Kesko Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti jakaa 1 euron lisäosingon

Kesko Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti tänään jakaa lisäosinkoa 1,00 euroa kultakin A-osakkeelta ja kultakin vanhalta B-osakkeelta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokoukseen osallistui yhteensä 248 osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksen päätös 1,00 euron lisäosingosta
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan 31.12.2003 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan 29.3.2004 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyn osingon lisäksi osinkoa 1,00 euroa kultakin A-osakkeelta ja kultakin vanhalta B-osakkeelta. Osinkoa ei makseta vuoden 2004 aikana yhtiön vuoden 2000 optio-ohjelman mukaisilla B- tai C-optio-oikeuksilla merkityille Kesko Oyj:n uusille B-osakkeille, jotka on noteerattu Helsingin Pörssin päälistalla lajina Kesko B-uudet.

Osinko maksetaan sille, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 12.11.2004 on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäivä on 19.11.2004.

Lisäosingon vaikutukset Kesko Oyj:n optio-ohjelmiin
Ylimääräisessä yhtiökokouksessa päätetty lisäosinko alentaa Kesko Oyj:n vuoden 2000 optio-oh­jel­man B- ja C-optio-oikeuksien sekä vuoden 2003 optio-ohjelman D- ja E-optio-oikeuksien osakkeiden merkintähintoja ohjelmien eh­to­jen mukaisesti.

Osingonjaon täsmäytyspäivästä 12.11.2004 lukien mainituilla optio-oikeuksilla merkittävien uusien B-osakkeiden merkintähinnat ovat seuraavat:

Optio-oikeus

B-osakkeen merkintähinta

Merkintäaika

Option kaupankäyntitunnus

2000B

EUR 8,87

1.11.2002-31.3.2006

KESBVEW100

2000C

EUR 7,11

1.11.2003-31.3.2006

KESBVEW200

2003D

EUR 6,63

1.4.2005-30.4.2008

ei kaupankäynnin kohteena

2003E

EUR 14,19

1.4.2006-30.4.2009

ei kaupankäynnin kohteena

Lisäosinko ei vaikuta vuoden 2003 optio-ohjelman mukaisten F-optio-oikeuksien osakkeiden merkintähintaan, koska niiden optio-ohjelman ehtojen mukainen merkintähinnan määräytymisajanjakso on vasta huhtikuussa vuonna 2005.

Kesko Oyj:n pääjohtajan, vuorineuvos Matti Honkalan yhtiökokousesitys on Keskon Internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi/aineistopalvelu.

Lisätietoja antaa talous- ja rahoitusjohtaja, CFO Juhani Järvi, puhelin 01053 22209.

Kesko Oyj
Konserniviestintä

Atte Kaksonen
viestintäpäällikkö

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin ylös