Kesko ja Nurmijärven kunta allekirjoittivat esisopimuksen tontin hankinnasta logistiikkakeskuksen tarpeisiin

Nurmijärven Ilvesvuoren yritysalueella sijaitsevan tontin hankinnalla Kesko varautuu päivittäistavaratoimialan kasvuun myös kauempana tulevaisuudessa.

Hämeenlinnan moottoritien tuntumassa sijaitsevalle tontille suunnitellaan Keskon päivittäistavarakauppaa palvelevan logistiikkakeskuksen rakentamista. Rakentaminen tapahtuisi vaiheittain tämän ja osin seuraavan vuosikymmenen aikana.

Nurmijärven kunnanvaltuusto ja -hallitus puolsivat huhtikuussa noin 57 hehtaarin kokoisen tontin luovuttamista Keskolle, ja tonttikaupan esisopimus allekirjoitettiin 22.6.2021. Tonttia koskeva kaavamuutostyö on kunnassa jo käynnissä.

Takaisin ylös