Kesko rahoittaa kasvuaan 300 milj. euron lainalla, jonka korko huomioi vastuullisuustavoitteiden saavuttamisen

Kesko on sopinut 300 milj. euron rahoituksesta, jonka korkomarginaali huomioi sen, miten Kesko saavuttaa hiilijalanjäljelle, ruokahävikille ja riskimaiden auditoinneille asetetut vastuullisuustavoitteet. Lainaa nostetaan nyt 300 milj. euroa ja sitä on mahdollisuus nostaa myöhemmin lisää.

”Vastuullisuuteen linkitetty rahoitus on tänä vuonna lähtenyt Euroopassa voimakkaaseen kasvuun. Nyt otettu laina kirittää myös K-ryhmää vastuullisessa toiminnassa. Ilmastonmuutoksen hillintä on meille erittäin tärkeää, ja olemme toteuttaneet tähän liittyviä toimia jo vuosien ajan, muun muassa energiatehokkuudessa sekä uusiutuvan energian hankinnassa. Kesko onkin ainoana suomalaisena kaupan alan yrityksenä valittu mukaan arvostettuihin Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin, joten tehty järjestely on jatkumo tälle maailmallakin noteeratulle vastuullisuustyölle”, kertoo Keskon talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund.

Tuoreiden lainasopimusten korkomarginaali nousee tai laskee sen mukaan, miten hyvin Kesko saavuttaa kolme vastuullisuuteen liittyvää tavoitetta. Nämä tavoitteet ovat:

a)    Omasta toiminnasta ja ostetusta energiasta aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

b)    Ruokahävikin vähentäminen

c)    Riskimaiden tavarantoimittajien sosiaalisen vastuun auditointien toteuttaminen

Allekirjoitettu syndikoitu lainasopimus koostuu kolmivuotisesta 300 miljoonan euron lainasta ja 300 miljoonan euron suuruisesta ehdollisesta lisälainasta. Sopimusta on mahdollista jatkaa kaksi kertaa, yksi vuosi kerrallaan. Luoton koordinaattorina toimi OP Yrityspankki ja muina luotonantajina Nordea ja SEB.

Kesko on sopinut myös samoihin vastuullisuustavoitteisiin sidotun 100 miljoonan euron sitovan luottolimiitin (Revolving Credit Facility) Handelsbankenin kanssa. Limiitti on kolmivuotinen ja sitä on mahdollista jatkaa kaksi kertaa, yksi vuosi kerrallaan.

Vastuullisuuskriteereihin sidotun rahoituksen hankkiminen ja lainalimiittiin liitetyt yritysvastuun tavoitteet toteuttavat Keskon vastuullisuusstrategian ja Science Based Targets -sitoumuksen tavoitteita, joilla Kesko on sitoutunut vähentämään päästöjään ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta.

K-ryhmä toteuttaa ilmastonmuutoksen vastaisia toimia monella rintamalla. Esimerkiksi Keskon hankkima sähkö K-kauppoihin ja muihin Keskon kiinteistöihin Suomessa on 100 % uusiutuvaa, ja K-ryhmä on Suomen suurin aurinkovoiman tuottaja ja käyttäjä. Päästöjä vähennetään aktiivisesti muun muassa kauppojen energiankäytön vähentämisellä sekä logistiikan optimoinnilla. K-ryhmän vastuullisuustyön edistymisestä kerrotaan Keskon verkkosivujen lisäksi vuosittaisessa vastuullisuusraportissa, joka on puolueettoman tahon varmentama.

Lisätietoja:

Vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo, puh. 010 532 2536, matti.kalervo@kesko.fi
Rahoitusjohtaja Heikki Ala-Seppälä, puh.
010 532 2528, heikki.ala-seppala@kesko.fi
Sijoittajasuhdejohtaja Hanna Jaakkola, puh. 040 5666 070, hanna.jaakkola@kesko.fi

Kesko Oyj

JAKELU

Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi 

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka myynti on 13 mrd. euroa. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias ja se työllistää noin 43 000 henkeä. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon liikevaihto on 10 miljardia euroa ja henkilökuntaa on noin 25 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu noin 1 800 kauppaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä ja Puolassa. Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on maailman vastuullisin kaupan alan yritys (The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi

Takaisin ylös