Huolenaiheista ja rikkomuksista ilmoittaminen
Toimintaohjeiden vastainen toiminta heikentää Keskon brändiä ja sidosryhmien luottamusta yhtiöön sekä saattaa aiheuttaa merkittäviä liiketoiminnallisia tai henkilökohtaisia riskejä. Jokaisen keskolaisen velvollisuus on pyytää tarvittaessa apua sekä ilmoittaa epäillyistä ja havaituista rikkomuksista välittömästi.

Mikäli eteesi tulee hankala tilanne tai havaitset näiden toimintaohjeiden vastaista käytöstä, voit aina keskustella esimiehesi kanssa.

Rikos- ja väärinkäytösepäilyistä ja arvopaperimarkkinasääntelyn oletetuista  rikkomuksista ilmoittamiseen voit käyttää luottamuksellisesti SpeakUp-ilmoituskanavaa.

SpeakUp-ilmoituskanavan kautta tullutta asiakaspalautetta ei käsitellä, vaan se täytyy suunnata sille tarkoitettuihin kanaviin. Keskon asiakaspalautekanavat on koottu tänne.

Takaisin ylös