Kesko Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään vuoden 2003 tuloslaskelman ja taseen, konsernituloslaskelman ja taseen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti myös jakaa osinkoa 2,00 euroa osakkeelta hallituksen esityksen mukaisesti. Yhtiökokoukseen osallistui noin 600 osakkeenomistajaa.

Yhtiökokouksessa käsiteltiin Kesko Oyj:n yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä osakkeenomistaja Ritva Siiven esitys Keskon johdon optiojärjestelmistä luopumiseksi.

Yhtiökokouksen päätökset

1. Kesko Oyj:n yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

Tilinpäätöksen vahvistaminen
Yhtiökokous vahvisti Kesko Oyj:n vuoden 2003 tuloslaskelman ja taseen sekä Kesko-konsernin konsernituloslaskelman ja -taseen.

Voitonjako
Yhtiökokous päätti hallituksen voitonjakoesityksen mukaisesti jakaa Kesko Oyj:n osakkeille osinkoa 2,00 euroa osakkeelta eli yhteensä 182 249 600,00 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 1.4.2004 ja osingon maksupäivä on 8.4.2004.

Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2004 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Kesko Oyj:n osakasluetteloon. Rekisteröinnin käytäntö vaatii kolme pankkipäivää, joten osingon saajana on yhtiökokouspäivän 29.3.2004 päättyessä osakkeen omistava henkilö. Yhtiökokouspäivänä tehdyissä pörssikaupoissa osingon saa siis osakkeiden ostaja.

Hallituksen voitonjakoesityksen mukaisesti hallituksen käyttöön varattiin lisäksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin lahjoituksina jaettavaksi 250 000,00 euroa. Omaan pääomaan jätettiin 611 660 759,40 euroa.

Vastuuvapaus
Yhtiökokous myönsi tilivelvollisille - Kesko Oyj:n hallitukselle ja toimitusjohtajalle - vastuuvapauden tilikaudelta 2003.

Hallituksen jäsenten palkkiot
Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Lisäksi yhtiökokous päätti, että mahdollisesti perustettavien hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan valiokunnan kokouksesta sama kokouspalkkio kuin hallituksen kokouksesta. Yhtiökokouksen vahvistamat palkkiot ovat:

puheenjohtaja: kuukausipalkkio 3 800 euroa ja kokouspalkkio 420 euroa
varapuheenjohtaja: kuukausipalkkio 2 400 euroa ja kokouspalkkio 420 euroa
jäsen: kuukausipalkkio 2 000 euroa ja kokouspalkkio 420 euroa
valiokunnan jäsen: kokouspalkkio 420 euroa.
Palkkiota ei kuitenkaan makseta yhtiön palveluksessa olevalle jäsenelle eli pääjohtaja Matti Honkalalle.
Yhtiön nykyisen hallituksen kaikkien kahdeksan jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta. Toimikausi alkoi 31.3.2003 ja päättyy vuoden 2006 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastaja
Yhtiökokous valitsi yhtiölle yhden tilintarkastajan, joka on KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toimii ekonomi, KHT Pekka Nikula. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

2. Osakkeenomistaja Ritva Siiven esitys Keskon johdon optiojärjestelmistä luopumiseksi.

Yhtiökokous hylkäsi osakkeenomistaja Ritva Siiven esityksen Keskon johdon optiojärjestelmistä luopumiseksi äänestyksen jälkeen äänin 142 554 411 (99,58 %) - 604 528 (0,42 %).

Kesko Oyj:n yhtiöjärjestys, yhtiön hallintoperiaatteet (Corporate Governance Statement) ja yhtiön optiojärjestelmät on esitelty yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi/sijoittajatietoa sekä yhtiön vuosikertomuksessa vuodelta 2003.

Kesko Oyj:n hallituksen puheenjohtajan, diplomikauppias Heikki Takamäen ja Kesko Oyj:n pääjohtajan, vuorineuvos Matti Honkalan pitämät puheet ovat Keskon Internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi/aineistopalvelu.

Lisätietoja antaa talous- ja rahoitusjohtaja, CFO Juhani Järvi, puhelin 01053 22209.

Kesko Oyj
Konserniviestintä

Erkki Heikkinen
viestintäjohtaja

JAKELU
HEX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin ylös