KESKO OY:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kesko Oy:n varsinainen yhtiökokous 6.4.1998 vahvisti vuoden 1997 tilinpäätöksen, myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden, päätti jakaa osinkoa 3,00 markkaa osakkeelta, päätti muuttaa Kesko Oy:n julkiseksi osakeyhtiöksi sekä päätti yhtiöjärjestyksen 1 ja 14.1 pykälien muuttamisesta.

YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET KOKONAISUUDESSAAN

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Kesko Oy:n vuoden 1997 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin.

2. Osingonjako
Kesko Oy:n osakkeille päätettiin jakaa osinkoa 3,00 markkaa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.4.1998 ja osingon maksupäivä 16.4.1998.

3. Vastuuvapaus
Tilivelvollisille myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1997.

4. Hallintoneuvoston jäsenet
Hallintoneuvoston varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18 ja varajäsenten lukumääräksi 15.

Erovuoroisten sekä eronneiden hallintoneuvoston varsinaisten ja varajäsenten tilalle valittiin seuraavat henkilöt:

VARSINAISET JÄSENET TOIMIKAUSI

Hiltunen, Leena dipl.kauppias Suomussalmi 1999-2001
Kalliala, Pentti kauppias Turku 1999-2001
Kannos, Ari kauppias Anjalankoski 1999-2001
Sivonen, Kalevi dipl.kauppias Vantaa 1999-2001

VARAJÄSENET

Lehtinen, Pekka kauppias Riihimäki 1999-2001
Mäkinen, Rauno kauppias Taipalsaari 1999-2001
Toivakka, Jukka kauppias Mikkeli 1999-2001
Viinamäki, Kalevi kauppias Pirkkala 1998-2000
Wallin, Timo kauppias Mäntsälä 1999-2000

5. Tilintarkastajat
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin:

KHT-yhteisö SVH Coopers & Lybrand Oy, ilmoittamanaan päävastuullisena tilintarkastajana ekonomi Pekka Nikula, KHT ja ekonomi Mauno Tervo, KHT.

6. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Yhtiökokous päätti muuttaa Kesko Oy:n julkiseksi osakeyhtiöksi sekä päätti yhtiöjärjestyksen 1 ja 14.1 pykälien muuttamisesta. Muutokset tulevat voimaan sitten, kun ne on merkitty kaupparekisteriin. Pykälät kuuluvat muutetussa muodossaan seuraavasti:

1 pykälä

Yhtiön toiminimi on Kesko Oyj.

Yhtiön toiminimen erikieliset ilmaisut ovat:
- ruotsiksi Kesko Abp
- englanniksi Kesko Corporation
- saksaksi Kesko Ag.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

14 pykälä 1 mom

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkaille ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kahdessa hallintoneuvoston määräämässä sanomalehdessä. Kokouskutsu julkaistaan aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 3a luvun 11 pykälän 1 momentissa tarkoitettua määräpäivää.

Lisätietoja antaa viestintäjohtaja Erkki Heikkinen (01053 22721).

KESKO OY
Konserniviestintä
Erkki Heikkinen
Viestintäjohtaja

JAKELU
Helsingin Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Takaisin ylös