Kesko ottaa käyttöön uuden osakepalkkiojärjestelmän

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 04.04.2011 KLO 17.00 1(1)
  
Kesko Oyj:n hallitus on päättänyt ottaa käyttöön uuden, noin 150:lle Keskon johtoon kuuluvalle ja nimetylle muulle avainhenkilölle suunnatun osakepalkkiojärjestelmän.

 

Osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena ovat Keskon liiketoiminnan edistäminen ja yhtiön arvon lisääminen yhdistämällä osakkeenomistajien ja johtoon kuuluvien henkilöiden tavoitteet. Järjestelmä sitouttaa henkilöt Kesko-konserniin ja antaa heille mahdollisuuden yhtiön osakkeiden saamiseen osakepalkkiojärjestelmässä asetettujen tavoitteiden täyttyessä.

 

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013. Palkkio kultakin ansaintajaksolta perustuu hallituksen erikseen kullekin ansaintajaksolle päättämien ansaintakriteerien täyttymiseen. Ansaintajakson 2011 kriteerit ovat Keskon laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) ilman kertaluonteisia eriä, Kesko-konsernin verottoman myynnin kehitys vuonna 2011 ja se, kuinka paljon Keskon B-osakkeen kokonaistuotto ylittää OMX Helsinki Benchmark Cap -tuottoindeksin.

 

Ansaintajaksolta mahdollisesti maksettava palkkio maksetaan Keskon B-osakkeina. B-osakkeita voidaan järjestelmän perusteella antaa kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 600 000 kappaletta. Lisäksi maksetaan rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Ansaintajaksolta maksettava palkkio maksetaan ansaintajaksoa seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä.

 

Palkkiona annettaviin osakkeisiin liittyy kutakin ansaintajaksoa seuraavan kolmen kalenterivuoden mittainen sitouttamisjakso, jonka aikana osakkeita ei saa luovuttaa. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, jos henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, hänen on palautettava luovutusrajoituksen alaiset osakkeet vastikkeetta Keskolle.

 

Lisätietoja antaa henkilöstöjohtaja Riitta Laitasalo, puh. 01053 22060.

 

 

Kesko Oyj

 

 

 

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

 

Takaisin ylös