Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2010

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.07.2010 KLO 09.00 1(25)

 

Taloudellinen kehitys lyhyesti:
*Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 1,8 %. Kasvu vahvistui huhti-kesäkuussa 6,4 %:iin
*Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa 99,0 milj. euroa, mikä oli selvästi edellisvuotta parempi (39,8 milj. euroa). Huhti-kesäkuussa liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 78,1 milj. euroa (36,4 milj. euroa) kannattavuuden parantuessa kaikilla toimialoilla
*Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana

 

Keskeiset tunnusluvut

  1-6/2010 1-6/2009 4-6/2010 4-6/2009
Liikevaihto, milj. e 4 237 4 160 2 279 2 143
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, milj. e
99,0 39,8  

78,1
 

36,4
Voitto ennen veroja, milj. e 100,6 56,5 78,7 38,2
Investoinnit, milj. e 87,7 107,2 45,7 55,8
Tulos/osake, e, laimennettu 0,67 0,31 0,51 0,19
Tulos/osake ilman kertaluonteisia
eriä, e, laimentamaton
0,66 0,11 0,51 0,15
         
  30.6.2010 30.6.2009    
Omavaraisuusaste, % 51,2 51,0    
Oma pääoma/osake, e 20,30 19,36    

 

TALOUDELLINEN KEHITYS

 

Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuu 2010
Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2010 oli 4 237 milj. euroa, mikä on 1,8 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (4 160 milj. euroa). Liikevaihdon positiivinen kehitys vahvistui selvästi katsauskauden loppua kohden. Liikevaihto kasvoi Suomessa 2,7 % ja laski muissa maissa 2,7 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 16,1 % (16,8 %). Ruokakaupassa liikevaihdon kasvu jatkui vakaana ruoan hinnan alenemisesta huolimatta. Rautakaupassa sekä autokaupassa myynti piristyi selvästi kevään aikana.

 

1-6/2010 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä M€
Muutos M€
Ruokakauppa 1 888 +1,4 73,7 +9,9
Käyttötavarakauppa 689 +1,8 7,1 +23,8
Rautakauppa 1 207 +2,9 4,2 -1,5
Auto- ja konekauppa 534 +0,9 20,5 +24,6
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -81 +1,5 -6,5 +2,4
Yhteensä 4 237 +1,8 99,0 +59,2

 

Keskon positiivinen tuloskehitys vahvistui vuoden toisella neljänneksellä. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 99,0 milj. euroa (39,8 milj. euroa). Se oli 2,3 % liikevaihdosta (1,0 %). Liikevoitto oli 100,0 milj. euroa (65,9 milj. euroa). Vertailukaudella kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 27,9 milj. euroa sekä kiinteistöjen arvonalennuksia 1,9 milj. euroa. Konsernin voitto ennen veroja tammi-kesäkuussa oli 100,6 milj. euroa (56,5 milj. euroa).

 

Kustannusten alentamisella sekä vaihto-omaisuuden prosessien paremmalla hallinnalla oli merkittävä vaikutus konsernin kannattavuuden paranemiseen. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli edellistä vuotta parempi erityisesti käyttötavarakaupassa sekä auto- ja konekaupassa. Lisäksi vertailukaudella auto- ja konekaupan tulosta rasittivat Baltian maataloustarvikeliiketoiminnoista kirjatut 9 milj. euron arvonalennukset ja kuluvaraukset.

 

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,67 euroa (0,31 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 20,30 euroa (19,36 euroa).

 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (sis. alv) tammi-kesäkuussa oli 6 179 milj. euroa ja se nousi 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 3,3 % (alv 0 %). K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava myynti oli 3 021 milj. euroa ja myynti kasvoi 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaan liittyi tammi-kesäkuussa 44 965 uutta taloutta. K-Plussa-talouksien määrä oli kesäkuun lopussa 2 065 384.

 

Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2010
Konsernin liikevaihto huhti-kesäkuussa 2010 oli 2 279 milj. euroa, mikä on 6,4 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana (2 143 milj. euroa). Suomessa liikevaihto kasvoi 7,0 %. Kasvu vahvistui erityisesti rautakaupassa sekä auto- ja konekaupassa. Muissa maissa liikevaihto kasvoi 3,6 %. Kansainvälisen toiminnan osuus liikevaihdosta oli 17,9 % (18,4 %).

 

4-6/2010 Liikevaihto M€ Kehitys, % Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä M€ Muutos M€
Ruokakauppa 976 +0,2 42,1 +12,0
Käyttötavarakauppa 334 +0,9 7,0 +13,0
Rautakauppa 712 +10,6 17,9 +3,1
Auto- ja konekauppa 298 +27,6 14,1 +12,2
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -41 +4,6 -3,1 +1,3
Yhteensä 2 279 +6,4 78,1 +41,7

 

Keskon positiivinen tuloskehitys vahvistui vuoden toisella neljänneksellä. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 78,1 milj. euroa (36,4 milj. euroa). Se oli 3,4 % liikevaihdosta (1,7 %). Liikevoitto oli 79,0 milj. euroa (42,7 milj. euroa). Edellisen vuoden huhti-kesäkuussa kertaluonteisiin tuottoihin sisältyi kiinteistöjen myyntivoittoja 8,1 milj. euroa sekä kiinteistöjen arvonalennuksia 1,9 milj. euroa. Konsernin voitto ennen veroja huhti-kesäkuussa oli 78,7 milj. euroa (38,2 milj. euroa).

 

Toisen vuosineljänneksen kannattavuutta paransivat myynnin kasvun lisäksi varastojen tehokas hallinta sekä toteutetut kustannussopeutukset. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli edellistä vuotta parempi erityisesti käyttötavarakaupassa sekä auto- ja konekaupassa.

 

Konsernin tulos osaketta kohden oli 0,51 euroa (0,19 euroa). Konsernin oma pääoma osaketta kohden oli 20,30 euroa (19,36 euroa).

 

K-ryhmän (Keskon ja ketjukauppojen) vähittäis- ja yritysasiakasmyynti (sis. alv) huhti-kesäkuussa oli 3 416 milj. euroa ja se nousi 4,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. K-ryhmän ketjujen K-Plussa-pisteisiin oikeuttava myynti oli 1 593 milj. euroa ja myynti kasvoi 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Rahoitus
Liiketoiminnan rahavirta tammi-kesäkuussa oli 135,4 milj. euroa (136,3 milj. euroa). Investointien nettomääräinen rahavirta oli -85,7 milj. euroa (-19,5 milj. euroa). Investointien rahavirtaan sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 4,6 milj. euroa (89,6 milj. euroa).

 

Konsernin likviditeetti ja vakavaraisuus pysyivät tammi-kesäkuussa erinomaisella tasolla. Likvidejä varoja oli kauden lopussa 713 milj. euroa (507 milj. euroa). Korolliset velat olivat kesäkuun lopussa 490 milj. euroa (526 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -223 milj. euroa (18 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli kauden lopussa 51,2 % (51,0 %).

 

Konsernin nettorahoitustuotot olivat tammi-kesäkuussa 0,6 milj. euroa (nettorahoituskulut 9,5 milj. euroa). Nettorahoituskuluja edellisvuonna kasvattaneet Baltian ja Venäjän valuuttapositioiden suojauskustannukset normalisoituivat ja olivat nyt 0,9 milj. euroa (10,9 milj. euroa). Korkotuotot likvideistä varoista laskivat edelleen markkinakorkotason laskun myötä.

 

Liiketoiminnan rahavirta huhti-kesäkuussa oli 127,3 milj. euroa (143,2 milj. euroa). Investointien nettomääräinen rahavirta oli -44,3 milj. euroa (-25,2 milj. euroa). Investointien rahavirtaan sisältyi tuloja käyttöomaisuuden myynneistä 3,5 milj. euroa (26,3 milj. euroa).

 

Konsernin nettorahoituskulut olivat huhti-kesäkuussa 0,2 milj. euroa (nettorahoituskulut 4,4 milj. euroa).

 

Verot
Konsernin verot tammi-kesäkuussa olivat 31,7 milj. euroa (22,3 milj. euroa). Efektiivinen veroaste, johon vaikutti ulkomaisten yhtiöiden liiketoiminnan tappiollisuus, oli 31,5 % (39,5 %).

 

Konsernin verot huhti-kesäkuussa olivat 24,8 milj. euroa (15,7 milj. euroa). Efektiivinen veroaste oli 31,5 % (41,2 %).

 

Investoinnit
Konsernin investoinnit tammi-kesäkuussa olivat yhteensä 87,7 milj. euroa (107,2 milj. euroa) eli 2,1 % (2,6 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 63,5 milj. euroa (88,4 milj. euroa) ja muut investoinnit 24,2 milj. euroa (18,8 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 29,7 % kokonaisinvestoinneista (33,8 %).

 

Konsernin investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 45,7 milj. euroa (55,8 milj. euroa) eli 2,0 % (2,6 %) liikevaihdosta. Kauppapaikkainvestoinnit olivat 31,0 milj. euroa (46,0 milj. euroa) ja muut investoinnit 14,7 milj. euroa (9,7 milj. euroa). Investoinnit ulkomaan liiketoimintaan olivat 20,7 % kokonaisinvestoinneista (39,2 %).

Henkilökunta
Kesko-konsernin henkilökuntamäärä oli tammi-kesäkuussa kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 17 913 (19 678) henkilöä. Suomessa keskimääräinen henkilömäärän vähennys oli 625 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 1 139 henkilöä.

 

Kesäkuun 2010 lopussa henkilömäärä oli 22 467 (23 776), joista Suomessa työskenteli 13 099 (13 773) ja Suomen ulkopuolella 9 368 (10 003) henkilöä. Henkilömäärän vähennys kesäkuun 2009 loppuun verrattuna oli Suomessa 674 henkilöä ja Suomen ulkopuolella 635 henkilöä.

 

Konsernin henkilöstökulut laskivat katsauskaudella 12,8 milj. euroa eli 4,7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

 

SEGMENTIT

 

Toiminnan kausiluonteisuus
Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuosineljänneksittäin kunkin segmentin ominaispiirteiden mukaisesti.

 

Ruokakauppa

  1-6/2010 1-6/2009 4-6/2010 4-6/2009
Liikevaihto, milj. e 1 888 1 861 976 974
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 73,7 63,9 42,1 30,1
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,9 3,4 4,3 3,1
Investoinnit, milj. e 37,9 40,2 21,4 19,5
         
Liikevaihto, milj. e 1-6/2010 Kehitys, % 4-6/2010 Kehitys, %
Myynti K-ruokakaupoille 1 451 +2,7 748 +0,8
Kespro 334 +1,1 177 +1,1
Muut 103 -12,6 51 -9,6
Yhteensä 1 888 +1,4 976 +0,2

 

Tammi-kesäkuu 2010
Ruokakaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 1 888 milj. euroa (1 861 milj. euroa) ja se kasvoi 1,4 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 3,3 % (alv 0 %). Myynti kehittyi hyvin erityisesti K-citymarketin ja K-supermarketin osalta. Suomen päivittäistavarakaupan kokonaismarkkinoiden arvioidaan kasvaneen tammi-kesäkuussa 1-2 % (alv 0 %) edelliseen vuoteen verrattuna (Keskon oma arvio). K-ruokakauppojen markkinaosuus vahvistui alkuvuonna.

 

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli 73,7 milj. euroa (63,9 milj. euroa), eli 9,9 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Liikevoitto oli 73,9 milj. euroa (76,1 milj. euroa). Vertailuvuonna liikevoittoa kasvattivat 13,0 milj. euron kertaluonteiset myyntivoitot kiinteistöistä.

 

Ruokakaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 37,9 milj. euroa (40,2 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 28,2 milj. euroa (34,2 milj. euroa).

 

Huhti-kesäkuu 2010
Ruokakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 976 milj. euroa (974 milj. euroa) ja se kasvoi 0,2 %. K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi samalla ajanjaksolla 2,6 % (alv 0 %).

 

Ruokakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa oli 42,1 milj. euroa (30,1 milj. euroa). Tuloksen paranemiseen vaikutti vähittäismyynnin kasvun ja kustannussäästöjen lisäksi kampanjoiden tavanomaista vähäisempi volyymi elintarviketeollisuuden peruttua sovittuja kampanjoita kevään lakkojen aikana.

 

Ruokakaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat 21,4 milj. euroa (19,5 milj. euroa), josta kauppapaikkainvestoinnit olivat 16,7 milj. euroa (16,8 milj. euroa).

 

Huhti-kesäkuun 2010 aikana avattiin kolme uutta K-supermarketia ja yksi uusi K-market. Lisäksi tehtiin uudistuksia ja laajennuksia yhteensä kahteenkymmeneenkuuteen kauppaan.

 

Merkittävimmät rakenteilla olevat kauppapaikat ovat uudet K-citymarketit Hyvinkäälle, Jyväskylän Palokkaan, Lahden Karistoon kauppakeskus Karismaan, Seinäjoen Päivölään sekä Iisalmeen, jossa samanaikaisesti nykyinen K-citymarket muutetaan K-supermarketiksi. Kankaanpään K-supermarket laajennetaan K-citymarketiksi. Uusia K-supermarketeja on rakenteilla Helsingin Paloheinään, Jalasjärvelle, Kouvolaan sekä Sodankylään. Nilsiän ja Raision K-supermarketeissa on meneillään laajennustyöt ja Suonenjoen K-market sekä Tuusulan K-market Jokela laajennetaan K-supermarketeiksi.

 

Käyttötavarakauppa

 

  1-6/2010 1-6/2009 4-6/2010 4-6/2009
Liikevaihto, milj. e 689 677 334 331
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 7,1 -16,7 7,0 -6,0
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 1,0 -2,5 2,1 -1,8
Investoinnit, milj. e 12,8 16,9 9,3 7,1
         
Liikevaihto, milj. e 1-6/2010 Kehitys, % 4-6/2010 Kehitys, %
Anttila 215 -1,0 101 -1,2
K-citymarket käyttötavara 276 +7,2 139 +3,5
Intersport 76 +2,9 33 +3,2
Indoor 71 -2,6 35 -2,2
Musta Pörssi 43 -5,8 23 -3,7
Kenkäkesko 10 -11,8 4 +17,2
Yhteensä 689 +1,8 334 +0,9

 

Tammi-kesäkuu 2010
Käyttötavarakaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 689 milj. euroa (677 milj. euroa) ja se kasvoi 1,8 %. K-citymarketin liikevaihto kehittyi hyvin erityisesti pukeutumisessa ja  kodintarvikkeissa, minkä lisäksi liikevaihtoa kasvattivat edellisenä vuonna avatut myymälät. Asuntokaupan piristymisen myötä Askon ja Kodin Ykkösten kodinsisustuksen myynti oli vertailukautta parempi. Intersport Finlandin osalta erityisesti Budget Sportin myynti kasvoi edellisvuodesta. Sunnuntaiaukiololla oli selvästi positiivinen vaikutus myynnin kehitykseen tammi-huhtikuussa.

 

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli tammi-kesäkuussa 7,1 milj. euroa. Se kasvoi 23,8 milj. euroa edellisestä vuodesta myynnin kasvun sekä parantuneen tuottavuuden ja tehostuneen ostotoiminnan ansiosta.

 

Käyttötavarakaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 12,8 milj. euroa (16,9 milj. euroa).

 

Vuoden alussa suljettiin Helsingin Kaisaniemen Kodin Ykkönen vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi. Porin keskustassa toiminut K-citymarket muutettiin alkuvuonna K-supermarketiksi. Jyväskylän Anttila-tavaratalo siirtyi uuteen kauppapaikkaan maaliskuussa 2010. Indoor luopui maaliskuussa Latvian liiketoiminnasta. Toukokuun lopussa avattiin uusi Kodin Ykkönen Lappeenrantaan.

 

Huhti-kesäkuu 2010
Käyttötavarakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 334 milj. euroa (331 milj. euroa) ja se kasvoi 0,9 %. Parhaiten liikevaihto kehittyi pukeutumisen ja urheiluvälineiden kaupassa.

 

Käyttötavarakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli huhti-kesäkuussa 7,0 milj. euroa ja se kasvoi 13,0 milj. euroa edellisvuodesta. Liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä vaikuttivat positiivisesti parantunut tuottavuus, kustannussäästöt sekä tehostunut ostotoiminta.

 

Käyttötavarakaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat 9,3 milj. euroa (7,1 milj. euroa).

 

Rautakauppa

  1-6/2010 1-6/2009 4-6/2010 4-6/2009
Liikevaihto, milj. e 1 207 1 173 712 643
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 4,2 5,6 17,9 14,8
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 0,3 0,5 2,5 2,3
Investoinnit, milj. e 28,4 46,3 10,4 26,8
         
Liikevaihto, milj. e 1-6/2010 Kehitys, % 4-6/2010 Kehitys, %
Rautakesko Suomi 588 +5,1 338 +14,6
K-rauta AB 99 +10,7 63 +20,3
Byggmakker 262 +14,7 154 +15,6
Rautakesko Viro 24 -24,2 14 -23,9
Rautakesko Latvia 22 -8,9 13 -1,4
Senukai 96 -28,5 59 -20,7
Rautakesko Venäjä 90 +10,5 55 +25,4
OMA 28 +9,6 18 +23,1
Yhteensä 1 207 +2,9 712 +10,6

 

Tammi-kesäkuu 2010
Rautakaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 1 207 milj. euroa (1 173 milj. euroa) ja se kasvoi 2,9 %. Rautakauppamarkkinat kasvoivat tammi-kesäkuussa Suomessa noin 7,4 %, Norjassa noin 1 % ja Ruotsissa noin 4 %. Baltian maissa markkinat laskivat noin 20-30 % (Rautakeskon arvio).

 

Suomessa liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 588 milj. euroa ja se kasvoi 5,1 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppa oli 430 milj. euroa ja maataloustarvikekauppa 158 milj. euroa. Suomen rautakaupan liikevaihto kasvoi 11,1 %. Maataloustarvikekaupan liikevaihto laski 8,5 %.

 

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 618 milj. euroa (613 milj. euroa) ja se kasvoi  0,9 %. Ulkomaan toimintojen myynnin kehitykseen vaikutti Baltian kysynnän heikentymisen lisäksi Ruotsin ja Norjan kruunun sekä Venäjän ruplan arvon vahvistuminen sekä uusien myymälöiden avaukset. Ulkomaan toimintojen liikevaihto laski paikallisissa valuutoissa 6,0 %. Ruotsissa K-rauta AB:n liikevaihto laski kruunuissa 0,2 %. Norjassa Byggmakkerin liikevaihto kasvoi kruunuissa 3,3 %. Venäjällä rautakaupan liikevaihto laski ruplissa 0,1 % ja valkovenäläisen OMA:n liikevaihto kasvoi ruplissa 15,6 %. Rautakaupan liikevaihdosta 51,2 % tuli ulkomaan toiminnoista.

 

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli 4,2 milj. euroa (5,6 milj. euroa). Tulos pysyi edellisen vuoden tasolla huolimatta rakennusmarkkinoiden supistumisesta Baltiassa sekä investoinneista uusin kauppapaikkoihin Venäjällä ja Ruotsissa.

 

Rautakaupan investoinnit olivat tammi-kesäkuussa 28,4 milj. euroa (46,3 milj. euroa). Ulkomaisten investointien osuus oli 91,5 % (78,2 %).

 

K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti kasvoi Suomessa tammi-kesäkuussa 7,5 % ja oli 578 milj. euroa (sis. alv). Yrityspalvelun myynti kasvoi 13,2 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 217 milj. euroa (sis. alv) ja se laski 10,7 %.

 

Huhti-kesäkuu 2010
Rautakaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 712 milj. euroa (643 milj. euroa) ja se kasvoi 10,6 %.

 

Suomessa liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 338 milj. euroa ja se kasvoi 14,6 %. Suomen liikevaihdosta rautakauppa oli 250 milj. euroa ja maataloustarvikekauppa 88 milj. euroa. Suomen rautakaupan liikevaihto kasvoi 17,5 %. Maataloustarvikekaupan liikevaihto kasvoi 6,9 %.

 

Rautakaupan ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 374 milj. euroa (349 milj. euroa) ja se kasvoi 7,3 %. Ulkomaan toimintojen liikevaihto laski paikallisissa valuutoissa 0,7 %. Ruotsissa K-rauta AB:n liikevaihto kasvoi kruunuissa 8,0 %. Norjassa Byggmakkerin liikevaihto kasvoi kruunuissa 3,6 %. Venäjällä rautakaupan liikevaihto kasvoi ruplissa 11,6 % ja valkovenäläisen OMA:n liikevaihto kasvoi ruplissa 24,7 %. Rautakaupan liikevaihdosta 52,6 % tuli ulkomaan toiminnoista.

 

Rautakaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli huhti-kesäkuussa 17,9 milj. euroa ja se kasvoi 3,1 milj. euroa. Tuloskehitykseen vaikutti etenkin kysynnän kasvu Suomessa.

 

Rautakaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat 10,4 milj. euroa (26,8 milj. euroa).

 

Huhti-kesäkuussa avattiin uudet K-raudat Tukholmassa Ruotsissa ja Kalugassa Venäjällä. Rautakeskon liettualaisen tytäryhtiön Senukain tytäryhtiö OMA avasi kesäkuussa uuden rautakaupan Minskissä Valko-Venäjällä.

 

K-rauta- ja Rautia-ketjujen vähittäismyynti kasvoi Suomessa huhti-kesäkuussa 11,4 % ja oli 385 milj. euroa (sis. alv). Yrityspalvelun myynti kasvoi 18,0 %. K-maatalousketjun vähittäismyynti oli 139 milj. euroa (sis. alv) ja se laski 1,8 %.

 

 Auto- ja konekauppa

  1-6/2010 1-6/2009 4-6/2010 4-6/2009
Liikevaihto, milj. e 534 529 298 233
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 20,5 -4,1 14,1 1,9
Liikevoitto-% ilman kertaluonteisia eriä 3,8  -0,8 4,7 0,8
Investoinnit, milj. e 8,1 3,6 4,0 1,8
         
Liikevaihto, milj. e 1-6/2010 Kehitys, % 4-6/2010 Kehitys, %
VV-Auto 367 +6,3 197 +46,0
Konekesko 168 -9,3 102 +2,6
Yhteensä 534 +0,9 298 +27,6

 

Tammi-kesäkuu 2010
Auto- ja konekaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 534 milj. euroa (529 milj. euroa) ja se kasvoi 0,9 %.

 

VV-Auton liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 367 milj. euroa (345 milj. euroa) ja se kasvoi 6,3 %. Alkuvuonna liikevaihdon kehitystä alensi 1.4.2009 voimaan tullut autoveron muutos, jonka seurauksena autovero ei sisälly enää liikevaihtoon. VV-Auton liikevaihdon vertailukelpoinen kasvu oli 17,0 %. Suomessa henkilöautojen ensirekisteröinnit kasvoivat alkuvuonna 19,9 % ja pakettiautojen 1,7 % edellisvuoteen verrattuna. VV-Auton maahantuomien henkilöautojen yhteenlaskettu markkinaosuus nousi tammi-kesäkuussa 19,9 %:iin (18,4 %) ja pakettiautojen 22,4 %:iin (17,9 %).

 

Konekeskon liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 168 milj. euroa (185 milj. euroa) ja se laski 9,3 % edelliseen vuoteen verrattuna Baltian vilja- ja tuotantotarvikekaupan suunnitellusta lopettamisesta johtuen. Liikevaihto Suomessa oli 114 milj. euroa ja se kasvoi 4,3 %. Konekeskon ulkomaan toimintojen liikevaihto oli 55 milj. euroa ja se laski 28,3 %. Konekesko keskittyy strategiansa mukaisesti myös Baltiassa konekauppaan. Konekeskon konekaupan liikevaihto kasvoi 6,4 %.

 

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tammi-kesäkuussa oli 20,5 milj. euroa, mikä oli 24,6 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tuloskehitykseen vaikuttivat VV-Auton vahva myynnin kasvu, toimialalla toteutettu kustannusten alentaminen sekä Konekeskon vuoden 2009 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Baltian maataloustarvikeliiketoiminnoista kirjaamat 9 milj. euron arvonalennukset ja kuluvaraukset.

 

Auto- ja konekaupan investoinnit tammi-kesäkuussa olivat 8,1 milj. euroa (3,6 milj. euroa).

 

Huhti-kesäkuu 2010
Auto- ja konekaupan liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 298 milj. euroa (233 milj. euroa) ja se kasvoi 27,6 %.

 

VV-Auton liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 197 milj. euroa (135 milj. euroa) ja se kasvoi 46,0 %. Liikevaihtoa kasvattivat yleisen markkinakehityksen lisäksi erityisesti Volkswagenin hyvä markkinaosuuskehitys sekä alkuvuoden poikkeuksellisen korkean tilauskannan purkautuminen. Etenkin kesäkuussa myyntiä vauhditti arvonlisäverokannan nousu 1.7.2010. Tilauskanta kesäkuun lopussa oli edelleen edellisvuotta korkeammalla tasolla.

 

Konekeskon liikevaihto huhti-kesäkuussa oli 102 milj. euroa (99 milj. euroa) ja se kasvoi 2,6 %. Konekeskon konekaupan liikevaihto kasvoi 20,6 % veneviennistä ja konekaupan markkinoiden hienoisesta elpymisestä johtuen.

 

Auto- ja konekaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä huhti-kesäkuussa oli 14,1 milj. euroa, mikä oli 12,2 milj. euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Tuloskehitykseen vaikutti erityisesti autokaupan voimakas myynnin kasvu sekä konekaupassa toteutetut kustannusten sopeutukset.

 

Auto- ja konekaupan investoinnit huhti-kesäkuussa olivat 4,0 milj. euroa (1,8 milj. euroa).

 

Muutokset konsernin rakenteessa
Raportointikauden aikana konsernirakenteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen 2010 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.3.2010 vahvisti vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 88 547 166,90 euroa. Osingon maksupäivä oli 12.4.2010. Yhtiökokous päätti myös pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä jäsenessä, valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Johan Kronberg ja hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen kokouskutsuaikaa koskevan kohdan muuttamiseksi siten, että kutsu toimitetaan viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä on kerrottu tarkemmin pörssitiedotteella 29.3.2010.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus päätti pitää tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä tiedotettiin pörssitiedotteella 29.3.2010.

Osake, osakemarkkinat ja hallituksen valtuudet
Kesko Oyj:n osakepääoma oli kesäkuun 2010 lopussa 197 282 584 euroa. Kaikista osakkeista 31 737 007 eli 32,2 % oli A-osakkeita ja 66 904 285 eli 67,8 % B-osakkeita. Yhteensä osakkeita oli 98 641 292 kappaletta. Jokainen A-osake tuottaa kymmenen (10) ääntä ja jokainen B-osake yhden (1) äänen. Osakepääomaa on korotettu tammi-kesäkuun aikana kolme kertaa vuoden 2003 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla tehtyjä osakemerkintöjä vastaavasti. Korotukset on tehty 11.2.2010 (128 424 euroa), 3.5.2010 (422 754 euroa) ja 3.6.2010 (88 348 euroa) ja näistä on kerrottu samana päivänä pörssi-ilmoituksilla. Merkityt osakkeet on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX Helsingin päälistalle yhdessä vanhojen B-osakkeiden kanssa 12.2.2010, 4.5.2010 ja 4.6.2010.

 

Keskon A-osakkeen pörssikurssi Nasdaq OMX Helsingissä (Helsingin Pörssi) oli vuoden 2009 lopussa 23,60 euroa ja kesäkuun 2010 lopussa 26,60 euroa, missä oli nousua 12,7 %. B-osakkeen kurssi oli vastaavasti vuoden 2009 lopussa 23,08 euroa ja kesäkuun 2010 lopussa 26,63 euroa, missä oli puolestaan nousua 15,4 %. A-osakkeen ylin kurssi oli tammi-kesäkuussa 30,20 euroa ja alin 23,16 euroa. B-osakkeen ylin kurssi oli 30,75 euroa ja alin 22,40 euroa. Helsingin Pörssin (OMX Helsinki) yleisindeksi laski tammi-kesäkuun aikana 3,2 % ja painotettu OMX Helsinki CAP -indeksi nousi 1,0 %. Päivittäistavarat-toimialaindeksi nousi vastaavasti 9,0 %.

 

Kesäkuun 2010 lopussa A-osakkeiden markkina-arvo oli 844 milj. euroa ja B-osakkeiden 1 782 milj. euroa. Näiden yhteinen markkina-arvo oli 2 626 milj. euroa ja se kasvoi vuoden 2009 lopusta 340 milj. euroa. Helsingin Pörssissä A-osakkeita vaihdettiin tammi-kesäkuun 2010 aikana 752 140 kpl ja vaihtoarvo oli 20 milj. euroa. B-osakkeita vaihdettiin 27,9 milj. kpl ja vaihtoarvo oli 748 milj. euroa.

 

Vuoden 2003 optio-ohjelman listattuja 2003F optio-oikeuksia vaihdettiin katsauskaudella 273 212 kpl noin 3,4 miljoonan euron arvosta. Vuoden 2003 optio-ohjelma päättyi 30.4.2010.

 

Lisäksi yhtiöllä on vuoden 2007 johdolle ja avainhenkilöille suunnattu optio-ohjelma, johon perustuvista optio-oikeuksista 2007A optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika on alkanut 1.4.2010 ja 2007B ja 2007C optio-oikeuksien osakkeiden merkintäaika alkaa huhtikuun alussa vuosina 2011 ja 2012. 2007A optio-oikeudet on myös listattu Helsingin Pörssin pörssilistalle 1.4.2010 alkaen. Vuoden 2007 optio-ohjelmaan perustuvilla optio-oikeuksilla ei ole toistaiseksi merkitty osakkeita tai käyty kauppaa. Lisätietoja hallituksella olevista valtuuksista löytyy osoitteesta www.kesko.fi.

 

Hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 myöntämä valtuus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta maksua tai muuta vastiketta vastaan. Valtuutus sisältää oikeuden myös suunnattuun antiin. Valtuutta ei ole käytetty.

 

Osakkeenomistajien määrä oli kesäkuun 2010 lopussa 37 599. Se on 1 289 vähemmän kuin vuoden 2009 lopussa. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus kaikista osakkeista oli kesäkuun 2010 lopussa 24 %. Ulkomaisten osakkeenomistajien omistusosuus B-osakkeista oli kesäkuun 2010 lopussa 36 %.

 

Liputusilmoitukset
Kesko Oyj ei saanut liputusilmoituksia katsauskaudella.

 

Katsauskauden jälkeisiä keskeisiä tapahtumia
Kesko Oyj myi 1.7.2010 kymmenen kiinteistöä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselle sekä Ilmarisen, Keskon Eläkekassan ja Kesko Oyj:n perustamalle yhteisyritykselle Kruunuvuoren Satama Oy:lle. Kiinteistökauppojen velaton kauppahinta oli yhteensä 107,5 miljoonaa euroa. Kiinteistöjen myyntivoitto 47,4 miljoonaa euroa käsitellään kertaluonteisena eränä Keskon kolmannen vuosineljänneksen liikevoitossa lukuun ottamatta 2,3 miljoonan euron kertaluonteista myyntivoittoa, joka kirjataan neljännelle vuosineljännekselle. Keskon Eläkekassa myi samassa yhteydessä Kruunuvuoren Satama Oy:lle seitsemän omistamaansa vähittäiskauppakiinteistöä. Kesko-konsernin yhtiöt vuokrasivat kiinteistöt Kesko-konsernin yhtiöiden käyttöön pääosin 15 vuoden vuokrasopimuksilla jatko-optioin, minkä seurauksena Kesko-konsernin vuokravastuut kasvoivat noin 120 miljoonalla eurolla. Kesko Oyj on tehnyt yhteisyritykseen noin 33 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen investoinnin. Sen omistus- ja ääniosuus Kruunuvuoren Satama Oy:ssa on 49 %. Yhtiö sisällytetään Kesko-konsernin taloudelliseen raportointiin osakkuusyrityksenä 1.7.2010 lukien. (pörssitiedotteet 1.7.2010)

 

Vastuullisuus
Keskon yhteiskuntavastuun raportti 2009 julkaistiin suomeksi ja englanniksi 5.5. Raportti on riippumattoman varmentajan varmentama. Kesko on soveltanut raportissa GRI-raportointiohjeita A+-tason mukaisesti.

 

Toukokuussa Kesko listattiin edellisvuoden tapaan vastuullisen sijoitustoiminnan indekseihin FTSE4Good Global ja FTSE4Good Europe. FTSE4Good-indekseihin on valittu yhteensä yli 800 yritystä. Arvioinnin Lontoossa toimivaa FTSE Groupia varten suorittaa riippumaton Ethical Investment Research Service (EIRIS) -tutkimuslaitos.

 

Kesko ja K-kauppiaat lahjoittivat äitienpäivänä 9.5. Helsingin kaupungille kuvanveistäjä Pekka Jylhän odottavaa äitiä kuvaavan veistoksen Odotus.

 

Keskon hallitus tuki merkittävillä lahjoituksilla suomalaisia korkeakouluja. Lahjoitukset myönnettiin Aalto-yliopistolle sekä Helsingin, Tampereen, Turun, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistoille sekä myöhemmin nimettäville ammattikorkeakouluille. Lahjoitukset olivat suuruudeltaan yhteensä 1 115 000 euroa.

 

Keskon hallitus myönsi stipendejä lahjakkaille nuorille urheilijoille ja taideaineiden opiskelijoille. Kesko-stipendin sai 24 nuorta urheilijalupausta ja 16 taidealan opiskelijaa eri puolilta Suomea. Stipendien yhteissumma oli 40 000 euroa, ja stipendien saajat valittiin taidekorkeakoulujen ja urheilujärjestöjen esitysten pohjalta.

 

Kesko oli sponsorina ammattikorkeakoulujen valtakunnallisessa Thesis-opinnäytetyökilpailussa, jossa valittiin huhtikuussa vuoden 2009 parhaat opinnäytetyöt. Koulutusalakohtaisten sarjojen lisäksi kilpailussa oli tällä kertaa Yhteiskuntavastuu-teemasarja.

 

Kesko oli Nuoren Suomen ja SLU:n järjestämän Your Move On Tour -tapahtumakiertueen pääyhteistyökumppani. Touko-kesäkuussa järjestetty tapahtuma oli suunnattu 13-19-vuotiaille nuorille, ja Kesko oli mukana viidellä paikkakunnalla Suomessa.

Riskienhallinta
Kesko-konsernilla on käytössään vakiintunut riskienhallintaprosessi, jonka mukaan toimialat arvioivat säännöllisesti riskejä ja niiden hallintaa sekä raportoivat niistä konsernin johdolle. Keskon riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin Keskon vuoden 2009 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä Keskon internet -sivuilla Hallinnointiperiaatteet-osiossa. Vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä esitetyissä riskitekijöissä ei ole tapahtunut olennaista muutosta alkuvuoden aikana.

 

Keskon liiketoiminnan merkittävimmät lähiajan riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen Keskon toiminta-alueella ja sen vaikutukseen Kesko-konsernin myyntiin ja tuloskehitykseen. Maakohtaiset erot talouden toipumisessa vaikuttavat kysynnän muutoksiin erityisesti rauta- ja konekaupassa. Vallitsevassa markkinatilanteessa korostuvat kustannusten alentaminen, vaihto-omaisuuden, asiakassaamisten ja sijoitusvarallisuuden tehokas hallinta sekä väärinkäytösten ehkäisyyn liittyvät riskienhallintatoimenpiteet.

 

Tuloskehitykseen liittyvät riskit ja epävarmuustekijät on kuvattu tämän tiedotteen kohdassa tulevaisuuden näkymät.

 

Tulevaisuuden näkymät
Kesko-konsernin tulevaisuuden näkymiä arvioidaan liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä osalta katsauskautta seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta (7/2010-6/2011) verrattuna katsauskauden päättymistä edeltävään 12 kuukauteen (7/2009-6/2010).

 

Kulutuskysynnän kehitysnäkymät ovat parantuneet jonkin verran erityisesti kuluttajien luottamuksen vahvistumisen sekä edelleen matalana jatkuneen korkotason myötä. Talouskehitykseen liittyy tästä huolimatta kuitenkin edelleen merkittäviä epävarmuustekijöitä sekä kokonaistuotannon kehityksen, verotuksen kiristymisen että rahoitusmarkkinoiden mahdollisten häiriöiden seurannaisvaikutusten osalta.

 

Päivittäistavaroiden hintojen lasku hidastaa edelleen markkinoiden euromääräistä kasvua, vaikka päivittäistavarakaupan kehityksen ennakoidaan jatkuvan muuten vakaana. Käyttötavarakaupassa markkinoiden elpymisen ennakoidaan jatkuvan kuluttajien luottamuksen vahvistumisen seurauksena. Asuntorakentamisen kasvun myötä rautakaupan markkinoiden ennakoidaan edelleen vahvistuvan Pohjoismaissa ja laskun tasaantuvan muissa toimintamaissa. Auto- ja konekaupassa uusien autojen myynnin ennakoidaan kasvavan ja konekaupan markkinatilanteen elpyvän hitaasti.

 

Kesko-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan kasvavan seuraavan kahdentoista kuukauden aikana.

 

 

 

Helsingissä 22.7.2010
Kesko Oyj
Hallitus


Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Lisätietoja asiasta antavat talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma, puhelin 01053 22113 ja talousjohtaja Jukka Erlund, puhelin 01053 22338. Suomenkielinen webcasting osavuosikatsauksen tulosinfosta on nähtävissä klo 10.00 osoitteessa www.kesko.fi. Englanninkielinen webkonferenssi osavuosikatsauksesta pidetään tänään klo 14.30 (Suomen aikaa). Webkonferenssiin kirjaudutaan Keskon internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi.

 

KESKO OYJ

 

Paavo Moilanen
viestintäjohtaja

 

 

LIITTEET
Laadintaperiaatteet
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Konsernin rahavirtalaskelma
Konsernin tunnusluvut
Liikevaihto segmenteittäin
Liikevoitto segmenteittäin
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä segmenteittäin
Sidottu pääoma segmenteittäin
Sidotun pääoman tuotto segmenteittäin
Investoinnit segmenteittäin
Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin
Henkilökunta keskimäärin ja 30.6.
Konsernin vastuusitoumukset
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti

 

 

Kesko Oyj:n tammi-syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 26.10.2010. Lisäksi Kesko-konsernin myynti julkistetaan kuukausittain. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Keskon internet-sivuilta osoitteesta www.kesko.fi.

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

 

 

********

 

LIITTEET:

 

Laadintaperiaatteet

 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34-standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009 lukuunottamatta seuraavia uusista ja uudistetuista IFRS-standardeista ja IFRIC-tulkinnoista aiheutuneita muutoksia.

 

-IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen
-IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös
-IAS 39 (muutos) Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen - Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät
-IFRS 5 (muutos) Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot
-IFRS 2 (muutos) Osakeperusteiset maksut - käteisvaroina maksettavat osakeperusteiset liiketoimet konsernissa
-IFRIC 9 ja IAS 39 (muutos) Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi luokittelun muutoksen yhteydessä
-IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
-Vuosittaiset IFRS -standardien muutokset (Annual Improvements)


Edellä mainituilla standardimuutoksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta raportoituun tuloslaskelmaan, taseeseen tai liitetietoihin.

 

Osavuosikatsauksessa esitetty Suomen toimintojen liikevaihto sisältää Suomen yhtiöiden vientimyynnin (aikaisemmin vienti on esitetty osana muiden maiden liikevaihtoa). Esitystavan muutos on tehty takautuvasti vertailulukuihin.

 

Konsernin tuloslaskelma (milj. e)              
  1-6/
2010
1-6/
2009
Muutos-% 4-6/
2010
4-6/
2009
Muutos-% 1-12/
2009
Liikevaihto 4 237 4 160 1,8 2 279 2 143 6,4 8 447
Myytyjen suoritteiden hankintameno -3 648 -3 613 1,0 -1 960 -1 858 5,4 -7 298
Bruttokate 589 548 7,5 319 284 12,4 1 149
Liiketoiminnan muut tuotot 313 326 -4,2 166 165 0,3 710
Henkilöstökulut -260 -273 -4,7 -132 -136 -3,3 -535
Poistot ja arvonalentumiset -57 -58 -2,6 -29 -31 -4,8 -131
Liiketoiminnan muut kulut -485 -477 1,6 -245 -240 2,3 -961
Liikevoitto 100 66 51,7 79 43 85,0 232
Korkotuotot 10 13 -25,1 4 5 -17,6 21
Korkokulut -8 -11 -27,0 -4 -5 -24,8 -20
Kurssierot ja muut rahoituserät -1 -12 -90,3 -1 -4 -86,2 -17
Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0 0 (..) 0 0 42,8 0
Voitto ennen veroja 101 56 78,1 79 38 (..) 217
Tuloverot -32 -22 42,0 -25 -16 57,6 -82
Tilikauden tulos 69 34 (..) 54 22 (..) 134
               
Tilikauden tuloksen jakautuminen              
  Emoyhtiön omistajille 66 31 (..) 51 19 (..) 125
  Vähemmistölle 3 4 -13,9 3 3 -5,4 9
               
Emoyhtiön omistajille
kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen
tulos (e)
             
               
Laimentamaton 0,67 0,31 (..) 0,52 0,19 (..) 1,28
Laimennettu 0,67 0,31 (..) 0,51 0,19 (..) 1,27
               
Konsernin laaja
tuloslaskelma (milj. e)
             
  1-6/
2010
1-6/
2009
Muutos-% 4-6/
2010
4-6/
2009
Muutos-% 1-12/
2009
Tilikauden tulos 69 34 (..) 54 22 (..) 134
Muut laajan tuloksen erät              
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 7 -3 (..) 4 -1 (..) -3
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 7 -7 (..) 8 2 (..) -4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 1 -1 (..) 1 0 (..) -2
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -2 2 (..) -2 -1 (..) 2
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 13 -9 (..) 10 0 (..) -7
Tilikauden laaja tulos 81 25 (..) 64 23 (..) 127
               
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen              
  Emoyhtiön omistajille 77 26 (..) 59 20 (..) 123
  Vähemmistölle 5 -1 (..) 5 3 82,7 4

(..) Muutos yli 100 %

 

Konsernitase (milj. e), lyhennetty        
  30.6.2010 30.6.2009 Muutos-% 31.12.2009
VARAT        
Pitkäaikaiset varat        
Aineettomat hyödykkeet 187 177 5,6 185
Aineelliset hyödykkeet 1 101 1 190 -7,5 1 111
Osuudet osakkuusyrityksissä ja muut rahoitusvarat 37 36 3,7 36
Lainasaamiset ja muut saamiset 70 62 11,5 71
Eläkesaamiset 327 310 5,5 315
Yhteensä 1 722 1 776 -3,0 1 717
         
Lyhytaikaiset varat        
Vaihto-omaisuus 677 739 -8,4 665
Myyntisaamiset 729 717 1,6 594
Muut saamiset 138 122 13,1 150
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 267 20 (..) 213
Myytävissä olevat rahoitusvarat 372 402 -7,5 428
Rahavarat 74 85 -13,2 74
Yhteensä 2 256 2 085 8,2 2 124
Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat 51 1 (..) 1
         
Varat yhteensä 4 029 3 862 4,3 3 842

 

  30.6.2010 30.6.2009 Muutos-% 31.12.2009
OMA PÄÄOMA JA VELAT        
Oma pääoma 2 002 1 901 5,3 2 005
Vähemmistöosuus 52 60 -14,1 64
Oma pääoma yhteensä 2 054 1 961 4,7 2 069
         
Pitkäaikaiset velat        
Eläkevelvoitteet 2 2 -6,1 2
Korolliset velat 241 263 -8,5 262
Korottomat velat 4 9 -54,2 6
Laskennalliset verovelat 134 128 5,0 128
Varaukset 14 18 -26,1 14
Yhteensä 394 420 -6,1 412
         
Lyhytaikaiset velat        
Korolliset velat 249 263 -5,1 194
Ostovelat 878 809 8,5 704
Muut korottomat velat 431 387 11,2 434
Varaukset 24 22 7,6 29
Yhteensä 1 582 1 481 6,8 1 361
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 029 3 862 4,3 3 842

(..) Muutos yli 100 %

 

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (milj. e)

  Osa-
ke-
pää-
oma
Osa-
ke-
anti
Yli-
kurssi
ra-
has-
to
Muut
ra-
has-
tot
Muun-
to-
erot
Arvon
muu-
tosra-
hasto
Kerty-
neet
voit-
to-
varat
Vä-
hem-
mistö-
osuus
Yh-
teen-
Oma
pääoma
1.1.2009
196 0 191 243 -10 2 1 344 61 2 026
Optioilla
merkityt
osakkeet
1 0 2           3
Optio-
ohjelmien
kulukirjaus
            3 0 3
Osingon-
jako
            -98 0 -98
Muut muutokset             1 0 1
Tilikauden tulos             31 4 34
Muut laajan
tuloksen erät
                 
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
      0 1   0 -4 -3
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
          -7     -7
Myytävissä
olevien ra-
hoitusvarojen
arvonmuutos
          -1     -1
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot
          2     2
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
      0 1 -6 0 -4 -9
Oma
pääoma
30.6.2009
196 0 193 243 -9 -4 1 281 60 1 961
                   
Oma
pääoma
1.1.2010
197 0 194 243 -7 -3 1 381 64 2 069
Optioilla
merkityt
osakkeet
1   4           4
Optio-
ohjelmien
kulukirjaus
            3 0 3
Osingon-
jako
            -89 -18 -106
Muut muutokset             1 0 1
Tilikauden tulos             66 3 69
Muut laajan
tuloksen erät
                 
Ulkomaiseen
yksikköön
liittyvät
muuntoerot
      0 5   0 2 7
Rahavirran
suojauksen
arvonmuutos
          7     7
Myytävissä
olevien rahoi-
tusvarojen
arvonmuutos
          1     1
Muihin laajan
tuloksen eriin
liittyvät verot
          -2     -2
Muut laajan
tuloksen erät
yhteensä
      0 5 6 -1 2 13
Oma
pääoma
30.6.2010
197 0 198 243 -2 4 1 362 52 2 054

 

Konsernin rahavirtalaskelma (milj. e), lyhennetty

  1-6/
2010
1-6/
2009
Muutos-% 4-6/
2010
4-6/
2009
Muutos-% 1-12/
2009
Liiketoiminnan rahavirta              
Voitto ennen veroja 101 56 78,1 79 38 (..) 217
Suunnitelman mukaiset poistot  57 56 0,7 29 29 1,6 117
Rahoitustuotot ja -kulut -1 10 (..) 0 4 -95,0 16
Muut oikaisut -12 -28 -57,5 -5 -7 -24,1 -74
               
Käyttöpääoma              
Lyhytaikaisten korottomien
liikesaamisten lisäys (-)/
vähennys (+)
-117 -67 74,9 -55 9 (..) 39
Vaihto-omaisuus lisäys (-)/
vähennys (+)
-3 130 (..) 11 91 -88,3 207
Lyhytaikaisten korottomien
velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)
174 14 (..) 119 4 (..) -84
               
Rahoituserät ja verot -64 -34 85,0 -50 -25 (..) -59
Liiketoiminnan nettorahavirta 135 136 -0,7 127 143 -11,1 379
               
Investointien rahavirta
             
Investoinnit -92 -110 -16,4 -48 -51 -5,6 -223
Käyttöomaisuuden myynnit 5 90 -94,8 4 26 -86,5 252
Pitkäaikaisten saamisten lisäys 0 0 (..) 0 0 (..) 0
Pitkäaikaisten saamisten vähennys 1 1 94,0 0 -1 -94,6 2
Investointien nettorahavirta -86 -19 (..) -44 -25 75,4 31
               
Rahoituksen rahavirta              
Korollisten velkojen lisäys (+)/ vähennys (-) 45 38 16,4 36 27 34,0 -33
Lyhytaikaisten korollisten
saamisten lisäys (-)/ vähennys
 (+)
10 -1 (..) 12 0 (..) -14
Maksetut osingot -105 -98 6,7 -105 -98 6,7 -98
Oman pääoman lisäys 4 3 36,9 3 3 15,2 5
Lyhytaikaiset rahamarkkinasijoitukset -118 58 (..) 62 4 (..) -98
Muut erät -7 7 (..) -4 0 (..) 4
Rahoituksen nettorahavirta -172 8 (..) 4 -64 (..) -234
               
Rahavarojen muutos -122 124 (..) 87 54 62,8 175
               
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 1.1.
491 319 53,9 283 387 -26,9 319
Muuntoero ja arvonmuutos 1 -3 (..) 0 0 (..) -3
Rahavarat ja myytävissä
olevien rahoitusvarojen
lyhytaikainen osuus 30.6.
371 440 -15,9 371 440 -15,9 491

(..) Muutos yli 100 %

 

Konsernin tunnusluvut      
  1-6/2010 1-6/2009 Muutos
%-yks.
Sidotun pääoman tuotto, % 10,2 6,1 4,1
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 13,2 5,4 7,8
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 10,1 3,7 6,4
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 10,6 6,4 4,2
Oman pääoman tuotto, % 6,7 3,4 3,3
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kk 8,4 2,9 5,5
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 6,6 1,5 5,1
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kk 6,6 4,5 2,1
Omavaraisuusaste, % 51,2 51,0 0,3
Nettovelkaantumisaste, % -10,9 0,9 -11,8
      Muutos-%
Investoinnit, milj. e 87,7 107,2 -18,2
Investoinnit, % liikevaihdosta 2,1 2,6 -19,7
Tulos/osake, e, laimentamaton 0,67 0,31 (..)
Tulos/osake, e, laimennettu 0,67 0,31 (..)
Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä, e, laimentamaton 0,66 0,11 (..)
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 135 136 -0,7
Investointien rahavirta, milj. e -86 -19 (..)
Oma pääoma/osake, e 20,30 19,36 4,9
Henkilöstö keskimäärin 17 913 19 678 -9,0
(..) Muutos yli 100 %      

 

Konsernin tunnusluvut
vuosineljänneksittäin
1-3/
2009
4-6/
2009
7-9/
2009
10-12/
2009
1-3/
2010
4-6/
2010
Liikevaihto, milj. e 2 018 2 143 2 133 2 153 1 958 2 279
Liikevaihdon muutos, % -11,4 -15,9 -12,4 -7,7 -3,0 6,4
Liikevoitto, milj. e 23,2 42,7 48,3 118,1 20,9 79,0
Liikevoitto, % 1,1 2,0 2,3 5,5 1,1 3,5
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. e 3,4 36,4 47,5 68,0 20,9 78,1
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä, %
0,2 1,7 2,2 3,2 1,1 3,4
Rahoitustuotot/kulut,
milj. e
-5,1 -4,4 -4,7 -1,8 0,8 -0,2
Voitto ennen veroja,
milj. e
18,2 38,2 43,8 116,3 21,9 78,7
Voitto ennen veroja, % 0,9 1,8 2,1 5,4 1,1 3,5
Sidotun pääoman tuotto, % 4,2 8,0 9,4 22,9 4,4 16,0
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, % 0,6 6,8 9,2 13,2 4,3 15,8
Oman pääoman tuotto, % 2,4 4,6 5,2 14,7 2,9 10,6
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä, %
-0,6 3,7 5,0 7,7 2,9 10,5
Omavaraisuusaste, % 49,8 51,0 52,3 54,1 51,1 51,2
Investoinnit, milj. e 51,5 55,8 49,2 41,5 42,0 45,7
Tulos/osake, laimennettu, e 0,12 0,19 0,24 0,73 0,15 0,51
Oma pääoma/osake, e 19,16 19,36 19,60 20,39 19,69 20,30

 

Tiedot segmenteittäin

 

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) 1-6/
2010
1-6/
2009
Muutos-
%
4-6/
2010
4-6/
2009
Muutos-
%
             
Ruokakauppa Suomi 1 888 1 861 1,4 976 974 0,2
Ruokakauppa muut maat* - - - - - -
Ruokakauppa yhteensä 1 888 1 861 1,4 976 974 0,2
- josta segmenttien välistä 82 79 4,1 40 37 7,3
             
Käyttötavarakauppa Suomi 682 667 2,3 331 327 1,4
Käyttötavarakauppa muut maat* 8 11 -30,0 3 5 -31,4
Käyttötavarakauppa
yhteensä
689 677 1,8 334 331 0,9
- josta segmenttien välistä 11 10 11,9 7 6 6,8
             
Rautakauppa Suomi 588 560 5,1 338 295 14,6
Rautakauppa muut maat* 618 613 0,9 374 349 7,3
Rautakauppa yhteensä 1 207 1 173 2,9 712 643 10,6
- josta segmenttien välistä 0 1 -67,1 0 1 -54,0
             
Auto- ja konekauppa Suomi 479 453 5,7 266 192 38,8
Auto- ja konekauppa muut maat* 55 76 -28,1 31 41 -24,1
Auto- ja konekauppa
yhteensä
534 529 0,9 298 233 27,6
- josta segmenttien välistä 0 0 (..) 0 0 (..)
             
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-81 -80 1,5 -41 -39 4,6
Suomi yhteensä 3 556 3 461 2,7 1 870 1 748 7,0
Muut maat yhteensä* 680 699 -2,7 409 395 3,6
Konserni yhteensä 4 237 4 160 1,8 2 279 2 143 6,4

* Liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa.

 

Liikevoitto segmenteittäin (milj. e) 1-6/
2010
1-6/
2009
 

Muutos
4-6/
2010
4-6/
2009
 

Muutos
             
Ruokakauppa 73,9 76,1 -2,2 42,2 33,8 8,4
Käyttötavarakauppa 7,1 -6,9 14,0 7,0 -3,6 10,6
Rautakauppa 4,2 9,6 -5,4 17,9 14,8 3,2
Auto- ja konekauppa 21,4 -4,1 25,5 15,0 1,9 13,1
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -6,6 -8,8 2,3 -3,2 -4,3 1,1
Konserni yhteensä 100,0 65,9 34,1 79,0 42,7 36,3

 

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin (milj. e)
 

1-6/
2010
 

1-6/
2009
 

 

Muutos
4-6/
2010
 

4-6/
2009
 

 

Muutos
             
Ruokakauppa 73,7 63,9 9,9 42,1 30,1 12,0
Käyttötavarakauppa 7,1 -16,7 23,8 7,0 -6,0 13,0
Rautakauppa 4,2 5,6 -1,5 17,9 14,8 3,1
Auto- ja konekauppa 20,5 -4,1 24,6 14,1 1,9 12,2
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-6,5 -9,0 2,4 -3,1 -4,4 1,3
Konserni yhteensä 99,0 39,8 59,2 78,1 36,4 41,7

 

Liikevoittoprosentti
ilman kertaluonteisia
eriä segmenteittäin
1-6/2010
% liike-
vaih-
dosta
1-6/2009
% liike-
vaih-
dosta
Muutos
%-yks.
4-6/2010
 % liike-
vaih-
dosta
4-6/2009
% liike-
vaih-
dosta
Muutos
%-yks.
             
Ruokakauppa 3,9 3,4 0,5 4,3 3,1 1,2
Käyttötavarakauppa 1,0 -2,5 3,5 2,1 -1,8 3,9
Rautakauppa 0,3 0,5 -0,1 2,5 2,3 0,2
Auto- ja konekauppa 3,8 -0,8 4,6 4,7 0,8 3,9
Konserni yhteensä 2,3 1,0 1,4 3,4 1,7 1,7

 

Sidottu pääoma
segmenteittäin, kumul.
keskiarvo (milj. e)
 

1-6/
2010
 

1-6/
2009
 

 

Muutos
 

4-6/
2010
 

4-6/
2009
 

 

Muutos
             
Ruokakauppa 625 635 -10 635 624 11
Käyttötavarakauppa 439 523 -84 447 527 -80
Rautakauppa 648 661 -13 660 665 -5
Auto- ja konekauppa 187 266 -79 177 247 -70
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
59 79 -20 56 67 -10
Konserni yhteensä 1 958 2 164 -206 1 975 2 129 -154

 

Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä
segmenteittäin, %
 

1-6/
2010
 

1-6/
2009
 

Muutos %-yks.
 

4-6/
2010
 

4-6/
2009
 

Muutos
%-yks.
Liukuva
12 kk 6/2010
               
Ruokakauppa 23,6 20,1 3,5 26,5 19,3 7,2 22,6
Käyttötavarakauppa 3,2 -6,4 9,6 6,3 -4,5 10,8 11,3
Rautakauppa 1,3 1,7 -0,4 10,9 8,9 2,0 1,6
Auto- ja konekauppa 22,0 -3,0 25,0 32,0 3,1 28,9 12,3
Konserni yhteensä 10,1 3,7 6,4 15,8 6,8 9,0 10,6

 

Investoinnit segmenteittäin (milj. e) 1-6/
2010
1-6/
2009
 

Muutos
4-6/
2010
4-6/
2009
 

Muutos
             
Ruokakauppa 38 40 -2 21 19 2
Käyttötavarakauppa 13 17 -4 9 7 2
Rautakauppa 28 46 -18 10 27 -16
Auto- ja konekauppa 8 4 5 4 2 2
Konserni yhteensä 88 107 -20 46 56 -10

 

Segmenttitiedot vuosineljänneksittäin

Liikevaihto segmenteittäin (milj. e) 1-3/
2009
4-6/
2009
7-9/
2009
10-12/
2009
1-3/
2010
4-6/
2010
Ruokakauppa 888 974 966 970 912 976
Käyttötavarakauppa 346 331 381 500 355 334
Rautakauppa 529 643 614 525 495 712
Auto- ja konekauppa 296 233 213 205 236 298
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -41  

-39
 

-41
-47 -40 -41
Konserni yhteensä 2 018 2 143 2 133 2 153 1 958 2 279

 

Liikevoitto segmenteittäin
(milj. e)
1-3/
2009
4-6/
2009
7-9/
2009
10-12/
2009
1-3/
2010
4-6/
2010
Ruokakauppa 42,3 33,8 35,8 58,7 31,7 42,2
Käyttötavarakauppa -3,3 -3,6 7,0 66,5 0,1 7,0
Rautakauppa -5,2 14,8 8,5 1,6 -13,8 17,9
Auto- ja konekauppa -6,0 1,9 1,7 -2,7 6,4 15,0
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-4,6 -4,3 -4,5 -5,9 -3,4 -3,2
Konserni yhteensä 23,2 42,7 48,3 118,1 20,9 79,0

 

Liikevoitto segmenteittäin
ilman kertaluonteisia eriä
(milj. e)
1-3/
2009
4-6/
2009
7-9/
2009
10-12/
2009
1-3/
2010
4-6/
2010
Ruokakauppa 33,8 30,1 35,5 33,7 31,7 42,1
Käyttötavarakauppa -10,7 -6,0 6,5 39,7 0,1 7,0
Rautakauppa -9,1 14,8 8,4 -2,1 -13,8 17,9
Auto- ja konekauppa -6,0 1,9 1,7 2,7 6,4 14,1
Yhteiset toiminnot ja
eliminoinnit
-4,6 -4,4 -4,5 -6,0 -3,4 -3,1
Konserni yhteensä 3,4 36,4 47,5 68,0 20,9 78,1

 

Liikevoittoprosentti ilman
kertaluonteisia eriä
segmenteittäin
1-3/
2009
4-6/
2009
7-9/
2009
10-12/
2009
1-3/
2010
4-6/
2010
Ruokakauppa 3,8 3,1 3,7 3,5 3,5 4,3
Käyttötavarakauppa -3,1 -1,8 1,7 7,9 0,0 2,1
Rautakauppa -1,7 2,3 1,4 -0,4 -2,8 2,5
Auto- ja konekauppa -2,0 0,8 0,8 1,3 2,7 4,7
Konserni yhteensä 0,2 1,7 2,2 3,2 1,1 3,4

 

Henkilökunta keskimäärin ja 30.6.

 

Henkilökunta keskimäärin
segmenteittäin
 

1-6/2010
 

1-6/2009
 

Muutos
Ruokakauppa 2 894 3 121 -227
Käyttötavarakauppa 5 366 5 703 -337
Rautakauppa 8 145 9 073 -928
Auto- ja konekauppa 1 117 1 366 -249
Yhteiset toiminnot 391 415 -24
Konserni yhteensä 17 913 19 678 -1 765
     
Henkilökunta 30.6.*
segmenteittäin
 

2010
 

2009
 

Muutos
Ruokakauppa 3 485 3 792 -307
Käyttötavarakauppa 7 865 8 260 -395
Rautakauppa 9 451 9 883 -432
Auto- ja konekauppa 1 208 1 371 -163
Yhteiset toiminnot 458 470 -12
Konserni yhteensä 22 467 23 776 -1 309

* työntekijöiden kokonaismäärä mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät 

 

Konsernin vastuusitoumukset (milj. e)      
  30.6.2010 30.6.2009 Muutos-%
       
Omasta puolesta 266 215 23,4
Osakkeenomistajien puolesta 0 0 -0,7
Muiden puolesta 6 8 -24,9
Vuokravastuut koneista ja kalustosta 21 24 -11,7
Vuokravastuut kiinteistöistä 2 294 2 114 8,5
       
Johdannaissopimuksista      
johtuvat vastuut      
      Käypä arvo
Kohde-etuuksien arvot 30.6. 30.6.2010 30.6.2009 30.6.2010

 
Korkojohdannaiset      
   Termiini- ja futuurisopimukset 2 12 2,00
   Koronvaihtosopimukset 206 204 3,82
Valuuttajohdannaiset      
   Termiini- ja futuurisopimukset 480 488 -9,53
    Optiosopimukset - 1 -
   Valuutanvaihtosopimukset 100 100 -2,63
Hyödykejohdannaiset      
   Sähköjohdannaiset 48 40 -0,36
   Viljajohdannaiset - 1 -

 

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sidotun pääoman tuotto*, % Liikevoitto x 100  / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus +
Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat)
keskimäärin raportointikaudelta
   
Sidotun pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
   
Sidotun pääoman tuotto
ilman kertaluonteisia eriä*, %
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä x 100 / (Pitkäaikaiset varat
+ Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat -
Korottomat velat) keskimäärin raportointikaudelta
   
Sidotun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä edelliseltä 12 kuukaudelta x 100 / (Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat - Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
   
Oman pääoman tuotto*, % (Voitto/tappio ennen veroja - tuloverot) x 100 /
Oma pääoma
   
Oman pääoman tuotto, %, liukuva 12 kuukautta (Voitto/tappio edelliseltä 12 kuukaudelta ennen veroja - tuloverot
edelliseltä 12 kuukaudelta) x 100 /
Oma pääoma
   
Oman pääoman tuotto ilman
kertaluonteisia eriä*, %
(Voitto/tappio oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja -
tuloverot oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x
100 / Oma pääoma
   
Oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä, %, liukuva 12 kuukautta (Voitto/tappio edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisilla erillä ennen veroja - tuloverot edelliseltä 12 kuukaudelta oikaistuna kertaluonteisten erien verovaikutuksella) x 100 / Oma pääoma
   
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100 /
(Taseen loppusumma - saadut ennakot)
   
Tulos/osake, laimennettu (Tulos - vähemmistöosuus) /
Keskimääräinen optioiden laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
   
Tulos/osake, laimentamaton (Tulos - vähemmistöosuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
   
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä,
laimentamaton
(Tulos oikaistuna kertaluonteisilla erillä - vähemmistöosuus) /
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
   
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma /
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
   
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100 /
Oma pääoma
   

*Pääoman tuottoluvut on annualisoitu vuositason luvuiksi.

 

K-ryhmän vähittäis- ja yritysasiakasmyynti euroina (sis. alv) (ennakkotieto):

 

  1.1.-30.6.2010 1.4.-30.6.2010
K-ryhmän vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
Milj. euroa Muutos, % Milj. euroa Muutos, %
         
K-ryhmän ruokakauppa        
K-ruokakaupat, Suomi 2 389 -0,6 1 248 -1,1
Kespro 381 -4,1 202 -4,2
Ruokakauppa yhteensä 2 770 -1,1 1 450 -1,5
         
K-ryhmän
käyttötavarakauppa
       
Käyttötavarakaupat, Suomi 921 2,7 445 0,5
Käyttötavarakaupat, Baltia 9 -29,1 4 -30,6
Käyttötavarakauppa
yhteensä
930 2,2 449 0,1
         
K-ryhmän rautakauppa        
K-rauta ja Rautia 578 7,5 385 11,4
Rautakesko Yrityspalvelu 107 13,2 62 18,0
K-maatalous 217 -10,7 139 -1,8
Suomi yhteensä 902 3,1 586 8,6
Rautakaupat, muut Pohjoismaat 608 12,7 372 16,4
Rautakaupat, Baltia 170 -24,6 104 -18,1
Rautakaupat, muut maat 140 10,5 86 25,4
Rautakauppa yhteensä 1 820 3,0 1 148 8,8
         
K-ryhmän auto- ja
konekauppa
       
VV-Autotalot 210 2,1 118 30,6
VV-Auto, maahantuonti 249 11,2 129 66,3
Konekesko, Suomi 136 2,9 85 20,1
Suomi yhteensä 596 5,9 332 39,1
Konekesko, Baltia 63 -26,8 37 -21,2
Auto- ja konekauppa
yhteensä
659 1,6 369 29,3
         
Suomi yhteensä 5 189 1,0 2 814 4,4
Muut maat yhteensä 990 -0,1 602 6,2
Vähittäis- ja
yritysasiakasmyynti
yhteensä
6 179 0,8 3 416 4,7

 

 

Takaisin ylös