 78,6 71,8
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, %
1,7 3,4 3,7 2,9 1,0 2,5 3,2 2,9
Rahoitustuotot/kulut, milj. e -0,6 0,3 0,3 0,8 -0,1 -0,3 -1,3 1,1
Tulos ennen veroja, milj. e 36,1 84,0 88,0 74,0 26,3 58,5 77,3 53,0
Tulos ennen veroja, % 1,7 3,4 3,7 3,0 1,1 2,4 3,2 2,2
Sidotun pääoman tuotto, % 7,2 16,0 16,4 12,8 4,3 9,2 12,2 8,1
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 7,0 15,9 16,6 12,5 3,9 9,5 12,2 11,1
Oman pääoman tuotto, % 4,5 10,6 10,9 10,0 3,3 7,3 9,9 4,6
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %
4,4 10,6 11,1 9,8 3,0 7,5 9,9 8,2
Omavaraisuusaste, % 54,4 52,1 54,0 53,9 52,7 51,1 51,2 52,5
Investoinnit, milj. e 64,1 130,5 126,3 104,5 104,1 67,8 102,6 103,8
Tulos/osake, laimennettu, e 0,25 0,55 0,53 0,51 0,17 0,38 0,51 0,24
Oma pääoma/osake, e 22,04 21,21 21,66 22,20 22,42 21,59 22,21 22,43

Tiedot segmenteittäin

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) 1-12/
2012
1-12/
2011
Muutos-
%
10-12/
2012
10-12/
2011
Muutos-
%
Ruokakauppa yhteensä 4 311 4 182 3,1 1 132 1 108 2,2
- josta segmenttien välistä 172 168 2,3 43 44 -1,7
Käyttötavarakauppa Suomi 1 557 1 541 1,0 474 490 -3,3
Käyttötavarakauppa muut
maat*
45 23 95,7 13 11 15,5
Käyttötavarakauppa
yhteensä
1 603 1 564 2,5 487 501 -2,8
- josta segmenttien välistä 18 20 -8,3 6 7 -9,3
Rautakauppa Suomi 1 229 1 233 -0,3 273 297 -8,1
Rautakauppa muut maat* 1 598 1 483 7,8 385 360 6,8
Rautakauppa yhteensä 2 827 2 716 4,1 657 657 0,1
- josta segmenttien välistä 0 12 -96,8 0 3 (..)
Auto- ja konekauppa Suomi 998 1 064 -6,2 207 247 -16,0
Auto- ja konekauppa muut
maat*
116 110 4,7 20 16 19,6
Auto- ja konekauppa
yhteensä
1 114 1 174 -5,1 227 263 -13,7
- josta segmenttien välistä 1 1 -3,7 0 0 72,1
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-169 -176 -3,9 -45 -48 -6,8
Suomi yhteensä 7 924 7 844 1,0 2 038 2 094 -2,6
Muut maat yhteensä* 1 762 1 616 9,0 420 388 8,4
Konserni yhteensä 9 686 9 460 2,4 2 459 2 481 -0,9

* Liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa.
(..) Muutos yli 100 %

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-12/
2012
1-12/
2011
Muutos 10-12/
2012
10-12/
2011
Muutos
Ruokakauppa 171,1 173,7 -2,6 45,0 40,0 5,0
Käyttötavarakauppa 0,3 37,0 -36,7 12,9 32,9 -20,1
Rautakauppa 11,9 26,3 -14,4 -10,8 -4,5 -6,3
Auto- ja konekauppa 42,1 51,9 -9,8 4,7 7,0 -2,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -8,8 -8,3 0,5 0,9 -2,6 3,5
Konserni yhteensä 216,7 280,6 -63,9 52,7 72,8 -20,1

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
1-12/
2012
1-12/
2011
Muutos 10-12/
2012
10-12/
2011
Muutos
Ruokakauppa 168,4 172,2 -3,8 45,0 38,6 6,4
Käyttötavarakauppa 19,8 36,6 -16,8 32,4 32,9 -0,6
Rautakauppa 13,6 26,6 -13,0 -10,8 -4,4 -6,3
Auto- ja konekauppa 42,1 51,8 -9,7 4,7 7,0 -2,2
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-9,3 -8,3 -0,9 0,5 -2,6 3,1
Konserni yhteensä 234,7 278,9 -44,2 71,8 71,5 0,3

Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin
1-12/
2012
1-12/
2011

Muutos
%-yks.
10-12/
2012
10-12/
2011

Muutos
%-yks.
Ruokakauppa 3,9 4,1 -0,2 4,0 3,5 0,5
Käyttötavarakauppa 1,2 2,3 -1,1 6,7 6,6 0,1
Rautakauppa 0,5 1,0 -0,5 -1,6 -0,7 -1,0
Auto- ja konekauppa 3,8 4,4 -0,6 2,1 2,6 -0,6
Konserni yhteensä 2,4 2,9 -0,5 2,9 2,9 0,0

Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo (milj. e)
1-12/
2012
1-12/
2011
Muutos 10-12/
2012
10-12/
2011
Muutos
Ruokakauppa 758 601 157 810 661 149
Käyttötavarakauppa 512 437 75 526 472 54
Rautakauppa 758 696 62 744 709 35
Auto- ja konekauppa 187 158 30 184 184 0
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
321 236 85 324 256 68
Konserni yhteensä 2 536 2 129 408 2 588 2 282 306

Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin, %
1-12/
2012
1-12/
2011
Muutos
%-yks.
10-12/
2012
10-12/
2011
Muutos
%-yks.
Ruokakauppa 22,2 28,6 -6,4 22,2 23,4 -1,2
Käyttötavarakauppa 3,9 8,4 -4,5 24,6 27,9 -3,3
Rautakauppa 1,8 3,8 -2,0 -5,8 -2,5 -3,3
Auto- ja konekauppa 22,5 32,8 -10,4 10,3 15,2 -4,9
Konserni yhteensä 9,3 13,1 -3,8 11,1 12,5 -1,4

Investoinnit
segmenteittäin (milj. e)
1-12/
2012
1-12/
2011
Muutos 10-12/
2012
10-12/
2011
Muutos
Ruokakauppa 200 221 -21 43 62 -19
Käyttötavarakauppa 61 62 -1 13 11 2
Rautakauppa 63 110 -47 21 21 0
Auto- ja konekauppa 27 30 -3 3 9 -6
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
28 2 25 23 1 22
Konserni yhteensä 378 425 -47 103 105 -1

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Liikevaihto segmenteittäin
(milj. e)
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
10-12/
2011
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
10-12/
2012
Ruokakauppa 948 1 077 1 049 1 108 1 010 1 091 1 078 1 132
Käyttötavarakauppa 348 339 376 501 369 352 395 487
Rautakauppa 570 757 731 657 629 782 759 657
Auto- ja konekauppa 279 342 290 263 353 274 259 227
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-42 -43 -42 -48 -42 -41 -41 -45
Konserni yhteensä 2 103 2 472 2 404 2 481 2 318 2 460 2 449 2 459

Liikevoitto segmenteittäin
(milj. e)
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
10-12/
2011
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
10-12/
2012
Ruokakauppa 42,1 45,9 45,7 40,0 37,6 38,9 49,6 45,0
Käyttötavarakauppa -7,4 2,8 8,7 32,9 -12,9 -0,6 0,9 12,9
Rautakauppa -9,1 18,8 21,0 -4,5 -9,0 13,6 18,0 -10,8
Auto- ja konekauppa 12,2 19,7 13,0 7,0 15,6 10,3 11,5 4,7
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-2,2 -3,3 -0,2 -2,6 -5,1 -3,2 -1,4 0,9
Konserni yhteensä 35,7 83,9 88,2 72,8 26,3 59,0 78,6 52,7

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
10-12/
2011
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
10-12/
2012
Ruokakauppa 41,4 45,8 46,4 38,6 34,9 38,9 49,6 45,0
Käyttötavarakauppa -7,4 2,4 8,7 32,9 -12,9 -0,6 0,9 32,4
Rautakauppa -9,1 18,8 21,3 -4,4 -9,0 15,3 18,0 -10,8
Auto- ja konekauppa 12,2 19,6 13,0 7,0 15,6 10,3 11,5 4,7
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-2,2 -3,3 -0,2 -2,6 -5,1 -3,2 -1,4 0,5
Konserni yhteensä 34,9 83,3 89,2 71,5 23,6 60,7 78,6 71,8

Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
10-12/
2011
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/
2012
10-12/
2012
Ruokakauppa 4,4 4,3 4,4 3,5 3,5 3,6 4,6 4,0
Käyttötavarakauppa -2,1 0,7 2,3 6,6 -3,5 -0,2 0,2 6,7
Rautakauppa -1,6 2,5 2,9 -0,7 -1,4 2,0 2,4 -1,6
Auto- ja konekauppa 4,4 5,7 4,5 2,6 4,4 3,8 4,4 2,1
Konserni yhteensä 1,7 3,4 3,7 2,9 1,0 2,5 3,2 2,9

Henkilökunta keskimäärin ja 31.12.

Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin
1-12/2012 1-12/2011 Muutos
Ruokakauppa 2 794 2 706 88
Käyttötavarakauppa 6 139 5 754 385
Rautakauppa 9 105 8 874 231
Auto- ja konekauppa 1 254 1 206 48
Yhteiset toiminnot 450 420 29
Konserni yhteensä 19 741 18 960 781
Henkilökunta 31.12.*
segmenteittäin
2012 2011 Muutos
Ruokakauppa 3 114 2 984 130
Käyttötavarakauppa 8 950 8 765 185
Rautakauppa 10 204 9 895 309
Auto- ja konekauppa 1 259 1 250 9
Yhteiset toiminnot 504 481 23
Konserni yhteensä 24 031 23 375 656

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät  

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)
31.12.2012 31.12.2011 Muutos-%
Omasta puolesta 176 182 -3,1
Osakkuusyhtiöiden puolesta 65 -
Muiden puolesta 10 8 21,8
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 26 26 0,1
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 302 2 303 -0,0
Johdannaissopimuksista
johtuvat vastuut
Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 31.12. 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012
Korkojohdannaiset
   Koronvaihtosopimukset 203 208 0,75
Valuuttajohdannaiset
   Termiini- ja futuurisopimukset 245 358 -3,34
    Optiosopimukset 11 - 0,03
   Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -9,47
Hyödykejohdannaiset
   Sähköjohdannaiset 41 32 -3,63

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sidotun pääoman tuotto*, % Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus +
Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat)
keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä*, %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat
+ Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
Oman pääoman tuotto*, % (Tulos ennen veroja - tuloverot) x 100 /
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä*, %
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja -
tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x
100 / Oma pääoma
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 /
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)
Tulos/osake, laimennettu (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen optioiden laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake, laimentamaton (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä,
laimentamaton
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 /
Oma pääoma

Korolliset nettovelat                Korolliset velat - rahamarkkinasijoitukset - rahoitusvarat

*Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):

1.1.-31.12.2012 1.10.-31.12.2012
K-ryhmän vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
Milj. euroa Muutos, % Milj. euroa Muutos, %
K-ryhmän ruokakauppa
K-ruokakaupat 4 736 3,4 1 230 1,9
Kespro 779 6,4 201 8,0
Ruokakauppa yhteensä 5 515 3,8 1 431 2,7
K-ryhmän
käyttötavarakauppa
Käyttötavarakaupat, Suomi 1 705 1,9 512 -0,6
Käyttötavarakaupat, muut maat 45 94,8 13 15,0
Käyttötavarakauppa
yhteensä
1 750 3,1 524 -0,3
K-ryhmän rautakauppa
K-rauta ja Rautia 1 073 0,0 246 -4,2
Rautakesko Yrityspalvelu 209 -7,5 48 -23,2
K-maatalous 463 11,1 133 15,0
Suomi yhteensä 1 746 1,7 427 -1,9
Rautakaupat, muut Pohjoismaat 1 203 3,9 293 -1,8
Rautakaupat, Baltia 383 5,4 102 5,3
Rautakaupat, muut maat 370 16,7 93 27,8
Rautakauppa yhteensä 3 701 4,1 915 1,3
K-ryhmän auto- ja
konekauppa
VV-Autotalot 412 -2,4 91 -15,2
VV-Auto, maahantuonti 396 -11,4 80 -20,9
Konekesko, Suomi 210 -3,2 40 -10,5
Suomi yhteensä 1 017 -6,3 211 -16,7
Konekesko, muut maat 120 5,5 19 15,5
Auto- ja konekauppa
yhteensä
1 138 -5,2 230 -14,7
Suomi yhteensä 9 980 1,9 2 577 -0,7
Muut maat yhteensä 2 125 7,6 523 5,5
Vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
yhteensä
12 104 2,9 3 100 0,3
Takaisin ylös