Alle puolet suomalaisista lajittelee jätteet tiellä liikkuessa ‒ Neste K Linnatuulesta kiertotalouden pilottiasema

Vain 43 % suomalaisista lajittelee tiellä liikkumisesta syntyvät jätteet säännöllisesti, kertoo tuore kyselytutkimus. Nesteen asemaverkosto Suomessa tähtää kiertotalouden edelläkävijyyteen käynnistämällä pilottihankkeen Neste K Linnatuulen liikenneasemalla. Kevään 2021 aikana aseman lajittelumahdollisuuksia lisätään merkittävästi ja tavoitteena on nostaa asemalla syntyvän jätteen kierrätysastetta lähes 80 prosenttiin. Ensimmäistä kertaa Neste K -liikenneasemalla käytetty paistorasva päätyy autoilijoiden tankkiin uusiutuvaksi dieseliksi.

K-ryhmän, Nesteen ja Lassila & Tikanojan teettämän 1 000:lle suomalaiselle suunnatun kyselytutkimuksen* mukaan kotitalousjätteiden lajittelu on arkipäivää suurimmalle osalle suomalaisista. Sen sijaan tiellä liikkumisesta syntyvien jätteiden lajittelu on huomattavasti epäsäännöllisempää. Suurimmaksi haasteeksi koetaan rajalliset lajittelumahdollisuudet liikenteessä.  

Lähes neljäsosa vastaajista kertoo unohtavansa roskat autoon ja 13 % vastaajista ei autolla liikkuessaan kierrätä. Tärkeimpänä jätteiden lajittelu koetaan yli 65-vuotiaiden keskuudessa; heistä jopa 63 % kertoo lajittelevansa jätteet tiellä liikkuessa. Epätodennäköisin jätteiden lajittelija sen sijaan on 18‒24 vuotias nuori; tästä ikäryhmästä vain 15 % kertoo panostavansa kierrätykseen tien päällä.  

Helppous lisää kierrätystä 

Neste K -liikenneasemilla asioivista vain reilu kymmenes kokee vastuullisten valintojen tekemisen helpoksi. Kyselyn mukaan liikkumisen yhteydessä syntyvien jätteiden lajittelua voisi helpottaa lisäämällä kierrätyspisteitä liikenneasemien ulko-ovien läheisyyteen, selkiyttämällä lajitteluohjeita sekä tyhjentämällä roska-astiat säännöllisesti. 

‘’Kyselyn avulla tunnistimme kehitysaskelia, joilla etenemme kohti vastuullisempaa asemaverkostoa. Vastaamme tielläliikkujien tarpeisiin parantamalla lajittelumahdollisuuksia uusilla kierrätyspisteillä ja lajitteluohjeilla. Parannamme jätejakeiden lajittelua myös aseman omassa toiminnassa ‒ tavoitteena nostaa jätteiden kierrätysaste 78 prosenttiin** vuoden 2021 loppuun mennessä”, kertoo Neste K -liikenneasemien ketjujohtaja Mikko Paukkonen. 

Neste K Linnatuulessa jäteastioiden sijoittelu on suunniteltu tarkasti ja astiat on selkeästi merkitty sekä asiakkaiden että henkilökunnan käyttämissä tiloissa. Kerätyt jätejakeet, kuten muovi ja pahvi, kiertävät Lassila & Tikanojan kautta uusioraaka-aineeksi suomalaiselle teollisuudelle.  

”Kuluttajalle kierrättämisen tulisi olla arjessa mahdollisimman helppoa, koska se nostaa kierrätykseen päätyvän materiaalin määrää. Kiertotalouden onnistuminen edellyttää tiivistä yhteispeliä kuluttajien ja edistyksellisten yritysten välillä”, sanoo Lassila & Tikanojan ympäristöpalveluiden toimialajohtaja Petri Salermo.  

Paistorasvasta uusiutuvaa dieseliä ‒ helppo ilmastoteko autoilijalle 

Osana Linnatuulen pilottihanketta Neste valmistaa ensimmäistä kertaa liikenneasemalla käytetystä paistorasvasta uusiutuvaa dieseliä. Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoaineen avulla autoilija voi vähentää omaa hiilijalanjälkeään koko tuotteen elinkaaren ajalta laskettuna jopa 90 %*** verrattuna fossiilisen dieselin käyttöön. 

“Pilottihankkeemme myötä paistorasva päätyy lopulta uusiutuvaa dieseliä käyttävien autoilijoiden tankkiin. Laskelmiemme mukaan skaalaamalla toimintamallin esimerkiksi kaikkiin 70:een Neste K -liikenneasemaan, vuotuisasta paistorasvasta valmistetun uusiutuvan dieselin määrällä voisi ajaa noin 10 kertaa maapallon ympäri. Pilotin myötä selvitämme mahdollisuuksia kerätä paistorasvaa jatkossa myös muilta Nesteen asemilta”, sanoo Nesteen Suomen asemaverkostosta vastaava johtaja Katri Taskinen. 

Neste laajentaa Neste MY uusiutuvan dieselin jakeluverkostoa kevään ja kesän 2021 aikana. Laajennuksen myötä autoilijoita palvelee lähes 150 aseman verkosto Suomessa.   

*) K-ryhmän, Nesteen ja Lassila & Tikanojan kyselytutkimus toteutettiin valtakunnallisena kuluttajapaneelina IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen välityksellä, aikavälillä 16.‒24.2.2021. Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti 1 000 suomalaista kuluttajaa.  

**) Kierrätysasteella tarkoitetaan materiaalikierrätykseen päätyvän jätteen osuutta kokonaisjätemäärästä. Energiajätteeseen päätyvän jätteen osuutta ei lasketa kierrätysasteeseen, koska sitä ei kierrätetä vaan se hyödynnetään sähkön ja/tai lämmön tuotannossa. Myös vaarallinen jäte jää kierrätysasteen ulkopuolelle. K-ryhmän päivittäistavaratoimiala tavoittelee 78 %:n kierrätysastetta. 

***) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen. 

 

Lisätietoja:

Mikko Paukkonen, Neste K -liikenneasemien ketjujohtaja. puh. 050 5679761 / mikko.paukkonen@kesko.fi.

Katri Taskinen, Nesteen Suomen asemaverkostosta vastaava johtaja, Marketing & Services, Neste. Ota yhteyttä Nesteen mediapalveluun, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00 EET). 

Petri Salermo, Lassila & Tikanojan Ympäristöpalveluiden toimialajohtaja. 
Ota yhteyttä Lassila & Tikanojan viestintään, puh. 050 543 2715 / viestintä@lassila-tikanoja.fi.  

K-ryhmä lyhyesti  
K-ryhmän noin 39 000 hengen poikkeuksellisen mukava porukka työskentelee päivittäin, jotta asiakkaiden olisi kiva käydä kaupoissamme Pohjoismaissa, Baltiassa ja Puolassa. Autamme noin 1 800 kauppaamme palvelemaan asiakkaitaan päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Teemme työtämme suurella sydämellä huomioiden samalla yhteiskuntaa ja ympäristöä. Olemme maailman vastuullisin ruokakauppa ja uudistuaksemme kokeilemme innolla uutta. Teemme tämän, koska haluamme tarjota hyviä valintoja niin lähimarketin hyllyillä kuin verkossakin www.kesko.fi    

Neste lyhyesti 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi


Lassila & Tikanoja lyhyesti 
Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, kiinteistöt ja teollisuuslaitokset mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 751.9 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää 8 100 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä. www.lt.fi.
 

Takaisin ylös