K Code of Conduct

Celem Kodeksu postępowania K jest wspieranie i kierowanie wyborami i decyzjami podejmowanymi w ramach K Group. Kodeks postępowania ma zapewniać, że wszyscy pracownicy K Group, sprzedawcy detaliczni spółki Kesko oraz partnerzy biznesowi K Group tak samo rozumieją zasady i wytyczne, którymi się kierujemy.

Tekst K Code of Conduct został przygotowany w dwóch wersjach – dla pracowników K Group oraz dla partnerów biznesowych. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym kodeksem.

K Code of Conduct Personnel PL - Cover Page.jpg

K Code of Conduct Supplier PL - Cover Page.jpg

To top