Taloustieto ja julkaisut

Konsernin keskeiset tunnusluvut
  Konserni Jatkuvat toiminnot
          Sovellettu IFRS 16 -standardia
  2015 2016 2017 2018 2019
Tuloslaskelma            
Liikevaihto Milj. € 8 678,9 10 180,4 10 491,8 10 382,8 10 720,3
Liikevaihdon muutos % -4,3 17,3 3,1 -1,0 3,3
             
Liikevoitto, vertailukelpoinen Milj. € 244,5 272,9 296,2 428,5 461,6
Liikevoitto liikevaihdosta, vertailukelpoinen % 2,8 2,7 2,8 4,1 4,3
             
Liikevoitto Milj. € 194,6 146,8 338,6 404,3 447,8
Liikevoitto liikevaihdosta % 2,2 1,4 3,2 3,9 4,2
             
Tilikauden tulos (sis. määräysvallattomien omistajien osuuden) Milj. € 117,4 113,8 284,5 232,4 333,6
Tilikauden tulos liikevaihdosta % 1,4 1,1 2,7 2,2 3,1
             
Kannattavuus            
Oman pääoman tuotto, konserni % 5,2 5,2 12,3 8,7 16,6
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, konserni % 8,2 9,8 10,9 12,5 15,1
Sidotun pääoman tuotto % 9,3 6,4 15,2 9,2 9,3
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen % 11,7 11,9 13,3 9,8 9,6
             
Rahoitus ja taloudellinen asema            
Korolliset nettovelat, konserni Milj. € -448,1 123,3 135,9 2 450,7 2 868,4
Korolliset nettovelat ilman leasingvelkoja Milj. € -448,1 123,3 135,9 161,6 446,1
Nettovelkaantumisaste, konserni % -20,0 5,8 6,1 121,3 134,0
Omavaraisuusaste, konserni % 54,7 48,6 50,4 31,9 31,2
Korolliset nettovelat/käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta, konserni   -1,4 0,4 0,3 0,4 0,9
             
Muut tunnusluvut            
Investoinnit Milj. € 219,0 743,1 333,5 417,6 686,1
Investoinnit liikevaihdosta % 2,5 7,3 3,2 4,0 6,4
             
Liiketoiminnan rahavirta Milj. € 276,4 170,2 291,8 748,4 893,1
Investointien rahavirta Milj. € 217,1 -501,1 -71,5 -373,3 -620,3
Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot Milj. € - - 9,9 -23,3 3,5
Investointien rahavirta, lopetetut toiminnot Milj. € - - -16,8 164,3 3,5
             
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana, konserni yhteensä   18 956 22 475 22 077 19 995 20 852
Henkilökunta, 31.12., konserni yhteensä   21 935 27 656 24 984 23 458 25 168

 

Lisätietoja

Takaisin ylös