Pranešimas apie nuogąstavimus ir neatitikties atvejus
Bet kokia veikla, pažeidžianti „K Code of Conduct“, neigiamai paveikia „Kesko“ prekės ženklą ir akcininkų pasitikėjimą įmone bei sukelia didelę verslo arba asmeninę riziką. Kiekvieno „Kesko“ darbuotojo pareiga yra, prireikus, prašyti pagalbos ir nedelsiant pranešti apie bet kokius įtariamus arba nustatytus pažeidimus.

Jei susiduriate su sudėtinga situacija arba nustatote elgesį, kuriuo pažeidžiamas šis elgesio kodeksas, galite šį klausimą visuomet aptarti su tiesioginiu vadovu.

Atsiliepimus ir klausimus dėl „K Code of Conduct“ galite pateikti naudodami tiesioginės linijos atsiliepimų kanalą „Keskonet“. Užduoti klausimai ir tiesioginių atsiliepimų kanale pateikti atsakymai yra skelbiami „Keskonet“. „Keskonet“ taip pat leidžia siųsti atsiliepimą „Keskonet“ prezidentui ir generaliniam direktoriui.

Jei prieš tai nurodytos galimybės neatitinka jūsų poreikio, atsiliepimą galite pateikti konfidencialiai per „SpeakUp“ kanalą.

Atkreipkite dėmesį, kad šis kanalas skirtas tik pranešimams apie šio elgesio kodekso pažeidimus arba įtariamus vertybinių popierių rinkų reglamentų pažeidimus. Bet koks kliento atsiliepiamas, gautas per „SpeakUp“ kanalą nebus apdorojamas. Kliento atsiliepimas turi būti pateiktas per tinkamą kanalą.

To top