K Code of Conduct

Tegevusjuhendi K Code of Conduct eesmärk on toetada ja suunata K Groupi sees tehtavaid valikuid ja otsuseid. Selle tegevusjuhendiga tagame, et kõik K Groupi töötajad, K-jaemüüjad ja K Groupi äripartnerid mõistavad ühtmoodi reegleid ja põhimõtteid, millest me juhindume.

Tegevusjuhend K Code of Conduct on koostatud kahes eraldi versioonis, üks on mõeldud K Groupi töötajatele ja teine äripartneritele.  Tutvuge mõlema versiooniga allpool.

K Code of Conduct Personnel ET - Cover Page.jpg

K Code of Conduct Supplier ET - Cover Page.jpg

To top