Zgłaszanie wątpliwości i przypadków naruszenia zasad
Wszelkie działania z naruszeniem zasad K Code of Conduct wpłyną niekorzystnie na markę Kesko i zaufanie zainteresowanych stron do Firmy, a także mogą doprowadzić do poważnego ryzyka biznesowego i osobistego. Obowiązkiem każdego pracownika firmy Kesko jest poproszenie o pomoc w razie potrzeby oraz niezwłoczne zgłaszanie wszelkich podejrzewanych lub wykrytych naruszeń.

Jeśli staniesz w obliczu trudnej sytuacji lub stwierdzisz, że doszło do postępowania stanowiącego naruszenie zasad Kodeksu postępowania, zawsze możesz omówić tę kwestię ze swoim przełożonym.

Aby zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa lub niewłaściwego postępowania oraz podejrzenie naruszenia przepisów dotyczących rynków papierów wartościowych, można przekazać poufnie informacje za pośrednictwem kanału SpeakUp.

Opinie klientów przekazywane za pośrednictwem kanału SpeakUp nie będą rozpatrywane. Opinie klientów należy zgłaszać za pośrednictwem odpowiedniego kanału.

To top