Taloustieto ja julkaisut

Konsernin keskeiset tunnusluvut
  Konserni Jatkuvat toiminnot
  2014 2015 2016 2017 2018
Tuloslaskelma            
Liikevaihto Milj. € 9 071 8 679 10 180 10 492 10 383
Liikevaihdon muutos % -2,6 -4,3 17,3 3,1 -1,0
             
Liikevoitto, vertailukelpoinen Milj. € 232,6 244,5 272,9 296,2 332,2
Liikevoitto liikevaihdosta, vertailukelpoinen % 2,6 2,8 2,7 2,8 3,2
             
Liikevoitto Milj. € 151,4 194,6 146,8 338,6 307,9
Liikevoitto liikevaihdosta % 1,7 2,2 1,4 3,2 3,0
             
Tilikauden tulos (sis. määräysvallattomien omistajien osuuden) Milj. € 108 117 114 284 235
Tilikauden tulos liikevaihdosta % 1,2 1,4 1,1 2,7 2,3
             
Kannattavuus            
Oman pääoman tuotto, konserni % 4,7 5,2 5,2 12,3 8,1
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, konserni % 7,6 8,2 9,8 10,9 11,7
Sidotun pääoman tuotto % 6,4 9,3 6,4 15,2 12,9
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen % 9,9 11,7 11,9 13,3 14,0
             
Rahoitus ja taloudellinen asema            
Korolliset nettovelat, konserni Milj. € -99,2 -448,1 123,3 135,9 161,6
Nettovelkaantumisaste, konserni % -4,4 -20,0 5,8 6,1 7,4
Omavaraisuusaste, konserni % 54,5 54,7 48,6 50,4 51,4
Korolliset nettovelat/käyttökate, konserni   -0,3 -1,4 0,4 0,3 0,4
             
Muut tunnusluvut            
Investoinnit Milj. € 194 219 743 334 418
Investoinnit liikevaihdosta % 2,1 2,5 7,3 3,2 4,0
             
Liiketoiminnan rahavirta Milj. € 304 276 170 292 437
Investointien rahavirta Milj. € -182 217 -501 -72 -373
Liiketoiminnan rahavirta, lopetetut toiminnot Milj. € - - - 10 -23
Investointien rahavirta, lopetetut toiminnot Milj. € - - - -17 164
             
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana, konserni yhteensä   19 976 18 956 22 475 22 077 19 995
Henkilökunta, 31.12., konserni yhteensä   23 794 21 935 27 657 24 983 23 458

 

Lisätietoja

Takaisin ylös