KESKO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kesko Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2002 vahvisti vuoden 2001 tilinpäätöksen, myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden ja päätti jakaa osinkoa 0,60 euroa osakkeelta hallituksen esityksen mukaisesti.


YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Kesko Oyj:n vuoden 2001 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin.

2. Osingonjako
Kesko Oyj:n osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 0,60 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.4.2002 ja osingonmaksun alkamispäivä 3.5.2002.

3. Vastuuvapaus
Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2001.

4. Tilintarkastajat
Tilintarkastajiksi valittiin:
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, ilmoittamanaan päävastuullisena tilintarkastajana ekonomi Pekka Nikula, KHT ja ekonomi Mauno Tervo, KHT.

Lisätietoja antaa johtaja Juhani Järvi, puhelin 01053 22209.

KESKO OYJ
Konserniviestintä

Erkki Heikkinen
viestintäjohtaja

JAKELU
HEX Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin ylös