Kesko Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus pysytti valiokuntiensa kokoonpanot entisellään.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Maarit Näkyvä (pj), Seppo Paatelainen ja Keijo Suila. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Heikki Takamäki (pj), Pentti Kalliala ja Keijo Suila. Valiokuntien toimikausi päättyy aina varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.3.2006 valittuun hallitukseen kuuluvat talousneuvos, kauppias Pentti Kalliala, vuorineuvos Ilpo Kokkila, varatoimitusjohtaja Maarit Näkyvä, vuorineuvos Seppo Paatelainen, vuorineuvos Keijo Suila (vpj), kauppias Jukka Säilä ja kauppaneuvos, diplomikauppias Heikki Takamäki (pj).

Hallituksen jäsenten yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen (2009) päättyessä.

Lisätietoja antaa hallituksen sihteeri, johtaja Mika Majoinen, puhelin 01053 22206.

Kesko Oyj

Harri Utoslahti
viestintäpäällikkö

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin ylös