Kesko Oyj:n hallituksen valiokuntien kokoonpanot

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 08.04.2013 KLO 17.15 1(1)

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus piti tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen jossa se valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseneksi uudelleen Maarit Näkyvän (pj), Seppo Paatelaisen (vpj) ja Virpi Tuunaisen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja jäseneksi uudelleen Esa Kiiskisen (pj), Seppo Paatelaisen (vpj) ja Ilpo Kokkilan.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Arvioinnin perusteella myös kaikki palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja heidän enemmistönsä yhtiöstä. Valiokunnat täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 riippumattomuusvaatimukset.

Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja antaa hallituksen sihteeri, johtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

Kesko Oyj

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

Takaisin ylös