Kesko Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.04.2012 KLO 17.00 1(1)

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Maarit Näkyvän, varapuheenjohtajaksi Seppo Paatelaisen ja jäseneksi Virpi Tuunaisen sekä palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Esa Kiiskisen, varapuheenjohtajaksi Seppo Paatelaisen ja jäseneksi Ilpo Kokkilan.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi puheenjohtajakseen kauppias, yo-merkonomi Esa Kiiskisen ja varapuheenjohtajakseen vuorineuvos, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Seppo Paatelaisen. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvä (pj), Seppo Paatelainen (vpj) ja professori, kauppatieteiden tohtori Virpi Tuunainen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Esa Kiiskinen (pj), Seppo Paatelainen (vpj) ja vuorineuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkila.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja Esa Kiiskistä, Tomi Korpisaarta ja Toni Pokelaa lukuun ottamatta riippumattomia myös yhtiöstä. Kiiskisen, Korpisaaren ja Pokelan kunkin määräysvaltayhteisöllä on ketjusopimus Kesko-konserniin kuuluvan yhtiön kanssa. Valiokunnat täyttävät Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 riippumattomuusvaatimukset.

Hallitus valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan hallituksen jäsenten koko kolmivuotiseksi toimikaudeksi ja valiokuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja jäsenet vuodeksi kerrallaan.

Lisätietoja antaa hallituksen sihteeri, johtaja Mika Majoinen, puh. 01053 22206.

Kesko Oyj

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös