Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2011

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.07.2011 KLO 09.00 1(26)
  
Taloudellinen kehitys lyhyesti:
*Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 8,0 %.
*Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa 118,3 milj. euroa, joka oli 19,3 milj. euroa edellisvuotta parempi (99,0 milj. euroa).
* Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana kauppapaikkaverkoston ja Venäjän liiketoimintojen merkittävistä laajentamiskustannuksista huolimatta.

 

Keskeiset tunnusluvut

  1-6/2011 1-6/2010 4-6/2011 4-6/2010
Liikevaihto, milj. e 4 575 4 237 2 472 2 279
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e
118,3 99,0 83,3 78,1
Liikevoitto, milj. e 119,6 100,0 83,9 79,0
Tulos ennen veroja, milj. e 120,1 100,6 84,0 78,7
Investoinnit, milj. e 194,6 87,7 130,5 45,7
Tulos/osake, e, laimennettu 0,79 0,67 0,55 0,51
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton
0,79 0,66 0,55 0,51
         
  30.6.2011 30.6.2010    
Omavaraisuusaste, % 52,1 51,4    
Oma pääoma/osake, e 21,21 20,30    

 

TALOUDELLINEN KEHITYS

 

Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuu 2011
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2011 oli 4 575 milj. euroa, mikä on 8,0 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (4 237 milj. euroa). Suomessa liikevaihto kasvoi 7,2 % ja muissa maissa 12,0 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 16,7 % (16,1 %). Liikevaihto kasvoi ruokakaupassa, rautakaupassa ja auto- ja konekaupassa, auto- ja konekaupassa vertailukelpoisesti 21,6 %. Käyttötavarakaupan liikevaihto säilyi lähes ennallaan.

 

1-6/2011 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Ruokakauppa 2 025 +7,2 87,2 +13,5
Käyttötavarakauppa 687 -0,3 -5,0 -12,1
Rautakauppa 1 327 +10,0 9,8 +5,6
Auto- ja konekauppa 621 +16,3 31,8 +11,3
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -85 +4,6 -5,5 +1,0
Yhteensä 4 575 +8,0 118,3 +19,3

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa 118,3 milj. euroa (99,0 milj. euroa). Se oli 2,6 % liikevaihdosta (2,3 %). Kannattavuus parani ruokakaupassa, rautakaupassa ja auto- ja konekaupassa. Vuoden alusta Keskon Eläkekassan etuuspohjaiseen lisäeläkevastuuseen liittyvän ylikatteen kohdistamisperiaatetta toimialoille on muutettu vastaamaan eläkevastuiden jakautumista. Muutoksen vaikutus ruokakaupan tammi-kesäkuun 2011 liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä on -0,8 milj. euroa ja käyttötavarakaupassa -2,0 milj. euroa.

 

Liikevoitto oli 119,6 milj. euroa (100,0 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 1,4 milj. euroa. Konsernin tulos ennen veroja tammi-kesäkuussa oli 120,1 milj. euroa (100,6 milj. euroa).

 

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,79 euroa (0,67 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 21,21 euroa (20,30 euroa).

 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-kesäkuussa oli 5 606 milj. euroa ja se kasvoi 7,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 6,0 % (alv 0 %). K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava veroton myynti oli tammi-kesäkuussa 2 719 milj. euroa ja se kasvoi 4,8 % edelliseen vuoteen verrattuna.
K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-kesäkuussa 40 168 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli kesäkuun lopussa 2 118 858.

 

Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuu 2011
Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2011 oli 2 472 milj. euroa, mikä on 8,5 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 279 milj. euroa). Suomessa liikevaihto kasvoi 7,8 % ja muissa maissa 11,5 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 18,4 % (17,9 %). Ruokakaupan liikevaihtoa kasvatti K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynnin hyvä kehitys. Auto- ja konekaupan liikevaihto kasvoi vertailukelpoisesti 18,2 %.

 

4-6/2011 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Ruokakauppa 1 077 +10,3 45,8 +3,8
Käyttötavarakauppa 339 +1,4 2,4 -4,6
Rautakauppa 757 +6,4 18,8 +0,9
Auto- ja konekauppa 342 +14,9 19,6 +5,5
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -43 +6,3 -3,3 -0,2
Yhteensä 2 472 +8,5 83,3 +5,3

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli huhti-kesäkuussa 83,3 milj. euroa (78,1 milj. euroa). Se oli 3,4 % liikevaihdosta (3,4 %). Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä säilyi ennallaan ruokakaupassa ja rautakaupassa sekä parani auto- ja konekaupassa.

 

Liikevoitto oli 83,9 milj. euroa (79,0 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia eriä 0,6 milj. euroa. Konsernin tulos ennen veroja huhti-kesäkuussa oli 84,0 milj. euroa (78,7 milj. euroa).

 

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,55 euroa (0,51 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 21,21 euroa (20,30 euroa).

 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) huhti-kesäkuussa oli 3 088 milj. euroa ja se kasvoi 7,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 7,1 % (alv 0 %). K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava veroton myynti oli huhti-kesäkuussa 1 448 milj. euroa ja se kasvoi 6,0 % edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 43,3 milj. euroa (135,4 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirtaa heikensi saamisten ja varastojen kasvu. Investointien rahavirta oli -194,2 milj. euroa (-85,7 milj. euroa). Siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 3,8 milj. euroa (4,6 milj. euroa).

 

Konsernin likviditeetti ja vakavaraisuus pysyivät tammi-kesäkuussa erinomaisella tasolla. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 545 milj. euroa (713 milj. euroa). Korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 475 milj. euroa (490 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -70 milj. euroa (-223 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 52,1 % (51,4 %).

 

Konsernin nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 0,3 milj. euroa (nettorahoitustuotot 0,6 milj. euroa).

 

Liiketoiminnan rahavirta huhti-kesäkuussa oli 68,6 milj. euroa (127,3 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -126,5 milj. euroa (-44,3 milj. euroa). Siihen sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 2,1 milj. euroa (3,5 milj. euroa).

 

Konsernin nettorahoitustuotot olivat huhti-kesäkuussa 0,3 milj. euroa (nettorahoituskulut 0,2 milj. euroa).

 

Verot
Konsernin verot tammi-kesäkuussa olivat 37,2 milj. euroa (31,7 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 31,0 % (31,5 %).

 

Konsernin verot huhti-kesäkuussa olivat 26,0 milj. euroa (24,8 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 31,0 % (31,5 %).

 

Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 194,6 milj. euroa (87,7 milj. euroa) eli 4,3 % (2,1 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 175,6 milj. euroa (63,5 milj. euroa) ja muut investoinnit 19,0 milj. euroa (24,2 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 36,8 % (29,7 %) kokonaisinvestoinneista.

 

Konsernin investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 130,5 milj. euroa (45,7 milj. euroa) eli 5,3 % (2,0 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 121,0 milj. euroa (31,0 milj. euroa) ja muut investoinnit 9,5 milj. euroa (14,7 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 45,3 % (20,7 %) kokonaisinvestoinneista.

 

Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 18 644 (17 914) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän lisäys oli 157 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 574 henkilöä.

 

Kesäkuun 2011 lopussa henkilömäärä oli 23 084 (22 467), joista Suomessa työskenteli 13 191 (13 099) ja Suomen ulkopuolella 9 893 (9 368) henkilöä. Henkilömäärän lisäys kesäkuun 2010 loppuun verrattuna oli Suomessa 92 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 525 henkilöä.

 

Konsernin henkilöstökulut olivat tammi-kesäkuussa 283,1 milj. euroa ja ne kasvoivat 9,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Huhti-kesäkuussa henkilöstökulut kasvoivat 10,4 %  edelliseen vuoteen verrattuna ja olivat 145,4 milj. euroa.

 

SEGMENTIT

 

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.

 

Ruokakauppa

  1-6/2011 1-6/2010 4-6/2011 4-6/2010
Liikevaihto, milj. e 2 025 1 888 1 077 976
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 87,2 73,7 45,8 42,1
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,3 3,9 4,3 4,3
Investoinnit, milj. e 94,4 37,9 63,5 21,4
         
Liikevaihto, milj. e 1-6/2011 Kehitys, % 4-6/2011 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 1 572 +8,1 838 +11,9
Kespro 358 +7,2 193 +9,3
Muut 95 -5,4 45 -9,9
Yhteensä 2 025 +7,2 1 077 +10,3

 

Tammi-kesäkuu 2011
Keskon ruokakaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 2 025 milj. euroa (1 888 milj. euroa) ja se kasvoi 7,2 %. Pirkka-tuotteiden myynti K-ruokakaupoille kehittyi erinomaisesti ja myynti kasvoi 38,9 % (alv 0 %). K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 6,0 % (alv 0 %). Myynti kehittyi erityisen hyvin K-citymarketin ja K-supermarketin osalta. Suomen päivittäistavarakaupan kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen tammi-kesäkuussa 5,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio). Päivittäistavaramarkkinoilla hintojen muutoksen arvioidaan olleen noin 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna (alv 0 %, Keskon oma arvio).

 

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli 87,2 milj. euroa (73,7 milj. euroa), eli 13,5 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kannattavuutta paransi K-ruokakauppojen hyvä kehitys sekä kustannusten hallinta. Liikevoitto oli 88,0 milj. euroa (73,9 milj. euroa).


Ruokakaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 94,4 milj. euroa (37,9 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 89,9 milj. euroa (28,2 milj. euroa).

 

Huhti-kesäkuu 2011
Keskon ruokakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 1 077 milj. euroa (976 milj. euroa) ja se kasvoi 10,3 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 7,1 % (alv 0 %).

 

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa oli 45,8 milj. euroa (42,1 milj. euroa), eli 3,8 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Liikevoitto oli 45,9 milj. euroa (42,2 milj. euroa).


Ruokakaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat 63,5 milj. euroa (21,4 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 60,9 milj. euroa (16,7 milj. euroa).

Huhti-kesäkuussa 2011 avattiin kaksi uutta K-citymarketia, seitsemän K-supermarketia ja kaksi K-marketia. Lisäksi laajennettiin yksi K-supermarket K-citymarketiksi. Uudistuksia ja laajennuksia tehtiin yhteensä 31 kauppaan.

 

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat uudet K-citymarketit Hämeenlinnan Hämeensaareen, Lahden Karistoon, Äänekoskelle, Hyvinkäälle, Kauhajoelle, Kouvolaan ja Valkeakoskelle. K-supermarket Mäntsälässä laajennetaan K-citymarketiksi ja K-citymarket Kuopio Kolmisoppea laajennetaan. Uusia K-supermarketeja on rakenteilla Lappeenrantaan, Vihtiin, Helsingin Myllypuroon, Hattulaan, Tampereelle, Nurmijärvelle ja Helsingin Kaisaniemeen. K-market Parila Pälkäneellä laajennetaan K-supermarketiksi.

 

Käyttötavarakauppa

  1-6/2011 1-6/2010 4-6/2011 4-6/2010
Liikevaihto, milj. e 687 689 339 334
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e
-5,0 7,1 2,4 7,0
Liikevoitto-% ilman
kertaluonteisia eriä
-0,7 1,0 0,7 2,1
Investoinnit, milj. e 18,1 12,8 10,0 9,3
         
Liikevaihto, milj. e 1-6/2011 Kehitys, % 4-6/2011 Kehitys, %
K-citymarket käyttötavara 282 +2,4 147 +6,2
Anttila 206 -4,2 97 -4,7
Intersport 75 -1,8 33 -0,4
Indoor 83 +16,1 42 +18,0
Musta Pörssi 32 -25,0 17 -26,8
Kenkäkesko 10 +3,5 5 +19,2
Yhteensä 687 -0,3 339 +1,4

 

Tammi-kesäkuu 2011
Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 687 milj. euroa (689 milj. euroa) ja se laski 0,3 %. K-citymarketin käyttötavarakauppa sekä Asko ja Sotka kasvattivat myyntiään. Helmikuun alussa suljettiin Tikkurilan Anttila-tavaratalo vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi. Hämeenlinnan Anttila-tavaratalo muutetaan K-citymarketiksi, joka avataan lokakuussa 2011. Huhtikuussa avattiin K-citymarketit Vantaan Tammistoon sekä Jyväskylän Palokkaan. Toukokuussa avattiin K-citymarket Seinäjoen Päivölään. Verkoston tervehdyttämisen seurauksena Musta Pörssi -kauppoja oli 16 vähemmän kuin vertailujaksolla.

 

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa -5,0 milj. euroa (7,1 milj. euroa), mikä on 12,1 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevoittokehitykseen vaikutti osaltaan Anttilan uuden logistiikkakeskuksen käynnistäminen, Anttilan myynnin lasku sekä Anttilan ja K-citymarketin valikoimien kehittäminen. Liikevoitto oli -4,6 milj. euroa (7,1 milj. euroa).

 

Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 18,1 milj. euroa (12,8 milj. euroa).

 

Huhti-kesäkuu 2011
Käyttötavarakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 339 milj. euroa (334 milj. euroa) ja se kasvoi 1,4 %. K-citymarketin käyttötavarakauppa, Kodin Ykkönen sekä Asko ja Sotka kasvattivat myyntiään. K-citymarketin käyttötavarakaupan liikevaihto kasvoi onnistuneen markkinoinnin ja tuotevalikoiman sekä uusien myymälöiden ansiosta.

 

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli huhti-kesäkuussa 2,4 milj. euroa (7,0 milj. euroa), mikä on 4,6 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä vaikuttivat osaltaan Anttilan uuden logistiikkakeskuksen käyttöönotto sekä Anttilan myynnin lasku. Liikevoitto oli 2,8 milj. euroa (7,0 milj. euroa).

 

Käyttötavarakaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat 10,0 milj. euroa (9,3 milj. euroa).

 

Huhtikuussa avattiin K-citymarketit Vantaan Tammistoon sekä Jyväskylän Palokkaan. Toukokuussa avattiin K-citymarket Seinäjoen Päivölään.

 

Anttilan uuden automatisoidun logistiikkakeskuksen käyttöönotto on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Logistiikkakeskus tehostaa merkittävästi verkkokauppa- ja tavaratalologistiikkaa.

 

Kesko on sopinut Intersport Internationalin ja nykyisen lisenssinhaltijan Intersport CIS:n kanssa Venäjän Intersport-lisenssin siirtymisestä Keskolle. Kesko perustaa Venäjän Intersport-toimintaa varten yhdessä nykyisen lisenssinhaltijan Intersport CIS:n omistajan Melovestin kanssa uuden yhtiön. Melovest tulee osakkaaksi uuteen yritykseen 20 %:n omistusosuudella. Uuden yhtiön toiminnan on tarkoitus käynnistyä elokuussa 2011. Kaupan lopullinen toteutuminen edellyttää lopullista sopimusta järjestelyn kaikista ehdoista, Venäjän kilpailuviranomaisen hyväksyntää ja muiden toteutusehtojen täyttymistä.

 

Rautakauppa

  1-6/2011 1-6/2010 4-6/2011 4-6/2010
Liikevaihto, milj. e 1 327 1 207 757 712
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e
9,8 4,2  

 

18,8
 

 

17,9
Liikevoitto-% ilman
kertaluonteisia eriä
0,7 0,3  

2,5
 

2,5
Investoinnit, milj. e 66,1 28,4 47,4 10,4
         
Liikevaihto, milj. e 1-6/2011 Kehitys, % 4-6/2011 Kehitys, %
Rautakesko Suomi 625 +6,2 345 +2,1
K-rauta Ruotsi 108 +9,6 65 +3,4
Byggmakker Norja 286 +9,4 163 +6,5
Rautakesko Viro 26 +11,8 17 +17,6
Rautakesko Latvia 23 +4,8 14 +5,9
Senukai Liettua 108 +12,5 64 +8,6
Stroymaster Venäjä 107 +18,3 63 +14,8
OMA Valko-Venäjä 47 +66,0 28 +58,9
Yhteensä 1 327 +10,0 757 +6,4

 

Tammi-kesäkuu 2011
Rautakaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 1 327 milj. euroa (1 207 milj. euroa) ja se kasvoi 10,0 %. Rautakaupan myynti kasvoi kaikissa toimintamaissa. Myynnin kehitys ja rakenne vaihtelevat maittain ja asiakasryhmittäin. Myynnin kasvua hidasti Ruotsissa kova kilpailutilanne ja Suomessa heinäkuussa 2010 toteutunut arvonlisäverokannan muutos.

 

Suomessa liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 625 milj. euroa ja se kasvoi 6,2 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden tuotelinjojen osuus oli 457 milj. euroa ja se kasvoi 6,4 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 167 milj. euroa, jossa oli kasvua 5,7 %.

 

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 702 milj. euroa (618 milj. euroa) ja se kasvoi 13,6 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa laskettuna 12,8 %. Ruotsissa kruunumääräinen liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Norjassa liikevaihto kasvoi kruunuissa 6,9 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 19,0 %. Valko-Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 100,4 %. Sitä kasvattivat Valko-Venäjän korkeasta inflaatiosta johtuneet hintojen korotukset. Rautakaupan liikevaihdosta 52,9 % tuli ulkomaan toiminnoista.

 

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa 9,8 milj. euroa (4,2 milj. euroa) ja se kasvoi 5,6 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tuloskehitykseen vaikuttivat myynnin kasvun painottuminen matalakatteisiin perusrakennustarvikkeisiin, toisella vuosineljänneksellä hidastunut myynnin kasvu sekä kansainvälisen toiminnanohjausjärjestelmän kehityskulut. Liikevoitto oli 9,8 milj. euroa (4,2 milj. euroa).

 

Rautakaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 66,1 milj. euroa (28,4 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 85,4 % (91,5 %). Investoinneista 92,4 % kohdistui kauppapaikkoihin.

 

K-rauta ja Rautia -ketjujen vähittäismyynti kasvoi Suomessa 4,8 % ja oli 496 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti yritysasiakkaille kasvoi 17,8 %. Kokonaisuutena Rautakeskon rakennustarvikekaupan arvioidaan edelleen kasvaneen Suomessa markkinoita nopeammin. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 200 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 8,5 %.

 

Huhti-kesäkuu 2011
Rautakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 757 milj. euroa (712 milj. euroa) ja se kasvoi 6,4 %.

 

Suomessa liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 345 milj. euroa ja se kasvoi 2,1 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppatarvikkeiden tuotelinjojen osuus oli 257 milj. euroa ja se kasvoi 2,8 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 88 milj. euroa ja se pysyi edellisvuoden tasolla.

 

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 413 milj. euroa (374 milj. euroa) ja se kasvoi 10,3 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 11,5 %. Ruotsissa liikevaihto laski kruunuissa 4,1 %. Norjassa liikevaihto kasvoi kruunuissa 5,0 %. Venäjällä liikevaihto kasvoi ruplissa 18,4 % ja Valko-Venäjällä ruplissa 111,9 % voimakkaan inflaation johdosta. Rautakaupan liikevaihdosta 54,5 % tuli ulkomaan toiminnoista.

 

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa oli 18,8 milj. euroa (17,9 milj. euroa) ja se parani 0,9 milj. euroa. Liikevoitto oli 18,8 milj. euroa (17,9 milj. euroa).

 

Rautakaupan investoinnit olivat huhti-kesäkuussa yhteensä 47,4 milj. euroa (10,4 milj. euroa), josta ulkomaisten investointien osuus oli 92,5 % (90,5 %). Kokonaisinvestoinneista 95,1 % kohdistui kauppapaikkoihin.

 

K-rauta ja Rautia -ketjujen vähittäismyynti huhti-kesäkuussa kasvoi Suomessa 1,3 % ja oli 320 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti yritysasiakkaille kasvoi 21,8 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 121 milj. euroa (alv 0 %) ja se kasvoi 3,3 %.

 

Huhti-kesäkuussa avattiin Venäjällä Pietarissa uusi K-rauta. Suomessa on rakenteilla uudet K-raudat Kuopiossa ja Kouvolassa. Ruotsissa avattiin heinäkuussa K-rauta Haaparannassa ja Uppsalassa on rakenteilla K-rauta. Venäjällä Moskovassa on rakenteilla kaksi K-rautaa. Turussa on rakenteilla uusi Rautia-K-maatalous.

 

Auto- ja konekauppa

  1-6/2011 1-6/2010 4-6/2011 4-6/2010
Liikevaihto, milj. e 621 534 342 298
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e
 

 

31,8
 

 

20,5
 

 

19,6
 

 

14,1
Liikevoitto-% ilman
kertaluonteisia eriä
5,1 3,8 5,7 4,7
Investoinnit, milj. e 13,9 8,1 7,9 4,0
         
Liikevaihto, milj. e 1-6/2011 Kehitys, % 4-6/2011 Kehitys, %
VV-Auto 447 +21,9 229 +16,6
Konekesko 175 +4,1 113 +11,5
Yhteensä 621 +16,3 342 +14,9

 

Tammi-kesäkuu 2011
Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 621 milj. euroa (534 milj. euroa) ja se kasvoi 16,3 %. Auto- ja konekaupan vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 21,6 %. Vertailukelpoisesta liikevaihdosta on eliminoitu Baltian lopetettu vilja- ja tuotantotarvikekauppa.

 

VV-Auton liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 447 milj. euroa (367 milj. euroa) ja se kasvoi 21,9 %. Suomessa henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat 14,2 % ja pakettiautojen 31,9 % edellisvuoteen verrattuna. VV-Auton maahantuomien henkilö- ja pakettiautojen yhteenlaskettu markkinaosuus oli tammi-kesäkuussa 20,3 % (20,4 %). Volkswagen oli tammi-kesäkuussa Suomen myydyin henkilö- ja pakettiautomerkki.

 

Konekeskon liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 175 milj. euroa (168 milj. euroa) ja se kasvoi 4,1 % edelliseen vuoteen verrattuna.  Konekeskon vertailukelpoinen liikevaihto, josta on eliminoitu Baltian lopetettu vilja- ja tuotantotarvikekauppa, kasvoi 20,7 %. Liikevaihto Suomessa oli 124 milj. euroa ja se kasvoi 8,7 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 52 milj. euroa ja se laski 4,6 %. Konekeskon vertailukelpoisen liikevaihdon kasvuun vaikutti maatalouskonekaupan hyvä kehitys Baltiassa.

 

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli 31,8 milj. euroa (20,5 milj. euroa) ja se kasvoi 11,3 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vahva tulos oli hyvän myynnin kehityksen ja kustannusten hallinnan ansiota. Liikevoitto tammi-kesäkuussa oli 32,0 milj. euroa (21,4 milj. euroa).

 

Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 13,9 milj. euroa (8,1 milj. euroa).

 

Huhti-kesäkuu 2011
Auto- ja konekaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 342 milj. euroa (298 milj. euroa) ja se kasvoi 14,9 %. Auto- ja konekaupan vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 18,2 %.

 

VV-Auton liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 229 milj. euroa (197 milj. euroa) ja se kasvoi 16,6 %.

 

Konekeskon liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 113 milj. euroa (102 milj. euroa) ja se kasvoi 11,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Konekeskon vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 21,3 %.

 

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa oli 19,6 milj. euroa (14,1 milj. euroa) ja se kasvoi 5,5 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoitto huhti-kesäkuussa oli 19,7 milj. euroa (15,0 milj. euroa).

 

Auto- ja konekaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat 7,9 milj. euroa (4,0 milj. euroa).

 

Muutokset konsernin rakenteessa
Tilikauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

 

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:ssä oli kesäkuun 2011 lopussa yhteensä 98 644 042 osaketta, joista 31 737 007 eli 32,2 % oli A-osakkeita ja 66 907 035 eli 67,8 % B-osakkeita. Kesko Oyj:n hallussa oli 30.6.2011 700 000 omaa B-osaketta. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää. Kesko Oyj:n osakepääoma oli kesäkuun 2011 lopussa 197 282 584 euroa. Katsauskauden aikana B-osakkeiden lukumäärää on lisätty yhden kerran vuoden 2007 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Lisäys on tehty 31.5.2011 (2 750 B-osaketta) ja siitä on kerrottu saman päivän pörssi-ilmoituksella. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 1.6.2011. Yhtiön osakkeista saama merkintähinta 64 267,50 euroa on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsingissä oli vuoden 2010 lopussa 34,70 euroa ja kesäkuun 2011 lopussa 31,65 euroa, missä oli laskua 8,8 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2010 lopussa 34,93 euroa ja kesäkuun 2011 lopussa 32,08 euroa, missä oli puolestaan laskua 8,2 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-kesäkuussa 36,00 euroa ja alin 29,39 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 35,97 euroa ja alin 29,86 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi laski tammi-kesäkuun aikana 12,3 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi laski 9,9 %. Päivittäistavarat-toimialaindeksi laski vastaavasti 9,0 %.

 

Kesäkuun 2011 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 004 milj. euroa ja B-osakkeiden 2 124 milj. euroa, joka ei sisällä emoyhtiön hallussa olevia osakkeita. A- ja B-osakkeiden yhteinen markkina-arvo oli 3 128 milj. euroa ja se laski vuoden 2010 lopusta 310 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuun 2011 aikana 1 111 378 kpl ja vaihtoarvo oli 37 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 32,1 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 1 061 milj. euroa.

 

Yhtiöllä on johtoon kuuluville ja muille avainhenkilöille suunnattu vuoden 2007 optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2010-30.4.2012, 2007B optio-oikeuksien 1.4.2011-30.4.2013 ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika alkaa 1.4.2012 ja päättyy 30.4.2014. 2007A ja 2007B optio-oikeudet on myös listattu Helsingin Pörssin pörssilistalle osakkeiden merkintäaikojen alusta alkaen. 2007A optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 171 459 kpl 173 983 euron arvosta. 2007B optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 86 320 kpl 996 815 euron arvosta.

 

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2011 antama 30.9.2012 asti voimassa oleva valtuutus enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Lisäksi varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle 30.6.2014 asti voimassaolevan valtuutuksen päättää enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta.   Varsinaisen yhtiökokouksen  aiemmin  30.3.2009 myöntämä valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta maksua tai muuta vastiketta vastaan 30.3.2012 mennessä on edelleen voimassa. Osakkeiden hankkimisvaltuutuksen perusteella on katsauskauden aikana hankittu Helsingin Pörssistä yhteensä 700 000 yhtiön omaa B-osaketta. Hankinnan aloittamisesta tiedotettiin 28.4.2011 pörssitiedotteella. Hankinnan etenemisestä on tiedotettu aina kunkin hankintapäivän pörssi-ilmoituksella. Osakeantivaltuutusten perusteella ei ole annettu yhtiön osakkeita. Lisätietoja hallituksella olevista valtuutuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.

 

Osakkeenomistajien määrä oli kesäkuun 2011 lopussa 39 005. Se on 747 enemmän kuin vuoden 2010 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli kesäkuun 2011 lopussa 24 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli kesäkuun 2011 lopussa 36 %.

 

Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.

 

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Kesko Oyj:n viestintäjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 1.4.2011 alkaen VTM Merja Haverinen. Viestintäjohtaja, kauppaneuvos Paavo Moilanen jäi johtajasopimuksensa mukaisesti eläkkeelle 1.4.2011. (Pörssitiedote 4.2.2011).

 

Keskon varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina 4.4.2011. Pääjohtaja Matti Halmesmäki kertoi katsauksessaan, että Ruokakesko avaa Venäjälle vuosina 2012-2013 neljä suurta päivittäistavarakauppaa. Ruokakeskon tavoitteena on saavuttaa Venäjällä vuoteen 2015 mennessä 500 miljoonan euron liikevaihto ja positiivinen liiketulos. Investoinnit ovat arviolta 300 miljoonaa euroa vuosina 2011-2015. Uusperustannan rinnalla Ruokakesko jatkaa yritysostoselvityksiä sekä Pietarissa että Moskovassa. (Pörssitiedote 4.4.2011).

 

Keskon hallitus päätti 4.4.2011 ottaa käyttöön uuden, noin 150:lle Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle avainhenkilölle suunnatun osakepalkkiojärjestelmän, jossa kohderyhmään kuuluville voidaan antaa kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa Keskon B-osaketta. Osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena ovat Keskon liiketoiminnan edistäminen ja yhtiön arvon lisääminen yhdistämällä osakkeenomistajien ja johtoon kuuluvien henkilöiden tavoitteet. Järjestelmä sitouttaa henkilöt Kesko-konserniin ja antaa heille mahdollisuuden yhtiön osakkeiden saamiseen osakepalkkiojärjestelmässä asetettujen tavoitteiden täyttyessä. Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013. Palkkiona annettaviin osakkeisiin liittyy kutakin ansaintajaksoa seuraava kolmen kalenterivuoden mittainen sitouttamisjakso, jonka aikana osakkeita ei saa luovuttaa. (Pörssitiedote 4.4.2011).

 

Kesko Oyj:n hallitus sopi Kesko Oyj:n toimitusjohtajan ja Kesko-konsernin pääjohtajan Matti Halmesmäen toimikauden jatkumisesta vuoden 2015 toukokuun loppuun, jolloin Halmesmäki täyttää 63 vuotta. Aiemman sopimuksen mukaan Halmesmäen toimikausi olisi päättynyt toukokuussa 2012. (Pörssitiedote 25.5.2011).

 

Kesko allekirjoitti Intersport Internationalin ja Intersport CIS:n kanssa sopimukset Venäjän Intersport-lisenssin siirtymisestä Keskolle. Samassa yhteydessä solmitun aiesopimuksen mukaan Kesko perustaa Venäjän Intersport-toimintaa varten yhdessä Intersport CIS:n omistajan Melovestin kanssa uuden yhtiön. Melovest tulee osakkaaksi uuteen yritykseen 20 %:n omistusosuudella. Järjestelyn toteutuminen edellyttää lopullista sopimusta järjestelyn kaikista ehdoista, Venäjän kilpailuviranomaisen hyväksyntää ja muiden toteutusehtojen täyttymistä. (Pörssitiedote 3.6.2011).

 

Rautakesko Oy:n toimitusjohtaja ja Keskon konsernijohtoryhmän jäsen Jari Lind irtisanoutui tehtävästään 9.6.2011. Uuden toimitusjohtajan hakuprosessin ajan Rautakeskon toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa oman toimensa ohella Rautakeskon tavarakaupan johtaja Antti Ollila. Irtisanoutumisen myötä Lindin jäsenyys Keskon konsernijohtoryhmässä päättyi. (Pörssitiedote 9.6.2011).

 

Varsinaisen yhtiökokouksen 2011 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
4.4.2011 pidetty Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,30 euroa osakkeelta eli yhteensä 128 233 679,60 euroa. Osingon maksupäivä oli 14.4.2011. Yhtiökokous päätti myös pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä, valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg sekä hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta hankkimaan enintään 1 000 000 yhtiön omaa B-osaketta ja osakeantivaltuutuksesta luovuttaa enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevaa B-osaketta. Yhtiökokous hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamisesta päättää vuonna 2011 yhteensä enintään 300 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin tarkemmin pörssitiedotteilla 4.4.2011.

 

Vastuullisuus
Keskon yhteiskuntavastuun  raportti 2010 julkaistiin 2.5.2011. Raportti on riippumattoman varmentajan varmentama. Raportti uudistui rakenteeltaan ja kuvaa Keskon vastuullisuustyötä viiden teeman avulla.

 

Kesko jakoi yhtiökokouksen hallitukselle myöntämistä lahjoitusvaroista yhteensä 30 000 euroa  kestävän kehityksen palkintoja kestävän kehityksen edelläkävijöille. Lahjoitusvaroista jaettiin myös 1000 euron suuruisia stipendejä 42 lahjakkaalle nuorelle urheilijalle ja taideaineiden opiskelijalle.

 

Kesko oli pääyhteistyökumppanina Your Move Suurtapahtumassa Helsingissä 27.5. - 1.6.2011. Tapahtumaan osallistui yli 42 000 13-19-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea.

 

Kesko on mukana Vastuullinen kesäduuni 2011 -kampanjassa, jonka tarkoituksena on herättää yhteiskunnallista keskustelua nuorten kesätyöllistymisen merkityksestä.
Volkswagen Hyötyautojen Kesätyöpaikka vailla vertaa -kampanjassa Apupoika Antero kuljettaa pienelektroniikkaromua kierrätykseen ja Aputyttö Annukka ruokapalvelukuljetuksia vanhuksille. 

 

Konekesko Marine on mukana tukemassa Viisaasti Vesillä -kampanjaa, jonka tavoitteena on vähentää hukkumisten määrää ja edistää turvallista veneilyä sekä vesillä liikkumista ja oleskelua.

 

Riskienhallinta sekä merkittävät lähiajan riskit ja epävarmuustekijät
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut ja kokonaisvaltainen riskienhallintaprosessi. Riskejä ja niiden hallintaa arvioidaan konsernissa säännöllisesti ja niistä raportoidaan konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa.

 

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät rahoitusmarkkinoiden yleiseen epävakauteen, talouskehitykseen sekä kuluttajaluottamukseen Keskon toiminta-alueella
ja niiden vaikutukseen Kesko-konsernin myyntiin ja tuloskehitykseen. Liiketoiminnan voimakas laajentaminen Venäjällä parantaa Keskon liiketoimintamahdollisuuksia, mutta korostaa samalla maariskien hallinnan merkitystä. Muilta osin Keskon vuoden 2010 hallituksen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet-sivuilla esitetyissä riskeissä ei arvioida tapahtuneen olennaista muutosta alkuvuoden aikana.

 

Talouskehitykseen liittyviä epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

 

Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (7/2011-6/2012) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (7/2010-6/2011).

 

Kulutuskysynnän kehitysnäkymät ovat pysyneet toistaiseksi vakaina kuluttajien vahvan luottamuksen sekä edelleen matalana jatkuneen korkotason myötä. Talouskehitykseen liittyvät epävarmuustekijät ovat kuitenkin kasvaneet sekä kokonaistuotannon kehityksen, verotuksen kiristymisen, kiihtyvän inflaation että rahoitusmarkkinoiden mahdollisten häiriöiden seurannaisvaikutusten osalta. Lisäksi julkisen talouden kustannusleikkaukset voivat vaikuttaa negatiivisesti kulutuskysynnän kehitykseen.

 

Päivittäistavarakaupan kehityksen ennakoidaan jatkuvan vakaana. Käyttötavarakaupan kehityksen ennakoidaan seuraavan yksityisen kulutuksen kehitystä. Rautakaupan markkinoiden ennakoidaan vahvistuvan maltillisesti. Auto- ja konekaupassa uusien autojen myynnin ennakoidaan kasvavan ja konekaupan markkinatilanteen elpymisen jatkuvan.

 

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana kauppapaikkaverkoston ja Venäjän liiketoimintojen merkittävistä laajentamiskustannuksista huolimatta.

 

 

 

Helsingissä 25.7.2011
Kesko Oyj
Hallitus


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma, puhelin 010 53 22113 ja talousjohtaja Eva Kaukinen, puhelin 010 53 22338. Suomenkielinen webcasting osavuosikatsauksen tulosinfosta on nähtävissä klo 10.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

 

Kesko Oyj:n tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 26.10.2011. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

 

 

KESKO OYJ

 

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

 

 

LIITTEET
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Henkilökunta keskimäärin ja 30.6.
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

 

 

 

LIITTEET:

 

Laadintaperiaatteet

 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2010 lukuun ottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia:

 

IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (uudistettu)
IAS 32 Liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu (muutos)
IFRIC 14 Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut (muutos)
IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla
Vuosittaiset IFRS-muutokset (Annual Improvements)

 

Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin.

 

Konserni käsittelee kiinteistöyhtiöhankinnat aineellisten hyödykkeiden hankintoina. Kiinteistöyhtiöhankinnat käsiteltiin aikaisemmin IFRS 3:n mukaisina yritysten yhteenliittyminä. Hankintamenoihin liittyvät oikaisut on tehty takautuvasti.

 

Konsernin tuloslaskelma (milj. e), lyhennetty              
  1-6/
2011
1-6/
2010
Muutos-% 4-6/
2011
4-6/
2010
Muutos-% 1-12/
2010
Liikevaihto 4 575 4 237 8,0 2 472 2 279 8,5 8 777
Myytyjen suoritteiden hankintameno -3 951 -3 661 7,9  -2 137 -1 967 8,6 -7 547
Bruttokate 624 576 8,4 335 312 7,3 1 230
Liiketoiminnan muut tuotot 343 313 9,8 183 166 10,3 699
Henkilöstökulut -283 -260 9,0 -145 -132 10,4 -521
Poistot ja arvonalentumiset -59 -57 4,6 -30 -29 3,8 -121
Liiketoiminnan muut kulut -506 -472 7,1 -259 -238 8,5 -981
Liikevoitto 120 100 19,6 84 79 6,2 307
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 10 10 3,9 5 4 26,1 23
Korkokulut ja muut rahoituskulut -8 -8 3,9 -4 -4 4,5 -15
Valuuttakurssierot -2 -1 69,3 -1 -1 55,2 -1
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 1 0 (..) 0 0 80,0 0
Tulos ennen veroja 120 101 19,4 84 79 6,7 312
Tuloverot -37 -32 17,5 -26 -25 4,9 -97
Tilikauden tulos 83 69 20,3 58 54 7,6 216
               
Tilikauden tuloksen jakautuminen              
  Emoyhtiön omistajille 79 66 20,0 54 51 7,4 205
  Määräysvallattomille 
  omistajille
4 3 26,4 4 3 11,0 11
               
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
             
               
Laimentamaton 0,80 0,67 19,6 0,55 0,52 7,0 2,08
Laimennettu 0,79 0,67 19,3 0,55 0,51 6,8 2,06
               
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
             
  1-6/
2011
1-6/
2010
Muutos-% 4-6/
2011
4-6/
2010
Muutos-% 1-12/
2010
Tilikauden tulos 83 69 20,3 58 54 7,6 216
Muut laajan tuloksen erät              
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot -11 7 (..) -9 4 (..) 5
Rahavirran suojauksen arvonmuutos -10 7 (..) -5 8 (..) 21
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos -1 1 (..) 0 1 -67,6 1
Muut erät 0 -1 -83,5 0 -1 -83,5 -1
Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvät verot
3 -2 (..) 1 -2 (..) -6
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä -18 13 (..) -13 10 (..) 20
Tilikauden laaja tulos 65 81 -20,5 45 64 -28,6 236
               
Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen
             
  Emoyhtiön omistajille 71 77 -7,6 49 59 -16,5 224
  Määräysvallattomille
  omistajille
-6 5 (..) -4 5 (..) 12

(..) Muutos yli 100 %

 

Konsernitase (milj. e), lyhennetty        
  30.6.2011 30.6.2010 Muutos-% 31.12.2010
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Aineelliset hyödykkeet 1 383 1 101 25,6 1 261
Aineettomat hyödykkeet 179 176 1,6 180
Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut
rahoitusvarat
67 37 78,3 61
Lainasaamiset ja muut saamiset 74 70 6,3 72
Eläkesaamiset 180 327 -45,1 186
Yhteensä 1 883 1 711 10,0 1 759
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 780 677 15,2 757
Myyntisaamiset 769 729 5,5 620
Muut saamiset 137 138 -0,9 183
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat
148 267 -44,7 242
Myytävissä olevat rahoitusvarat 323 372 -13,2 549
Rahavarat 74 74 -0,2 56
Yhteensä 2 230 2 256 -1,2 2 406
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 1 51 -98,2 1
         
Varat yhteensä 4 114 4 019 2,4 4 167

 

  30.6.2011 30.6.2010 Muutos-% 31.12.2010
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma 2 077 2 002 3,7 2 152
Määräysvallattomien omistajien osuus 49 52 -5,8 59
Oma pääoma yhteensä 2 126 2 054 3,5 2 210
         
Pitkäaikaiset velat        
Korolliset velat 219 241 -8,9 235
Korottomat velat 7 4 75,5 5
Laskennalliset verovelat 83 123 -32,7 87
Eläkevelvoitteet 2 2 -5,8 2
Varaukset 10 14 -28,4 12
Yhteensä 321 383 -16,4 340
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset velat 256 249 2,7 242
Ostovelat 939 878 6,9 838
Muut korottomat velat 446 431 3,6 507
Varaukset 26 24 11,3 29
Yhteensä 1 667 1 582 5,4 1 616
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 114 4 019 2,4 4 167

(..) Muutos yli 100 %

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

  Osa-
ke-
pää-
oma
Osa-
ke-
anti
Yli-
kurssi
ra-
has-
to
Muut
ra-
has-
tot
Muun-
to-
erot
Arvon
muu-
tosra-
hasto
Kerty-
neet
voit-
to-
varat
Mää-räysval-
latto-
mien
omista-
jien o-
suudet
Yh-
teen-
Oma
pääoma
1.1.2010
197 0 194 243 -7 -3 1 381 64 2 070
Optioilla
merkityt
osakkeet
1   4           4
Optio-
ohjelmien
kulukirjaus
            3 0 3
Osingon-
jako
            -89 -18 -106
Muut
muutokset
            1 0 1
Tilikauden tulos             66 3 69
Muut laajan
tuloksen erät
                 
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
      0 5   0 2 7
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
          7     7
Myytävissä
olevien ra-
hoitusvarojen
arvonmuutos
          1     1
Muut erät             -1   -1
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot
          -2     -2
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
      0 5 6 -1 2 13
Oma
pääoma
30.6.2010
197 0 198 243 -2 4 1 363 52 2 054
                   
Oma
pääoma
1.1.2011
197 0 198 243 -3 14 1 503 59 2 210
Optioilla
merkityt
osakkeet
  0   0         0
Optio-
ohjelmien
kulukirjaus
            2 0 2
Omat osakkeet             -23 0 -23
Osingon-
jako
            -128 -4 -132
Muut muutokset       0     4 0 4
Tilikauden tulos             79 4 83
Muut laajan
tuloksen erät
                 
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
      0 0     -10 -11
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
          -10     -10
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos
          -1     -1
Muut erät             0   0
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot
          3     3
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
      0 0 -7 0 -10 -18
Oma
pääoma
30.6.2011
197 0 198 243 -3 6 1 436 49 2 126

 

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

  1-6/
2011
1-6/
2010
Muutos-% 4-6/
2011
4-6/
2010
Muutos-% 1-12/
2010
Liiketoiminnan rahavirta              
Tulos ennen veroja 120 101 19,4 84 79 6,7 312
Suunnitelman mukaiset poistot  59 57 4,8 30 29 3,8 116
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -1 (..) 0 0 (..) -6
Muut oikaisut 14 -12 (..) 7 -5 (..) 97
               
Käyttöpääoman muutos              
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+)
-144 -117 23,2 -83 -55 52,0 -15
Vaihto-omaisuus lisäys (-)/
vähennys (+)
-34 -3 (..) 6 11 -43,7 -82
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
90 174 -48,3 102 119 -13,7 153
               
Rahoituserät ja verot -63 -64 -1,4 -78 -50 54,9 -136
Liiketoiminnan nettorahavirta 43 135 -68,0 69 127 -46,1 438
               
Investointien rahavirta
             
Investoinnit -198 -92 (..) -128 -48 (..) -367
Käyttöomaisuuden myynnit 4 5 -17,7 2 4 -41,1 124
Pitkäaikaisten saamisten lisäys 0 - (..) 0 - (..) -
Pitkäaikaisten saamisten vähennys - 1 (..) - 0 (..) 4
Investointien nettorahavirta -194 -86 (..) -127 -44 (..) -240
               
Rahoituksen rahavirta              
Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 5 45 -88,6 34 36 -6,1 39
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys (+)
1 10 -85,3 2 12 -85,0 11
Maksetut osingot -132 -105 25,7 -132 -105 25,7 -106
Oman pääoman lisäys 0 4 -97,9 0 3 -97,4 4
Omien osakkeiden hankinta -23 - (..) -23 - (..) -
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-) / vähennys (+) 126 -118 (..) 40 62 -35,5 -114
Muut erät -2 -7 -76,2 -1 -4 -67,9 -15
Rahoituksen nettorahavirta -24 -172 -86,0 -81 4 (..) -181
               
Rahavarojen muutos -175 -122 43,5 -139 87 (..) 18
               
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1.
509 491 3,7 473 283 67,3 491
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos -1 1 (..) -1 0 (..) 0
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 30.6.
334 371 -9,9 334 371 -9,9 509

(..) Muutos yli 100 %

 

Konsernin tunnusluvut        
  1-6/2011 1-6/2010 Muutos
%-yks.
1-12/2010
Sidotun pääoman tuotto, % 11,7 10,3 1,4 16,0
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 16,6 13,3 3,3 16,0
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 11,6 10,2 1,4 14,0
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 14,6 10,7 3,9 14,0
Oman pääoman tuotto, % 7,6 6,7 1,0 10,1
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 11,0 8,4 2,6 10,1
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 7,5 6,6 0,9 8,7
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 9,6 6,6 3,0 8,7
Omavaraisuusaste, % 52,1 51,4 0,7 53,5
Nettovelkaantumisaste, % -3,3 -10,9 7,6 -16,8
      Muutos-%  
Investoinnit, milj. e 194,6 87,7 (..) 325,3
Investoinnit, % liikevaihdosta 4,3 2,1 (..) 3,7
Tulos/osake, e, laimentamaton 0,80 0,67 19,6 2,08
Tulos/osake, e, laimennettu 0,79 0,67 19,3 2,06
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton 0,79 0,66 19,3 1,78
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 43 135 -68,0 438
Investointien rahavirta, milj. e -194 -86 (..) -240
Oma pääoma/osake, e 21,21 20,30 4,5 21,81
Henkilöstö keskimäärin 18 644 17 914 4,1 18 215
(..) Muutos yli 100 %        

 

Konsernin tunnusluvut
vuosineljänneksittäin
1-3/
2010
4-6/
2010
7-9/
2010
10-12/
2010
1-3/
2011
4-6/
2011
Liikevaihto, milj. e 1 958 2 279 2 231 2 310 2 103 2 472
Liikevaihdon muutos, % -3,0 6,4 4,6 7,3 7,4 8,5
Liikevoitto, milj. e 20,9 79,0 123,9 82,8 35,7 83,9
Liikevoitto, % 1,1 3,5 5,6 3,6 1,7 3,4
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 20,9 78,1 88,7 80,5 34,9 83,3
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, %
1,1 3,4 4,0 3,5 1,7 3,4
Rahoitustuotot/kulut,
milj. e
0,8 -0,2 0,8 4,6 -0,6 0,3
Tulos ennen veroja,
milj. e
21,9 78,7 124,5 87,3 36,1 84,0
Tulos ennen veroja, % 1,1 3,5 5,6 3,8 1,7 3,4
Sidotun pääoman tuotto, % 4,4 16,1 26,4 17,5 7,2 16,0
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 4,4 15,9 18,9 17,0 7,0 15,9
Oman pääoman tuotto, % 2,9 10,6 16,1 11,5 4,5 10,6
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %
2,9 10,5 11,1 11,2 4,4 10,6
Omavaraisuusaste, % 51,3 51,4 53,4 53,5 54,4 52,1
Investoinnit, milj. e 42,0 45,7 35,9 201,6 64,1 130,5
Tulos/osake, laimennettu, e 0,15 0,51 0,81 0,59 0,25 0,55
Oma pääoma/osake, e 19,69 20,30 21,11 21,81 22,04 21,21

 

Tiedot segmenteittäin

 

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) 1-6/
2011
1-6/
2010
Muutos-
%
4-6/
2011
4-6/
2010
Muutos-
%
1-12/
2010
               
Ruokakauppa Suomi 2 025 1 888 7,2 1 077 976 10,3 3 896
Ruokakauppa muut maat* - - - - - - -
Ruokakauppa yhteensä 2 025 1 888 7,2 1 077 976 10,3 3 896
- josta segmenttien välistä 83 82 1,1 40 40 -1,0 162
               
Käyttötavarakauppa Suomi 680 682 -0,3 336 331 1,3 1 553
Käyttötavarakauppa muut
maat*
7 8 -3,5 3 3 9,0 15
Käyttötavarakauppa
yhteensä
687 689 -0,3 339 334 1,4 1 569
- josta segmenttien välistä 9 11 -22,4 5 7 -18,9 23
               
Rautakauppa Suomi 625 588 6,2 345 338 2,1 1 163
Rautakauppa muut maat* 702 618 13,6 413 374 10,3 1 357
Rautakauppa yhteensä 1 327 1 207 10,0 757 712 6,4 2 519
- josta segmenttien välistä 6 0 (..) 4 0 (..) 0
               
Auto- ja konekauppa Suomi 569 479 18,7 303 266 13,6 859
Auto- ja konekauppa muut
maat*
52 55 -4,1 39 31 26,0 96
Auto- ja konekauppa
yhteensä
621 534 16,3 342 298 14,9 955
- josta segmenttien välistä 1 0 (..) 0 0 (..) 0
               
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-85 -81 4,6 -43 -41 6,3 -162
Suomi yhteensä 3 813 3 556 7,2 2 016 1 870 7,8 7 309
Muut maat yhteensä* 762 680 12,0 456 409 11,5 1 468
Konserni yhteensä 4 575 4 237 8,0 2 472 2 279 8,5 8 777

* Liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa.
(..) Muutos yli 100 %

 

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-6/
2011
1-6/
2010
 

Muutos
4-6/
2011
4-6/
2010
 

Muutos
1-12/
2010
               
Ruokakauppa 88,0 73,9 14,2 45,9 42,2 3,7 158,4
Käyttötavarakauppa -4,6 7,1 -11,7 2,8 7,0 -4,2 103,4
Rautakauppa 9,8 4,2 5,6 18,8 17,9 0,9 23,9
Auto- ja konekauppa 32,0 21,4 10,6 19,7 15,0 4,7 33,9
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -5,5 -6,6 1,0 -3,3 -3,2 -0,2 -12,8
Konserni yhteensä 119,6 100,0 19,6 83,9 79,0 4,9 306,7

 

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
 

1-6/
2011
 

1-6/
2010
 

 

Muutos
 

4-6/
2011
 

4-6/
2010
 

 

Muutos
 

1-12/
2010
               
Ruokakauppa 87,2 73,7 13,5 45,8 42,1 3,8 160,1
Käyttötavarakauppa -5,0 7,1 -12,1 2,4 7,0 -4,6 66,0
Rautakauppa 9,8 4,2 5,6 18,8 17,9 0,9 24,0
Auto- ja konekauppa 31,8 20,5 11,3 19,6 14,1 5,5 33,1
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-5,5 -6,5 1,0 -3,3 -3,1 -0,2 -15,0
Konserni yhteensä 118,3 99,0 19,3 83,3 78,1 5,3 268,1

 

Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin
1-6/
2011
1-6/
2010

Muutos
%-yks.
4-6/
2011
4-6/
2010

Muutos
%-yks.
1-12/
2010
Liukuva 12 kk
6/2011
                 
Ruokakauppa 4,3 3,9 0,4 4,3 4,3 -0,1 4,1 4,3
Käyttötavarakauppa -0,7 1,0 -1,8 0,7 2,1 -1,4 4,2 3,4
Rautakauppa 0,7 0,3 0,4 2,5 2,5 0,0 1,0 1,1
Auto- ja konekauppa 5,1 3,8 1,3 5,7 4,7 1,0 3,5 4,3
Konserni yhteensä 2,6 2,3 0,2 3,4 3,4 -0,1 3,1 3,2

 

Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo (milj. e)
 

1-6/
2011
 

1-6/
2010
 

 

Muutos
 

4-6/
2011
 

4-6/
2010
 

 

Muutos
 

1-12/
2010
               
Ruokakauppa 566 623 -57 572 633 -61 590
Käyttötavarakauppa 420 439 -19 431 447 -16 431
Rautakauppa 685 641 45 712 652 59 627
Auto- ja konekauppa 148 186 -39 149 176 -27 168
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
223 59 164 229 56 173 101
Konserni yhteensä 2 042 1 948 94 2 092 1 965 127 1 918

 

Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin, %
 

1-6/
2011
 

1-6/
2010
 

Muutos
%-yks.
 

4-6/
2011
 

4-6/
2010
 

Muutos
%-yks.
 

1-12/
2010
Liukuva
12 kk 6/2011
                 
Ruokakauppa 30,8 23,7 7,1 32,1 26,6 5,5 27,1 30,6
Käyttötavarakauppa -2,4 3,2 -5,6 2,3 6,3 -4,0 15,3 12,7
Rautakauppa 2,8 1,3 1,5 10,6 11,0 -0,4 3,8 4,5
Auto- ja konekauppa 43,0 22,0 21,0 52,5 32,0 20,4 19,6 30,3
Konserni yhteensä 11,6 10,2 1,4 15,9 15,9 0,0 14,0 14,6

 

Investoinnit
segmenteittäin (milj. e)
1-6/
2011
1-6/
2010
 

Muutos
4-6/
2011
4-6/
2010
 

Muutos
1-12/
2010
               
Ruokakauppa 94 38 57 64 21 42 117
Käyttötavarakauppa 18 13 5 10 9 1 45
Rautakauppa 66 28 38 47 10 37 78
Auto- ja konekauppa 14 8 6 8 4 4 18
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
2 0 2 2 0 1 67
Konserni yhteensä 195 88 107 131 46 85 325

 

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

 

Liikevaihto segmenteittäin
(milj. e)
1-3/
2010
4-6/
2010
7-9/
2010
10-12/
2010
1-3/
2011
4-6/
2011
Ruokakauppa 912 976 986 1 022 948 1 077
Käyttötavarakauppa 355 334 378 501 348 339
Rautakauppa 495 712 687 625 570 757
Auto- ja konekauppa 236 298 218 203 279 342
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-40 -41 -39 -42 -42 -43
Konserni yhteensä 1 958 2 279 2 231 2 310 2 103 2 472

 

Liikevoitto segmenteittäin
(milj. e)
1-3/
2010
4-6/
2010
7-9/
2010
10-12/
2010
1-3/
2011
4-6/
2011
Ruokakauppa 31,7 42,2 47,3 37,2 42,1 45,9
Käyttötavarakauppa 0,1 7,0 50,6 45,6 -7,4 2,8
Rautakauppa -13,8 17,9 19,9 -0,2 -9,1 18,8
Auto- ja konekauppa 6,4 15,0 8,6 3,9 12,2 19,7
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-3,4 -3,2 -2,5 -3,7 -2,2 -3,3
Konserni yhteensä 20,9 79,0 123,9 82,8 35,7 83,9

 

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
1-3/
2010
4-6/
2010
7-9/
2010
10-12/
2010
1-3/
2011
4-6/
2011
Ruokakauppa 31,7 42,1 49,5 36,8 41,4 45,8
Käyttötavarakauppa 0,1 7,0 13,2 45,7 -7,4 2,4
Rautakauppa -13,8 17,9 20,0 -0,2 -9,1 18,8
Auto- ja konekauppa 6,4 14,1 8,7 3,9 12,2 19,6
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-3,4 -3,1 -2,8 -5,7 -2,2 -3,3
Konserni yhteensä 20,9 78,1 88,7 80,5 34,9 83,3

 

Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin
1-3/
2010
4-6/
2010
7-9/
2010
10-12/
2010
1-3/
2011
4-6/
2011
Ruokakauppa 3,5 4,3 5,0 3,6 4,4 4,3
Käyttötavarakauppa 0,0 2,1 3,5 9,1 -2,1 0,7
Rautakauppa -2,8 2,5 2,9 0,0 -1,6 2,5
Auto- ja konekauppa 2,7 4,7 4,0 1,9 4,4 5,7
Konserni yhteensä 1,1 3,4 4,0 3,5 1,7 3,4

 

Henkilökunta keskimäärin ja 30.6.

 

Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin
 

1-6/2011
 

1-6/2010
 

Muutos
Ruokakauppa 2 730 2 894 -164
Käyttötavarakauppa 5 542 5 366 177
Rautakauppa 8 765 8 145 619
Auto- ja konekauppa 1 192 1 117 75
Yhteiset toiminnot 415 391 24
Konserni yhteensä 18 644 17 914 731
     
Henkilökunta 30.6.*
segmenteittäin
 

2011
 

2010
 

Muutos
Ruokakauppa 3 192 3 485 -293
Käyttötavarakauppa 8 128 7 865 263
Rautakauppa 9 976 9 451 525
Auto- ja konekauppa 1 308 1 208 100
Yhteiset toiminnot 480 458 22
Konserni yhteensä 23 084 22 467 617

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät 

 

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)      
  30.6.2011 30.6.2010 Muutos-%
       
Omasta puolesta 249 266 -6,3
Osakkeenomistajien puolesta 0 0 0,0
Muiden puolesta 7 6 24,7
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 23 21 10,9
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 278 2 294 -0,7
       
Johdannaissopimuksista      
johtuvat vastuut      
      Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 30.6. 30.6.2011 30.6.2010 30.6.2011

 
Korkojohdannaiset      
   Termiini- ja futuurisopimukset 1 2 0,99
   Koronvaihtosopimukset 205 206 4,39
Valuuttajohdannaiset      
   Termiini- ja futuurisopimukset 216 480 0,33
   Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -17,39
Hyödykejohdannaiset      
   Sähköjohdannaiset 48 48 2,67

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sidotun pääoman tuotto*, % Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus +
Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat)
keskimäärin raportointikaudelta
   
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
   
Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä*, %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat
+ Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
   
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
   
Oman pääoman tuotto*, % (Tulos ennen veroja - tuloverot) x 100 /
Oma pääoma
   
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - tuloverot
edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma
   
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä*, %
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja -
tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x
100 / Oma pääoma
   
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta (Tulos edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
   
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 /
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)
   
Tulos/osake, laimennettu (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen optioiden laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
   
Tulos/osake, laimentamaton (Tulos - määräysvallattomien omistajien osuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
   
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä,
laimentamaton
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - määräysvallattomien omistajien osuus) / Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
   
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
   
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 /
Oma pääoma

 

*Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.

 

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) (ennakkotieto):

 

  1.1.-30.6.2011 1.4.-30.6.2011
K-ryhmän vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
Milj. euroa Muutos, % Milj. euroa Muutos, %
         
K-ryhmän ruokakauppa        
K-ruokakaupat, Suomi 2 216 5,6 1 167 6,6
Kespro 354 6,9 191 9,2
Ruokakauppa yhteensä 2 569 5,8 1 359 6,9
         
K-ryhmän
käyttötavarakauppa
       
Käyttötavarakaupat, Suomi 758 0,1 374 2,1
Käyttötavarakaupat, Baltia 7 -2,9 3 8,8
Käyttötavarakauppa
yhteensä
765 0,0 377 2,2
         
K-ryhmän rautakauppa        
K-rauta ja Rautia 496 4,8 320 1,3
Rautakesko Yrityspalvelu 103 17,8 62 21,8
K-maatalous 200 8,5 121 3,3
Suomi yhteensä 799 7,2 502 3,9
Rautakaupat, muut Pohjoismaat 527 8,2 314 5,4
Rautakaupat, Baltia 157 11,6 95 10,1
Rautakaupat, muut maat 153 29,6 91 26,1
Rautakauppa yhteensä 1 636 9,7 1 002 6,7
         
K-ryhmän auto- ja
konekauppa
       
VV-Autotalot 209 19,9 111 13,2
VV-Auto, maahantuonti 249 22,5 123 17,1
Konekesko, Suomi 123 7,3 74 4,4
Suomi yhteensä 581 18,0 308 12,4
Konekesko, Baltia 54 -2,0 41 28,2
Auto- ja konekauppa
yhteensä
635 16,0 349 14,1
         
Suomi yhteensä 4 707 6,4 2 543 6,2
Muut maat yhteensä 899 11,1 545 10,8
Vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
yhteensä
5 606 7,1 3 088 7,0

 

 

 

Takaisin ylös