K-gruppens försäljning i Södra Österbotten och Österbotten uppgick till sammanlagt 112,6 miljoner euro i början av året

K-GRUPPENS REGIONALA MEDDELANDE 28.4.2021 K-gruppens försäljning i Södra Österbotten och Österbotten uppgick till sammanlagt 112,6 miljoner euro (moms 0 %) i början av året.

"Den fina vintern och människornas satsningar på välbefinnande och motion syns på den fina utveckling som Intersport- och Kesportaffärerna uppvisar", berättar regiondirektör Jari Alanen nöjt. "Den inledda cykel- och sommarmotionssäsongen ser bra ut ur sporthandelns perspektiv."

I Österbotten utvecklades försäljningen 6,4 %

K-gruppens försäljning i Österbotten uppgick till totalt 59 miljoner euro och ökade med 6,4 %. Dagligvaruhandelns försäljning uppgick till 42,7 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 3,3 %. Försäljningen inom byggvaru- och husteknikhandeln var 16,4 miljoner euro, en ökning på 15,6 %.

"Landskapets K-Citymarketar lyckades utmärkt med mathandeln och försäljningen ökade med 7,5 %", kommenterar Jari Alanen.

I Södra Österbotten blev försäljningen 53,6 miljoner euro

K-gruppens försäljning i Södra Österbotten uppgick till totalt 53,6 miljoner euro och ökade med 3,1 %. Dagligvaruhandelns försäljning var 38,4 miljoner euro och den uppvisade en tillväxt på 2,9 %. Inom byggvaru- och husteknikhandeln uppgick försäljningen till 15,2 miljoner euro, vilket innebär ett plus på 3,6 %.

I Seinäjoki inleds byggarbetena på nya K-supermarket Kasperi i vår och den öppnar för kunderna sommaren 2022.

K-gruppen medförde i fjol en ekonomisk nytta på inemot 500 miljoner euro i de österbottniska landskapen

Den ekonomiska nytta som K-gruppen medförde i de österbottniska landskapen blev i fjol sammanlagt 497,7 miljoner euro. K-köpmännens och Keskos varuinköp uppgick till 456,6 miljoner euro. Slutsumman består av investeringar, betalda löner och skatter.

Kesko och K-köpmännen bildar K-gruppen, vars detaljförsäljning uppgår till 14 miljarder euro. K-gruppen är den tredje största detaljhandlaren i Nordeuropa och den sysselsätter cirka 39 000 personer. Kesko verkar inom dagligvaruhandeln, byggvaru- och husteknikhandeln samt bilhandeln. Dess branscher och kedjor verkar i nära samarbete med köpmannaföretagarna och övriga partner. Kesko omsätter cirka 11 miljarder euro och har cirka 18 000 anställda. Till Keskos kedjeverksamhet hör över 1 800 butiker i Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Kesko är ett börsbolag och dess aktier är listade på Nasdaq i Helsingfors. Bolagets hemort är Helsingfors, där de huvudsakliga verksamhetsutrymmena finns. Kesko är världens mest ansvarsfulla företag inom mataffärsbranschen (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi 

Takaisin ylös