Ruokakesko myy osuutensa Rimi Balticista

Ruokakesko Oy ja ruotsalaiseen ICA-konserniin kuuluva ICA Baltic AB ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan ICA Baltic ostaa Ruokakeskon 50 %:n osuuden Rimi Baltic AB:n osakkeista. Samalla on sovittu, että Rimi Baltic ostaa Keskon virolaisen tytäryhtiön, Fiesta Real Estate AS:n omistamat, Rimi Balticille vuokratut ruokakauppakiinteistöt Virossa. Osakkeiden kauppahinta on 190 milj. euroa ja kiinteistöjen kauppahinta 50 milj. euroa. Kaupoista ennakoidaan syntyvän Keskolle noin 155 milj. euron myyntivoitto. Kauppojen voimaantulo edellyttää yrityskauppaluvan saamisen kilpailuviranomaisilta sekä sopimusten muiden ehtojen täyttymisen.

Sopimusten mukaisesti Kesko vapautuu Rimi Balticin puolesta antamistaan takaus- ja muista vastuista. Lisäksi Rimi Baltic maksaa Ruokakeskolle takaisin 24 milj. euron lainan.

Kaupassa vapautuvat varat on tarkoitus käyttää Kesko-konsernin kansainvälisen kasvun rahoittamiseen mm. Venäjällä sekä kotimaan kauppapaikkainvestointeihin.

Ruokakesko Oy ja ICA Baltic AB perustivat tasaosuuksin omistetun yhteisyrityksen Rimi Baltic AB:n tammikuussa 2005. Yhteisyrityksen tuottamat synergiaedut Keskon muuhun liiketoimintaan ovat vähäisiä. Jatkossa Kesko keskittyy kehittämään liiketoimintoja, joista se omistaa enemmistön.

Rimi Baltic on Baltian toiseksi suurin ruokakauppayritys. Yhtiön arvioitu liikevaihto vuonna 2006 on noin 970 milj. euroa. Rimi Balticin liiketulos tammi-kesäkuussa 2006 oli 6 milj. euroa tappiollinen. Puolet yhtiön liikevaihdosta ja liikevoitosta on yhdistelty Ruokakeskon tuloslaskelmaan. Rimi Balticin vaikutus Ruokakeskon koko vuoden 2006 liikevoittoon ilman kertaeriä on vähäinen. Rimi Balticilla on yhteensä 200 kauppaa Virossa, Latviassa ja Liettuassa, ja sen palveluksessa on noin 9 000 työntekijää.

Kesko on Itämeren alueen monipuolisin kaupan alan palveluyritys, joka tuottaa asiakkaiden arvostamia vähittäis- ja tukkukauppapalveluja tiiviissä yhteistyössä kauppiaiden ja muiden kumppaneiden kanssa. Kesko toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Venäjällä.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Matti Halmesmäki, Kesko Oyj, puh. 01053 22201
Varatoimitusjohtaja Juhani Järvi, Kesko Oyj, puh. 01053 22209

Kesko Oyj

Paavo Moilanen
viestintäjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin ylös