Keskon kestävän kehityksen palkinto syrjäytymisen ehkäisemiselle ja ilmastolähettiläille

Keskon kestävän kehityksen palkinnot jaettiin tänään Helsingissä. Palkintoja jaettiin neljä ja niiden yhteissumma oli 30 000 euroa. Kahdelle valtakunnalliselle hankkeelle, Erilaisten oppijoiden liitolle ja Ilmari-hankkeelle, myönnettiin 12 000 euron palkinto. Hakijoita oli 46 kpl, mm. yrityksiä, yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä, jotka ovat tehneet työtä kestävän kehityksen hyväksi esimerkiksi opetus-, tutkimus-, koulutus-, julkaisu-, tuotekehitys- tai järjestötyössä.

Tunnustuspalkinnot

12 000 euron tunnustuspalkinto myönnettiin Erilaisten oppijoiden liitolle Helsingistä.

12 000 euron tunnustuspalkinnon sai valtakunnallinen Ilmari-hanke.

3 000 euron tunnustuspalkinnot jaettiin toimittaja Jussi Laitiselle Petäjävedeltä ja www.kuinoma.fi-palvelun perustaneelle yhteiskunnalliselle yrittäjälle Markku Jussilalle Helsingistä.

Palkintolautakunta

Palkintolautakuntaan kuuluivat professori Sirpa Kurppa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta, tutkimusprofessori Eva Heiskanen Kuluttajatutkimuslaitoksesta, erikoistutkija Ari Nissinen Suomen ympäristökeskuksesta, tutkija Aleksi Neuvonen Demos Helsingistä ja viestintäjohtaja Paavo Moilanen Kesko Oyj:stä.

Palkintolautakunta painotti valintakriteereissään arvioitavien hankkeiden laaja-alaisuutta sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Myös toiminnan innovatiivisuutta ja erityisesti uusia yhteisöllisiä toimintamuotoja arvostettiin.

Kaikkien palkittujen toiminnasta ja ansioista kerrotaan tiedotteen liitteessä.

Keskon kestävän kehityksen palkinnot jaettiin jo kuudetta kertaa

Kesko jakoi kestävän kehityksen palkintojaan jo kuudetta kertaa. Palkittuja on ollut yhteensä 36. Kesko on itse tehnyt järjestelmällistä työtä ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen hyväksi ja on saanut työstään lukuisia tunnustuksia. Vastaavasti Kesko haluaa palkinnoillaan jakaa tunnustusta kestävän kehityksen edistäjille ja nostaa heidän tekemäänsä työtä julkisuuteen.

Lisätietoja: Kehitysjohtaja Ulla Rehell,Kesko Oyj, yhteiskuntavastuu, puh. 01053 22464

Kesko (www.kesko.fi) on vähittäiskaupan osaaja, joka tuo kauppojensa kautta elämisen laatua kuluttajien jokaiseen päivään. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 2 000 kauppaa Pohjoismaissa, Baltiassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä.

LIITE:

Keskon kestävän kehityksen tunnustuspalkinnot 2008

Erilaisten oppijoiden liitto (12 000 €):

Suomessa on jopa miljoonalla henkilöllä jonkinasteisia oppimisvaikeuksia, joita ei kartoiteta kouluterveydenhuollossa tai työterveyshuollossa juuri lainkaan. Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ei automaattisesti kuulu opettajien, aineopettajien eikä myöskään lääkäreiden peruskoulutukseen. Tunnistamaton oppimisvaikeus voi näyttäytyä pelkona hakeutua koulutukseen, opintojen viivästymisenä tai keskeytymisenä, työuupumuksena, masentuneisuutena ja varhaisena eläköitymisenä, sekä päihdeongelmina tai syrjäytymiskierteenä.

Erilaisten oppijoiden liitto on valtakunnallinen lukijärjestö, jonka alaisuudessa toimii 17 alueellista alajärjestöä. Liitto on työskennellyt yli kymmenen vuoden ajan erilaisten oppijoiden tunnistamisen, huomioinnin ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Järjestötyön lisäksi liitto perusti vuosina 2005-2008 Suomeen neljä lukineuvolaa erityisesti palvelemaan erilaisia aikuisia oppijoita. Lukineuvola-hanke tavoitti toimintansa aikana 25 000 henkilöä ja koulutti yli 4 000 eri alojen ammattilaista. Hankkeen aikana julkaistiin mm. Erilaisen oppijan käsikirja - Luvuista lakeihin, kuntoutuksesta keinoihin. Lisäksi liitto toimittaa LukiSitko-lehteä, joka on maamme ensimmäinen moniammatillinen lehti oppimisvaikeuksista.

Tuomariston mielestä - erityisesti nyt Kauhajoen tapahtumien jälkeen - Erilaisten oppijoiden liiton tekemä pitkäjänteinen työ oppimisvaikeuksien tunnistamisen ja erilaisten oppijoiden opiskelun tukemisen eteen sekä sitä kautta saavutettu hyvinvointi ja työkykyisyyden ylläpito ansaitsevat tulla palkituiksi.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Airi Valkama, Erilaisten oppijoiden liitto, puh. (09) 4763 6666 ja 050 598 4198, airi.valkama@erilaistenoppijoidenliitto.fi, www.erilaistenoppijoidenliitto.fi ja tiedottaja Riitta Hämäläinen, puh. (09) 4763 6666, riitta.hamalainen@erilaistenoppijoidenliitto.fi.

Ilmari-hanke (12 000 €):

Ilmari-hankkeen taustalla on neljä suomalaista järjestöä: Nuorten Akatemia, Dodo, Luonto-Liitto ja Maan ystävät. Järjestöt ovat yhteistyössä kehittäneet uudenlaisen mallin ilmastoviestintään, jossa hankkeen kouluttamat 'ilmastolähettiläät' laittavat nuoret kouluissa miettimään, mitä minä voin tehdä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja vievät kouluihin perustiedot ilmastotieteestä sekä energiantuotannosta ja kulutuksesta, ja myös tietoa siitä, miten energiaa voidaan säästää yhteiskunnassa, yrityksissä ja kodeissa.

Ilmari-hanke on ollut toiminnassa kuusi vuotta ja sinä aikana se on kouluttanut yli 200 ammattitaitoista ilmastolähettilästä, jotka ovat tavoittaneet lähes 33 000 nuorta yläkoululaista, lukiolaista tai ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevaa. Ilmari-hanketta on rahoittanut pääasiassa KTM:n ilmastonmuutoksen rahoitusohjelma, joka päättyi vuonna 2007.

Tuomariston mielestä Ilmari-hankkeessa on luotu vapaaehtoiseen yhteisöllisyyteen perustuva viestinnällinen malli, jossa nuoret ilmastolähettiläät vievät ilmastotietoutta lähes samanikäisille koululaisille ja opiskelijoille. Opettajilta saadun palautteen mukaan ilmastolähettiläät ovat onnistuneet erinomaisesti aktivoimaan nuoria ja saamaan keskustelua ja ajatustenvaihtoa liikkeelle. Tuomaristo arvostaa myös sitä, että hankkeen takana on neljä eri nuoriso- ja ympäristöjärjestöä, jotka toimivat yhteistyössä ja tuottavat kouluvierailujen sisällön. Tuomariston mielestä näin hyvin edennyt työ merkittävän ympäristöongelman hillitsemiseksi ei saisi loppua rahoituksen puutteeseen.

Lisätietoja: Petra Yliportimo, Luonto-Liitto, puh. 044 331 3431, petra.yliportimo@luontoliitto.fi,  www.ilmasto.org.

 

Toimittaja Jussi Laitinen (3 000 €):

Jussi Laitinen on toiminut vuodesta 2000 lähtien vapaana ympäristötoimittajana. Jussi Laitisen töistä on erityisesti mainittava Helsingin Sanomien Hinta & Laatu -palstalla julkaistut monipuolisesti ilmastonmuutosta ja muita kuluttajia lähellä olevia ympäristöaiheita käsittelevät artikkelit. Helsingin Sanomien lisäksi Jussi Laitinen on toimittanut Viikon ilmastouutinen -palstaa Vihreä Lanka -lehteen.

Tuomariston mielestä Jussi Laitinen on artikkeleissaan onnistunut erinomaisesti tuomaan esille kuluttajan näkökulman sekä kertomaan osin vaikeista ja monimutkaisistakin asioista selkeästi ja kansantajuisesti. Jussi Laitinen hakee aktiivisesti uusinta tutkimustietoa ja esittelee asioita ja ilmiöitä monipuolisesti, usein sekä hyviä että huonoja puolia peilaten. Lisäksi tuomaristo arvostaa Jussi Laitisen tavoitetta lisätä lukijoidensa ymmärrystä eri ilmiöistä sekä suhteellisuudentajua eri ilmiöiden suuruus- ja vaikuttavuusluokista.

Lisätietoja: Toimittaja Jussi Laitinen, puh. 050 4042 006, jussi.laitinen@netti.fi.

Yhteiskunnallinen yrittäjä Markku Jussila (www.kuinoma.fi) (3 000 €):

Markku Jussilan perustaman Kuinoma.fi on yhteisöllinen lainaus- ja vuokrauspalvelu, joka on perustettu joulukuussa 2007. Kuinoman toiminta-ajatus perustuu tarpeelle lisätä hyvien tavaroiden käyttöastetta, vähentää uusien tuotteiden ostamista ja turhaa kulutusta. Tuotteita on lainausvalikoimissa noin 300, joista yli 200 on ulkoiluun ja ulkoharrastuksiin liittyviä. Verkkosivuilla käy päivittäin yli sata ihmistä selaamassa tuotevalikoimaa ja tutustumassa palveluun.

Tuomariston mielestä kuinoman toiminta-ajatus on innovatiivinen ja edistää kestävän kulutuksen toteutumista Suomessa. Tuomaristo uskoo lainauspalvelun etenevän erityisesti nuorten keskuudessa, sillä yhteisöllinen lainaus- ja vuokrauspalvelu mahdollistaa esim. harrastuksiin liittyvien erikoislaitteiden jakamisen laajemman harrastajajoukon kesken.

Lisätietoja: Yrittäjä Markku Jussila, puh. 050 364 9075, markku.jussila@kuinoma.fi, www.kuinoma.fi.

Takaisin ylös