Välkommen till våra principer
K Code of Conduct binder alla Keskos anställda att agera i enlighet med gemensamma värderingar och verksamhetsprinciper. Kesko förväntar sig också att dess partner ska verka i enlighet med dessa principer. Bekanta dig med K Code of Conduct genom dessa åtta verksamhetsprinciper.

Genom att ta dessa frågor i beaktande ser vi till att alla Keskos anställda och affärspartner har samma förståelse för de värderingar och principer som styr vårt arbete. Våra principer är desamma i alla våra verksamhetsländer och för alla Keskos anställda och affärspartner.

VÄLJ EN VERKSAMHETSPRINCIP

To top