Ziņošana par pārkāpumiem vai aizdomām
Jebkura darbība, ar kuru tiek pārkāpti K Code of Conduct, negatīvi ietekmē Kesko zīmolu un ieinteresēto pušu uzticību Sabiedrībai, kā arī var radīt nozīmīgus uzņēmējdarbības vai personīgos riskus. Katra Kesko darbinieka pienākums ir nepieciešamības gadījumā savai Kesko kontaktpersonai lūgt palīdzību un tai nekavējoties ziņot par visām aizdomām saistībā ar pārkāpumiem vai atklātajiem pārkāpumiem.

Ja atrodaties sarežģītā situācijā vai atklājat uzvedību, kas pārkāpj K Code of Conduct, jūs vienmēr šo jautājumu varat apspriest ar savu vadītāju.

Lai ziņotu par aizdomām par noziedzīgiem nodarījumiem vai nepareizu rīcību un aizdomām par vērtspapīru tirgus noteikumu pārkāpumiem, jūs varat konfidenciāli sniegt informāciju “SpeakUp ziņošanas kanālā.

Kanālā “SpeakUp” saņemtās klientu atsauksmes netiks apstrādātas. Klientu atsauksmes jānosūta, izmantojot atbilstošo kanālu.

To top