Kesko Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä

Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Kesko Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajakseen Heikki Takamäen ja varapuheenjohtajakseen Keijo Suilan. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Maarit Näkyvän ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Heikki Takamäen.

Kesko Oyj:n yhtiökokous vahvisti tänään hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) ja valitsi hallituksen jäseniksi talousneuvos, kauppias Pentti Kallialan, vuorineuvos Ilpo Kokkilan, varatoimitusjohtaja Maarit Näkyvän, vuorineuvos Seppo Paatelaisen, vuorineuvos Keijo Suilan (vpj), kauppias Jukka Säilän ja kauppaneuvos, diplomikauppias Heikki Takamäen (pj).

Hallituksen jäsenten yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta siten, että toimikausi alkaa valinnan suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen (2009) päättyessä.

Hallituksen tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Maarit Näkyvä (pj), Seppo Paatelainen ja Keijo Suila. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Heikki Takamäki (pj), Pentti Kallialaja Keijo Suila. Valiokuntien toimikausi päättyy aina varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallituksen suorittaman riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Lisätietoja antaa hallituksen sihteeri, johtaja Mika Majoinen, puhelin 01053 22206.

Kesko Oyj

Paavo Moilanen
viestintäjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin ylös