Keskon uuden strategian ytimenä kannattava kasvu kolmella strategisella alueella

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.05.2015 KLO 09.00 1(3)

Keskon uuden strategian ytimenä kannattava kasvu kolmella strategisella alueella

Keskon hallitus on päättänyt strategiasta, jonka tavoitteena on kannattava kasvu kolmella strategisella alueella: päivittäistavarakaupassa, rauta- ja sisustuskaupassa sekä autokaupassa. Toimimme kauppiasliiketoimintamallilla, tai Keskon omilla kaupoilla silloin kun se antaa kilpailuetua. Kesko erottautuu kilpailijoista laadulla ja asiakaslähtöisyydellä sekä tuomalla markkinoille kaupan alan parhaat digitaaliset palvelut.

"Kesko hakee jatkossa kannattavaa kasvua fokusoitumalla kolmeen strategiseen kasvualueeseen: päivittäistavarakauppaan, rauta- ja sisustuskauppaan sekä autokauppaan. Tämän lisäksi kaikkia liiketoimintoja kehitetään tavoitteena liiketoiminnan menestys."

"Toimimalla entistä enemmän yhtenäisenä yhtiönä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä paremmat palvelut sekä toimimaan tehokkaammin. Päivittäistavarakaupassa tavoitteenamme on markkinaosuuden kääntäminen kasvuun. Rauta- ja sisustuskaupassa haluamme edelleen vahvistaa jo entuudestaan vankkaa asemaamme Euroopassa. Autokaupan Suomen markkinajohtajana haluamme kasvattaa markkinaosuuttamme Suomessa ja Baltiassa."

"Samalla vahvistetaan kuluttajien ja yritysten asiakaskokemusta rakentamalla K-ryhmän ja sen ketjujen asiakkaille alan parhaat digitaaliset palvelut sekä uudistamalla K-Plussa-kanta-asiakasjärjestelmä entistä vetovoimaisemmaksi."

"Kesko toimii tulevaisuudessa entistä vahvemmin yhtenäisenä K-ryhmänä, ja yhtiölle rakennetaan uusi vahva yritysidentiteetti, jota ilmentää uusittu K-symboli."

"Keskon strategian onnistunut toteutus perustuu kaikkea toimintaa ohjaavaan arvoon: "Asiakas ja laatu - kaikessa mitä teemme", Keskon pääjohtaja Mikko Helander sanoo.

Suomalainen ja eurooppalainen

Päivittäistavarakaupassa Keskon strategisena tavoitteena on K-ryhmän markkinaosuuden kääntäminen kasvuun Suomessa vuonna 2016. Investointeja lisätään merkittävästi K-supermarket- ja K-market-ketjuihin. Tavoitteena on noin 30 uutta K-supermarketia. K-market-ketjussa uudistetaan nykyverkosto ja tavoitteena on perustaa yli 100 uutta lähikauppaa sekä testata kokonaan uutta kauppakonseptia. Lisäksi uudistetaan koko K-citymarket-konsepti. Ruoan verkkokaupassa tavoitteena on 40 % markkinaosuus. Venäjällä jatketaan liiketoiminnan kasvattamista ja kannattavuuden parantamista Pietarin alueella. Lisäksi kartoitetaan uusia kasvumahdollisuuksia Moskovan alueella ja mahdollisesti muissa Venäjän suurkaupungeissa. Päivittäistavarakaupan strategian keskiössä on myös päivittäistavaratukku Kespron liiketoiminnan kasvattaminen.

Rauta- ja sisustuskaupassa Keskon tavoitteena on vahvistaa edelleen asemaansa Euroopassa. Kesko on jo nyt Suomen markkinajohtaja ja Euroopan viidenneksi suurin alan toimija. Tavoitteena on markkinaosuuden kasvattaminen ja kannattava kasvu nykyisillä markkinoilla yksin, yritysostojen kautta tai yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Samalla selvitetään mahdollisuuksia laajentumiseen myös muualla Euroopassa. Markkinoille tuodaan myös nopean ja helpon asioinnin K-rauta Express -konsepti suurten asiakasvirtojen yhteyteen, kuten kauppakeskuksiin ja keskustoihin.

Myös henkilö- ja pakettiautokaupassa Kesko on nykyisellään selkeä markkinajohtaja Suomessa. Tulevaisuudessa konserni aikoo kasvattaa markkinaosuuttaan Suomessa ja Baltiassa.

Konsernin eri liiketoimintojen ydin- ja tukiprosessien osalta tavoitteena on saavuttaa merkittäviä synergia- ja tehostushyötyjä. Tätä varten luodaan yhteiset liiketoimintoja tukevat toiminnot sekä vahvistetaan liiketoimintojen kilpailukykyä entistä tiiviimmällä yhteistoiminnalla liiketoimintojen ydinprosesseissa.

Kesko-konsernissa aloitetaan välittömästi myös juridisen rakenteen yksinkertaistamisen suunnittelu.

Kilpailukyvyn varmistamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi Keskon tavoitteena on toteuttaa vähintään 50 milj. euron kustannussäästöt kiinteissä kuluissa vuoden 2016 loppuun mennessä.

Taloudelliset tavoitteet ja investoinnit

Keskon uuden strategian mukaiset 27.5.2015 julkistetut taloudelliset tavoitteet:

Mittari Tavoite
   
Sidotun pääoman tuotto 14 %
Oman pääoman tuotto 12 %
Korolliset nettovelat / käyttökate < 2,5
Investoinnit 2015 - 2017 Noin 1 mrd. €*
 
* Ei sisällä mahdollisia yritysostoja.

Keskon toimialarakenteen sisältöä ja segmenttiraportointia muutetaan 1.7.2015 alkaen. Rauta- ja erikoiskaupan toimialan erikoiskaupan osaksi perustetaan maatalous- ja konekaupan yksikkö.

Mediatilaisuus tänään kello 12.30

Kesko järjestää uudesta strategiasta mediatilaisuuden tänään keskiviikkona 27.5.2015 klo 12.30 auditoriossa osoitteessa Ankkurikatu 5, Helsinki.

Lisätietoja:
Mikko Helander, pääjohtaja Kesko Oyj, puh. 010 53 22301
Jukka Erlund, talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj, puh. 010 53 22113
Lauri Peltola, johtaja: yhteiskuntavastuu, viestintä ja sidosryhmäsuhteet, Kesko Oyj, puh. 050 570 5606.

Kesko Oyj

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

Takaisin ylös