Ziņošana par pārkāpumiem vai aizdomām
Jebkura darbība, kas pārkāpj K Code of Conduct, negatīvi ietekmē Kesko zīmolu un ieinteresēto pušu uzticību Sabiedrībai, kā arī var radīt nozīmīgus uzņēmējdarbības, personīgos un sociālos riskus. Katra Kesko sadarbības partnera pienākums ir nepieciešamības gadījumā savai Kesko kontaktpersonai lūgt palīdzību un tai nekavējoties ziņot par visām bažām vai atklātiem pārkāpumiem.

Ja jūs atrodaties sarežģītā situācijā vai atklājat uzvedību, kas pārkāpj K Code of Conduct, jūs vienmēr šo jautājumu varat apspriest ar savu Kesko kontaktpersonu.

Ja iepriekš sniegtie varianti neatbilst jūsu vajadzībām, jūs varat konfidenciāli atstāt atsauksmi, izmantojot kanālu “SpeakUp”.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis kanāls ir paredzēts tikai ziņošanai par K Code of Conduct principu pārkāpumiem un aizdomām par vērtspapīru tirgu noteikumu pārkāpumiem. Kanālā “SpeakUp” saņemtās klientu atsauksmes netiks apstrādātas. Klientu atsauksmes jānosūta, izmantojot atbilstošo kanālu.

To top