Kesko myy kiinteistöomaisuuttaan

Kesko on tänään myynyt Vantaan Hakkilassa sijaitsevan ruokakaupan keskusvarastokiinteistön, Kaukomarkkinoiden päätoimitalon Espoon Kilosta sekä 16 ruokakauppakiinteistöä eri puolilta Suomea Nordisk Renting Oy:lle. Kokonaiskauppahinta oli 95,7 milj. euroa ja Kesko-konsernin myyntivoitto 44,7 milj. euroa. Tilat vuokrattiin takaisin pitkillä vuokrasopimuksilla. Vuokravastuuta, joka on yhteensä 95,8 milj. euroa, ei luokitella rahoitusleasingiksi.

Keskon kiinteistöjen lisäksi kokonaiskauppaan kuului yksi Keskon eläkekassan omistama ruokakaupan kiinteistö. Kaikki nyt myydyt kiinteistöt olivat ns. peruskohteita, jotka pyritään Keskon kiinteistöjen hallintastrategian mukaan myymään ja vuokraamaan takaisin liiketoiminnan käyttöön. Keskon kiinteistöomaisuus on luokiteltu strategisiin kohteisiin, peruskohteisiin, kehityskohteisiin ja realisointikohteisiin. Strategiset kohteet ovat vähittäiskaupan suuryksiköitä, jotka halutaan omistaa itse. Strategisten kohteiden pääoma on noin kaksi kolmasosaa Keskon koko kiinteistöpääomasta.

Keskolla oli 31.12.2004 Suomessa, Baltiassa ja Ruotsissa omistuksessaan kiinteistöjä 1,2 milj. m2. Niiden kirjanpitoarvo oli noin 900 milj. euroa. Vuokrakohteita on 1,8 milj. m2 ja niistä oli vuokravastuita noin 1 300 miljoonaa euroa. Investoinnit kiinteistöihin ja kauppapaikkoihin ovat viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana olleet keskimäärin lähes 150 milj. euroa vuodessa. Kaupan kohteiden yhteenlaskettu pinta-ala oli 108 000 m2, josta ruokakaupan keskusvarasto (KV2) on noin 60 000 m2.

Lisätietoja:
talous- ja rahoitusjohtaja, CFO Juhani Järvi, puh. 01053 22209
yksikön päällikkö Juhani Rontu, puh. 01053 23046

Kesko Oyj
Konserniviestintä

Atte Kaksonen
viestintäpäällikkö

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Takaisin ylös