Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2010 KLO 09.00 1(27)
  
Taloudellinen kehitys lyhyesti:
*Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 2,8 %. Kasvu heinä-syyskuussa oli 4,6 %
*Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 187,6 milj. euroa, mikä oli 100,3 milj. euroa edellisvuotta parempi (87,4 milj. euroa). Heinä-syyskuussa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 88,7 milj. euroa (47,5 milj. euroa). Kannattavuus parani kaikilla toimialoilla
* Liikevaihdon ennakoidaan kasvavan ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä pysyvän saavutetulla tasolla seuraavan kahdentoista kuukauden aikana

 

 

Keskeiset tunnusluvut

  1-9/2010 1-9/2009 7-9/2010 7-9/2009
Liikevaihto, milj. e 6 467 6 294 2 231 2 133
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e
187,6 87,4  

88,7
 

47,5
Liikevoitto, milj. e 223,9 114,3 123,9 48,3
Voitto ennen veroja, milj. e 225,1 100,3 124,5 43,8
Investoinnit, milj. e 123,6 156,5 35,9 49,2
Tulos/osake, e, laimennettu 1,48 0,55 0,81 0,24
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton
1,21 0,35 0,55 0,23
         
  30.9.2010 30.9.2009    
Omavaraisuusaste, % 53,3 52,3    
Oma pääoma/osake, e 21,10 19,60    

 

TALOUDELLINEN KEHITYS

 

Liikevaihto ja tulos tammi-syyskuu 2010
Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa 2010 oli 6 467 milj. euroa, mikä on 2,8 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (6 294 milj. euroa). Liikevaihdon kehitys oli positiivinen kaikilla toimialoilla. Liikevaihto kasvoi Suomessa 3,0 % ja muissa maissa 1,5 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 17,1 % (17,3 %). Ruokakaupassa liikevaihdon kasvu jatkui vakaana. Rautakaupan liikevaihdon keväällä alkanut kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä.

 

1-9/2010 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Ruokakauppa 2 874 +1,7 123,3 +23,9
Käyttötavarakauppa 1 068 +0,9 20,3 +30,5
Rautakauppa 1 894 +6,0 24,2 +10,2
Auto- ja konekauppa 752 +1,2 29,2 +31,6
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -120 -0,3 -9,4 +4,1
Yhteensä 6 467 +2,8 187,6 +100,3

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 187,6 milj. euroa (87,4 milj. euroa). Se oli 2,9 % liikevaihdosta (1,4 %). Kannattavuuden positiivinen kehitys jatkui kolmannella neljänneksellä. Liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä sisältyy eläkevakuutusten kannansiirron yhteydessä tuloutunut 8 milj. euron erä. Vertailukaudella liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä rasittivat Baltian maataloustarvikeliiketoiminnoista kirjatut 9 milj. euron arvonalennukset ja kuluvaraukset. Vaihto-omaisuuden prosessien paremmalla hallinnalla ja kustannusten alentamisella oli merkittävä vaikutus konsernin kannattavuuden paranemiseen. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli edellistä vuotta parempi kaikilla toimialoilla.

 

Liikevoitto oli 223,9 milj. euroa (114,3 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia kiinteistöjen myyntivoittoja sekä Ruokakeskon tytäryhtiön Pikoil Oy:n liikenneasematoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyviä varauksia nettomääräisesti yhteensä 36,3 milj. euroa. Vertailukaudella kertaluonteisiin eriin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja ja arvonalennuksia nettomääräisesti 26,9 milj. euroa. Konsernin voitto ennen veroja tammi-syyskuussa oli 225,1 milj. euroa (100,3 milj. euroa).

 

Konsernin tulos osaketta kohden oli 1,48 euroa (0,55 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 21,10 euroa (19,60 euroa).

 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) tammi-syyskuussa oli 8 056 milj. euroa ja se kasvoi 3,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 3,5 % (alv 0 %). K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava myynti oli tammi-syyskuussa 4 622 milj. euroa (sis. alv) ja se kasvoi 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-syyskuussa 66 273 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli syyskuun lopussa 2 080 058.

 

Liikevaihto ja tulos heinä-syyskuussa 2010
Konsernin liikevaihto heinä-syyskuussa 2010 oli 2 231 milj. euroa, mikä on 4,6 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 133 milj. euroa). Suomessa liikevaihto kasvoi 3,6 %. Kasvu vahvistui erityisesti rautakaupassa sekä auto- ja konekaupassa. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 8,8 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 19,1 % (18,4 %).

 

7-9/2010 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä M€ Muutos M€
Ruokakauppa 986 +2,1 49,5 +14,1
Käyttötavarakauppa 378 -0,6 13,2 +6,7
Rautakauppa 687 +11,9 20,0 +11,7
Auto- ja konekauppa 218 +2,2 8,7 +7,0
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -39 -3,9 -2,8 +1,6
Yhteensä 2 231 +4,6 88,7 +41,1

 

Kannattavuuden positiivinen kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 88,7 milj. euroa (47,5 milj. euroa). Se oli 4,0 % liikevaihdosta (2,2 %). Liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä sisältyy eläkevakuutusten kannansiirron yhteydessä tuloutunut 8 milj. euron erä. Kolmannen vuosineljänneksen kannattavuutta paransivat myynnin kasvun lisäksi varastojen tehokas hallinta sekä toteutetut kustannussopeutukset. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli edellistä vuotta parempi erityisesti ruoka- ja rautakaupassa.

 

Liikevoitto oli 123,9 milj. euroa (48,3 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyy kertaluonteisia kiinteistöjen myyntivoittoja sekä Ruokakeskon tytäryhtiön Pikoil Oy:n liikenneasematoiminnan uudelleenjärjestelyyn liittyviä varauksia nettomääräisesti yhteensä 35,3 milj. euroa.  Edellisen vuoden heinä-syyskuussa kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 0,8 milj. euroa. Konsernin voitto ennen veroja heinä-syyskuussa oli 124,5 milj. euroa (43,8 milj. euroa).

 

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,81 euroa (0,24 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 21,10 euroa (19,60 euroa).

 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (alv 0 %) heinä-syyskuussa oli 2 825 milj. euroa ja se kasvoi 4,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava myynti oli 1 601 milj. euroa (sis. alv) ja se kasvoi 2,2 % edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli 268,8 milj. euroa (255,6 milj. euroa). Investointien rahavirta oli -46,8 milj. euroa (-65,4 milj. euroa). Investointien rahavirtaan sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 115,5 milj. euroa (94,3 milj. euroa).

 

Konsernin likviditeetti ja vakavaraisuus pysyivät tammi-syyskuussa erinomaisella tasolla. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 850 milj. euroa (536 milj. euroa). Korolliset velat olivat syyskuun lopussa 456 milj. euroa (484 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -394 milj. euroa (-52 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 53,3 % (52,3 %).

 

Konsernin nettorahoitustuotot olivat tammi-syyskuussa 1,4 milj. euroa (nettorahoituskulut 14,2 milj. euroa). Nettorahoituskuluja edellisvuonna kasvattaneet Baltian ja Venäjän valuuttapositioiden suojauskustannukset normalisoituivat ja olivat nyt 1,6 milj. euroa (15,2 milj. euroa).

 

Liiketoiminnan rahavirta heinä-syyskuussa oli 133,4 milj. euroa (119,4 milj. euroa). Investointien nettomääräinen rahavirta oli 38,9 milj. euroa (-45,9 milj. euroa). Investointien rahavirtaan sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 110,9 milj. euroa (4,7 milj. euroa).

 

Konsernin nettorahoitustuotot olivat heinä-syyskuussa 0,8 milj. euroa (nettorahoituskulut 4,7 milj. euroa).

 

Verot
Konsernin verot tammi-syyskuussa olivat 72,0 milj. euroa (40,6 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 32,0 % (40,5 %).

 

Konsernin verot heinä-syyskuussa olivat 40,4 milj. euroa (18,3 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 32,4 % (41,8 %).

 

Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-syyskuussa olivat yhteensä 123,6 milj. euroa (156,5 milj. euroa) eli 1,9 % (2,5 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 93,7 milj. euroa (131,2 milj. euroa) ja muut investoinnit 29,9 milj. euroa (25,3 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 24,0 % kokonaisinvestoinneista (34,3 %).

 

Konsernin investoinnit heinä-syyskuussa olivat yhteensä 35,9 milj. euroa (49,2 milj. euroa) eli 1,6 % (2,3 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 30,3 milj. euroa (42,8 milj. euroa) ja muut investoinnit 5,6 milj. euroa (6,4 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 9,9 % kokonaisinvestoinneista (35,4 %).

Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-syyskuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 18 173 (19 541) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 485 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 883 henkilöä.

 

Syyskuun 2010 lopussa henkilömäärä oli 21 700 (22 086), joista Suomessa työskenteli 12 222 (12 477) ja Suomen ulkopuolella 9 478 (9 609) henkilöä. Henkilömäärän vähennys syyskuun 2009 loppuun verrattuna oli Suomessa 255 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 131 henkilöä.

 

Konsernin henkilöstökulut laskivat tammi-syyskuussa 22,8 milj. euroa eli 5,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Heinä-syyskuussa henkilöstökulut laskivat 10,0 milj. euroa eli 8,0 % edelliseen vuoteen verrattuna.

 

 

SEGMENTIT

 

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.

 

Ruokakauppa

  1-9/2010 1-9/2009 7-9/2010 7-9/2009
Liikevaihto, milj. e 2 874 2 827 986 966
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 123,3 99,4 49,5 35,5
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 4,3 3,5 5,0 3,7
Investoinnit, milj. e 59,8 59,5 21,9 19,3
         
Liikevaihto, milj. e 1-9/2010 Kehitys, % 7-9/2010 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 2 199 +2,5 747 +2,2
Kespro 517 +1,8 183 +2,9
Muut 159 -9,2 56 -2,5
Yhteensä 2 874 +1,7 986 +2,1

 

Tammi-syyskuu 2010
Ruokakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 2 874 milj. euroa (2 827 milj. euroa) ja se kasvoi 1,7 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 3,5 % (alv 0 %). Myynti kehittyi hyvin erityisesti K-citymarketin ja K-supermarketin osalta. Suomen päivittäistavarakaupan kokonaismarkkinoiden (alv 0 %) arvioidaan kasvaneen tammi-syyskuussa 1,5 % - 2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio). Hintojen muutoksen arvioidaan olevan -1 - 0 % (alv 0 %) edelliseen vuoteen verrattuna. K-ruokakauppojen markkinaosuus vahvistui.

 

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 123,3 milj. euroa (99,4 milj. euroa), eli 23,9 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Kannattavuutta paransi vähittäismyynnin hyvä kehitys. Liikevoitto oli 121,2 milj. euroa (111,9 milj. euroa). Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -2,1 milj. euroa, johon sisältyy merkittävimpinä erinä kiinteistöjen myyntivoittoja sekä Ruokakeskon tytäryhtiön Pikoil Oy:n liikenneasematoiminnan uudelleenjärjestelyvaraukset.


Ruokakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 59,8 milj. euroa (59,5 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 48,5 milj. euroa (49,9 milj. euroa).

 

Heinä-syyskuu 2010
Ruokakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 986 milj. euroa (966 milj. euroa) ja se kasvoi 2,1 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 3,8 % (alv 0 %).

 

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 49,5 milj. euroa (35,5 milj. euroa). Tuloksen paranemiseen vaikutti vähittäismyynnin kasvun lisäksi eläkevakuutusten kannansiirron yhteydessä tuloutunut n. 6 milj. euron tuotto.

 

Liikevoitto oli 47,3 milj. euroa (35,8 milj. euroa). Kertaluonteiset erät olivat yhteensä
-2,3 milj. euroa, johon sisältyy merkittävimpinä erinä kiinteistöjen myyntivoittoja sekä Ruokakeskon tytäryhtiön Pikoil Oy:n liikenneasematoiminnan uudelleenjärjestelyvaraukset.

 

Ruokakaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 21,9 milj. euroa (19,3 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 20,3 milj. euroa (15,7 milj. euroa).

 

Heinä-syyskuun 2010 aikana avattiin yksi uusi K-supermarket ja kaksi uutta K-marketia. Lisäksi tehtiin uudistuksia ja laajennuksia yhteensä seitsemääntoista kauppaan.

 

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat uudet K-citymarketit Hyvinkäälle, Jyväskylän Palokkaan, Kouvolaan, Lahden Karistoon kauppakeskus Karismaan, Seinäjoen Päivölään sekä Iisalmeen, jossa samanaikaisesti nykyinen K-citymarket muutetaan K-supermarketiksi. Kankaanpään K-supermarket laajennetaan K-citymarketiksi. Uusia K-supermarketeja on rakenteilla Helsingin Paloheinään, Jalasjärvelle, Kirkkonummen Veikkolaan, Mäntyharjulle, Savonlinnaan sekä Sodankylään. Kiimingin, Nilsiän ja Raision K-supermarketeissa on meneillään laajennustyöt ja Kaarinan Piikkiön, Lahden Joutjärven sekä Suonenjoen K-marketit laajennetaan K-supermarketeiksi.

 

Käyttötavarakauppa

 

  1-9/2010 1-9/2009 7-9/2010 7-9/2009
Liikevaihto, milj. e 1 068 1 058 378 381
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e
20,3 -10,2 13,2 6,5
Liikevoitto-% ilman
kertaluonteisia eriä
1,9 -1,0 3,5 1,7
Investoinnit, milj. e 16,9 22,8 4,2 5,9
         
Liikevaihto, milj. e 1-9/2010 Kehitys, % 7-9/2010 Kehitys, %
Anttila 331 -0,9 116 -0,9
K-citymarket käyttötavara 422 +6,2 146 +4,3
Intersport 118 -0,1 42 -5,0
Indoor 114 -2,2 43 -1,5
Musta Pörssi 67 -7,2 24 -9,6
Kenkäkesko 17 -15,0 7 -19,1
Yhteensä 1 068 +0,9 378 -0,6

 

Tammi-syyskuu 2010
Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 068 milj. euroa (1 058 milj. euroa) ja se kasvoi 0,9 %. K-citymarketin liikevaihto kehittyi hyvin erityisesti pukeutumisessa ja kodintarvikkeissa, minkä lisäksi liikevaihtoa kasvattivat edellisenä vuonna avatut myymälät. Asuntokaupan piristymisen myötä Askon ja Kodin Ykkösten kodinsisustuksen myynti oli vertailukautta parempi. Intersport Finlandin osalta erityisesti Budget Sportin myynti kasvoi edellisvuodesta. Sunnuntaiaukiololla oli selvästi positiivinen vaikutus myynnin kehitykseen tammi-huhtikuussa sekä syyskuussa.

 

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-syyskuussa 20,3 milj. euroa. Se kasvoi 30,5 milj. euroa edellisestä vuodesta myynnin kasvun sekä parantuneen tuottavuuden ja tehostuneen ostotoiminnan ansiosta. Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 57,7 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Kertaluontoisiin eriin sisältyvät kiinteistöjen myyntivoitot, jotka olivat 37,4 milj. euroa.

 

Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 16,9 milj. euroa (22,8 milj. euroa).

 

Vuoden alussa suljettiin Helsingin Kaisaniemen Kodin Ykkönen vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi. Porin keskustassa toiminut K-citymarket muutettiin alkuvuonna K-supermarketiksi. Jyväskylän Anttila-tavaratalo siirtyi uuteen kauppapaikkaan maaliskuussa 2010. Indoor luopui maaliskuussa Latvian liiketoiminnasta. Toukokuun lopussa avattiin uusi Kodin Ykkönen Lappeenrantaan.

 

Heinä-syyskuu 2010
Käyttötavarakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 378 milj. euroa (381 milj. euroa) ja se laski 0,6 %. Heinäkuun myynnin kehitystä heikensi tavanomaista pienempi alennusmyyntitavaran määrä. Kesäalennusmyynnin jälkeen kodin sisustuksen myynti kehittyi positiivisesti. Erityisesti Indoorin Sotka ja Anttilan Kodin Ykkönen -tavaratalot kasvattivat myyntiään edellisvuodesta.

 

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa 13,2 milj. euroa ja se kasvoi 6,7 milj. euroa edellisvuodesta. Liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä vaikuttivat positiivisesti parantunut tuottavuus ja parantunut katetaso alennusmyyntien aikaisten terveiden varastojen ansiosta. Liikevoitto heinä-syyskuussa oli 50,6 milj. euroa (7,0 milj. euroa). Kertaluontoisiin eriin sisältyvät kiinteistöjen myyntivoitot, jotka olivat 37,4 milj. euroa.

 

Käyttötavarakaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 4,2 milj. euroa (5,9 milj. euroa).

 

Anttilan automatisoitu logistiikkakeskus on rakenteilla Keravalle. Valmistuessaan se tehostaa olennaisesti myös verkkokaupan logistiikkaa.

 

Rautakauppa

  1-9/2010 1-9/2009 7-9/2010 7-9/2009
Liikevaihto, milj. e 1 894 1 787 687 614
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e
24,2 14,0 20,0 8,4
Liikevoitto-% ilman
kertaluonteisia eriä
1,3 0,8 2,9 1,4
Investoinnit, milj. e 33,3 65,3 4,8 19,0
         
Liikevaihto, milj. e 1-9/2010 Kehitys, % 7-9/2010 Kehitys, %
Rautakesko Suomi 881 +6,4 293 +9,2
K-rauta AB 159 +10,2 61 +9,4
Byggmakker 413 +15,9 152 +17,9
Rautakesko Viro 39 -21,6 16 -17,2
Rautakesko Latvia 36 -4,1 14 +4,0
Senukai 165 -19,0 69 -0,6
Rautakesko Venäjä 150 +18,3 60 +32,3
OMA 52 +28,2 24 +60,2
Yhteensä 1 894 +6,0 687 +11,9

 

Tammi-syyskuu 2010
Rautakaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 1 894 milj. euroa (1 787 milj. euroa) ja se kasvoi 6,0 %. Rautakauppamarkkinat kasvoivat tammi-syyskuussa Suomessa noin 7 %, Norjassa noin 4 % ja Ruotsissa noin 6 %. Baltian maissa markkinat laskivat noin 10-20 % (Rautakeskon arvio). Venäjän rautakauppamarkkinoiden arvioidaan kääntyneen kasvuun.

 

Suomessa liikevaihto oli tammi-syyskuussa 881 milj. euroa ja se kasvoi 6,4 %. Suomen liikevaihdosta rautakaupan tuotelinjojen osuus oli 652 milj. euroa ja se kasvoi 11,9 %. Maataloustarvikekaupan osuus liikevaihdosta oli 229 milj. euroa ja se laski 6,8 %.

 

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 1 013 milj. euroa (959 milj. euroa) ja se kasvoi 5,7 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihdon kehitykseen vaikutti Ruotsin ja Norjan kruunun sekä Venäjän ruplan arvon vahvistuminen sekä uusien myymälöiden avaukset. Ulkomaan toimintojen liikevaihto laski paikallisissa valuutoissa 1,5 %. Ruotsissa K-rauta AB:n liikevaihto laski kruunuissa 0,7 %. Norjassa Byggmakkerin liikevaihto kasvoi kruunuissa 4,7 %. Venäjällä rautakaupan liikevaihto kasvoi ruplissa 6,1 % ja valkovenäläisen OMA:n liikevaihto kasvoi ruplissa 30,9 %. Rautakaupan liikevaihdosta 53,5 % tuli ulkomaan toiminnoista.

 

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 24,2 milj. euroa (14,0 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi etenkin Suomessa ja Liettuassa mutta heikentyi Venäjällä, jossa liikevoittoa rasittivat uusien kauppojen avaukset. Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 24,0 milj. euroa (18,0 milj. euroa).

 

Rautakaupan investoinnit olivat tammi-syyskuussa 33,3 milj. euroa (65,3 milj. euroa). Ulkomaisten investointien osuus oli 88,9 % (82,0 %).

 

Tammi-syyskuussa avattiin uudet K-raudat Jyväskylän Palokassa, Tukholmassa Ruotsissa sekä Kalugassa ja Tulassa Venäjällä. Rautakeskon liettualaisen tytäryhtiön Senukain tytäryhtiö OMA avasi kesäkuussa uuden rautakaupan Minskissä Valko-Venäjällä.

 

K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti kasvoi Suomessa tammi-syyskuussa 5,5 % ja oli 771 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti kasvoi 18,8 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 261 milj. euroa (alv 0 %) ja se laski 10,3 %.

 

Heinä-syyskuu 2010
Rautakaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 687 milj. euroa (614 milj. euroa) ja se kasvoi 11,9 %.

 

Suomessa liikevaihto oli heinä-syyskuussa 293 milj. euroa ja se kasvoi 9,2 %. Suomen liikevaihdosta rautakaupan tuotelinjojen osuus oli 222 milj. euroa ja se kasvoi 13,6 %. Maataloustarvikekaupan liikevaihto oli 71 milj. euroa ja se laski 2,9 %. 

 

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 395 milj. euroa (346 milj. euroa) ja se kasvoi 14,1 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto kasvoi paikallisissa valuutoissa 6,2 %. Ruotsissa K-rauta AB:n liikevaihto laski kruunuissa 1,6 %. Norjassa Byggmakkerin liikevaihto kasvoi kruunuissa 7,3 %. Venäjällä rautakaupan liikevaihto kasvoi ruplissa 17,0 % ja valkovenäläisen OMA:n liikevaihto kasvoi ruplissa 55,4 %. Rautakaupan liikevaihdosta 57,4 % tuli ulkomaan toiminnoista.

 

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli heinä-syyskuussa 20,0 milj. euroa ja se kasvoi 11,7 milj. euroa. Liikevoitto kasvoi erityisesti Suomessa ja Liettuassa. Liikevoitto heinä-syyskuussa oli 19,9 milj. euroa (8,5 milj. euroa).

 

Rautakaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 4,8 milj. euroa (19,0 milj. euroa).

 

Heinä-syyskuussa ei avattu uusia kauppoja. Rakenteilla on K-raudat Kouvolaan, Uppsalaan, Haaparantaan, Pietariin ja kaksi Moskovaan.

 

K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti kasvoi Suomessa heinä-syyskuussa 1,2 % ja oli 294 milj. euroa (alv 0 %). Yrityspalvelun myynti kasvoi 28,8 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 80 milj. euroa (alv 0 %) ja se laski 11,2 %.

 

 Auto- ja konekauppa

  1-9/2010 1-9/2009 7-9/2010 7-9/2009
Liikevaihto, milj. e 752 743 218 213
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä,
milj. e
29,2 -2,4 8,7 1,7
Liikevoitto-% ilman
kertaluonteisia eriä
3,9  -0,3 4,0 0,8
Investoinnit, milj. e 13,1 8,5 5,0 5,0
         
Liikevaihto, milj. e 1-9/2010 Kehitys, % 7-9/2010 Kehitys, %
VV-Auto 517 +9,4 150 +17,7
Konekesko 235 -13,0 68 -21,0
Yhteensä 752 +1,2 218 +2,2

 

Tammi-syyskuu 2010

Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 752 milj. euroa (743 milj. euroa) ja se kasvoi 1,2 %. Auto- ja konekaupan vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 14 %. Vertailukelpoisesta liikevaihdosta on eliminoitu autoveron muutoksen vaikutus (alk. 1.4.2009) ja Baltian lopetettu vilja- ja tuotantotarvikekauppa.

 

VV-Auton liikevaihto tammi-syyskuussa oli 517 milj. euroa (473 milj. euroa) ja se kasvoi 9,4 %. Alkuvuonna liikevaihdon kehitystä alensi 1.4.2009 voimaan tullut autoveron muutos, jonka seurauksena autovero ei sisälly enää liikevaihtoon. VV-Auton liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 18,7 %. Suomessa henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat alkuvuonna 21,3 % ja pakettiautojen 13,9 % edellisvuoteen verrattuna. VV-Auton maahantuomien henkilöautojen yhteenlaskettu markkinaosuus nousi tammi-syyskuussa 19,2 %:iin (18,3 %) ja pakettiautojen 21,6 %:iin (19,6 %).

 

Konekeskon liikevaihto tammi-syyskuussa oli 235 milj. euroa (270 milj. euroa) ja se laski 13,0 % edelliseen vuoteen verrattuna Baltian vilja- ja tuotantotarvikekaupan suunnitellusta lopettamisesta johtuen. Konekeskon konekaupan liikevaihto kasvoi 4,1 %. Liikevaihto Suomessa oli 154 milj. euroa ja oli edellisvuoden tasolla. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 83 milj. euroa ja se laski 29,9 %. Konekesko keskittyy strategiansa mukaisesti myös Baltiassa konekauppaan.

 

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-syyskuussa oli 29,2 milj. euroa, mikä oli 31,6 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tuloskehitykseen vaikuttivat VV-Auton vahva myynnin kasvu, toimialalla toteutetut kustannussäästöt sekä Konekeskon vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Baltian maataloustarvikeliiketoiminnoista kirjaamat 9 milj. euron arvonalennukset ja kuluvaraukset. Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 30,0 milj. euroa (-2,4 milj. euroa).

 

Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-syyskuussa olivat 13,1 milj. euroa (8,5 milj. euroa).

 

Heinä-syyskuu 2010
Auto- ja konekaupan liikevaihto heinä-syyskuussa oli 218 milj. euroa (213 milj. euroa) ja se kasvoi 2,2 %. Auto- ja konekaupan vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 11,7 %. Vertailukelpoisesta liikevaihdosta on eliminoitu Baltian lopetettu vilja- ja tuotantotarvikekauppa.

 

VV-Auton liikevaihto heinä-syyskuussa oli 150 milj. euroa (128 milj. euroa) ja se kasvoi 17,7 %. Liikevaihtoa kasvatti hyvä yleinen markkinakehitys. Tilauskanta syyskuun lopussa oli edelleen edellisvuotta korkeammalla tasolla.

 

Konekeskon liikevaihto heinä-syyskuussa oli 68 milj. euroa (86 milj. euroa) ja se laski 21,0 %. Konekeskon konekaupan liikevaihto oli edellisvuoden tasolla.

 

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heinä-syyskuussa oli 8,7 milj. euroa, mikä oli 7,0 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tuloskehitykseen vaikuttivat erityisesti autokaupan myynnin kasvu sekä konekaupan kustannussäästöt. Liikevoitto heinä-syyskuussa oli 8,6 milj. euroa (1,7 milj. euroa).

 

Auto- ja konekaupan investoinnit heinä-syyskuussa olivat 5,0 milj. euroa (5,0 milj. euroa).

 

Muutokset konsernin rakenteessa
Raportointikauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen 2010 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2010 vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 88 547 166,90 euroa. Osingon maksupäivä oli 12.4.2010. Yhtiökokous päätti myös pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä, valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg ja hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen kokouskutsuaikaa koskevan kohdan muuttamiseksi siten, että kutsu toimitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 29.3.2010.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella 29.3.2010.

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:n osakepääoma oli syyskuun 2010 lopussa 197 282 584 euroa. Kaikista osakkeista 31 737 007 eli 32,2 % oli A-osakkeita ja 66 904 285 eli 67,8 % B-osakkeita. Yhteensä osakkeita oli 98 641 292 kappaletta. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Osakepääomaa on korotettu tammi-syyskuun aikana kolme kertaa vuoden 2003 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Korotukset on tehty 11.2.2010 (128 424 euroa), 3.5.2010 (422 754 euroa) ja 3.6.2010 (88 348 euroa) ja näistä on kerrottu samana päivänä pörssi-ilmoituksilla. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingin päälistalle yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 12.2.2010, 4.5.2010 ja 4.6.2010.

 

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) oli vuoden 2009 lopussa 23,60 euroa ja syyskuun 2010 lopussa 33,50 euroa, missä oli nousua 41,9 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2009 lopussa 23,08 euroa ja syyskuun 2010 lopussa 34,42 euroa, missä oli puolestaan nousua 49,1 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-syyskuussa 33,50 euroa ja alin 23,16 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 34,54 euroa ja alin 22,40 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi nousi tammi-syyskuun aikana 9,9 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi nousi 15,5 %. Päivittäistavarat-toimialaindeksi nousi vastaavasti 31,5 %.

 

Syyskuun 2010 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 1 063 milj. euroa ja B-osakkeiden 2 303 milj. euroa. Näiden yhteinen markkina-arvo oli 3 366 milj. euroa ja se kasvoi vuoden 2009 lopusta 1 080 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-syyskuun 2010 aikana 3 772 299 kpl ja vaihtoarvo oli 112 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 39,7 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 1 111 milj. euroa.

 

Vuoden 2003 optio-ohjelman listattuja 2003F optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 273 212 kpl noin 3,4 miljoonan euron arvosta. Vuoden 2003 optio-ohjelma päättyi 30.4.2010.

 

Lisäksi yhtiöllä on vuoden 2007 johdolle ja avainhenkilöille suunnattu optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on alkanut 1.4.2010 ja 2007B ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika alkaa huhtikuun alussa vuosina 2011 ja 2012. 2007A optio-oikeudet on myös listattu Helsingin Pörssin pörssilistalle 1.4.2010 alkaen. Niitä vaihdettiin katsauskaudella 6 000 kpl 6 350 euron arvosta.

 

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 myöntämä valtuus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta maksua tai muuta vastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden myös suunnattuun antiin. Valtuutta ei ole käytetty. Lisätietoja hallituksella olevista valtuuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.

 

Osakkeenomistajien määrä oli syyskuun 2010 lopussa 37 677. Se on 1 211 vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli syyskuun 2010 lopussa 25 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli syyskuun 2010 lopussa 37 %.

 

Liputusilmoitukset
Keskon Eläkekassa myi Kruunuvuoren Satama Oy:lle omistamiaan Kesko A -osakkeita siinä määrin, että sen omistamien osakkeiden osuus Keskon kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä laski alle 5 % ja Kruunuvuoren Satama Oy:n omistamien osakkeiden äänimäärä vastaavasti ylitti 5 % Keskon kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Asiasta on kerrottu 27.7.2010 pörssi-ilmoituksella.

 

Katsauskauden keskeisiä tapahtumia
Kesko Oyj myi 1.7.2010 kymmenen kiinteistöä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle sekä Ilmarisen, Keskon Eläkekassan ja Kesko Oyj:n perustamalle yhteisyritykselle Kruunuvuoren Satama Oy:lle. Kiinteistökauppojen velaton kauppahinta oli yhteensä 107,5 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen myyntivoitto 47,4 miljoonaa euroa käsitellään kertaluonteisena eränä Keskon kolmannen vuosineljänneksen liikevoitossa lukuun ottamatta 2,3 miljoonan euron kertaluonteista myyntivoittoa, joka kirjataan neljännelle vuosineljännekselle. Keskon Eläkekassa myi samassa yhteydessä Kruunuvuoren Satama Oy:lle seitsemän omistamaansa vähittäiskauppakiinteistöä. Kesko-konsernin yhtiöt vuokrasivat kiinteistöt Kesko-konsernin yhtiöiden käyttöön pääosin 15 vuoden vuokrasopimuksilla jatko-optioin, minkä seurauksena Kesko-konsernin vuokravastuut kasvoivat noin 120 miljoonalla eurolla. Kesko Oyj on tehnyt yhteisyritykseen noin 33 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen investoinnin. Sen omistus- ja ääniosuus Kruunuvuoren Satama Oy:ssa on 49 %. Yhtiö sisällytetään Kesko-konsernin taloudelliseen raportointiin osakkuusyrityksenä 1.7.2010 lukien. (pörssitiedotteet 1.7.2010).

 

Noin 3 100 Kesko-konsernissa työskentelevän henkilön lakisääteisen eläketurvan hoito ja siihen liittyvä vakuutuskanta siirrettiin 1.9.2010 Keskon Eläkekassalta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle. Siirron seurauksena Keskolle realisoituu tuloslaskelmaan loppuvuonna 8 milj. euron vakuutusmatemaattinen voitto, jota ei käsitellä kertaluonteisena eränä. Keskon Eläkekassan sijoitusomaisuuden käypä arvo ylittää sen eläkevastuiden määrän. Näiden erotus sisältyy Keskon taseeseen eläkesaamisina. Eläkesaamisia suunnitellaan palautettavaksi ja tällä palautuksella arvioidaan olevan yhteensä noin 160 milj. euron positiivinen kassavirtavaikutus. Asiasta on kerrottu pörssitiedotteella 1.9.2010.

 

Vastuullisuus
Kesko valittiin syyskuussa kahdeksannen kerran Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin DJSI World ja DJSI Europe. Vuoden 2010 arvioinnissa Keskon sai toimialansa korkeimmat pisteet ympäristöraportoinnista, riskienhallinnasta sekä yhtiön toimintatavoista korruption ja lahjonnan estämiseksi. 

Ruokakesko kehitti yhteistyössä Suominen Joustopakkaukset Oy:n kanssa Pirkka-kierrätysmuovikassin, jonka valmistuksessa käytetään Ruokakeskon keskusvarastoissa ja terminaaleissa kerättäviä kuljetussuojamuoveja. Uudet Pirkka- kierrätysmuovikassit toimitettiin K-ruokakauppoihin syyskuussa.

 

Asko toi syyskuussa markkinoille Puro-sohvan, joka on suunniteltu yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton sekä Askon oman sohvatehtaan Insofa Oy:n kanssa. Insofa sai allergiatunnuksen käyttöoikeuden sohvalle ensimmäisenä sohvavalmistajana Suomessa.

Intersport ja Halti aloittivat syyskuussa takkienkierrätyskampanjan, jossa jokaisesta kampanjan aikana ostetusta uudesta takista lahjoitetaan 5 euroa Plan Suomen "Koska olen tyttö" -kampanjaan.

 

Lokakuussa K-ruokakaupat osallistuvat Syöpäsäätiön Roosa nauha -kampanjaan myymällä Pirkka Roosa nauha -ruusukimppuja K-ruokakaupoissa ja Roosa nauha
-kampanjakassia K-citymarketeissa.

 

Ruotsin K-rauta AB on mukana Pelastakaa lapset -kampanjassa maaliskuuhun 2011 asti. K-rauta-myymälöissä Ruotsissa on esillä keräyslippaat ja myynnissä kampanjatuotteita, joiden tuotto menee Pelastakaa lapset Hätäapurahastolle.

 

Kesko osallistui Energiansäästöviikolle 11.10.-17.10. Lokakuussa Helsingissä avataan K-supermarket Torpparinmäki maailman ensimmäisenä kauppana, jonka yleisvalaistus toteutetaan energiatehokkaalla ledivalaistusjärjestelmällä. Kaupan ledivalaistus kuluttaa yli 35 prosenttia vähemmän energiaa kuin perinteinen loistelamppuvalaistus.

 

K-ruokakaupoissa jatketaan pakastekalusteiden varustamista kansilla ja ovilla. Lokakuuhun 2010 mennessä kansituksilla saavutettu energiansäästö on vuositasolla 11,6 miljoonaa kilowattituntia (kWh), mikä vastaa lähes 600 omakotitalon koko vuoden sähkönkulutusta. K-ryhmä on allekirjoittanut kaupan alan energiatehokkuussopimuksen ja sitoutunut säästämään yli 65 miljoonaa kilowattituntia (kWh) vuoden 2016 loppuun mennessä.

 

Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut riskienhallintaprosessi, jonka mukaan toimialat arvioivat säännöllisesti riskejä ja niiden hallintaa sekä raportoivat niistä konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon internet-sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa. Keskon vuoden 2009 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitetyissä riskitekijöissä ei ole tapahtunut olennaista muutosta kuluvan vuoden aikana.

 

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen Keskon toiminta-alueella ja sen vaikutukseen Kesko-konsernin myyntiin ja tuloskehitykseen. Maakohtaiset erot talouden toipumisessa vaikuttavat kysynnän muutoksiin erityisesti rauta- ja konekaupassa. Vallitsevassa markkinatilanteessa korostuvat kustannusten, vaihto-omaisuuden, asiakassaamisten ja sijoitusvarallisuuden tehokas hallinta sekä väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät riskienhallintatoimenpiteet.

 

Tuloskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

 

Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (10/2010-9/2011) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (10/2009-9/2010).

 

Kulutuskysynnän kehitysnäkymät ovat pysyneet vakaina erityisesti kuluttajien luottamuksen vahvistumisen sekä edelleen matalana jatkuneen korkotason myötä. Talouskehitykseen liittyy tästä huolimatta kuitenkin edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä kokonaistuotannon kehityksen, verotuksen kiristymisen että rahoitusmarkkinoiden mahdollisten häiriöiden seurannaisvaikutusten osalta.

 

Päivittäistavarakaupan kehityksen ennakoidaan jatkuvan vakaana. Käyttötavarakaupassa markkinoiden elpymisen ennakoidaan jatkuvan kuluttajien luottamuksen vahvistumisen seurauksena. Asuntorakentamisen kasvun myötä rautakaupan markkinoiden ennakoidaan edelleen vahvistuvan Pohjoismaissa ja laskun tasaantuvan muissa toimintamaissa. Auto- ja konekaupassa uusien autojen myynnin ennakoidaan kasvavan ja konekaupan markkinatilanteen elpyvän vähitellen.

 

Kesko-konsernin liikevaihdon ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana.

 

Keskon liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä on kuluneen kahdentoista kuukauden aikana yli kaksinkertaistunut. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana pysyvän saavutetulla tasolla kauppapaikkaverkoston merkittävästä laajentamisesta huolimatta.

 

 

 

Helsingissä 25.10.2010
Kesko Oyj
Hallitus


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Lisätietoja asiasta antaa talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma, puhelin 01053 22113. Suomenkielinen webcasting osavuosikatsauksen tulosinfosta on nähtävissä klo 11.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

 

KESKO OYJ

 

Paavo Moilanen
viestintäjohtaja

 

 

LIITTEET
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Henkilökunta keskimäärin ja 30.9.
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

 

 

Kesko Oyj:n tilinpäätöstiedote julkaistaan 3.2.2011. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

 

LIITTEET:

 

Laadintaperiaatteet

 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009 lukuunottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia.

 

-IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen
-IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
-IAS 39 (muutos) Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät
-IFRS 5 (muutos) Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
-IFRS 2 (muutos) Osakeperusteiset maksut - käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa
-IFRIC 9 ja IAS 39 (muutos) Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi luokittelun muutoksen yhteydessä
-IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
-Vuosittaiset IFRS -standardien muutokset (Annual Improvements)


Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin.

 

Osavuosikatsauksessa esitetty Suomen toimintojen liikevaihto sisältää Suomen yhtiöiden vientimyynnin (aikaisemmin vienti on esitetty osana muiden maiden liikevaihtoa). Esitystavan muutos on tehty takautuvasti vertailulukuihin.

 

Konsernin tuloslaskelma (milj. e)              
  1-9/
2010
1-9/
2009
Muutos-% 7-9/
2010
7-9/
2009
Muutos-% 1-12/
2009
Liikevaihto 6 467 6 294 2,8 2 231 2 133 4,6 8 447
Myytyjen suoritteiden hankintameno -5 559 -5 466 1,7 -1 912 -1 853 3,2 -7 298
Bruttokate 908 828 9,6 319 280 13,8 1 149
Liiketoiminnan muut tuotot 519 478 8,6 207 152 36,2 710
Henkilöstökulut -376 -398 -5,7 -116 -126 -8,0 -535
Poistot ja arvonalentumiset -89 -88 0,9 -32 -30 8,0 -131
Liiketoiminnan muut kulut -739 -706 4,7 -254 -228 11,3 -961
Liikevoitto 224 114 96,0 124 48 (..) 232
Korkotuotot 15 17 -11,8 5 4 31,4 21
Korkokulut -11 -16 -27,5 -4 -5 -28,6 -20
Kurssierot ja muut rahoituserät -2 -15 -87,7 -1 -4 -78,8 -17
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 0 (..) 0 0 (..) 0
Voitto ennen veroja 225 100 (..) 125 44 (..) 217
Tuloverot -72 -41 77,4 -40 -18 (..) -82
Tilikauden tulos 153 60 (..) 84 25 (..) 134
               
Tilikauden tuloksen jakautuminen              
  Emoyhtiön omistajille 146 54 (..) 80 23 (..) 125
  Vähemmistölle 7 6 25,6 4 2 89,5 9
               
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
             
               
Laimentamaton 1,48 0,55 (..) 0,81 0,24 (..) 1,28
Laimennettu 1,48 0,55 (..) 0,81 0,24 (..) 1,27
               
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
             
  1-9/
2010
1-9/
2009
Muutos-% 7-9/
2010
7-9/
2009
Muutos-% 1-12/
2009
Tilikauden tulos 153 60 (..) 84 25 (..) 134
Muut laajan tuloksen erät              
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 3 -3 (..) -4 1 (..) -3
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 8 -10 (..) 1 -3 (..) -4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 1 0 (..) 0 1 -71,1 -2
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -3 3 (..) 0 1 (..) 2
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 9 -10 (..) -3 -1 (..) -7
Tilikauden laaja tulos 163 49 (..) 81 24 (..) 127
               
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen              
  Emoyhtiön omistajille 155 48 (..) 79 22 (..) 123
  Vähemmistölle 7 2 (..) 2 2 19,1 4

(..) Muutos yli 100 %

 

Konsernitase (milj. e), lyhennetty        
  30.9.2010 30.9.2009 Muutos-% 31.12.2009
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 187 181 3,4 185
Aineelliset hyödykkeet 1 097 1 208 -9,2 1 111
Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut rahoitusvarat 57 37 54,2 36
Lainasaamiset ja muut saamiset 68 61 12,5 71
Eläkesaamiset 308 311 -1,1 315
Yhteensä 1 717 1 797 -4,5 1 717
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 688 705 -2,3 665
Myyntisaamiset 642 633 1,4 594
Muut saamiset 140 144 -2,6 150
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 225 92 (..) 213
Myytävissä olevat rahoitusvarat 553 365 51,7 428
Rahavarat 72 79 -9,5 74
Yhteensä 2 320 2 017 15,0 2 124
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 3 1 (..) 1
         
Varat yhteensä 4 039 3 815 5,9 3 842

 

  30.9.2010 30.9.2009 Muutos-% 31.12.2009
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma 2 082 1 925 8,1 2 005
Vähemmistöosuus 54 62 -13,0 64
Oma pääoma yhteensä 2 136 1 987 7,5 2 069
         
Pitkäaikaiset velat        
Eläkevelvoitteet 2 2 -7,9 2
Korolliset velat 227 262 -13,3 262
Korottomat velat 4 9 -50,0 6
Laskennalliset verovelat 124 129 -3,4 128
Varaukset 13 18 -29,4 14
Yhteensä 370 420 -11,7 412
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset velat 229 222 3,2 194
Ostovelat 822 791 3,9 704
Muut korottomat velat 450 375 20,1 434
Varaukset 32 20 58,4 29
Yhteensä 1 533 1 408 8,9 1 361
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 039 3 815 5,9 3 842

(..) Muutos yli 100 %

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

  Osa-
ke-
pää-
oma
Osa-
ke-
anti
Yli-
kurssi
ra-
has-
to
Muut
ra-
has-
tot
Muun-
to-
erot
Arvon
muu-
tosra-
hasto
Kerty-
neet
voit-
to-
varat
Vä-
hem-
mistö-
osuus
Yh-
teen-
Oma
pääoma
1.1.2009
196 0 191 243 -10 2 1 344 61 2 026
Optioilla
merkityt
osakkeet
1 0 2           3
Optio-
ohjelmien
kulukirjaus
            6 0 6
Osingon-
jako
            -98 0 -98
Muut muutokset       0     1 0 1
Tilikauden tulos             54 6 60
Muut laajan
tuloksen erät
                 
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
      0 2   0 -4 -3
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
          -10     -10
Myytävissä
olevien ra-
hoitusvarojen
arvonmuutos
          0     0
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot
          3     3
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
      0 2 -8 0 -4 -10
Oma
pääoma
30.9.2009
196 0 193 243 -8 -6 1 307 62 1 987
                   
Oma
pääoma
1.1.2010
197 0 194 243 -7 -3 1 381 64 2 069
Optioilla
merkityt
osakkeet
1   4           4
Optio-
ohjelmien
kulukirjaus
            4 0 4
Osingon-
jako
            -89 -18 -106
Muut muutokset             1 0 1
Tilikauden tulos             146 7 153
Muut laajan
tuloksen erät
                 
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
      0 3   0 0 3
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
          8     8
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos
          1     1
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot
          -3     -3
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
      0 3 7 -1 0 9
Oma
pääoma
30.9.2010
197 0 198 243 -4 5 1 443 54 2 136

 

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

  1-9/
2010
1-9/
2009
Muutos-% 7-9/
2010
7-9/
2009
Muutos-% 1-12/
2009
Liiketoiminnan rahavirta              
Voitto ennen veroja 225 100 (..) 125 44 (..) 217
Suunnitelman mukaiset poistot  86 86 -0,1 29 30 -1,8 117
Rahoitustuotot ja -kulut -1 14 (..) -1 5 (..) 16
Muut oikaisut -19 -24 -17,6 -7 5 (..) -74
               
Käyttöpääoma              
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+)
-33 -4 (..) 85 63 34,3 39
Vaihto-omaisuus lisäys (-)/
vähennys (+)
-16 167 (..) -14 37 (..) 207
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
101 -37 (..) -73 -51 42,3 -84
               
Rahoituserät ja verot -74 -47 57,4 -10 -12 -18,8 -59
Liiketoiminnan nettorahavirta 269 256 5,2 133 119 11,8 379
               
Investointien rahavirta
             
Investoinnit -164 -162 1,4 -72 -52 39,2 -223
Käyttöomaisuuden myynnit 115 94 22,5 111 5 (..) 252
Pitkäaikaisten saamisten lisäys 0 0 (..) 0 0 (..) 0
Pitkäaikaisten saamisten vähennys 2 2 -17,9 0 1 -77,5 2
Investointien nettorahavirta -47 -65 -28,4 39 -46 (..) 31
               
Rahoituksen rahavirta              
Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 15 -6 (..) -29 -44 -34,5 -33
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys
 (+)
10 -1 (..) 0 0 (..) -14
Maksetut osingot -106 -98 7,9 -1 0 (..) -98
Oman pääoman lisäys 4 3 36,9 0 0 (..) 5
Lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset -98 -19 (..) 20 -78 (..) -98
Muut erät -12 7 (..) -5 0 (..) 4
Rahoituksen nettorahavirta -187 -115 62,0 -15 -123 -87,7 -234
               
Rahavarojen muutos 35 75 -52,9 157 -49 (..) 175
               
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1.
491 319 53,9 371 440 -15,9 319
Muuntoero ja arvonmuutos 0 -3 (..) -1 0 (..) -3
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 30.9.
527 391 34,8 527 391 34,8 491

(..) Muutos yli 100 %

 

Konsernin tunnusluvut      
  1-9/2010 1-9/2009 Muutos
%-yks.
Sidotun pääoman tuotto, % 15,5 7,2 8,3
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 17,4 5,7 11,7
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 13,0 5,5 7,5
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 13,0 5,3 7,6
Oman pääoman tuotto, % 9,7 4,0 5,7
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 11,0 3,1 7,9
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 8,0 2,6 5,4
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 8,0 3,1 4,9
Omavaraisuusaste, % 53,3 52,3 1,0
Nettovelkaantumisaste, % -18,4 -2,6 -15,8
      Muutos-%
Investoinnit, milj. e 123,6 156,5 -21,0
Investoinnit, % liikevaihdosta 1,9 2,5 -23,1
Tulos/osake, e, laimentamaton 1,48 0,55 (..)
Tulos/osake, e, laimennettu 1,48 0,55 (..)
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton 1,21 0,35 (..)
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 269 256 5,2
Investointien rahavirta, milj. e -47 -65 -28,4
Oma pääoma/osake, e 21,10 19,60 7,6
Henkilöstö keskimäärin 18 173 19 541 -7,0
(..) Muutos yli 100 %      

 

Konsernin tunnusluvut
vuosineljänneksittäin
1-3/
2009
4-6/
2009
7-9/
2009
10-12/
2009
1-3/
2010
4-6/
2010
7-9/
2010
Liikevaihto, milj. e 2 018 2 143 2 133 2 153 1 958 2 279 2 231
Liikevaihdon muutos, % -11,4 -15,9 -12,4 -7,7 -3,0 6,4 4,6
Liikevoitto, milj. e 23,2 42,7 48,3 118,1 20,9 79,0 123,9
Liikevoitto, % 1,1 2,0 2,3 5,5 1,1 3,5 5,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 3,4 36,4 47,5 68,0 20,9 78,1 88,7
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, %
0,2 1,7 2,2 3,2 1,1 3,4 4,0
Rahoitustuotot/kulut,
milj. e
-5,1 -4,4 -4,7 -1,8 0,8 -0,2 0,8
Voitto ennen veroja,
milj. e
18,2 38,2 43,8 116,3 21,9 78,7 124,5
Voitto ennen veroja, % 0,9 1,8 2,1 5,4 1,1 3,5 5,6
Sidotun pääoman tuotto, % 4,2 8,0 9,4 22,9 4,4 16,0 26,2
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 0,6 6,8 9,2 13,2 4,3 15,8 18,8
Oman pääoman tuotto, % 2,4 4,6 5,2 14,7 2,9 10,6 16,1
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %
-0,6 3,7 5,0 7,7 2,9 10,5 11,1
Omavaraisuusaste, % 49,8 51,0 52,3 54,1 51,1 51,2 53,3
Investoinnit, milj. e 51,5 55,8 49,2 41,5 42,0 45,7 35,9
Tulos/osake, laimennettu, e 0,12 0,19 0,24 0,73 0,15 0,51 0,81
Oma pääoma/osake, e 19,16 19,36 19,60 20,39 19,69 20,30 21,10

 

Tiedot segmenteittäin

 

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) 1-9/
2010
1-9/
2009
Muutos-
%
7-9/
2010
7-9/
2009
Muutos-
%
             
Ruokakauppa Suomi 2 874 2 827 1,7 986 966 2,1
Ruokakauppa muut maat* - - - - - -
Ruokakauppa yhteensä 2 874 2 827 1,7 986 966 2,1
- josta segmenttien välistä 122 118 2,9 40 39 0,7
             
Käyttötavarakauppa Suomi 1 056 1 042 1,4 374 375 -0,2
Käyttötavarakauppa muut maat* 11 16 -27,9 4 5 -23,5
Käyttötavarakauppa
yhteensä
1 068 1 058 0,9 378 381 -0,6
- josta segmenttien välistä 16 16 -0,2 5 6 -19,8
             
Rautakauppa Suomi 881 828 6,4 293 268 9,2
Rautakauppa muut maat* 1 013 959 5,7 395 346 14,1
Rautakauppa yhteensä 1 894 1 787 6,0 687 614 11,9
- josta segmenttien välistä 0 1 -66,3 0 0 -62,7
             
Auto- ja konekauppa Suomi 669 626 6,9 190 172 10,2
Auto- ja konekauppa muut maat* 83 117 -29,2 28 41 -31,3
Auto- ja konekauppa
yhteensä
752 743 1,2 218 213 2,2
- josta segmenttien välistä 0 0 -87,5 0 0 (..)
             
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-120 -121 -0,3 -39 -41 -3,9
Suomi yhteensä 5 360 5 202 3,0 1 804 1 741 3,6
Muut maat yhteensä* 1 107 1 091 1,5 427 392 8,8
Konserni yhteensä 6 467 6 294 2,8 2 231 2 133 4,6

* Liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa.

 

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-9/
2010
1-9/
2009
 

Muutos
7-9/
2010
7-9/
2009
 

Muutos
             
Ruokakauppa 121,2 111,9 9,3 47,3 35,8 11,5
Käyttötavarakauppa 57,7 0,1 57,7 50,6 7,0 43,7
Rautakauppa 24,0 18,0 6,0 19,9 8,5 11,4
Auto- ja konekauppa 30,0 -2,4 32,4 8,6 1,7 7,0
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -9,1 -13,3 4,3 -2,5 -4,5 2,0
Konserni yhteensä 223,9 114,3 109,6 123,9 48,3 75,6

 

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
 

1-9/
2010
 

1-9/
2009
 

 

Muutos
7-9/
2010
 

7-9/
2009
 

 

Muutos
             
Ruokakauppa 123,3 99,4 23,9 49,5 35,5 14,1
Käyttötavarakauppa 20,3 -10,2 30,5 13,2 6,5 6,7
Rautakauppa 24,2 14,0 10,2 20,0 8,4 11,7
Auto- ja konekauppa 29,2 -2,4 31,6 8,7 1,7 7,0
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-9,4 -13,4 4,1 -2,8 -4,5 1,6
Konserni yhteensä 187,6 87,4 100,3 88,7 47,5 41,1

 

Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin
1-9/
2010
% liike-
vaih-
dosta
1-9/
2009
% liike-
vaih-
dosta
Muutos
%-yks.
7-9/
2010
 % liike-
vaih-
dosta
7-9/
2009
% liike-
vaih-
dosta
Muutos
%-yks.
             
Ruokakauppa 4,3 3,5 0,8 5,0 3,7 1,4
Käyttötavarakauppa 1,9 -1,0 2,9 3,5 1,7 1,8
Rautakauppa 1,3 0,8 0,5 2,9 1,4 1,6
Auto- ja konekauppa 3,9 -0,3 4,2 4,0 0,8 3,2
Konserni yhteensä 2,9 1,4 1,5 4,0 2,2 1,7

 

Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo (milj. e)
 

1-9/
2010
 

1-9/
2009
 

 

Muutos
 

7-9/
2010
 

7-9/
2009
 

 

Muutos
             
Ruokakauppa 606 633 -27 581 624 -43
Käyttötavarakauppa 432 516 -84 421 504 -83
Rautakauppa 639 650 -11 626 631 -5
Auto- ja konekauppa 172 250 -78 141 216 -74
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
80 81 -1 118 87 31
Konserni yhteensä 1 930 2 129 -200 1 888 2 062 -173

 

Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä
segmenteittäin, %
 

1-9/
2010
 

1-9/
2009
 

Muutos %-yks.
 

7-9/
2010
 

7-9/
2009
 

Muutos
%-yks.
Liukuva
12 kk 9/2010
               
Ruokakauppa 27,1 20,9 6,2 34,1 22,7 11,3 25,4
Käyttötavarakauppa 6,3 -2,6 8,9 12,6 5,2 7,4 13,3
Rautakauppa 5,0 2,9 2,2 12,8 5,3 7,5 3,5
Auto- ja konekauppa 22,6 -1,3 23,9 24,6 3,1 21,5 17,3
Konserni yhteensä 13,0 5,5 7,5 18,8 9,2 9,6 13,0

 

Investoinnit
segmenteittäin (milj. e)
1-9/
2010
1-9/
2009
 

Muutos
7-9/
2010
7-9/
2009
 

Muutos
             
Ruokakauppa 60 59 0 22 19 3
Käyttötavarakauppa 17 23 -6 4 6 -2
Rautakauppa 33 65 -32 5 19 -14
Auto- ja konekauppa 13 9 5 5 5 0
Konserni yhteensä 124 156 -33 36 49 -13

 

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Liikevaihto segmenteittäin
(milj. e)
1-3/
2009
4-6/
2009
7-9/
2009
10-12/
2009
1-3/
2010
4-6/
2010
7-9/
2010
Ruokakauppa 888 974 966 970 912 976 986
Käyttötavarakauppa 346 331 381 500 355 334 378
Rautakauppa 529 643 614 525 495 712 687
Auto- ja konekauppa 296 233 213 205 236 298 218
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -41  

-39
 

-41
-47 -40 -41 -39
Konserni yhteensä 2 018 2 143 2 133 2 153 1 958 2 279 2 231

 

Liikevoitto segmenteittäin
(milj. e)
1-3/
2009
4-6/
2009
7-9/
2009
10-12/
2009
1-3/
2010
4-6/
2010
7-9/
2010
Ruokakauppa 42,3 33,8 35,8 58,7 31,7 42,2 47,3
Käyttötavarakauppa -3,3 -3,6 7,0 66,5 0,1 7,0 50,6
Rautakauppa -5,2 14,8 8,5 1,6 -13,8 17,9 19,9
Auto- ja konekauppa -6,0 1,9 1,7 -2,7 6,4 15,0 8,6
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-4,6 -4,3 -4,5 -5,9 -3,4 -3,2 -2,5
Konserni yhteensä 23,2 42,7 48,3 118,1 20,9 79,0 123,9

 

Liikevoitto segmenteittäin
ilman kertaluonteisia eriä
(milj. e)
1-3/
2009
4-6/
2009
7-9/
2009
10-12/
2009
1-3/
2010
4-6/
2010
7-9/
2010
Ruokakauppa 33,8 30,1 35,5 33,7 31,7 42,1 49,5
Käyttötavarakauppa -10,7 -6,0 6,5 39,7 0,1 7,0 13,2
Rautakauppa -9,1 14,8 8,4 -2,1 -13,8 17,9 20,0
Auto- ja konekauppa -6,0 1,9 1,7 2,7 6,4 14,1 8,7
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-4,6 -4,4 -4,5 -6,0 -3,4 -3,1 -2,8
Konserni yhteensä 3,4 36,4 47,5 68,0 20,9 78,1 88,7

 

Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin
1-3/
2009
4-6/
2009
7-9/
2009
10-12/
2009
1-3/
2010
4-6/
2010
7-9/
2010
Ruokakauppa 3,8 3,1 3,7 3,5 3,5 4,3 5,0
Käyttötavarakauppa -3,1 -1,8 1,7 7,9 0,0 2,1 3,5
Rautakauppa -1,7 2,3 1,4 -0,4 -2,8 2,5 2,9
Auto- ja konekauppa -2,0 0,8 0,8 1,3 2,7 4,7 4,0
Konserni yhteensä 0,2 1,7 2,2 3,2 1,1 3,4 4,0

 

Henkilökunta keskimäärin ja 30.9.

 

Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin
 

1-9/2010
 

1-9/2009
 

Muutos
Ruokakauppa 2 923 3 110 -187
Käyttötavarakauppa 5 401 5 698 -297
Rautakauppa 8 317 8 994 -677
Auto- ja konekauppa 1 133 1 328 -195
Yhteiset toiminnot 399 411 -12
Konserni yhteensä 18 173 19 541 -1 368
     
Henkilökunta 30.9.*
segmenteittäin
 

2010
 

2009
 

Muutos
Ruokakauppa 3 165 3 336 -171
Käyttötavarakauppa 7 349 7 544 -195
Rautakauppa 9 558 9 525 33
Auto- ja konekauppa 1 199 1 255 -56
Yhteiset toiminnot 429 426 3
Konserni yhteensä 21 700 22 086 -386

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät 

 

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)      
  30.9.2010 30.9.2009 Muutos-%
       
Omasta puolesta 264 228 16,0
Osakkeenomistajien puolesta 0 0 0,0
Muiden puolesta 6 9 -37,2
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 21 23 -8,0
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 304 2 106 9,4
       
Johdannaissopimuksista      
johtuvat vastuut      
      Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 30.9. 30.9.2010 30.9.2009 30.9.2010

 
Korkojohdannaiset      
   Termiini- ja futuurisopimukset 3 23 2,50
   Koronvaihtosopimukset 206 204 3,74
Valuuttajohdannaiset      
   Termiini- ja futuurisopimukset 308 409 -6,61
   Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -12,49
Hyödykejohdannaiset      
   Sähköjohdannaiset 44 38 0,42
   Viljajohdannaiset - 0 -

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sidotun pääoman tuotto*, % Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus +
Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat)
keskimäärin raportointikaudelta
   
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
   
Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä*, %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat
+ Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
   
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
   
Oman pääoman tuotto*, % (Voitto/tappio ennen veroja - tuloverot) x 100 /
Oma pääoma
   
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta (Voitto/tappio edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - tuloverot
edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma
   
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä*, %
(Voitto/tappio oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja -
tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x
100 / Oma pääoma
   
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta (Voitto/tappio edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
   
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 /
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)
   
Tulos/osake, laimennettu (Tulos - vähemmistöosuus) /
Keskimääräinen optioiden laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
   
Tulos/osake, laimentamaton (Tulos - vähemmistöosuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
   
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä,
laimentamaton
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - vähemmistöosuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
   
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
   
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 /
Oma pääoma
   

*Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.

 

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti euroina (alv 0%) (ennakkotieto):

 

  1.1.-30.9.2010 1.7.-30.9.2010
K-ryhmän vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
Milj. euroa Muutos, % Milj. euroa Muutos, %
         
K-ryhmän ruokakauppa        
K-ruokakaupat, Suomi 3 189 3,1 1 092 3,6
Kespro 512 -0,6 181 0,4
Ruokakauppa yhteensä 3 700 2,6 1 273 3,1
         
K-ryhmän
käyttötavarakauppa
       
Käyttötavarakaupat, Suomi 1 161 2,2 404 1,2
Käyttötavarakaupat, Baltia 11 -27,8 4 -23,0
Käyttötavarakauppa
yhteensä
1 172 1,7 408 0,9
         
K-ryhmän rautakauppa        
K-rauta ja Rautia 771 5,5 294 1,2
Rautakesko Yrityspalvelu 143 18,8 55 28,8
K-maatalous 261 -10,3 80 -11,2
Suomi yhteensä 1 175 2,8 429 1,4
Rautakaupat, muut Pohjoismaat 799 13,9 312 15,8
Rautakaupat, Baltia 240 -17,8 99 -2,8
Rautakaupat, muut maat 202 20,5 84 39,1
Rautakauppa yhteensä 2 415 4,9 923 8,1
         
K-ryhmän auto- ja
konekauppa
       
VV-Autotalot 252 5,6 80 14,0
VV-Auto, maahantuonti 278 12,9 73 18,4
Konekesko, Suomi 154 -0,5 40 -11,9
Suomi yhteensä 685 6,9 193 8,9
Konekesko, Baltia 84 -27,5 29 -28,1
Auto- ja konekauppa
yhteensä
769 1,7 221 2,1
         
Suomi yhteensä 6 721 3,0 2 298 2,9
Muut maat yhteensä 1 336 3,4 527 10,7
Vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
yhteensä
8 056 3,0 2 825 4,3

 

Takaisin ylös