K-ryhmän myynti oli alkuvuonna Lounais-Suomen alueella yhteensä 724 miljoonaa euroa - K-gruppens försäljning i Sydvästra Finland uppgick till sammanlagt 724 miljoner euro i början av året

K-RYHMÄ ALUETIEDOTE 23.7.2021 K-ryhmän myynti oli tammi-kesäkuussa Lounais-Suomen alueella yhteensä 723,6 miljoonaa euroa (alv 0 %) ja se kehittyi 4,5 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 509,2 miljoonaa euroa ja se oli plussalla 1,8 %. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan kehitys oli 6,5 % ja myynti 161,8 miljoonaa euroa. Autokaupan myynnin arvo oli 52,6 miljoonaa euroa ja se kehittyi jopa 30,4 %.

K-ryhmän Lounais-Suomen alueeseen kuuluvat maakunnat Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa.

”Hyvänä jatkuneen päivittäistavaran ja rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynnin kasvun rinnalla mielenkiinto kohdistuu nyt myös vahvistuvaan autokauppaan sekä hotelli- ja ravintola-alan tukkumme Kespron myynteihin”, kertoo Keskon Lounais-Suomen aluejohtaja Lauri Inna. ”Kauppapaikkapuolella alkuvuoden suurin ja mielenkiintoisin hanke oli Turun ydinkeskustassa kesäkuun alussa avattu K-Supermarket Centrum. Kesän jälkeen K-Citymarket Länsikeskuksen iso uudistus kääntyy loppusuoralle ja uudistettua kauppaa odotetaan mielenkiinnolla.”

Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomessa oli K-ryhmän myynti yhteensä 507,9 miljoonaa euroa ja se kehittyi 3,4 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 347,6 miljoonaa euroa. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kävi 114,9 miljoonalla ja se kehittyi 2,0 %. Autokaupan myynti oli 45,3 miljoonaa ja se kehittyi jopa 31,8 %.

SatakuntaMaakunnassa K-ryhmän myynti oli yhteensä 192,3 miljoonaa euroa ja se kehittyi 7,5 %. Päivittäistavarakaupan myynti oli 138,1 miljoonaa ja kehitys 3,4 %. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa kehittyi 19,5 % ja myynti oli 46,9 miljoonaa euroa. Autokaupan myynti oli 7,2 miljoonaa euroa ja se oli plussalla 22,1 %.

K-gruppens försäljning i Sydvästra Finland uppgick till sammanlagt 724 miljoner euro i början av året

K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 23.7.2021

I januari–juni uppgick K-gruppens försäljning i Sydvästra Finland till sammanlagt 723,6 miljoner euro (moms 0 %) och ökade med 4,5 %. Dagligvaruhandelns försäljning uppgick till 509,2 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 1,8 %. Byggvaru- och husteknikhandeln ökade med 6,5 % och försäljningen med 161,8 miljoner euro. Försäljningen inom bilhandeln uppgick till 52,6 miljoner euro, vilket innebär en ökning på hela 30,4 %.

Till K-gruppens region i Sydvästra Finland hör landskapen Egentliga Finland, Satakunta och Åland.

”Ökningen i försäljningen av dagligvaror, byggvaror och husteknik har varit fortsatt positivt. Vid sidan av denna handel är intresset nu också riktat till bilhandeln, som växer allt starkare, samt till försäljningen för Kespro som är vår partihandel inom hotell- och restaurangbranschen”, säger regiondirektör Lauri Inna, Kesko Sydvästra Finland. ”Bland våra affärsplatser var K-Supermarket Centrum, som öppnade i Åbo centrum i början av juni, det största och mest intressanta projektet i början av året. Efter sommaren slutförs den stora ombyggnaden av K-Citymarket Länsikeskus, och öppnandet av den renoverade affären väntas med stort intresse.”

Egentliga Finland

K-gruppens försäljning i Egentliga Finland uppgick till totalt 507,9 miljoner euro och ökade med 3,4 %. Dagligvaruhandelns försäljning uppgick till 347,6 miljoner euro. Byggvaru- och husteknikhandeln uppgick till 114,9 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 2,0 %. Försäljningen inom bilhandeln uppgick till 45,3 miljoner euro, vilket innebär en ökning på hela 31,8 %.

Satakunta

K-gruppens försäljning i Satakunta uppgick till totalt 192,3 miljoner euro och ökade med 7,5 %. Dagligvaruhandelns försäljning uppgick till 138,1 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 3,4 %. Byggvaru- och husteknikhandeln ökade med 19,5 % och försäljningen med 46,9 miljoner euro. Försäljningen inom bilhandeln uppgick till 7,2 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 22,1 %.

Takaisin ylös