Välkommen till våra principer
Syftet med K Code of Conduct är att stödja och vägleda de val och beslut som fattas inom K Group. Med denna kod säkerställer vi att alla anställda inom K Group, K-handlare och K Groups affärspartners har samma förståelse för de vägledande regler och principer vi följer.

Vi förväntar oss också att våra affärspartners agerar hållbart. Alla våra affärspartner måste transparent visa sitt åtagande för ansvarsfulla verksamhetsprinciper. Följaktligen är K Code of Conduct inte bara en vägledning för K Groups affärspartner utan utgör också en bindande del av alla avtal som ingås med ett företag som är anslutet till K Group.

Bekanta dig med K Code of Conduct för affärspartner nedan.

K Code of Conduct Supplier SV - Cover Page.jpg

To top