Ruokakeskon ja ICA:n yhteisyritys aloittaa toimintansa Baltian maissa

Kesko-konserniin kuuluvan Ruokakesko Oy:n ja ruotsalaiseen ICA-konserniin kuuluvan ICA Baltic AB:n puoliksi omistama yhteisyritys, Rimi Baltic AB, aloittaa toimintansa Baltian maissa tänään. Osapuolet ovat tänään allekirjoittaneet lopulliset sopimukset järjestelystä, ja yhteisyritykseen on siirretty niiden päivittäistavaratoiminnot Virossa, Latviassa ja Liettuassa.

Ruokakesko Oy ja ICA Baltic AB ovat siirtäneet Baltian päivittäistavaratoimintonsa itsenäisenä yhteisyrityksenä toimivalle ruotsalaiselle osakeyhtiölle, Rimi Baltic AB:lle, sovittujen arvostusperiaatteiden mukaisesti. Kesko-konsernin Baltian päivittäistavaratoimintoihin liittyvät varat ovat kirjanpitoarvoltaan noin 110 miljoonaa euroa, josta noin 90 miljoonaa euroa siirtyy yhteisyritykseen. Yhteisyritys vuokraa Kesko-konsernilta sille jäävät, Virossa sijaitsevat kiinteistöt, joiden kirjanpitoarvo on noin 20 miljoonaa euroa. Lisäksi Ruokakesko investoi yhteisyritykseen 4,5 miljoonaa euroa.

Rimi Balticin oma pääoma on 140 miljoonaa euroa. Ruokakeskon 50 prosentin osuus yhteisyrityksestä konsolidoidaan rivi riviltä Kesko-konsernin lukuihin 1.1.2005 alkaen. Järjestelyllä ei ole välitöntä oleellista vaikutusta Kesko-konsernin tulokseen.

Järjestely synnyttää Baltian ruokamarkkinoille vahvan toimijan. Ruokakeskon ja ICA:n Baltian toimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2004 oli noin 690 miljoonaa euroa. Yhteisyrityksen henkilöstömäärä Virossa, Latviassa ja Liettuassa on yhteensä noin 8 300, ja sen päätoimipaikka on Riiassa, Latviassa.

Rimi Baltic toimii hypermarket-, supermarket- ja halpahintamyymälä-konsepteilla. Alkuvaiheessa yhtiöllä on noin 160 kauppaa, mutta tarkoituksena on kehittää ja laajentaa myymäläverkostoa kaikissa toimintamaissa. Tavoitteena on saavuttaa alueella markkinajohtajuus ja kolmessa vuodessa 25 prosentin markkinaosuus. Yhtiö tavoittelee positiivista liikevoittoa vuonna 2007.

Hypermarketit perustuvat ICA:n Rimi-liiketyyppiin, ja sen mukaiseksi uudistetaan kevään aikana myös Ruokakeskon nykyiset Citymarketit Virossa ja Latviassa. Ketjun nimi on Rimi Hypermarket. Supermarketien perustana on ICA:n Rimi Supermarket -konsepti, ja ketjun kaupat toimivat Rimi-nimellä. Halpahintamyymälät pohjautuvat puolestaan Ruokakeskon Säästumarket- ja SuperNetto-konsepteihin. Virossa kaupat jatkavat Säästumarketeina ja Latviassa SuperNettoina. Suunnitelmissa on laajentaa SuperNetto-ketju myös Liettuaan, jossa osapuolilla ei aiemmin ole ollut halpahintamyymälöitä.

Yhtiölle rakennetaan keskitetty logistiikka- ja jakeluorganisaatio, joka johtaa ja pitää yllä kaikissa Baltian maissa sijaitsevien jakelukeskusten verkostoa. Logistiikan suuryksikkö sijaitsee Riiassa, paikalliset yksiköt sijaitsevat Tallinnan ja Vilnan lähistöllä.

Rimi Baltic AB:n toimitusjohtajaksi on nimitetty ICA Baltic AB:n nykyinen toimitusjohtaja Antonio Soares ja varatoimitusjohtajaksi Ruokakeskon nykyinen Baltian toimintojen johtaja Seppo Hämäläinen. Talousjohtajaksi on nimitetty Ton Nolet, joka on toiminut ICA Baltic AB:n talousjohtajana.

Yhteisyrityksen hallituksen puheenjohtaja on Ruokakeskon toimitusjohtaja Kalervo Haapaniemi ja varapuheenjohtaja ICA:n toimitusjohtaja Kenneth Bengtsson. Puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain Ruokakeskon ja ICA:n edustajien kesken.

Sopimus yhteisyrityksen perustamisesta allekirjoitettiin 8.6.2004, jolloin siitä kerrottiin pörssitiedotteella.

Lisätietoja:
Ruokakeskon toimitusjohtaja Kalervo Haapaniemi, puh. 01053 22204

Kesko Oyj
Konserniviestintä

Atte Kaksonen
viestintäpäällikkö

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin ylös