Taloustieto ja julkaisut

 

Konsernin keskeiset tunnusluvut 2016-2020

  Konserni Jatkuvat toiminnot
        Sovellettu IFRS 16 -standardia
  2016 2017 2018 2019 2020
Tuloslaskelma            
Liikevaihto Milj. € 10 180,4 10 491,8 10 382,8 10 720,3 10 669,2
Liikevaihdon muutos % 17,3 3,1 -1,0 3,3 0,5
Liikevaihdon muutos, vertailukelpoinen  1,6 1,9  3,5  1,4  3,6
             
Liikevoitto, vertailukelpoinen Milj. € 272,9 296,2 428,5 461,6 567,8
Liikevoitto liikevaihdosta, vertailukelpoinen % 2,7 2,8 4,1 4,3 5,3
             
Liikevoitto Milj. € 146,8 338,6 404,3 447,8 600,2
Liikevoitto liikevaihdosta % 1,4 3,2 3,9 4,2 5,6
             
Tilikauden tulos (sis. määräysvallattomien omistajien osuuden) Milj. € 113,8 284,5 232,4 333,6 435,3
Tilikauden tulos liikevaihdosta % 1,1 2,7 2,2 3,1 4,1
             
Kannattavuus            
Oman pääoman tuotto, konserni % 5,2 12,3 8,7 16,6 20,1
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, konserni % 9,8 10,9 12,5 15,1 17,8
Sidotun pääoman tuotto % 6,4 15,2 9,2 9,3 12,7
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen % 11,9 13,3 9,8 9,6 12,0
             
Rahoitus ja taloudellinen asema            
Korolliset nettovelat, konserni Milj. € 123,3 135,9 2 450,7 2 868,4 2 310,3
Korolliset nettovelat ilman leasingvelkoja Milj. € 123,3 135,9 161,6 446,1 285,3
Nettovelkaantumisaste, konserni % 5,8 6,1 121,3 134,0 105,5
Omavaraisuusaste, konserni % 48,6 50,4 31,9 31,2 33,1
Korolliset nettovelat/käyttökate ilman IFRS 16 vaikutusta, konserni   0,4 0,3 0,4 0,9 0,4
             
Muut tunnusluvut            
Investoinnit Milj. € 743,1 333,5 417,6 686,1 398,4
Investoinnit liikevaihdosta % 7,3 3,2 4,0 6,4 3,7
             
Liiketoiminnan rahavirta Milj. € 170,2 291,8 748,4 893,1 1 152,4
Investointien rahavirta Milj. € -501,1 -71,5 -373,3 -620,3 -413,7
Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot Milj. € - 9,9 -23,3 3,5 -
Investointien rahavirta, lopetetut toiminnot Milj. € - -16,8 164,3 3,5 -
             
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana, konserni yhteensä   22 475 22 077 19 995 20 852 17 629
Henkilökunta, 31.12., konserni yhteensä   27 656 24 984 23 458 25 168 17 650

 

Lisätietoja

Takaisin ylös