Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zasadami
Celem Kodeksu postępowania K jest wspieranie i kierowanie wyborami i decyzjami podejmowanymi w ramach K Group. Kodeks postępowania ma zapewniać, że wszyscy pracownicy K Group, sprzedawcy detaliczni spółki Kesko oraz partnerzy biznesowi K Group tak samo rozumieją zasady i wytyczne, którymi się kierujemy.

Oczekujemy również, że nasi partnerzy biznesowi będą działać w sposób zrównoważony. Wszyscy nasi partnerzy biznesowi muszą w przejrzysty sposób wykazać swoje zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki biznesowe. W związku z tym niniejszy Kodeks postępowania K dla partnerów biznesowych nie jest jedynie przewodnikiem dla partnerów biznesowych K Group, ale stanowi również wiążący element każdej umowy zawartej ze spółką powiązaną z K Group.

Zapoznaj się z poniższym kodeksem dla partnerów biznesowych K Group.

K Code of Conduct Supplier PL - Cover Page.jpg

To top