Ilmastotyö uudelle tasolle: Kesko asetti kunnianhimoiset päästötavoitteet toiminnalleen ja toimitusketjulleen

KESKO LEHDISTÖTIEDOTE 21.6.2017 KLO 10.00 1 (2)

Ilmastotyö uudelle tasolle: Kesko asetti kunnianhimoiset päästötavoitteet toiminnalleen ja toimitusketjulleen

Kesko on ensimmäisenä suomalaisena kaupan alan yrityksenä asettanut tieteelliset tavoitteet (Science Based Targets) kiinteistöjensä, kuljetustensa ja toimitusketjunsa päästöjen vähentämiseksi. Kunnianhimoisiin päästötavoitteisiin aiotaan päästä lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta.

Science Based Targets initiative on CDP:n, World Resources Instituten (WRIn), WWF:n ja YK:n Global Compactin aloite, jonka avulla yritykset voivat osoittaa sitoutumisensa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen hillitä ilmaston lämpeneminen alle kahteen asteeseen.

Päästötavoitteet vuoteen 2025 mennessä

Kesko on sitoutunut vähentämään suoria ja epäsuoria päästöjään 18 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasosta. Kesko on myös sitoutunut vähentämään toimitusketjustaan aiheutuvia muita epäsuoria päästöjä siten, että 90 % Keskon suurimmista tavarantoimittajista asettaa omat päästötavoitteensa vuoteen 2025 mennessä.

Suoria päästöjä (Scope 1) aiheutuu kuljetuksista ja lämmön omasta tuotannosta. Epäsuoria päästöjä (Scope 2) aiheutuu ostetun sähkön ja kaukolämmön tuotannosta. Muita epäsuoria päästöjä (Scope 3) aiheutuu myytävien tuotteiden tuotannosta.

Science Based Targets initiative -yhteisö tarkistaa yritysten päästötavoitteet SBT-kriteerien mukaan ja julkaisee aloitteeseen hyväksyttyjen yritysten listan nettisivuillaan. Kesko on ensimmäinen suomalainen kaupan alan yritys, jonka päästötavoitteet Science Based Targets -aloite on hyväksynyt.

Science Based Targets antaa sijoittajille ja muille sidosryhmille hyvän työkalun seurata yritysten vertailukelpoisia päästötavoitteita.

"Science Based Targets -aloitteen mukaisten päästötavoitteiden asettaminen tukee K-ryhmän sitoutumista Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme vastuullisuusohjelmassamme sitoutuneet hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään uusiutuvan energian tuotantoa", sanoo Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

Päästöjä pienennetään uusiutuvan energian käytöllä ja kauppojen energiaratkaisuilla

Kaikki Keskon hankkima sähkö Suomessa on uusiutuvaa vuoden 2017 alusta alkaen. Uusiutuva sähkö hankitaan alkuperätakuilla Pohjoismaista.

K-ryhmän kauppojen katoilla toimii 16 aurinkovoimalaa, ja K-ryhmä on Suomen suurin aurinkosähkön tuottaja ja käyttäjä.

K-ryhmä oli mukana vuosien 2008-2016 kaupan alan energiatehokkuussopimuksessa ja sitoutui parantamaan energiatehokkuuttaan vuositasolla 65 GWh:n verran vuoden 2016 loppuun mennessä. Määrätietoisten toimenpiteiden ansiosta K-ryhmä onnistui parantamaan energiatehokkuuttaan yli odotusten 67 GWh:n verran.

K-ryhmä on mukana kaupan alan energiatehokkuussopimuksen toimenpideohjelmassa vuosille 2017-2025. Sopimuksen mukaisesti K-ryhmä sitoutuu vähentämään energiankulutustaan erilaisin säästötoimenpitein 7,5 % eli noin 79 GWh:n verran. Sopimuksen piirissä ovat kaikki K-ryhmään kuuluvat kauppaketjut.

Merkittävimpiä energiatehokkuuden parannuskeinoja kaupoissa ovat etävalvonta, LED-valaistus, kylmälaitteiden kannet ja ovet, lauhdelämmön talteenotto ja hiilidioksidin käyttö kylmäaineena.

Kesko Logistiikan tavoitteena on vähentää kuljetusten liikevaihtoindeksiin suhteutettuja päästöjä 10 % vuoden 2011 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Kuljetusten päästöjä vähennetään kuljetusten reittioptimoinnilla, tehokkaalla paluulogistiikalla, kaksitasoisilla perävaunuilla ja taloudellisen ajotavan koulutuksilla.

Keskon autokaupan mallistoihin kuuluu yhä enemmän sähkö- ja hybridiautoja. K-ryhmä tarjoaa asiakkailleen kauppojen yhteydessä laajan maksuttoman sähköautojen latausverkoston.

Lisätietoja:

Matti Kalervo, vastuullisuusjohtaja, Kesko Oyj, matti.kalervo@kesko.fi, puh. 050 306 4081

http://sciencebasedtargets.org/  

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka myynti on yli 13 mrd. euroa. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää noin 45 000 henkeä. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto on 10 miljardia euroa ja henkilökuntaa on noin 30 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 2 000 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Puolassa. Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on maailman vastuullisin kaupan alan yritys (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). 

Takaisin ylös