Ruokakesko ja ICA yhdistävät ruokakauppatoimintonsa Baltiassa

Kesko-konserniin kuuluva Ruokakesko Oy ja ruotsalaisen ICA AB:n konserniin kuuluva ICA Baltic AB ovat tänään allekirjoittaneet sopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta tasaosuuksin Baltian ruokamarkkinoille. Sopimuksen mukaan yhtiöiden nykyiset toiminnot Virossa, Latviassa ja Liettuassa yhdistetään. Yhteisyrityksen toiminnan on suunniteltu alkavan vuoden 2004 loppuun mennessä edellyttäen, että kilpailuviranomaiset hyväksyvät järjestelyn ja sopimuksen muut ennakkoehdot täyttyvät.

Järjestely toteutetaan siten, että Ruokakesko ja ICA Baltic AB siirtävät Baltian päivittäistavaratoimintonsa itsenäisenä yhteisyrityksenä toimivalle ruotsalaiselle osakeyhtiölle sovittujen arvostusperiaatteiden mukaisesti. Yhteisyritykseen siirrettävien varojen kirjanpitoarvo Kesko-konsernissa oli vuoden 2003 lopussa noin 110 miljoonaa euroa. Ruokakeskon lisäinvestointi yhteisyritykseen täsmentyy järjestelyn toteutuessa. Molempien yhtiöiden omistusosuus sekä äänivalta yhteisyrityksessä on 50 prosenttia. Järjestelyllä ei ennakoida olevan välitöntä, oleellista vaikutusta Kesko-konsernin tulokseen.

Osapuolten välisen osakassopimuksen mukaan yhteisyrityksen osakkeiden luovutusoikeus on rajoitettu, ja sopimuksessa määritelty määräysvallan muutos osapuolessa tai emoyhtiöissä voi johtaa yhteisyrityksen osakkeisiin kohdistuvaan toisen osapuolen lunastusoikeuteen.

Uusi yhtiö tukee Ruokakeskon ja ICA:n strategioita hakea vahvaa kasvua ja kannattavuutta Baltian maissa. Tavoitteena on saavuttaa alueella markkinajohtajuus sekä kolmen vuoden kuluessa 25 prosentin markkinaosuus. Kuluttajille yhteisyritys merkitsee näissä maissa nykyistä laajempia ja monipuolisempia tuotevalikoimia. Ruokakesko ja ICA puolestaan hakevat järjestelyllä synergiaetuja ostamisessa, kauppaverkoston kehittämisessä ja logistiikassa.

Ruokakeskon ja ICA:n yhteenlaskettu Baltian liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2003 oli noin 550 miljoonaa euroa. Baltian ruokamarkkinoiden kokonaisarvo oli noin 4,7 miljardia euroa ja vuosikasvu yli viisi prosenttia. Ruokakeskon Baltian liiketoiminnot ovat olleet tappiollisia, mutta kehittyneet odotusten mukaisesti. Myös ICA:n Baltian toiminnot ovat olleet tappiollisia.

Ruokakeskon ja ICA:n vahvuudet Baltian maissa täydentävät toisiaan. Ruokakeskon vahvin markkina-alue on Viro, jossa se on markkinajohtaja. ICA taas on vahva Latviassa. Osapuolilla on Virossa, Latviassa ja Liettuassa tällä hetkellä yhteensä noin 150 hypermarket-, supermarket- ja halpamyymäläkonseptilla toimivaa ruokakauppaa sekä niiden lisäksi logistiikkakeskukset.

Kilpailuviranomaisten hyväksyessä järjestelyn ja muiden sopimuksen ennakkoehtojen täyttyessä yhteisyrityksen toimitusjohtajaksi nimitetään Antonio Soares ja varatoimitusjohtajaksi Seppo Hämäläinen. Antonio Soares on ICA Baltic AB:n nykyinen toimitusjohtaja ja Seppo Hämäläinen on Ruokakeskon Baltian toimintojen johtaja.

Ruokakeskolla on tätä nykyä kuusi Citymarketia Virossa ja se omistaa maan suurimman halpamyymäläketjun Säästumarketin, johon kuuluu 45 kauppaa. Lisäksi Ruokakeskolla on SuperNetto-noutotukkumyymälä ja logistiikkakeskus Tallinnassa. Latviassa yhtiöllä on viisi Citymarketia ja 17 SuperNetto-halpahintamyymälää. Henkilöstöä Ruokakeskolla on Virossa ja Latviassa yhteensä noin 2 600.

ICA:lla on Virossa viisi RIMI-supermarketia ja yksi RIMI-hypermarket. Latviassa yhtiöllä on 34 RIMI-supermarketia ja neljä RIMI-hypermarketia sekä logistiikkakeskus Riiassa. Liettuassa ICA:lla on yhteensä 33 supermarketia ja hypermarketia, joista useimmat toimivat RIMI-logon alla. Vilnassa yhtiöllä on logistiikkakeskus. ICA:n henkilöstön määrä Baltian maissa on yhteensä noin 5 500.

Lisätietoja:
Ruokakeskon toimitusjohtaja Kalervo Haapaniemi, puh. 01053 22204
Ruokakeskon Baltian toimintojen johtaja Seppo Hämäläinen, puh. +371 6557 083

Kesko Oyj
Konserniviestintä

Erkki Heikkinen
viestintäjohtaja

JAKELU
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin ylös