Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kasvoi hyvin alkuvuonna pohjalaismaakunnissa - Byggvaru- och husteknikhandelns försäljning ökade utomordentligt under början av året i de österbottniska landskapen

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 29.4.2022 - K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 29.4.2022 Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla rakentamisen ja talotekniikan kauppa kävi tammi-maaliskuussa erittäin hyvin niin kuluttaja- kuin yritysmyynneissäkin. I Södra Österbotten och Österbotten gick både konsument- och företagsförsäljningen inom byggvaru- och husteknikhandeln mycket bra.

”Rakentamisen vilkkaus ja erinomaisesti tehty asiakastyö rakentamisen ja talotekniikan kaupoissamme näkyy huikeina kehityksinä molemmissa maakunnissa”, kommentoi Keskon Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Alanen. ”Päivittäistavarakaupan myynteihin voi olla myös tyytyväinen, koska taustalla ovat viime vuoden kovat vastaluvut ja pääsiäisostojen ajoittuminen silloin maaliskuulle. Ravintolatukku Kespron myynti on noussut reilusti yli koronaa edeltävälle tasolle ja varsinkin maaliskuu oli jo erittäin hyvä.”

”Kannanottona Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa päätimme helmikuussa lopettaa venäläisten tuotteiden ostot ja elintarvikkeiden viennin Venäjälle. Viime vuosina ostomme Venäjältä ovat olleet erittäin vähäiset. Sota ja asetetut pakotteet vaikuttavat merkittävästi maailmantalouteen. Pohjalaismaakuntien merkitys korostuu tässä maailmantilanteessa elintarvikkeiden merkittävänä tuottajana”, Alanen jatkaa.

Pohjanmaalla K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi 4,8 %

K-ryhmän myynti oli maakunnassa alkuvuonna yhteensä 61,9 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja kasvua siinä oli 4,8 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 42,1 miljoonaa euroa se oli viime vuoden tasoa. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kävi 19,8 miljoonalla eurolla ja se kasvoi komeat 21,0 %.

Etelä-Pohjanmaalla vähittäismyynti kasvoi 2,2 %

Etelä-Pohjanmaalla K-ryhmän myynti oli tammi-maaliskuussa yhteensä 54,8 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja se kehittyi 2,2 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 38,2 miljoonaa euroa ja se oli viime vuoden tasolla. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa oli 16,6 miljoonaa euroa ja se oli plussalla 9,1 %.

”Kesäkuussa Seinäjoella avataan uusi K-Supermarket Kasperi”, iloitsee Jari Alanen.

***

"Det livliga byggandet och det utmärkta kundarbetet i våra byggvaru- och husteknikaffärer syns på den fina utvecklingen i båda landskapen", kommenterar Jari Alanen, regiondirektör för Keskos Västra Finlands region. "Vi kan också vara nöjda med försäljningen inom dagligvaruhandeln, eftersom jämförelsetalen från i fjol var mycket höga och butikernas påskinköp inföll i mars i fjol. Restauranggrossisten Kespros försäljning har ökat till en nivå som är rejält högre än före coronapandemin och i synnerhet i mars var försäljningen redan mycket god."

"Som ett ställningstagande till Rysslands anfallskrig mot Ukraina beslöt vi i februari att sluta köpa ryska varor och lägga ner livsmedelsexporten till Ryssland. Under de senaste åren har våra inköp från Ryssland varit mycket små. Kriget och de införda sanktionerna har en betydande inverkan på världsekonomin. De österbottniska landskapens betydelse som en betydande livsmedelsproducent framhävs i det rådande världsläget", fortsätter Alanen.

I Österbotten ökade K-gruppens försäljning med 4,8 %

K-gruppens försäljning i landskapet uppgick under början av året till sammanlagt 61,9 miljoner euro (moms 0 %), en ökning med 4,8 %. Dagligvaruhandelns försäljning var 42,1 miljoner euro och den låg på fjolårsnivå. Byggvaru- och husteknikhandelns försäljning blev 19,8 miljoner euro, en ökning med fina 21,0 %.

I Södra Österbotten ökade försäljningen med 2,2 %

K-gruppens försäljning i Södra Österbotten uppgick i januari-mars till 54,8 miljoner euro (moms 0 %) och ökade med 2,2 %. Dagligvaruhandelns försäljning var 38,2 miljoner euro och den låg på fjolårsnivå. Inom byggvaru- och husteknikhandeln uppgick försäljningen till 16,6 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 9,1 %.

"I juni öppnas nya K-Supermarket Kasperi i Seinäjoki", gläder sig Jari Alanen.

Takaisin ylös