Sveiki atvykę į mūsų principus
„K Code of Conduct“ įpareigoja visus „Kesko“ darbuotojus elgtis pagal bendrąsias vertybes ir atsakingo darbo principus. „Kesko“ tikisi, kad jos partneriai taip pat dirbs vadovaudamiesi šiais principais. Susipažinkite su „K Code of Conduct“ peržiūrėdami šiuos aštuonis darbo principus.

Atsižvelgdami į šiuos klausimus, mes užtikriname, kad visi „Kesko“ darbuotojai ir verslo partneriai vienodai suprastų vertybes ir principus, kuriais vadovaujamės kasdieniame savo darbe. Mūsų principai yra vienodi visos šalyse, kuriose vykdome veiklą, ir kiekvienam „Kesko“ darbuotojui bei verslo partneriui.

Spustelėkite kiekvieną principą ir susipažinkite su juo

To top