Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2005 tuloslaskelman ja taseen, konsernituloslaskelman ja -taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa 1,10 euroa osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen jäseniksi yhtiökokous valitsi Pentti Kallialan, Ilpo Kokkilan, Maarit Näkyvän, Seppo Paatelaisen, Keijo Suilan, Jukka Säilän ja Heikki Takamäen. Yhtiökokoukseen osallistui 393 osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin Kesko Oyj:n yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Yhtiökokouksen päätöksetTilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2005 tuloslaskelman ja taseen sekä Kesko-konsernin konsernituloslaskelman ja -taseen.

Voitonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen voitonjakoesityksen mukaisesti jakaa Kesko Oyj:n osakkeille osinkoa 1,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 106 484 593,60 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.3.2006 ja osingon maksupäivä on 6.4.2006.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2006 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Kesko Oyj:n osakasluetteloon. Rekisteröinnin käytäntö vaatii kolme pankkipäivää, joten osingon saajana on yhtiökokouspäivän 27.3.2006 päättyessä osakkeen omistava henkilö. Yhtiökokouspäivänä tehdyissä pörssikaupoissa osingon saa siis osakkeiden ostaja.

Hallituksen voitonjakoesityksen mukaisesti hallituksen käyttöön varattiin lisäksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi 300 000,00 euroa. Omaan pääomaan jätettiin 576 253 409,49 euroa.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi tilivelvollisille - Kesko Oyj:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle - vastuuvapauden tilikaudelta 2005.

 

Hallitus

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän (7) ja hallituksen jäseniksi valittiin talousneuvos, kauppias Pentti Kalliala, vuorineuvos Ilpo Kokkila, varatoimitusjohtaja Maarit Näkyvä, vuorineuvos Seppo Paatelainen,vuorineuvos Keijo Suila, kauppias Jukka Säilä, ja kauppaneuvos, diplomikauppias Heikki Takamäki. Valituista henkilöistä Ilpo Kokkila, Seppo Paatelainen ja Jukka Säilä ovat hallituksen uusia jäseniä. Hallituksen jäsenten yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen (2009) päättyessä.

Yhtiökokouksen vahvistamat hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavat:

Kuukausipalkkiot:

palkkio/kk, euroa

hallituksen puheenjohtaja

5 000

hallituksen varapuheenjohtaja

3 500

hallituksen jäsen

2 500

Kokouspalkkiot:

palkkio/kokous, euroa

palkkio hallituksen kokouksesta

500

palkkio valiokuntien kokouksesta

500

valiokunnan puheenjohtajan palkkio valiokunnan kokouksesta, jos hän ei ole myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

1 000

Lisäksi hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous valitsi yhtiölle yhden tilintarkastajan, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii ekonomi, KHT Pekka Nikula. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio ja korvaus laskun mukaan.

Osingon vaikutukset Kesko Oyj:n optio-ohjelmiin
Yhtiökokouksessa päätetty osinko alentaa Kesko Oyj:n vuoden 2000 optio-oh­jel­man B- ja C-optio-oikeuksien sekä vuoden 2003 optio-ohjelman D-, E- ja F-optio-oikeuksien osakkeiden merkintähintoja ohjelmien eh­to­jen mukaisesti.

Osingonmaksun täsmäytyspäivästä 30.3.2006 lukien mainituilla optio-oikeuksilla merkittävien uusien B-osakkeiden merkintähinnat ovat seuraavat:

Optio-oikeus

B-osakkeen merkintähinta

Merkintäaika

Optio-oikeuden kaupankäyntitunnus

2000B

EUR 6,77

1.11.2002-31.3.2006

KESBVEW100

2000C

EUR 5,01

1.11.2003-31.3.2006

KESBVEW200

2003D

EUR 4,53

1.4.2005-30.4.2008

KESBVEW103

2003E

EUR 12,09

1.4.2006-30.4.2009

KESBVEW203

2003F

EUR 17,98

1.4.2007-30.4.2010

ei kaupankäynnin kohteena

Vuoden 2000 B- ja C-optio-oikeuksilla tehtävien osakemerkintöjen merkintäaika päättyy optio-ohjelman ehtojen mukaisesti 31.3.2006.

Lisätietoja antaa varatoimitusjohtaja Juhani Järvi, puhelin 01053 22209.

Kesko Oyj

Paavo Moilanen
viestintäjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin ylös