Keskon osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2012

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2012 KLO 09.00 1(26)

Taloudellinen kehitys lyhyesti:

* Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 3,6 %.

* K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) kasvoi tammi-syyskuussa 3,8 %.

* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 162,9 milj. euroa (207,4 milj. euroa).

* Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Myynnin ja ostotoiminnan tehostamistoimenpiteiden sekä toteutettavien kustannussäästöjen seurauksena liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ylittävän edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä. Investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen kahdentoista kuukauden investointeihin verrattuna. Konserni on muuttanut tulevaisuuden näkymäänsä kannattavuuden kehityksen osalta. Aiemmin varauduttiin siihen, että liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä seuraavan kahdentoista kuukauden aikana alittaa edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaeriä.

Keskeiset tunnusluvut

1-9/2012 1-9/2011 7-9/2012 7-9/2011
Liikevaihto, milj. e 7 227 6 979 2 449 2 404
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e
162,9 207,4 78,6 89,2
Liikevoitto, milj. e 164,0 207,8 78,6 88,2
Tulos ennen veroja, milj. e 162,1 208,1 77,3 88,0
Investoinnit, milj. e 274,5 320,9 102,6 126,3
Tulos/osake, e, laimennettu 1,06 1,33 0,51 0,53
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton
1,06 1,34 0,52 0,54
30.9.2012 30.9.2011
Omavaraisuusaste, % 51,2 54,0
Oma pääoma/osake, e 22,21 21,66

TALOUDELLINEN KEHITYS

Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuussa 2012Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2012 oli 7 227 milj. euroa, mikä on 3,6 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (6 979 milj. euroa). Suomessa liikevaihto kasvoi 2,3 % ja muissa maissa 9,2 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 18,6 % (17,6 %). Liikevaihto kasvoi ruokakaupassa, käyttötavarakaupassa sekä rautakaupassa.

1-9/2012 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Ruokakauppa 3 179 +3,4 123,4 -10,2
Käyttötavarakauppa 1 116 +4,9 -12,5 -16,2
Rautakauppa 2 170 +5,4 24,4 -6,7
Auto- ja konekauppa 887 -2,7 37,4 -7,4
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -124 -2,7 -9,8 -4,0
Yhteensä 7 227 +3,6 162,9 -44,5

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 162,9 milj. euroa (207,4 milj. euroa). Se oli 2,3 % liikevaihdosta (3,0 %). Tuloskehitykseen vaikuttivat uusien kauppojen avaukset, kustannusten nousu sekä Venäjän liiketoiminnan laajentaminen.

Liikevoitto oli 164,0 milj. euroa (207,8 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia kiinteistöjen myyntivoittoja ja arvonalennuksia nettomääräisesti 1,1 milj. euroa (0,4 milj. euroa). Konsernin tulos ennen veroja tammi-syyskuussa oli 162,1 milj. euroa (208,1 milj. euroa).

Konsernin tulos osaketta kohden oli 1,06 euroa (1,33 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 22,21 euroa (21,66 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-syyskuussa oli 9 006 milj. euroa ja se kasvoi 3,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava veroton myynti oli tammi-syyskuussa 4 323 milj. euroa ja se kasvoi 4,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-syyskuussa 67 837 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli syyskuun lopussa 2 201 885 ja K-Plussa-kortinhaltijoita oli yli 3,8 miljoonaa.

Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2012Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa 2012 oli 2 449 milj. euroa, mikä on 1,9 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 404 milj. euroa). Suomessa liikevaihto kasvoi 0,5 % ja muissa maissa se kasvoi 7,5 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 20,5 % (19,4 %). Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihdon kasvua hidasti autoveron muutoksen jälkeen laskenut autokaupan liikevaihto, -15,4 %.

7-9/2012 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Ruokakauppa 1 078 +2,8 49,6 3,2
Käyttötavarakauppa 395 +4,8 0,9 -7,7
Rautakauppa 759 +3,7 18,0 -3,3
Auto- ja konekauppa 259 -10,5 11,5 -1,5
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -41 -2,4 -1,4 -1,2
Yhteensä 2 449 +1,9 78,6 -10,5

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa 78,6 milj. euroa (89,2 milj. euroa). Se oli 3,2 % liikevaihdosta (3,7 %). Liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä heikensi myynnin kasvun hidastuminen, kustannusten kasvu sekä kauppapaikkaverkoston ja Venäjän liiketoiminnan laajentaminen.

Liikevoitto oli 78,6 milj. euroa (88,2 milj. euroa). Vertailukaudella liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia eriä -1,0 milj. euroa. Konsernin tulos ennen veroja heinä-syyskuussa oli 77,3 milj. euroa (88,0 milj. euroa).

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,51 euroa (0,53 euroa).

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) heinä-syyskuussa oli 3 122 milj. euroa ja se nousi 1,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava veroton myynti oli heinä-syyskuussa 1 479 milj. euroa ja se kasvoi 2,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 207,4 milj. euroa (169,1 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -274,9 milj. euroa (-330,9 milj. euroa), johon sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 22,5 milj. euroa (6,2 milj. euroa).

Konsernin vakavaraisuus pysyi erinomaisella tasolla. Syyskuussa laskettiin liikkeelle 250 milj. euron joukkovelkakirjalaina konsernin investointien rahoittamiseksi ja velkarahoitusrakenteen pidentämiseksi. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 356 milj. euroa (488 milj. euroa). Korolliset velat olivat syyskuun lopussa 640 milj. euroa (424 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 284 milj. euroa (-64 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 51,2 % (54,0 %).

Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-syyskuussa 1,8 milj. euroa (0,0 milj. euroa).

Liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli 150,1 milj. euroa (125,7 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -103,8 milj. euroa (-136,7 milj. euroa), johon sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 1,5 milj. euroa (2,4 milj. euroa).

Konsernin nettorahoituskulut olivat heinä-syyskuussa 1,3 milj. euroa (nettorahoitustuotot 0,3 milj. euroa).

Verot
Konsernin verot tammi-syyskuussa olivat 48,6 milj. euroa (66,5 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 30,0 % (32,0 %).

Konsernin verot heinä-syyskuussa olivat 22,8 milj. euroa (29,3 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 29,5 % (33,2 %).

Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 274,5 milj. euroa (320,9 milj. euroa) eli 3,8 % (4,6 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 238,8 milj. euroa (272,8 milj. euroa) ja muut investoinnit 35,7 milj. euroa (27,0 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 19,6 % (36,0 %) kokonaisinvestoinneista.

Konsernin investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 102,6 milj. euroa (126,3 milj. euroa) eli 4,2 % (5,3 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 90,7 milj. euroa (101,4 milj. euroa) ja muut investoinnit 11,9 milj. euroa (3,8 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 29,2 % (34,7 %) kokonaisinvestoinneista.

Keskon strategiset painopisteet ja kannattavuusohjelma
Keskon liiketoiminnan keskeiset painopistealueet ovat myynnin kasvun ja pääoman tuoton vahvistaminen kaikilla toimialoilla, sähköisen asioinnin ja Venäjän liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen sekä hyvä vakavaraisuus ja osingonmaksukyky.

Yleisen taloustilanteen heikentymisen, kiristyneen kilpailun ja kustannustason nousun seurauksena Kesko toteuttaa aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti kannattavuusohjelman, jonka tavoitteena on hintakilpailukyvyn varmistaminen ja kannattavuuden merkittävä parantaminen. Toimialakohtaisesti toteutetaan myynnin ja ostotoiminnan tehostamistoimenpiteet sekä kustannusten sopeuttaminen. Konsernitasolla tavoitteena on toteuttaa yhteensä noin 100 milj. euron kustannussäästöt. Keskeiset säästötoimenpiteet kohdistuvat markkinointikuluihin, henkilöstökuluihin, kauppapaikkakuluihin sekä IT-kuluihin ja pääosan kustannussäästöistä ennakoidaan toteutuvan vuoden 2013 aikana. Kustannussäästöt toteutetaan kaikissa toimintamaissa, pääosa säästöistä kohdistuu toiminnan volyymin mukaisesti Suomen toimintoihin. Tähän mennessä käynnistettyjen tehostamistoimenpiteiden osalta työvoiman vähennystarve on koko konsernissa noin 900 henkilötyövuotta, josta Suomen osuus on noin 500 henkilötyövuotta. Suunniteltu vähennystarve sisältää irtisanomisten lisäksi työtuntien vähentämisiä, lomautuksia, osa-aikaistamisia sekä eläkejärjestelyitä.

Aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti investoinnit sopeutetaan tulorahoituksen mukaisesti vuositasolla noin 200 - 300 milj. euroon.

Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin19 740 (18 855) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän lisäys oli 228 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 658 henkilöä.

Syyskuun 2012 lopussa henkilömäärä oli 23 666 (22 579), joista Suomessa työskenteli 12 847 (12 321) ja Suomen ulkopuolella 10 819 (10 258) henkilöä. Henkilömäärän lisäys syyskuun 2011 loppuun verrattuna oli Suomessa 526 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 561 henkilöä.

Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-syyskuussa 447,9 milj. euroa ja ne kasvoivat 8,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Heinä-syyskuussa henkilöstökulut kasvoivat 6,8 % edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 140,0 milj. euroa.

SEGMENTIT

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.

Ruokakauppa

1-9/2012 1-9/2011 7-9/2012 7-9/2011
Liikevaihto, milj. e 3 179 3 074 1 078 1 049
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 123,4 133,6 49,6 46,4
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,9 4,3 4,6 4,4
Investoinnit, milj. e 156,7 159,2 60,8 64,8
Liikevaihto, milj. e 1-9/2012 Kehitys, % 7-9/2012 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 2 451 +3,0 826 +2,3
Kespro 584 +5,7 204 +4,9
Muut 144 +1,8 48 +2,5
Yhteensä 3 179 +3,4 1 078 +2,8

Tammi-syyskuu 2012

Ruokakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 3 179 milj. euroa (3 074 milj. euroa) ja se kasvoi 3,4 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 4,3 % (alv 0 %). Pirkka-tuotteiden myynti kasvoi 14,0 % (alv 0 %). Päivittäistavaramarkkinoilla vähittäishintojen muutoksen arvioidaan olleen noin 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio perustuen Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksiin) ja kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen tammi-syyskuussa noin 5 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio).

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 123,4 milj. euroa (133,6 milj. euroa), eli 10,2 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän. Liikevoiton kehitykseen vaikuttivat kauppapaikkaverkoston laajentaminen sekä Venäjän liiketoiminnan käynnistämiseen liittyvät kustannukset. Liikevoitto oli 126,2 milj. euroa (133,7 milj. euroa). Kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 2,7 milj. euroa.

Ruokakaupan investoinnit olivat 156,7 milj. euroa (159,2 milj. euroa).

Heinä-syyskuu 2012

Ruokakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 1 078 milj. euroa (1 049 milj. euroa) ja se kasvoi 2,8 %. Kolmannella neljänneksellä oli yksi toimituspäivä vähemmän kuin edellisenä vuonna. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 3,2 % (alv 0 %).

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 49,6 milj. euroa (46,4 milj. euroa), eli 3,2 milj. euroa edellistä vuotta enemmän. Kannattavuutta paransivat toiminnan tehostaminen sekä toteutetut kustannussäästöt. Liikevoitto oli 49,6 milj. euroa (45,7 milj. euroa).

Ruokakaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 60,8 milj. euroa (64,8 milj. euroa).

Heinä-syyskuussa 2012 avattiin yksi uusi K-citymarket ja neljä uutta K-supermarketia. Kaksi K-supermarketia laajennettiin K-citymarketeiksi ja kaksi K-marketia laajennettiin K-supermarketeiksi. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä kahdeksaan kauppaan.

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat uudet K-citymarketit Kokkolaan ja Valkeakoskelle. Uusia K-supermarketteja on rakenteilla Espooseen, Joutsaan, Jyväskylään, Kouvolaan, Lohjalle ja Muurameen. K-market Malminmäki Espoossa laajennetaan K-supermarketiksi ja K-supermarket Välivainiota Oulussa laajennetaan. Pietarissa on rakenteilla Keskon ensimmäinen Venäjän ruokakauppa.

Käyttötavarakauppa

1-9/2012 1-9/2011 7-9/2012 7-9/2011
Liikevaihto, milj. e 1 116 1 063 395 376
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e -12,5 3,7 0,9 8,7
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä -1,1 0,3 0,2 2,3
Investoinnit, milj. e 47,7 50,5 18,4 32,4
Liikevaihto, milj. e 1-9/2012 Kehitys, % 7-9/2012 Kehitys, %
K-citymarket käyttötavara 458 +5,2 161 +5,4
Anttila 316 +1,4 110 +4,0
Intersport Suomi 126 +8,0 46 +8,9
Intersport Venäjä 20 - 6 -
Indoor 139 +5,2 50 +2,4
Musta Pörssi 41 -19,7 14 -27,2
Kenkäkesko 19 +5,0 8 +4,7
Yhteensä 1 116 +4,9 395 +4,8

Tammi-syyskuu 2012

Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 116 milj. euroa (1 063 milj. euroa) ja se kasvoi 4,9 %. K-citymarketin käyttötavaran, Intersportin ja Budget Sportin sekä Askon ja Sotkan myynti kasvoi selvästi edellisestä vuodesta.

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa -12,5 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Tulosta rasittivat Anttilan ja K-citymarketin kasvaneet kustannukset sekä Venäjän Intersport-liiketoiminnan uudelleenjärjestelykulut. Liikevoitto oli -12,5 milj. euroa (4,1 milj. euroa).

Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 47,7 milj. euroa (50,5 milj. euroa).

Huhtikuussa 2012 Kesko osti Intersport Venäjän 20 %:n vähemmistöosuuden sen entiseltä omistajalta Melovest Ltd:lta. Kaupan seurauksena Keskon omistusosuus Intersport Venäjästä nousi 100 %:iin. Kesäkuussa julkistettiin suunnitelma sulauttaa Konebox-verkkokauppa ja -myymälät Musta Pörssi -ketjuun ja uudistaa verkostoa. 

Heinä-syyskuu 2012

Käyttötavarakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 395 milj. euroa (376 milj. euroa) ja se kasvoi 4,8 %. K-citymarketin käyttötavara, Anttila, Intersport ja Budget Sport kasvattivat myyntiään.

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa 0,9 milj. euroa (8,7 milj. euroa), mikä on 7,7 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tulosta rasittivat Anttilan ja K-citymarketin kasvaneet kustannukset sekä Venäjän Intersport-liiketoiminnan heikko kannattavuus. Liikevoitto oli 0,9 milj. euroa (8,7 milj. euroa).

Käyttötavarakaupan investoinnit olivat 18,4 milj. euroa (32,4 milj. euroa).

Heinä-syyskuussa avattiin uudet K-citymarketit Mäntsälään, Loimaalle ja uusi korvaava K-citymarket Kouvolaan. Anttila avasi heinä-syyskuussa uuden Kodin1-tavaratalon Helsingin Kaisaniemeen ja Anttila-tavaratalon Kouvolaan. Intersport avasi syyskuussa uuden Budget Sportin Kouvolaan. Venäjällä Intersport sulki heinä-syyskuussa neljä myymälää. Verkoston tervehdyttämisen seurauksena Musta Pörssi -kauppoja oli syyskuun lopussa 26 (32). 24.10. avataan uusi citymarket.fi -verkkokauppa.

Rautakauppa

1-9/2012 1-9/2011 7-9/2012 7-9/2011
Liikevaihto, milj. e 2 170 2 059 759 731
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 24,4 31,1 18,0 21,3
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 1,1 1,5 2,4 2,9
Investoinnit, milj. e 42,4 89,3 16,6 23,2
Liikevaihto, milj. e 1-9/2012 Kehitys, % 7-9/2012 Kehitys, %
Rautakesko Suomi 956 +2,1 309 -0,9
K-rauta Ruotsi 168 +1,0 61 +4,4
Byggmakker Norja 491 +9,4 169 +4,0
Rautakesko Viro 48 +8,4 19 +6,4
Rautakesko Latvia 38 -3,0 15 -8,0
Senukai Liettua 193 +6,4 76 +3,2
Stroymaster Venäjä 214 +21,7 86 +23,6
OMA Valko-Venäjä 63 -8,1 25 +12,1
Yhteensä 2 170 +5,4 759 +3,7

Tammi-syyskuu 2012

Rautakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 2 170 milj. euroa (2 059 milj. euroa) ja se kasvoi 5,4 %. Rautakaupan myynti kasvoi erityisesti Venäjällä, jossa markkinakasvun lisäksi myyntiä kasvattivat Moskovassa viimeisen vuoden aikana avatut uudet kaupat. Rautakaupan markkinakasvu muissa toimintamaissa hidastui katsauskauden loppua kohden.

Suomessa liikevaihto oli tammi-syyskuussa 956 milj. euroa (936 milj. euroa) ja se kasvoi 2,1 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden tuotelinjojen osuus oli 678 milj. euroa ja se laski 1,5 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 278 milj. euroa, jossa oli kasvua 12,4 %.

K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti kasvoi Suomessa 1,3 % ja oli 827 milj. euroa (alv 0 %). Perusrakennustarvikkeisiin painottuvan Yrityspalvelun myynti laski 1,4 %. Kokonaisuutena Rautakeskon ketjujen vähittäis- ja yritysasiakasmyynnin arvioidaan kasvaneen Suomessa markkinoita nopeammin. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 330 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 9,6 %.

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 213 milj. euroa (1 122 milj. euroa) ja se kasvoi 8,1 %. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto laski 2,1 %. Norjassa liikevaihto kasvoi kruunuissa 5,3 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 19,6 %. Rautakaupan liikevaihdosta 55,9 % (54,5 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 24,4 milj. euroa (31,1 milj. euroa). Tuloskehitykseen vaikuttivat yleisen kustannustason nousun lisäksi Venäjälle ja Ruotsiin avatut uudet kauppapaikat sekä kansainvälisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto- ja kehityskulut. Lisäksi kannattavuutta rasittivat vaihto-omaisuudesta kirjatut epäkuranttiuskirjaukset ja luottotappiot yhteensä 9 milj. euroa. Liikevoitto oli 22,7 milj. euroa (30,8 milj. euroa).

Rautakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 42,4 milj. euroa (89,3 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 52,0 % (85,8 %).

Syyskuussa avattiin korvaava K-rauta Kouvolan uudessa kauppakeskus Veturissa sekä Rautian laajennus Riihimäellä. Aiemmin vuoden aikana avattiin K-rauta Ylivieskassa ja K-raudan laajennus valmistui Mikkelissä. Turussa aukesi uusi Rautia K-maatalous, lisäksi Muhoksella ja Sastamalassa avattiin korvaavat Rautiat. Rakenteilla on korvaava K-rauta Turussa. Ruotsissa avattiin K-rauta Uppsalassa ja korvaava K-rauta Linköpingissä. Venäjällä avattiin uusi K-rauta Moskovassa.

Heinä-syyskuu 2012

Rautakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 759 milj. euroa (731 milj. euroa) ja se kasvoi 3,7 %. Rautakaupan markkinoiden kasvu hidastui kolmannella vuosineljänneksellä erityisesti Suomessa, Ruotsissa ja Latviassa. Venäjällä myynnin kasvu jatkui edelleen vahvana.

Suomessa liikevaihto oli 309 milj. euroa (311 milj. euroa) ja se laski 0,9 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden tuotelinjojen osuus oli 218 milj. euroa ja se laski 5,7 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 90 milj. euroa ja se kasvoi 13,0 %.

K-rauta ja Rautia -ketjujen vähittäismyynti heinä-syyskuussa laski Suomessa 1,7 % ja oli 317 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti laski 7,5 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 109 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 8,0 %.

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 450 milj. euroa (420 milj. euroa) ja se kasvoi 7,2 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 5,2 %. Ruotsissa liikevaihto laski kruunuissa 3,4 %. Norjassa liikevaihto laski kruunuissa 1,0 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 20,3 % ja Valko-Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 43,4 % vuoteen 2011 verrattuna voimakkaan inflaation johdosta. Rautakaupan liikevaihdosta 59,3 % (57,4 %) tuli ulkomaan toiminnoista.

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 18,0 milj. euroa (21,3 milj. euroa). Tuloskehitykseen vaikuttivat hidastuneen myynnin kehityksen lisäksi Venäjälle ja Ruotsiin avatut uudet kauppapaikat sekä kansainvälisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto- ja kehityskulut. Liikevoitto oli 18,0 milj. euroa (21,0 milj. euroa).

Rautakaupan investoinnit olivat 16,6 milj. euroa (23,2 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 47,9 % (86,9 %).

Auto- ja konekauppa

1-9/2012 1-9/2011 7-9/2012 7-9/2011
Liikevaihto, milj. e 887 911 259 290
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 37,4 44,8 11,5 13,0
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,2 4,9 4,4 4,5
Investoinnit, milj. e 23,4 20,5 4,7 6,6
Liikevaihto, milj. e 1-9/2012 Kehitys, % 7-9/2012 Kehitys, %
VV-Auto 622 -3,7 168 -15,4
Konekesko 265 -0,1 92 +0,4
Yhteensä 887 -2,7 259 -10,5

Tammi-syyskuu 2012

Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 887 milj. euroa (911 milj. euroa) ja se laski 2,7 %.

VV-Auton liikevaihto tammi-syyskuussa oli 622 milj. euroa (646 milj. euroa) ja se laski 3,7 %. Suomessa henkilöautojen ensirekisteröinnit laskivat 11,2 % ja pakettiautojen 10,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-syyskuussa 20,4 % (20,5 %).

Konekeskon liikevaihto tammi-syyskuussa oli 265 milj. euroa (266 milj. euroa) ja se laski 0,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto Suomessa oli 171 milj. euroa ja se laski 1,6 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 96 milj. euroa ja se kasvoi 2,4 %.

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 37,4 milj. euroa (44,8 milj. euroa) ja se laski 7,4 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Myynnin laskusta huolimatta kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 37,4 milj. euroa (44,9 milj. euroa).

Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 23,4 milj. euroa (20,5 milj. euroa).

Heinä-syyskuu 2012

Auto- ja konekaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 259 milj. euroa (290 milj. euroa) ja se laski 10,5 %.

VV-Auton liikevaihto heinä-syyskuussa oli 168 milj. euroa (199 milj. euroa) ja se laski 15,4 %. Autokaupan myynnin lasku johtui henkilö- ja pakettiautojen vaikeutuneesta kokonaismarkkinatilanteesta. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli heinä-syyskuussa 20,2 % (21,2 %).

Konekeskon liikevaihto heinä-syyskuussa oli 92 milj. euroa (91 milj. euroa) ja se kasvoi 0,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 11,5 milj. euroa (13,0 milj. euroa) ja se laski 1,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Kannattavuutta heikensi autokaupan myynnin lasku. Liikevoitto heinä-syyskuussa oli 11,5 milj. euroa (13,0 milj. euroa).

Auto- ja konekaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 4,7 milj. euroa (6,6 milj. euroa).

Muutokset konsernin rakenteessa
Katsauskauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli syyskuun 2012 lopussa yhteensä 98 650 142 osaketta, joista 31 737 007 eli 32,2 % oli A-osakkeita ja 66 913 135 eli 67,8 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa 30.9.2012 oli 607 725 omaa B-osaketta. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi äänestää eikä niille makseta osinkoa. Kesko Oyj:n osakepääoma oli syyskuun 2012 lopussa 197 282 584 euroa. Katsauskauden aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty kaksi kertaa vuoden 2007 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Lisäykset on tehty 5.6.2012 (4 500 B-osaketta) ja 31.7.2012 (600 B-osaketta) ja näistä on kerrottu saman päivän pörssi-ilmoituksella. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 6.6.2012 ja 1.8.2012. Yhtiön osakkeista yhteensä saama merkintähinta 68 544,00 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Keskon A-osakkeen pörssikurssi NASDAQ OMX Helsingissä oli vuoden 2011 lopussa 24,82 euroa ja syyskuun 2012 lopussa 23,00 euroa, missä oli laskua 7,3 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2011 lopussa 25,96 euroa ja syyskuun 2012 lopussa 22,05 euroa, missä oli laskua 15,1 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-syyskuussa 27,65 euroa ja alin 19,99 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 27,81 euroa ja alin 18,08 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi nousi tammi-syyskuun aikana 2,1 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi nousi 3,1 %. Vähittäiskauppa-toimialaindeksi laski 5,1 %.

Syyskuun 2012 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 730 milj. euroa ja B-osakkeiden 1 462 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 2 192 milj. euroa ja se laski vuoden 2011 lopusta 314 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun 2012 aikana 1,3 (1,6) milj. kpl, missä oli laskua 21,5 %. A-osakkeiden vaihtoarvo oli 30 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 56,8 (51,4) milj. kpl, missä oli kasvua 10,4 %. B-osakkeiden vaihtoarvo oli 1 281 milj. euroa.

Yhtiöllä on johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on päättynyt, 2007B optio-oikeuksien merkintäaika on 1.4.2011-30.4.2013 ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2012-30.4.2014. Optio-oikeuksista 2007B- ja 2007C-optio-oikeuksilla käydään kauppaa Helsingin Pörssin pörssilistalla. 2007B optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 144 539 kpl 312 975 euron arvosta ja 2007C optio-oikeuksia vastaavasti 111 622 kpl 905 531 euron arvosta.

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 16.4.2012 antama, 30.6.2015 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Lisäksi hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2011 antama 30.6.2014 asti voimassaoleva valtuutus päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2011 antama valtuutus hankkia enintään 1 000 000 yhtiön omaa B-osaketta päättyi 30.9.2012. Hallitus on jakanut omien osakkeiden osakeantivaltuutuksen ja Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2011 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhteensä 92 751 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta ansaintajakson kohderyhmään kuuluneille. Asiasta on kerrottu pörssitiedotteella 12.4.2012. Ansaintajakson jälkeen yhtiölle on palautunut yhteensä 476 jo jaettua osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Palautumisesta on kerrottu pörssi-ilmoituksella 20.7.2012. Lisätietoja hallituksella olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.

Osakkeenomistajien määrä oli syyskuun 2012 lopussa 45 411. Se on 4 196 enemmän kuin vuoden 2011 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli syyskuun lopussa 16 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli syyskuun lopussa 24 %.

Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Keskon Eläkekassan ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen välillä sovittu Kesko-konsernin yhtiöiden lakisääteisen eläkevakuutuskannan vastuunsiirron toinen vaihe toteutui 1.1.2012 lukien. (Pörssitiedote 15.2.2012)

Kesko luovutti 12.4.2012 yhteensä 90 889 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta Keskon kolmivuotisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2011 kohderyhmän noin 150 Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle avainhenkilölle. Lisäksi Kesko luovutti samalla perusteella toukokuussa yhteensä 1 862 yhtiön hallussa ollutta omaa B-osaketta. Luovutusten jälkeen yhtiöllä oli hallussaan 607 249 omaa B-osaketta.

(Pörssitiedote 12.4.2012)

Omien osakkeiden lukumäärä lisääntyi 476 B-osakkeella osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti palautettuna. Kesko Oyj:n hallussa oli 20.7.2012 607 725 omaa B-osaketta.

(Pörssi-ilmoitus 20.7.2012)

Kesko laski 11.9.2012 liikkeeseen 250 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Kuusivuotinen laina erääntyy 11.9.2018 ja lainalle maksetaan kiinteää 2,75 prosentin vuotuista korkoa. NASDAQ OMX Helsinki otti joukkovelkakirjalainan julkisen kaupankäynnin kohteeksi 12.9.2012 alkaen.

(Pörssitiedotteet 4.9. ja 11.9.2012)

Varatuomari Matti Mettälä (49) nimitettiin 1.10.2012 alkaen johtajaksi ja Keskon konsernijohtoryhmän jäseneksi vastuualueinaan henkilöstö ja sidosryhmäsuhteet. Keskon konsernijohtoryhmä on 1.10.2012 alkaen puheenjohtaja Matti Halmesmäki, Terho Kalliokoski vastuualueena ruokakauppa, Minna Kurunsaari käyttötavarakauppa sekä Keskon sähköisen markkinoinnin ja palvelujen hankkeet, Arja Talma rautakauppa, Pekka Lahti auto- ja konekauppa, Jukka Erlund talous, rahoitus ja tietohallinto sekä Matti Mettälä henkilöstö ja sidosryhmäsuhteet. (Pörssitiedote 21.9.2012)

Keskon kannattavuusohjelma etenee. Tavoitteena on toteuttaa 100 milj. euron kustannussäästöt. Säästöjen ennakoidaan toteutuvan pääosin vuoden 2013 aikana. Kannattavuusohjelma koskee Keskon kaikkia toimialoja. Tavoitteena on alentaa erityisesti markkinointi-, henkilöstö-, vuokra- ja tietojärjestelmäkuluja. (Pörssitiedote 24.9.2012)

Varsinaisen yhtiökokouksen 2012 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
16.4.2012 pidetty Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 98 035 931 osingonjakohetkellä yhtiön ulkopuolisessa omistuksessa olevalle osakkeelle 1,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 117 643 117,20 euroa. Osingon maksupäivä oli 26.4.2012. Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä ja valitsi hallituksen jäseniksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle kolmen vuoden toimikaudelle kauppias Esa Kiiskisen, vuori­neuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkilan, diplomikauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaaren, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, vuorineuvos Seppo Paatelaisen, kauppias Toni Pokelan ja professori, kauppatieteiden tohtori Virpi Tuunaisen ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotukset hallituksen osakeantivaltuutuksesta antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta 30.6.2015 saakka ja sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2013 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Esa Kiiskisen, varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Maarit Näkyvän, varapuheenjohtajaksi Seppo Paatelaisen ja jäseneksi Virpi Tuunaisen sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Esa Kiiskisen, varapuheenjohtajaksi Seppo Paatelaisen ja jäseneksi Ilpo Kokkilan. Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet vuodeksi kerrallaan.

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 16.4.2012.

Vastuullisuus
Kesko valittiin 10:nnen kerran Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin DJSI World ja DJSI Europe. Keskon kokonaisarvio parani edellisvuodesta, ja Kesko sai toimialansa korkeimmat pisteet neljästä osa-alueesta.

Kesko listattiin uudelleen FTSE4Good-indeksiin. Vuoden 2012 arvioinnissa Kesko sai yleisarvosanaksi 96/100, neljä pistettä edellistä vuotta enemmän. Keskon työ ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sai viisi pistettä asteikolla 0-5.

Kesko valittiin toisen kerran mukaan STOXX Global ESG Leaders -indeksiin. Kesko on myös mukana uudessa SPP Fonderin listauksessa maailman sadan vastuullisimman yrityksen joukossa.

Keslog järjestää syksystä 2012 alkaen sopimusautoilijoilleen ja heidän kuljettajilleen taloudellisen ajotavan koulutusohjelman, jolla pyritään vähentämään kauppojen jakelukuljetuksista syntyviä päästöjä. Lähes kaikki Keslogin yli 500 sopimuskuljettajaa saavat koulutuksen taloudelliseen ajotapaan.

Syyskuussa avatussa Veturin kauppakeskuksessa Kouvolassa on huomioitu ympäristönäkökulma; kauppakeskus hyödyntää lämmitykseen maalämpöä ja parkkipaikalla on kolme sähköautojen latauspistettä.

Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen, euro-alueen rahoitusmarkkinatilanteeseen ja heikentyneeseen kuluttajaluottamukseen Keskon toiminta-alueella sekä näiden vaikutukseen Kesko-konsernin myyntiin ja tuloskehitykseen. Muilta osin Keskon vuoden 2011 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen olennaista muutosta.

Talouskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2012-9/2013) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (10/2011-9/2012).

Euroopan valtiontalouksien ongelmien seurauksena yleisen taloustilanteen kehitysnäkymiin liittyy merkittävää epävarmuutta. Lisäksi verotuksen kiristymisen ja julkisen talouden kustannusleikkausten ennakoidaan heikentävän kaupan alan kasvua.

Päivittäistavarakaupassa markkinoiden ennakoidaan säilyvän vakaana. Käyttötavarakaupan, rautakaupan sekä auto- ja konekaupan markkinakehityksen ennakoidaan heikentyvän.

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Myynnin ja ostotoiminnan tehostamistoimenpiteiden sekä toteutettavien kustannussäästöjen seurauksena liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana ylittävän edeltävän kahdentoista kuukauden liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä. Investointien ennakoidaan pienentyvän edellisen kahdentoista kuukauden investointeihin verrattuna.

Helsingissä 23.10.2012
Kesko Oyj
Hallitus

Osavuosikatsaustiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcasting osavuosikatsausinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

Kesko Oyj:n vuoden 2012 tilinpäätöstiedote julkaistaan 5.2.2013. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

KESKO OYJ

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

LIITTEET:
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Henkilökunta keskimäärin ja katsauskauden lopussa

Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

TAULUKKO-OSA

Laadintaperiaatteet

Tämä osavuosikatsaustiedote on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia:

IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot - taseesta pois kirjaaminen (muutos)

IAS 12 Laskennalliset verot (muutos)

Vuosittaiset IFRS-muutokset (Annual Improvements)

Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin.

Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty
1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos-% 7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos-% 1-12/
2011
Liikevaihto 7 227 6 979 3,6 2 449 2 404 1,9 9 460
Myytyjen suoritteiden hankintameno - 6 259 -6 037 3,7 -2 121 -2 086 1,6 -8 163
Bruttokate 968 942 2,8      328 318 3,4 1 297
Liiketoiminnan muut tuotot 551 517 6,5 183 173 5,5 705
Henkilöstökulut -448 -414 8,1 -140 -131 6,8 -571
Poistot ja arvonalentumiset -113 -90 25,9 -37 -31 20,8 -125
Liiketoiminnan muut kulut -794 -746 6,3 -255 -241 6,0 -1 026
Liikevoitto 164 208 -21,1 79 88 -10,8 281
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 13 15 -15,2 3 5 -43,7 22
Korkokulut ja muut rahoituskulut -12 -13 -8,2 -3 -4 -26,7 -18
Valuuttakurssierot -3 -3 16,8 -1 0 (..) -3
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 0 (..) 0 0 (..) 1
Tulos ennen veroja 162 208 -22,1 77 88 -12,1 282
Tuloverot -49 -66 -26,8 -23 -29 -22,2 -85
Tilikauden tulos 113 142 -19,9 55 59 -7,1 197
Tilikauden tuloksen jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 104 131 -20,6 51 52 -3,5 182
  Määräysvallattomille 

  omistajille
9 10 -10,5 4 6 -37,0 15
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
Laimentamaton 1,06 1,34 -20,3 0,52 0,53 -3,2 1,85
Laimennettu 1,06 1,33 -20,1 0,51 0,53 -2,9 1,84
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
1-9/

2012
1-9/

2011
Muutos-% 7-9/

2012
7-9/

2011
Muutos-% 1-12/
2011
Tilikauden tulos 113 142 -19,9 55 59 -7,1 197
Muut laajan tuloksen erät
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 2 -19 (..) -1 -9 (..) -17
Hyperinflaatio-oikaisu 3 - (..) 2 - 37,9 6
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -1 -12 -89,9 0 -2 -80,3 -15
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 12 0 (..) 13 0 (..) 0
Muut erät 0 0 54,2 0 0 (..) 0
Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvät verot
-3 3 (..) -3 0 (..) 4
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 13 -28 (..) 10 -10 (..) -22
Tilikauden laaja tulos 127 114 11,5 65 49 32,6 175
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
  Emoyhtiön omistajille 115 119 -2,7 60 48 26,7 170
  Määräysvallattomille

  omistajille
11 -5 (..) 4 1 (..) 4

(..) Muutos yli 100 %

Konsernitase (milj. e), lyhennetty
30.9.2012 30.9.2011 Muutos-% 31.12.2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 1 647 1 459 12,9 1 490
Aineettomat hyödykkeet 193 184 4,5 189
Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut
rahoitusvarat
86 67 27,9 69
Lainasaamiset ja muut saamiset 85 73 15,2 80
Eläkesaamiset 149 177 -15,8 200
Yhteensä 2 158 1 960 10,1 2 029
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 838 793 5,6 868
Myyntisaamiset 763 677 12,7 700
Muut saamiset 309 138 (..) 218
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
98 122 -19,6 98
Myytävissä olevat rahoitusvarat 176 299 -41,3 186
Rahavarat 82 67 22,8 84
Yhteensä 2 266 2 096 8,1 2 153
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 1 1 18,2 8
Varat yhteensä 4 425 4 058 9,1 4 190

30.9.2012 30.9.2011 Muutos-% 31.12.2011
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Oma pääoma 2 177 2 122 2,6 2 175
Määräysvallattomien omistajien osuus 65  50 30,6 58
Oma pääoma yhteensä 2 243 2 172 3,3 2 233
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 457 213 (..) 210
Korottomat velat 10 14 -29,7 18
Laskennalliset verovelat 91 85 7,6 91
Eläkevelvoitteet 2 2 5,3 2
Varaukset 10 10 3,3 10
Yhteensä 570 324 75,9 332
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 183 211 -13,3 190
Ostovelat 956 893 7,0 886
Muut korottomat velat 448 434 3,2 526
Varaukset 26 24 7,8 24
Yhteensä 1 612 1 562 3,2 1 625
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 425 4 058 9,1 4 190

(..) Muutos yli 100 %

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

Osa-
ke-
pää-
oma
Osa-
ke-
anti
Yli-
kurssi
ra-
has-
to
Muut
ra-
has-
tot
Muun-
to-
erot
Arvon
muu-
tosra-
hasto
Kerty-
neet
voit-
to-
varat
Mää-räysval-
latto-
mien
omista-
jien o-
suudet
Yh-
teen-
Oma
pääoma
1.1.2011
197 0 198 243 -3 14 1 503 59 2 210
Optioilla
merkityt
osakkeet
0 0
Optio-
ohjelmien
kulukirjaus
2 0 2
Omat
osakkeet
-23 0 -23
Osingon-
jako
-128 -4 -132
Muut
muutokset
0 1 0 1
Tilikauden tulos 131 10 142
Muut laajan
tuloksen erät
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
0 -4 -15 -19
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
-12 -12
Myytävissä
olevien ra-
hoitusvarojen
arvonmuutos
0 0
Muut erät 0 0
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot
3 3
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
0 -4 -9 0 -15 -28
Oma
pääoma
30.9.2011
197 0 198 243 -7 5  1 486 50 2 172
Oma
pääoma
1.1.2012
197 0 198 243 -3 3 1 537 58 2 233
Optioilla
merkityt
osakkeet
0 0
Osake-
palkitseminen 2 2
Optio-
ohjelmien
kulukirjaus
0 0
Omat osakkeet 0 0
Osingon-
jako
-118 -4 -122
Muut muutokset 2 2
Tilikauden tulos 104 9 113
Muut laajan
tuloksen erät
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
0 3 0 0 2
Hyperinflaatio-oikaisu 0 3 3
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
-1 -1
Arvonmuu-
tosrahaston
muutos 12 12
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot
-3 -3
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
0 3 9 1 2 15
Oma
pääoma
30.9.2012
197 0 198 243 -1 11 1 529 65 2 243

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos-% 7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos-% 1-12/
2011
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja 162 208 -22,1 77 88 -12,1 282
Suunnitelman mukaiset poistot 112 90 23,9 37 31 20,8 125
Rahoitustuotot ja -kulut 3 0 (..) 1 0 (..) -1
Muut oikaisut 8 22 -63,4 1 7 -80,2 -6
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+)
-57 -47 19,3 67 97 -30,5 -89
Vaihto-omaisuus lisäys (-)/
vähennys (+)
35 -47 (..) 35 -13 (..) -119
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
5 18 -71,8 -50 -72 -31,2 127
Rahoituserät ja verot -61 -74 -17,4 -20 -11 77,6 -103
Liiketoiminnan nettorahavirta 207 169 22,7 150 126 19,4 216
Investointien rahavirta
Investoinnit -294 -337 -12,8 103 -139 -25,9 -449
Käyttöomaisuuden myynnit 23 6 (..) 1 2 -38,0 8
Pitkäaikaisten saamisten lisäys -4 -1 (..) -2 0 (..) 0
Investointien nettorahavirta -275 -331 -16,9 104 -137 -24,1 -441
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 238 -39 (..) 76 -44 (..) -58
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
-49 1 (..) -14 0 (..) -37
Maksetut osingot -122 -132 -7,6 -4 0 (..) -133
Oman pääoman lisäys 0 0 -21,8 - - -100,0 0
Omien osakkeiden hankinta - -24 (..) - -1 (..) -23
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) 38 163 -76,8 -47 37 (..) 199
Muut erät -11 0 (..) -3 2 (..) 1
Rahoituksen nettorahavirta 94 -29 (..) 9 -5 (..) -51
Rahavarojen muutos 27 -191 (..) 55 -16 (..) -277
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1.
231 509 -54,7 202 334 -39,4 509
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos 0 -3 (..) 0 -2 (..) -2
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 30.9.
258 315 -18,3 258 315 -18,3 231

(..) Muutos yli 100 %

Konsernin tunnusluvut
1-9/2012 1-9/2011 Muutos

%-yks.
1-12/2011
Sidotun pääoman tuotto, % 8,7 13,4 -4,7 13,2
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 9,6 14,3 -4,7 13,2
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 8,6 13,3 -4,7 13,1
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 9,5 14,2 -4,7 13,1
Oman pääoman tuotto, % 6,8 8,6 -1,9 8,9
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 7,6 9,5 -1,8 8,9
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 6,7 8,6 -1,9 8,8
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 7,6 9,4 -1,8 8,8
Omavaraisuusaste, % 51,2 54,0 -2,8 53,9
Nettovelkaantumisaste, % 12,7 -2,9 15,6 1,5
Muutos-%
Investoinnit, milj. e 274,5 321,0 -14,5 425,4
Investoinnit, % liikevaihdosta 3,8 4,6 -17,4 4,5
Tulos/osake, e, laimentamaton 1,06 1,34 -20,3 1,85
Tulos/osake, e, laimennettu 1,06 1,33 -20,1 1,84
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e,
laimentamaton
1,06 1,34 -21,0 1,84
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 207 169 22,7 216
Investointien rahavirta, milj. e -275 -331 -16,9 -441
Oma pääoma/osake, e 22,21 21,66 2,5 22,20
Korolliset nettovelat 284 -64 (..) 33
Osakkeiden laimennusvaikutuksella
oikaistu lukumäärä
katsauskaudella keskimäärin, 1 000 kpl 98 449 99 043 -0,6 98 919
Henkilöstö keskimäärin 19 740 18 855 4,7 18 960
(..) Muutos yli 100 %

Konsernin tunnusluvut
vuosineljänneksittäin
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
10-12/
2011
1-3/
2012
4-6/

2012
7-9/

2012
Liikevaihto, milj. e 2 103 2 472 2 404 2 481 2 318 2 460 2 449
Liikevaihdon muutos, % 7,4 8,5 7,8 7,4 10,2 -0,5 1,9
Liikevoitto, milj. e 35,7 83,9 88,2 72,8 26,3 59,0 78,6
Liikevoitto, % 1,7 3,4 3,7 2,9 1,1 2,4 3,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 34,9 83,3 89,2 71,5 23,6 60,7 78,6
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, %
1,7 3,4 3,7 2,9 1,0 2,5 3,2
Rahoitustuotot/kulut, milj. e -0,6 0,3 0,3 0,8 -0,1 -0,3 -1,3
Tulos ennen veroja, milj. e 36,1 84,0 88,0 74,0 26,3 58,5 77,3
Tulos ennen veroja, % 1,7 3,4 3,7 3,0 1,1 2,4 3,2
Sidotun pääoman tuotto, % 7,2 16,0 16,4 12,8 4,3 9,2 12,2
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 7,0 15,9 16,6 12,5 3,9 9,5 12,2
Oman pääoman tuotto, % 4,5 10,6 10,9 10,0 3,3 7,3 9,9
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %
4,4 10,6 11,1 9,8 3,0 7,5 9,9
Omavaraisuusaste, % 54,4 52,1 54,0 53,9 52,7 51,1 51,2
Investoinnit, milj. e 64,1 130,5 126,3 104,5 104,1 67,8 102,6
Tulos/osake, laimennettu, e 0,25 0,55 0,53 0,51 0,17 0,38 0,51
Oma pääoma/osake, e 22,04 21,21 21,66 22,20 22,42 21,59 22,21

Tiedot segmenteittäin

Liikevaihto segmenteittäin
(milj. e)
1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos-
%
7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos-
%
1-12/
2011
Ruokakauppa Suomi 3 179 3 074 3,4 1 078 1 049 2,8 4 182
Ruokakauppa muut maat* - - - - - - -
Ruokakauppa yhteensä 3 179 3 074 3,4 1 078 1 049 2,8 4 182
- josta segmenttien välistä 129 124 3,8 43 41 4,0 168
Käyttötavarakauppa Suomi 1 083 1 051 3,1 384 371 3,4 1 541
Käyttötavarakauppa muut
maat*
33 12 (..) 11 5 (..) 23
Käyttötavarakauppa
yhteensä
1 116 1 063 4,9 395 376 4,8 1 564
- josta segmenttien välistä 12 13 -7,8 4 4 -15,6 20
Rautakauppa Suomi 956 936 2,1 309 311 -0,9 1 233
Rautakauppa muut maat* 1 213 1 122 8,1 450 420 7,2 1 483
Rautakauppa yhteensä 2 170 2 059 5,4 759 731 3,7 2 716
- josta segmenttien välistä 1 9 -93,4 0 3 -93,8 12
Auto- ja konekauppa Suomi 791 817 -3,2 219 248 -11,9 1 064
Auto- ja konekauppa muut
maat*
96 94 2,2 41 42 -1,9 110
Auto- ja konekauppa
yhteensä
887 911 -2,7 259 290 -10,5 1 174
- josta segmenttien välistä 1 1 -10,7 0 0 -29,6 1
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-124 -128 -2,7 -41 -42 -2,4 -176
Suomi yhteensä 5 885 5 751 2,3 1 948 1 937 0,5 7 844
Muut maat yhteensä* 1 342 1 229 9,2 502 467 7,5 1 616
Konserni yhteensä 7 227 6 979 3,6 2 449 2 404 1,9 9 460

* Liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa.

(..) Muutos yli 100 %

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos 7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos 1-12/
2011
Ruokakauppa 126,2 133,7 -7,6 49,6 45,7 3,9 173,7
Käyttötavarakauppa -12,5 4,1 -16,6 0,9 8,7 -7,7 37,0
Rautakauppa 22,7 30,8 -8,1 18,0 21,0 -3,0 26,3
Auto- ja konekauppa 37,4 44,9 -7,6 11,5 13,0 -1,5 51,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -9,7 -5,7 -4,0 -1,4 -0,2 -1,2 -8,3
Konserni yhteensä 164,0 207,8 -43,8 78,6 88,2 -9,6 280,6

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos 7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos 1-12/
2011
Ruokakauppa 123,4 133,6 -10,2 49,6 46,4 3,2 172,2
Käyttötavarakauppa -12,5 3,7 -16,2 0,9 8,7 -7,7 36,6
Rautakauppa 24,4 31,1 -6,7 18,0 21,3 -3,3 26,6
Auto- ja konekauppa 37,4 44,8 -7,4 11,5 13,0 -1,5 51,8
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-9,8 -5,7 -4,0 -1,4 -0,2 -1,2 -8,3
Konserni yhteensä 162,9 207,4 -44,5 78,6 89,2 -10,5 278,9

Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin
1-9/

2012
1-9/

2011

Muutos
%-yks.
7-9/

2012
7-9/

2011

Muutos
%-yks.
1-12/

2011
Liukuva 12 kk

9/2012
Ruokakauppa 3,9 4,3 -0,5 4,6 4,4 0,2 4,1 3,8
Käyttötavarakauppa -1,1 0,3 -1,5 0,2 2,3 -2,1 2,3 1,3
Rautakauppa 1,1 1,5 -0,4 2,4 2,9 -0,5 1,0 0,7
Auto- ja konekauppa 4,2 4,9 -0,7 4,4 4,5 -0,1 4,4 3,9
Konserni yhteensä 2,3 3,0 -0,7 3,2 3,7 -0,5 2,9 2,4

Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo (milj. e)
1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos 7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos 1-12/
2011
Ruokakauppa 740 581 159 770 610 160 601
Käyttötavarakauppa 509 425 83 527 438 89 437
Rautakauppa 762 692 70 757 711 46 696
Auto- ja konekauppa 189 148 41 176 146 30 158
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
324 228 96 344 240 106 236
Konserni yhteensä 2 524 2 074 451 2 576 2 144 432 2 129

Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin, %
1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos
%-yks.
7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos
%-yks.
1-12/
2011
Liukuva

12 kk 9/2012
Ruokakauppa 22,2 30,7 -8,4 25,8 30,4 -4,6 28,6 22,4
Käyttötavarakauppa -3,3 1,2 -4,4 0,7 7,9 -7,2 8,4 4,1
Rautakauppa 4,3 6,0 -1,7 9,5 12,0 -2,5 3,8 2,7
Auto- ja konekauppa 26,4 40,5 -14,1 26,1 35,6 -9,5 32,8 23,9
Konserni yhteensä 8,6 13,3 -4,7 12,2 16,6 -4,4 13,1 9,5

Investoinnit
segmenteittäin (milj. e)
1-9/
2012
1-9/
2011
Muutos 7-9/
2012
7-9/
2011
Muutos 1-12/
2011
Ruokakauppa 157 159 -2,5 61 65 -3,9 221
Käyttötavarakauppa 48 50 -2,8 18 32 -14,0 62
Rautakauppa 42 89 -46,9 17 23 -6,6 110
Auto- ja konekauppa 23 21 2,9 5 7 -1,9 30
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
4 1 2,8 2 -1 2,8 2
Konserni yhteensä 274 321 -46,4 103 126 -23,7 425

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Liikevaihto segmenteittäin
(
milj. e)
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
10-12/
2011
1-3/
2012
4-6/
2012
7-9/

2012
Ruokakauppa 948 1 077 1 049 1 108 1 010 1 091 1 078
Käyttötavarakauppa 348 339 376 501 369 352 395
Rautakauppa 570 757 731 657 629 782 759
Auto- ja konekauppa 279 342 290 263 353 274 259
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-42 -43 -42 -48 -42 -41 -41
Konserni yhteensä 2 103 2 472 2 404 2 481 2 318 2 460 2 449

Liikevoitto segmenteittäin
(milj. e)
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
10-12/
2011
1-3/
2012
4-6/

2012
7-9/

2012
Ruokakauppa 42,1 45,9 45,7 40,0 37,6 38,9 49,6
Käyttötavarakauppa -7,4 2,8 8,7 32,9 -12,9 -0,6 0,9
Rautakauppa -9,1 18,8 21,0 -4,5 -9,0 13,6 18,0
Auto- ja konekauppa 12,2 19,7 13,0 7,0 15,6 10,3 11,5
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-2,2 -3,3 -0,2 -2,6 -5,1 -3,2 -1,4
Konserni yhteensä 35,7 83,9 88,2 72,8 26,3 59,0 78,6

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
10-12/
2011
1-3/
2012
4-6/

2012
7-9/

2012
Ruokakauppa 41,4 45,8 46,4 38,6 34,9 38,9 49,6
Käyttötavarakauppa -7,4 2,4 8,7 32,9 -12,9 -0,6 0,9
Rautakauppa -9,1 18,8 21,3 -4,4 -9,0 15,3 18,0
Auto- ja konekauppa 12,2 19,6 13,0 7,0 15,6 10,3 11,5
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-2,2 -3,3 -0,2 -2,6 -5,1 -3,2 -1,4
Konserni yhteensä 34,9 83,3 89,2 71,5 23,6 60,7 78,6

Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin
1-3/
2011
4-6/
2011
7-9/
2011
10-12/
2011
1-3/
2012
4-6/

2012
7-9/

2012
Ruokakauppa 4,4 4,3 4,4 3,5 3,5 3,6 4,6
Käyttötavarakauppa -2,1 0,7 2,3 6,6 -3,5 -0,2 0,2
Rautakauppa -1,6 2,5 2,9 -0,7 -1,4 2,0 2,4
Auto- ja konekauppa 4,4 5,7 4,5 2,6 4,4 3,8 4,4
Konserni yhteensä 1,7 3,4 3,7 2,9 1,0 2,5 3,2

Henkilökunta keskimäärin ja 30.9.

Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin
1-9/2012 1-9/2011 Muutos
Ruokakauppa 2 804 2 733 71
Käyttötavarakauppa 6 145 5 638 507
Rautakauppa 9 081 8 857 224
Auto- ja konekauppa 1 260 1 206 54
Yhteiset toiminnot 451 421 30
Konserni yhteensä 19 740 18 855 885
Henkilökunta 30.9.*
segmenteittäin
2012 2011 Muutos
Ruokakauppa 3 016 2 930 86
Käyttötavarakauppa 8 443 7 967 476
Rautakauppa 10 402 9 944 458
Auto- ja konekauppa 1 293 1 263 30
Yhteiset toiminnot 512 475 37
Konserni yhteensä 23 666 22 579 1 087

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät 

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)
30.9.2012 30.9.2011 Muutos-%
Omasta puolesta 180 169 6,4
Muiden puolesta 8 9 -11,8
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 26 24 10,1
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 317 2 252 2,9
Johdannaissopimuksista
johtuvat vastuut
Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 30.9. 30.9.2012 30.9.2011 30.9.2012
Korkojohdannaiset
   Koronvaihtosopimukset 205 205 1,88
Valuuttajohdannaiset
   Termiini- ja futuurisopimukset 406 262 -6,53
    Optiosopimukset 33 - -0,08
   Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -7,61
Hyödykejohdannaiset
   Sähköjohdannaiset 31 41 -3,82

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sidotun pääoman tuotto*, % Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus +
Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat)
keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä*, %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat
+ Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Oman pääoman tuotto*, % (Tulos ennen veroja - tuloverot) x 100 /
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - tuloverot
edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä*, %
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja -
tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x
100 / Oma pääoma
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 /
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)
Tulos/osake, laimennettu (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen optioiden laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake, laimentamaton (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä,
laimentamaton
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä katsauskauden lopussa
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 /

Oma pääoma

Korolliset nettovelat                  Korolliset velat - rahamarkkinasijoitukset - rahoitusvarat

*Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):

1.1.-30.9.2012 1.7.-30.9.2012
K-ryhmän vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
Milj. euroa Muutos, % Milj. euroa Muutos, %
K-ryhmän ruokakauppa 3 508 4,0 1 191 2,8
K-ruokakaupat, Suomi
Kespro 578 5,8 203 5,0
Ruokakauppa yhteensä 4 087 4,2 1 394 3,1
K-ryhmän
käyttötavarakauppa
Käyttötavarakaupat, Suomi 1 193 3,0 413 3,0
Käyttötavarakaupat, muut maat 33 (..) 11 (..)
Käyttötavarakauppa
yhteensä
1 226 4,7 424 4,4
K-ryhmän rautakauppa
K-rauta ja Rautia 827 1,3 317 -1,7
Rautakesko Yrityspalvelu 161 -1,4 56 -7,5
K-maatalous 330 9,6 109 8,0
Suomi yhteensä 1 318 2,9 481 -0,4
Rautakaupat, muut Pohjoismaat 910 5,9 335 2,0
Rautakaupat, Baltia 281 5,5 111 2,0
Rautakaupat, muut maat 277 13,4 111 20,9
Rautakauppa yhteensä 2 786 5,1 1 039 2,6
K-ryhmän auto- ja
konekauppa
VV-Autotalot 320 1,9 95 -9,1
VV-Auto, maahantuonti 316 -8,6 76 -21,5
Konekesko, Suomi 170 -1,4 51 2,9
Suomi yhteensä 807 -3,1 223 -11,5
Konekesko, muut maat 101 3,8 43 -1,2
Auto- ja konekauppa
yhteensä
908 -2,4 265 -10,0
Suomi yhteensä 7 405 2,9 2 511 1,0
Muut maat yhteensä 1 601 8,2 610 5,7
Vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
yhteensä
9 006 3,8 3 122 1,8

(..) Muutos yli 100 %

Takaisin ylös