Kesko Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Heikki Takamäen ja varapuheenjohtajakseen Seppo Paatelaisen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Maarit Näkyvän ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki Takamäen.

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen Kesko Oyj:n hallitus piti järjestäytymiskokouksen jossa se valitsi puheenjohtajakseen kauppaneuvos Heikki Takamäen ja varapuheenjohtajakseen vuorineuvos Seppo Paatelaisen. Hallituksen tarkastusvaliokuntaan valittiin Maarit Näkyvä (pj), Seppo Paatelainen ja Mikko Kosonen. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan valittiin Heikki Takamäki (pj), Seppo Paatelainen ja Ilpo Kokkila.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella hallituksen jäsenten enemmistö on riippumattomia yhtiöstä ja kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja antaa hallituksen sihteeri, johtaja Mika Majoinen, puhelin 01053 22206.

Kesko Oyj

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Takaisin ylös