Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.03.2010 KLO 15.45 1(3)

  

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n.

 

Yhtiökokoukseen osallistui 555 osakkeenomistajaa.

 

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat ja muut alla mainitut asiat.

 

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2009 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen.

 

Voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti jakaa Kesko Oyj:n osakkeille osinkoa 0,90 euroa osakkeelta eli yhteensä 88 547 166,90 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 1.4.2010 ja osingon maksupäiväksi päätettiin 12.4.2010.

 

Hallituksen käyttöön varattiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi 1 300 000 euroa. Omaan pääomaan jätettiin 962 013 856,17 euroa.

 

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2009.

 

Hallitus
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä (7) jäsenessä.

 

Yhtiökokouksen päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan ja ne ovat seuraavat:

 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenelle 37 000 euroa. Kokouspalkkiona hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että hallituksen ja valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2009 valitsemien seitsemän (7) hallituksen jäsenen kauppaneuvos, diplomikauppias Heikki Takamäen, vuorineuvos Seppo Paatelaisen, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvän, vuorineuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkilan, kauppias Esa Kiiskisen, yliasiamies, kauppatieteiden tohtori Mikko Kososen ja kauppias Rauno Törrösen kunkin Keskon yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi päättyy vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Tilintarkastaja
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja kulut korvataan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg.

 

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttaminen
Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n kokouskutsuaikaa koskeva kohta muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää (yhtiöjärjestyksen uusi 9 § on liitteenä).

 

Osingon vaikutukset Kesko Oyj:n optio-ohjelmiin
Yhtiökokouksessa päätetty osinko alentaa Kesko Oyj:n vuoden 2003 optio-ohjelman tunnuksella 2003F merkityillä optio-oikeuksilla ja vuoden 2007 optio-ohjelman tunnuksilla 2007A, 2007B ja 2007C merkityillä optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja ohjelmien ehtojen mukaisesti.

 

Osingonjaon täsmäytyspäivästä 1.4.2010 lukien mainituilla optio-oikeuksilla merkittävien uusien B-osakkeiden merkintähinnat ovat seuraavat:

 

Optio-oikeus

ISIN-koodi

B-osakkeen
merkintähinta

Merkintäaika

Kaupankäyntitunnus

2003F

FI0009609333

EUR 12,98

1.4.2007-30.4.2010

KESBVEW303

2007A

FI0009637201

EUR 42,32

1.4.2010-30.4.2012

KESBVEW107

2007B

FI0009637219

EUR 24,67

1.4.2011-30.4.2013

KESBVEW207

2007C

FI0009637227

EUR 15,94

1.4.2012-30.4.2014

KESBVEW307

 

Hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 5.2.2010 pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu on julkaistu 1.3.2010 myös pörssitiedotteena.

 

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puhelin 01053 22347.

 

 

Kesko Oyj

 

 

Paavo Moilanen
viestintäjohtaja

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesko.fi

 

 

 

 

Liite

 

 

KESKO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN UUSI 9 §:

 

"9 §
Yhtiökokouskutsu

 

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kahdessa (2) valtakunnallisessa sanomalehdessä. Kokouskutsu toimitetaan aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

 

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."

 

Takaisin ylös