SpeakUp kanal

1. Czym jest SpeakUp?

SpeakUp to kanał umożliwiający poufne zgłaszanie podejrzeń popełnienia przestępstw lub uchybień w przypadkach, gdy informacje te z jakiegoś powodu nie mogą zostać przekazane bezpośrednio stosownym przełożonym z ramienia firmy Kesko. Usługa nie służy przekazywaniu opinii klientów i takie opinie nie będą rozpatrywane. Opinie klientów można zgłaszać za pośrednictwem przeznaczonego do tego celu kanału, dostępnego pod linkiem znajdującym się na stronie internetowej. Zgłaszanie przestępstw i uchybień w złej wierze jest zabronione i może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Wszelkie wiadomości przekazane za pośrednictwem kanału SpeakUp będą kierowane do radcy prawnego grupy, dyrektora audytu wewnętrznego, wiceprezesa ds. zarządzania ryzykiem oraz do radcy prawnego firmy Kesko.

Usługa SpeakUp jest obsługiwana przez niezależną holenderską firmę, People InTouch. Pracownicy firmy People InTouch będą odpowiedzialni za przetwarzanie wszelkich wiadomości przekazanych za pośrednictwem usługi. Ta zawiązana w 2004 roku firma ma siedzibę w Amsterdamie. Oprócz firmy Kesko z opatentowanego systemu zgłaszania nieprawidłowości SpeakUp® korzysta wiele innych renomowanych firm.

2. Jak przesłać wiadomość?

Wiadomości mogą być przekazywane drogą telefoniczną lub za pośrednictwem usługi sieci Web. Niezależnie od wybranego sposobu zgłoszenia zaleca się wcześniejsze spisanie wiadomości, by była jak najbardziej zrozumiała.

Aby dokonać zgłoszenia za pośrednictwem telefonu, wybierz następujący numer: 800012953
Aby skorzystać z usługi sieci Web, kliknij następujący link: https://kesko.speakup.report/K-Group

Otrzymasz sześciocyfrowy numer referencyjny. Należy go zapisać — to bardzo istotne. Numer referencyjny umożliwi późniejsze odczytanie lub odsłuchanie odpowiedzi firmy Kesko.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez telefon, zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału. Prosimy, by wypowiedź była jak najbardziej wyraźna. Po zakończeniu rozłącz się.

W przypadku korzystania z usługi sieci Web, wystarczy wpisać lub po prostu skopiować i wkleić swoją wiadomość. Po zakończeniu należy kliknąć przycisk „wyślij wiadomość”. Na ekranie wyświetli się numer referencyjny oraz przekazana wiadomość, które możesz wydrukować. Do wiadomości możesz również dołączyć stosowne dokumenty.

Odpowiedź firmy Kesko zostanie przygotowana w ciągu tygodnia. Jeżeli wiadomość została przekazana za pośrednictwem telefonu, odpowiedź również nadejdzie drogą telefoniczną. W przypadku skorzystania z usługi sieci Web, odpowiedź zostanie przekazana za pośrednictwem usługi.

Aby odsłuchać odpowiedź za pośrednictwem telefonu, wybierz 1 i wprowadź numer referencyjny. Na stronie internetowej kliknij przycisk „gdy masz już numer referencyjny”, by odczytać wiadomość.

Bezpośrednio po odsłuchaniu odpowiedzi za pośrednictwem telefonu możesz zostawić kolejną wiadomość dotyczącą tej kwestii. Jeśli potrzebujesz czasu do namysłu, możesz się rozłączyć i zadzwonić ponownie później. Jest to możliwe również w przypadku korzystania ze strony internetowej. Możesz od razu przekazać odpowiedź albo wylogować się i zrobić to później.

To top