Kesko teatamiskanal SpeakUp

1. Mis on SpeakUp?

SpeakUp on konfidentsiaalne teatamiskanal, mis on mõeldud võimalikest kriminaalsetest rikkumistest või ebaõigest tegevusest teatamiseks, kui teavet ei saa mingil põhjusel otse Kesko juhtidele edastada. See teenus ei ole mõeldud klientide tagasiside edastamiseks ja klientide tagasisidet ei töödelda. Klientide tagasisidet saab esitada selle veebilehe klientide tagasiside lingi kaudu. Kriminaalsetest rikkumistest ja ebaõigest tegevusest pahauskselt teatamine on keelatud ja sellel võivad olla õiguslikud tagajärjed.

Kõik SpeakUpi kanali kaudu esitatud teated edastatakse Kesko grupi üldnõunikule, auditidirektorile, riskihalduse direktorile ja korporatiivsele nõunikule.

SpeakUpi teenust haldab People InTouch, sõltumatu Hollandi ettevõte. People InTouchi personal töötleb kõik teenuse kaudu esitatud teated. Ettevõte (asutatud aastal 2004) asub Amsterdamis. Lisaks Keskole kasutavad seda patenteeritud SpeakUp®-i teatamissüsteemi mitmed tuntud ettevõtted.

2. Kuidas esitada teadet?

Saate esitada teate telefoni teel või veebiteenuses. Olenemata sellest, millise süsteemi valite, on soovitatav oma teade enne kirja panna, et see oleks võimalikult selge.

Telefoni kasutamiseks valige järgmine telefoninumber: +372 609 3008
Veebiteenuse kasutamiseks minge järgmisele aadressile: https://kesko.speakup.report/K-Group

Saate kuuekohalise juhtuminumbri. Kirjutage see kindlasti üles! See juhtuminumber võimaldab teil hiljem tagasi tulla ja lugeda või kuulata Kesko vastust.

Kui kasutate telefoni, saate jätta oma teate pärast piiksu. Hääldage oma teadet võimalikult selgelt. Kui olete lõpetanud, katkestage kõne.

Kui kasutate veebiteenust, saate oma teate sisestada või lihtsalt kopeerida/kleepida. Kui olete lõpetanud, vajutage teate saatmise nuppu. Kuvatakse juhtuminumbri ja teie teatega kuva, mille saate välja printida. Saate lisada oma teatele ka asjakohaseid dokumente.

Kesko vastab teile nädala jooksul. Kui kasutasite teate jätmiseks telefoni, edastatakse ka vastus telefoniteenuse kaudu. Kui kasutasite veebiteenust, saate vastuse veebiteenuses.

Vastuse kuulamiseks telefonis vajutage klahvi 1 ja sisestage oma juhtuminumber. Veebilehel vajutage nuppu „kui teil on juba juhtuminumber“, et teadet lugeda.

Kui olete telefonis vastust kuulanud, saate kohe järelteate postitada. Kui vajate mõtlemiseks aega, võite kõne katkestada ja hiljem tagasi helistada. Saate teha sama veebilehel. Saate kohe järelteate esitada või välja logida ja hiljem tagasi tulla.

To top