Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa 1,60 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokoukseen osallistui 1 043 osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat asiat.

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2007 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen.

Voiton käyttäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa Kesko Oyj:n osakkeille osinkoa 1,60 euroa osakkeelta eli yhteensä 156 428 592,00 euroa. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 3.4.2008 ja osingon maksupäivä on 10.4.2008.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 3.4.2008 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Kesko Oyj:n osakasluetteloon. Rekisteröinnin käytäntö vaatii kolme pankkipäivää, joten osingon saajana on yhtiökokouspäivän 31.3.2008 päättyessä osakkeen omistava henkilö. Yhtiökokouspäivänä tehdyissä pörssikaupoissa osingon saa siis osakkeiden ostaja.

Hallituksen voitonjakoehdotuksen mukaisesti hallituksen käyttöön varattiin lisäksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi 300 000,00 euroa. Omaan pääomaan jätettiin 774 523 860,88 euroa.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2007.

Hallitus
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten lukumäärän ennallaan seitsemässä (7) jäsenessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2006 valittuun hallitukseen kuuluvat talousneuvos, kauppias Pentti Kalliala, vuorineuvos Ilpo Kokkila, varatoimitusjohtaja Maarit Näkyvä, vuorineuvos Seppo Paatelainen,vuorineuvos Keijo Suila, kauppias Jukka Säilä ja kauppaneuvos, diplomikauppias Heikki Takamäki. Hallituksen jäsenten yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen (2009) päättyessä.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Yhtiökokouksen vahvistamat hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat:

Kuukausipalkkiot:

palkkio/kk, euroa

hallituksen puheenjohtaja

5 000

hallituksen varapuheenjohtaja

3 500

hallituksen jäsen

2 500

Kokouspalkkiot:

palkkio/kokous, euroa

palkkio hallituksen kokouksesta

500

palkkio valiokuntien kokouksesta

500

valiokunnan puheenjohtajan palkkio valiokunnan kokouksesta, jos hän ei ole myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

1 000

Lisäksi hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johan Kronberg. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvaus laskun mukaan.

Osingon vaikutukset Kesko Oyj:n optio-ohjelmiin
Yhtiökokouksessa päätetty osinko alentaa Kesko Oyj:n vuoden 2003 optio-ohjelman tunnuksella 2003D, 2003E ja 2003F merkityillä optio-oikeuksilla ja vuoden 2007 optio-ohjelman tunnuksella 2007A merkityillä optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähintoja ohjelmien eh­to­jen mukaisesti.

Osingonjaon täsmäytyspäivästä 3.4.2008 lukien mainituilla optio-oikeuksilla merkittävien uusien B-osakkeiden merkintähinnat ovat seuraavat:

Optio-oikeus

ISIN-koodi

B-osakkeen merkintähinta

Merkintäaika

Kaupankäyntitunnus

2003D

FI0009609317

EUR 2,00

1.4.2005-30.4.2008

KESBVEW103

2003E

FI0009609325

EUR 8,99

1.4.2006-30.4.2009

KESBVEW203

2003F

FI0009609333

EUR 14,88

1.4.2007-30.4.2010

KESBVEW303

2007A

FI0009637201

EUR 44,22

1.4.2010-30.4.2012

KESBVEW107

 

Hallituksen ehdotuksista yhtiökokoukselle on kerrottu 5.2.2008 pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsu on julkaistu 25.2.2008 myös pörssitiedotteena.

Lisätietoja antaa talous- ja rahoitusjohtaja Arja Talma, puhelin 01053 22113.

Kesko Oyj

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Takaisin ylös