Keskolle 103 miljoonan euron kertaluonteinen voitto kiinteistö- ja vuokrasopimusjärjestelystä

Kesko Oyj on luopunut Nordisk Renting Oy:n kanssa vuonna 2001 ja 2002 tehtyihin vuokrasopimuksiin sisältyneestä osto-optiosta, josta RBS Nordisk Renting maksaa Keskolle korvauksena 74,2 milj. euroa. Aiemmat vuokrasopimukset ovat olleet luonteeltaan rahoitusleasingsopimuksia ja niiden purkamisesta syntyy 26,5 milj. euron kertaluonteinen tuotto. Samassa yhteydessä vuokrasopimukset uudistettiin vastaamaan tämän hetken markkinatilannetta.

Lisäksi Kesko Oyj on tänään myynyt Pieksämäen K-citymarket-kiinteistön RBS Nordisk Rentingille. Ruokakesko Oy on sopinut sen vuokraamisesta pitkäaikaisella sopimuksella ja uudistanut kahdeksaa muuta, eri puolilla Suomea sijaitsevaa ruokakauppakiinteistöä koskevan vuokrasopimuksen.

Vuokrasopimusjärjestelyn ja kiinteistökaupan vaikutus Ruokakeskon ja Kesko-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoittoon on yhteensä 103 milj. euroa, joka käsitellään kertaluonteisena eränä. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Kesko-konsernin tilinpäätöstiedotteessa esitettyihin tulevaisuuden näkymiin.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Terho Kalliokoski, Ruokakesko Oy, puh. 01053 22204
Talous- ja rahoitusjohtaja, CFO Arja Talma, Kesko Oyj, puh. 01053 22113

Kesko Oyj

Paavo Moilanen
viestintäjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Takaisin ylös