Kesko Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.03.2010 KLO 17.00 1(1)

 

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus piti tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot ennallaan.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen, jossa se valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi uudelleen Maarit Näkyvän (pj), Seppo Paatelaisen ja Mikko Kososen ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi ja muiksi jäseniksi uudelleen Heikki Takamäen (pj), Seppo Paatelaisen ja Ilpo Kokkilan.

 

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Arvioinnin perusteella myös kaikki palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista ja heidän enemmistönsä yhtiöstä.

 

Lisätietoja antaa hallituksen sihteeri, johtaja Mika Majoinen, puhelin 01053 22206.

 

 

Kesko Oyj

 

 

 

Paavo Moilanen
viestintäjohtaja

 

 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

 

Takaisin ylös