K-kaupoissa on otettu maskit käyttöön alueellisesti

Koronatilanteen kiihtyessä on useille alueille annettu suositus maskien käytön laajentamisesta.  K-ryhmä tekee vastuullisena yrityksenä kaikkensa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Jo aiemmin tehtyjen asiointi- ja työturvallisuutta varmistavien toimien lisäksi on K-kaupoissa otettu käyttöön maskit niillä alueilla, joilla maskien käyttöä on suositeltu laajemmin.

K-ryhmä noudattaa kasvosuojainten käytössä terveysviranomaisten suosituksia. Niillä alueilla, joilla on annettu yleistä voimassaolevaa maskisuositusta laajempi aluekohtainen maskisuositus, olemme ohjeistaneet kauppojemme henkilökuntaa käyttämään suojamia. Kassoilla ja infopisteissä käytettävät pleksit ja visiirit on katsottu asiantuntija-arvioiden perusteella riittäväksi suojaksi, jolloin niiden yhteydessä ei ole välttämätöntä käyttää maskia.

Kaupoissa on jo entuudestaan tehty runsaasti erilaisia toimia turvallisen asiointi- ja työympäristön varmistamiseksi. Käytössä ovat olleet jo epidemian alkuvaiheesta lähtien mm. pleksit kassoilla sekä visiirit itsepalvelukassoilla.

Turvallisen asioinnin ohjeet nyt entistä tärkeämpiä

Kauppojen turvallisuudesta on pidetty erityistä huolta koko koronakevään ajan. Turvatoimet on suunniteltu yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa sekä viimeisintä tutkimustietoa hyödyntäen. K-ryhmälle on ollut ensisijaisen tärkeää huolehtia sekä henkilökunnan että asiakkaiden terveydestä, jotta luottamus turvalliseen asiointiin säilyy. Tarkoista turvatoimista ja tehostetusta hygieniasta on tullut kaupoille toistaiseksi uusi toimintatapa.

Myös jokaisen kansalaisen omilla toimilla ja käyttäytymisellä on suuri merkitys koronaviruksen leviämisen estämisessä. Perusohje on, että kauppaan ei pidä mennä sairaana ja myymälässä asioidessa on syytä noudattaa turvallisen asioinnin ohjeiden lisäksi viranomaisten voimassa olevia ohjeita. Keskeistä on edelleen turvavälin pitäminen, hyvä käsi- ja yskimishygienia sekä kasvosuojainten käyttö alueellisten suositusten mukaisesti.

Seuraamme K-ryhmässä viranomaisten ohjeita ja muutamme tarvittaessa linjauksia niiden mukaisiksi. Turvallisen asioinnin varmistaminen on jatkossakin K-kauppojen ykkösasia.

Takaisin ylös