Probleemidest ja suuniste mittejärgimisest teavitamine
Igasugune tegevus, mis rikub tegevusjuhendit K Code of Conduct, mõjutab negatiivselt Kesko tootemarki ja huvigruppide usaldust ettevõttesse ning võib tekitada olulisi ärialaseid või isiklikke riske. Kõik Kesko töötajad on kohustatud paluma vajaduse korral abi ja teavitama kohe kõigist kahtlustatud või avastatud rikkumistest.

Kui olete keerulises olukorras või avastate tegevusjuhendit rikkuva tegevuse, võite alati arutada seda teemat oma otsese juhiga.

Kahtlustatavatest kuritegudest või väärkäitumisest ning väärtpaberituru eeskirjade kahtlustatavatest rikkumistest teatamiseks võite tagasisidet anda konfidentsiaalselt läbi SpeakUpi teatamiskanali.

SpeakUpi kanali kaudu saadud kliendi tagasisidet ei töödelda. Kliendi tagasiside tuleb esitada õige kanali kaudu.

To top